Huis van de 72 Engelen

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Deugden

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het Engelenkoor der Deugden, ook wel de Machten genoemd staat onder de leiding van de grote Aartsengel, Prins Rafael. Het is de missie van de Deugden om onze menselijke persoonlijkheid weer in contact te brengen met de goddelijke individualiteit, zij zorgen ervoor dat het goddelijke plan in ons bewustzijn nederdaalt en schenken ons de nodige wilskracht om de wensen van onze innerlijke koning te realiseren. Zij brengen ons in contact met het Christus kind in onszelf zodat wij net als Christus kunnen luisteren naar de stem van de Vader en Zijn wil kunnen realiseren op Aarde.

 

Het Engelenkoor der Deugden moedigt ons aan om de Godheid in onszelf te ontwikkelen en heer en meester te worden over onze gedachten, onze gevoelens en onze daden. De Deugden schenken ons de kans om harmonie en vrede te brengen in ons wezen en deze naar buiten te brengen door op een creatieve wijze onze liefde te materialiseren in de vorm van leuke en nuttige activiteiten die van het leven een kunstwerk maken, een goddelijk bouwwerk waar iedereen zijn plaats en zijn nut in heeft en waar wij allen met vreugde te samen aan kunnen werken.

 

Rafael en het Engelenkoor der Deugden schenken ons deze vreugde door middel van het licht van de Zon. Dit licht maakt ons wakker en geeft ons de nodige kracht en positiviteit om actie te ondernemen. Het is het licht van God dat op ons schijnt en ons doordringt met levenskracht zodat we kunnen groeien en bloeien en van ons leven genieten.

 

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten (deugden)

regeert approximatief de periode van 14 oktober tot en met 22 november.

De dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is Zondag.

 

 

Rafael en de Deugden helpen je om je echte identiteit te ontdekken en om innerlijk meesterschap te ontwikkelen zodat je met de goede raad van de Vader als een echt Koningskind over je leven kunt regeren. Rafael en de Deugden leren je om met eerbied om te gaan met jezelf en alle andere levensvormen, om je lichaam, je ziel en je geest op de juiste wijze te verzorgen zodat je in goede gezondheid kunt zijn en kunt stralen als een Zon en zo het leven van iedereen en alles in jezelf en om je heen kunt eren door je licht te schenken en alles steeds te verfijnen, steeds mooier en interessanter te maken.

 

Licht is aandacht en wanneer je aandacht hebt voor jezelf en alle andere levensvormen zul je de schoonheid in alles ontdekken en tot diepe zelfinzichten komen. Deze zelfinzichten kan Rafael door middel van je lieve Beschermengelen aan je schenken wanneer je trouw bent aan je innerlijke Zon, je innerlijk licht en je steeds de nodige moeite doet om te handelen in overeenstemming met deze innerlijke Ster.

 

Rafael en zijn Zonne Engelen (de Deugden) zijn de beheerders van ons bewustzijn, ons geweten, de gebieden van waaruit zij werken bevatten al onze ervaringen en de belangrijkste gift die zij ons schenken is het begrip dat wij dankzij al onze ervaringen hebben opgedaan. Het is dit begrip, dit licht aan ervaringen dat zij ons kunnen schenken vanuit ons diepste innerlijk vanuit ons ge-weten, vanuit ons bewustzijn, ons hart. Rafael en de deugden schenken ons de wijsheid door middel van de stem van onze ziel, ons eeuwige zelf. Rafael en zijn Engelen voeden ons bewustzijn, zij maken ons bewust van wie wij zijn, zij brengen ons in contact met ons geweten en helpen ons om ons te herinneren dat de ware wetenschap zich reeds in onszelf bevindt als een bron van goddelijke intelligentie die zich openbaart op de top van de berg aan ervaringen die wij hebben opgedaan.

 

 

 

 

Mijn Allerliefste Beschermengel Jabamiah en de Alchemie van de 72 Engelen van de Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Op deze pagina kunnen jullie een tekst lezen over mijn allerliefste Beschermengel Jabamiah. Deze Engel representeert mijn innerlijke krachten, de deugden en talenten waarmee ik jullie van dienste kan zijn.

 

Zij representeert het beste in mijzelf en het is mijn wens om de gouden liefde die Jabamiah schenkt met jullie allen te delen. Dat Haar licht niet enkel mezelf maar jullie allen mogen begeleiden. Dat haar licht mogen schijnen op al de waardevolle geschenken die het leven te bieden heeft.

 

Het is mijn wens om niet bij de pakken te blijven zitten maar ze open te doen en er iets mee te doen.

 

Dat het leven met vreugdevolle acties gevuld mogen zijn. Dat de goddelijke stroom der vooruitgang ons allen mee mogen nemen en ons leven vullen met liefde, overvloed en geluk.

 


Als eerste wil ik iedereen bedanken die dit leest en mezelf presenteren. Mijn naam is Fengo en ik ben al een tiental jaren bezig met het bestuderen van de 72 Engelen van de Kabbalah en het maken van Engelen Lezingen.

 

Wat is een Engelen Lezing ?


Een Engelen Lezing is lezing over je beschermengel die je een duidelijk beeld schenkt van je gaven en je kwaliteiten, alsook van wat je er mee kunt doen in je leven.

 

Vraag je je af welke gaven en talenten je hebt? Dan kan ik je met volle overtuiging antwoorden dat alle gaven tot je beschikking staan! Je kunt alles doen wat je wil! Je kunt zijn wie je wil! Je hebt de kracht, het geduld en het doorzettingsvermogen om je dromen, je wensen en je Goddelijke plan te beginnen, te belopen en tot een goed einde te brengen.


Al de krachten van de natuur, al de essenties der Engelen bevinden zich in jezelf en om je heen. Je hebt alle mogelijkheden en de kracht, de gave om er iets nuttigs mee te doen. Wanneer je in de LIEFDE bent en diep in jezelf kijkt zul je weten wat je doel is, wat je weg is en wat je lotsbestemming is! Toch ga ik je enkele mogelijkheden aanbieden en je een korte verklaring geven die je zal doen begrijpen dat dit geen loze woorden zijn maar een gouden geschenk van God.

 

Mijn Beschermengel is JABAMIAH, nr 70. Deze essentie, deze deugd, deze gave is de Alchemie, het is een innerlijke Alchemie die van ons pure en Goddelijke mensen zal maken.

 

Nu vraag je je natuurlijk af hoe ik aan deze informatie kom en wat deze geboorte Engelen precies zijn. Welnu, deze Engelen staan in direct verband met met de Zodiak en representeren dus de Astrologische krachten die op de Aarde en de mens inwerken.

 

Wij kunnen al deze krachten in ons innerlijk herbergen. Wij kunnen al deze deugden ontwikkelen en er zelf iets mee doen. Je hebt waarschijnlijk al van de Aartsengelen gehoord en weet dat deze entiteiten in verband staan met de planeten.

 

De Aartsengel waar ik het meest mee in contact sta is GABRIEL en de planeet of beter gezegd het hemellichaam dat mij het sterkst beïnvloedt is de MAAN.

 

GABRIEL is de heerser over de krachten van de MAAN en heeft een koor van Innerlijke Engelen tot zijn beschikking staan. Deze Engelen maken deel uit van het koor der Engelen dat op zich dan weer deel uit maakt van een koor van 72 Engelen welke de 72 Engelen van de van de Kabbalah genoemd worden maar ook wel de 72 genieën of de 72 namen van God.

 

Zij representeren elk een kwaliteit die je kunt ontwikkelen zoals ik hierboven al vermeldde. Deze natuurkrachten zijn altijd aanwezig en staan tot ieders beschikking.

 

Nu zijn er bepaalde momenten in het jaar dat sommige meer aanwezig zijn dan andere.

 

Elke engel beschikt over 5 graden van de Zodiak om zo de cirkel te vervolledigen: 72 x 5 = 360, de 360 graden van de Zodiak. Bovendien beschikken zij elk ook nog eens over 1 graad op gevoelsmatig niveau en over 20 minuten per dag op mentaal niveau.

 

Nu klinkt dit alles ingewikkeld en ga ik er toch voor het moment niet verder op ingaan, wie weet later. Je hebt nu tenminste een beetje basis info en kunt altijd zelf op zoek gaan naar meer.

 

De Engel van mijn geboortedag is dus JABAMIAH. JABAMIAH kan ons helpen om al het negatieve te vervangen of te transformeren tot iets positief. Zij kan ons helpen om puur en in goede gezondheid te zijn. Het is de Engel van de resurrectie wat wil zeggen dat zij alles wat dood is terug levend kan maken, dat zij alles wat zwart is terug wit kan maken, dat zij het zware weer licht kan maken en ons onze originele puurheid kan doen hervinden. De alchemistische krachten van JABAMIAH zijn de onze, wat wil zeggen dat wij de mogelijkheid hebben om onszelf steeds te verbeteren.

 

Het goud van JABAMIAH is de Liefde en deze Liefde kan ons wezen vullen, transformeren zodat we in een stralend licht veranderen en zodoende een levend voorbeeld kunnen zijn voor de anderen. Wij hebben dus de macht om alle fouten te corrigeren en steeds bij te leren. Heb geen angst om fouten te maken want ook zij kunnen ons de weg wijzen, niets is fout omdat alles zijn reden heeft en wij allen als wegwijzers voor elkaar zijn.

 

Wij zijn allen als katalysators die de juiste chemische reactie veroorzaken waardoor wij elkaar steeds verder perfectioneren. Voor elke stap die wij zetten zullen de Engelen er 10 doen. Wij zijn allen op de goede weg want goed en slecht bestaan niet, enkel het nut der dingen en wanneer we dit inzien en aan alles zijn juiste plaats toekennen kunnen wij steeds in vreugde van het leven genieten.

 

Ik bent geboren op de laatste dag van JABAMIAH wat inhoudt dat het Goud tot mijn beschikking staat. Ik wil dit Goud, deze Liefde die zingt vanuit het diepst van mijn ziel met iedereen delen. Als wij dit Goud willen bereiken moeten wij al het lood in onszelf sublimeren, transformeren. Deze sublimatie wordt Alchemie genoemd en houdt in dat wij alle slechte eigenschappen in onszelf vervangen door goede, liefde in de plaats van haat en angst, rust en vrede in de plaats van ongeduld en woede, enz...

 

De eerste Engelenkracht is VEHUIAH, Genie nr 1 en Zij ontvangt de Goddelijke wil.

 

De eerste vraag die wij onszelf moeten stellen is wat we willen, wat ons doel is,  we moeten aan deze wil een richting geven en vastbesloten aan het objectief vasthouden. Wij bezitten het doorzettingsvermogen om dit objectief, dit doel te bereiken.

 

De laatste Engelenkracht die tot onze beschikking staat is MUMIAH, Genie nr 72, MUMIAH geeft ons de moed en de motivatie om tot het einde door te zetten.

 

VEHUIAH 1 is het startschot en MUMIAH 72 de finish. Dit alles maakt mij duidelijk dat wij de mogelijkheid hebben om een Goddelijke taak te volbrengen en zo mee te werken aan de realisatie van het goddelijke plan op Aarde.

 

MUMIAH 72 geeft ons bovendien de opportuniteit om ons innerlijk Goud te materialiseren en te leven in Overvloed en Liefde, in Vrede en in Vreugde.

 

MUMIAH is er steeds om ons te helpen om opnieuw te beginnen mocht het goud toch lood zijn, of ijzer of brons.

 

Maar ook bronzen beelden zijn mooi en we hebben nog een heel leven om er een Gouden te maken (lol).

 

Wat we met dit alles gaan doen en hoe we onze vrije tijd gaan besteden hangt volledig van onszelf af. we creëren allen onze eigen toekomst door middel van hetgene wat we nu doen en hetgene wat we in het verleden hebben gedaan heeft ons gebracht waar we nu zijn, en gemaakt tot wat we nu zijn.

 

Ik wens dat wij steeds optimaal gebruik mogen maken van de vele gaven en talenten die wij bezitten en wij zodoende op een vreugdevolle manier bij kunnen dragen aan het grote goddelijke bouwwerk waar wij allen deel van uit maken.

 

Dat wij eenheid mogen beleven en samen met de grote kunstenaar, met Wilskracht Intelligentie en Liefde onze mooiste wensen waar mogen maken.

 

Dat ons voorstellingsvermogen de beeldende kracht mogen zijn die wij door middel van liefdevolle dagelijkse acties omzetten in een prachtig bestaan, een kunstwerk waar ieder 1 van kan genieten.

 

 

 

 

 

 

 

Het Engelenkoor der Krachten

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het Engelenkoor der Krachten staat onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Camuel, de dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is dinsdag. Camael heerst over de krachten van de planeet Mars. Hij schenkt ons de actieve werkkracht die ons toestaat onze mooiste dromen te verwezenlijken (de energie om het gene wat wij geplant hebben uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven).

 

De Engelen van het Engelenkoor der Krachten leren ons om ons dienstbaar op te stellen en ons beste beentje voor te zetten. Samen met hen kunnen wij zorgen voor een enorme vooruitgang. Zij sporen ons aan tot zowel innerlijk als uiterlijk werk en leren ons om onze zwakheden te overwinnen. De Engelen Krachten zorgen voor een goede dynamiek en brengen beweging. Zij sporen ons aan tot een zekere zelfdiscipline en helpen ons bij het vinden en uitvoeren van een nuttig werk wat meer waarde schenkt. Het vinden van nieuwe en leuke activiteiten is iets wat enorm goed kan doen en waartoe de Engelen Krachten ons aansporen. De Engelen krachten brengen ons bewustwording en tonen ons het werk wat verwezenlijkt dient te worden. Zij helpen ons om te werken aan onze manier van zijn en tonen ons dat elke verandering zijn oorsprong vind in onszelf. De Engelen Krachten zorgen voor harmonie en vrede door ons te leren leven op een evenwichtige wijze. Zij bevrijden ons van de luiheid die tot verveling lijd door ons aan te sporen tot actie. Hun voornaamste taak bestaat uit het zorgen voor goede werkomstandigheden en het brengen van liefde voor ons werk.

 

Genie 33 Engel Yeuiah is de perfecte werk-leid-ster en brengt ons de vreugde voor het werk. Zij leert ons om het werken aangenaam te maken en schenkt ons de gave om elke opdracht met liefde uit te voeren. Haar haven in de Zodiak strekt zich uit van 11 tot en met 15 graden Maagd en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 3 tot en met 7 september.

 

Genie 34 Engel Lehaiah is de perfecte werkkracht en spoort ons aan alles steeds met heel veel liefde af te werken. Zij schenkt ons de mogelijkheid om ons af te stemmen op het beste en hier vorm aan te geven door middel van onze dagelijkse activiteiten. Zij regeert van 16 tot en met 20 graden Maagd, approximatief van 8 tot en met 12 september.

 

Genie 35 Engel Chavakiah brengt ons verzoening en staat ons toe aanvaarding te vinden en ruzies op te lossen. Zij brengt ons de vrede die heelt en schenkt ons het vermogen om ons te richten op de goede kwaliteiten die wij allen in ons dragen. Zij herinnert ons aan al het fijne en motiveert ons zodoende om dit weer tot leven te brengen. De periode in het jaar die zij regeert loopt van 13 tot en met 17 september. Ze heerst over de voorlaatste vijf graden van het dierenriem teken Maagd.

 

Genie 36 Engel Menadel schenkt ons de kracht om te werken en de zege om te oogsten. Samen met Hem kunnen wij het gevoel ontwikkelen dat wij er toe doen en dat we een bijdrage leveren die de moeite waard is. Hij motiveert ons om verder te gaan met al het goede werk en spoort ons aan tot vele waardevolle veranderingen. De periode in het jaar die Hij regeert loopt van 18 tot en met 23 september. Zijn haven strekt zich uit van 26 tot en met 30 graden Maagd.

 

Genie 37 Engel Aniel staat ons toe om de monotonie van het dagelijkse leven te doorbreken en steeds weer iets nieuw te doen. Hij leert ons om slechte gewoontes achter te laten en goede eigenschappen te kweken en schenkt ons de kracht om dit op een avontuurlijke en veranderlijke wijze te doen. Zijn haven strekt zich uit van 1 tot en met 5 graden Weegschaal en de periode in het jaar die Hij regeert loopt van 24 tot en met 28 september.

 

Genie 38 Engel Haamiah leert ons om Liefde als religie te hanteren en van onze omgeving en ons lichaam een tempel te maken. Zij toont ons dat wij allen geliefden zijn en schenkt ons de kracht om allen samen te werken aan het goede, het schone en het wonderbaarlijke. Haar Haven strekt zich uit van 6 tot en met 10 graden Weegschaal en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 29 september tot en met 3 oktober.

 

Genie 39 Engel Rehael brengt ons de opvoedende krachten die ons toestaan alles in ons leven op de juiste wijze te laten verlopen. Wanneer wij leren luisteren naar Zijn wijze raad en wij de krachten van God de Vader een plaatsje geven in ons leven zal Moeder Aarde ons met open armen ontvangen. Rehael regeert de periode van 4 tot en met 8 oktober, Zijn haven strekt zich uit van 11 tot en met 15 graden Weegschaal.

 

Genie 40 Engel Ieiazel leert ons om te genieten van het leven en brengt ons vreugde, comfort en beloningen. Hij toont ons dat wij hier en nu de veilige thuishaven kunnen vinden door ons te richten op al het mooie dat reeds aanwezig is en te genieten van alle overvloed die Moeder Aarde te bieden heeft. Hij regeert de periode van 9 tot en met 13 oktober. Zijn haven strekt zich uit van 16 tot en met 20 graden Weegschaal.

 

 

Samenvatting

 

Het Engelenkoor der Krachten brengt ons een zeer actieve energie door middel van de Planeet Mars. Zij staan ons toe om rust en vrede te brengen daar waar onvrede en chaos heerst. Dit doen zij door ons de mogelijkheid te schenken onze energie juist te beheren. Het brengen van goede energie en het zorgen voor een aangename sfeer behoren tot de taken der Engelen Krachten.

 

 

 

 

Aartsengel Camuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Naam van Aartsengel Camuel betekent Hij die God ziet.

 

Aartsengel Camuel vertegenwoordigd de Goddelijke rechtvaardigheid

en staat ons toe om alles wat krom is weer recht te maken.

 

 

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 3 september tot en met 13 oktober

 

Aartsengel Camuel staat in verband met onze basis chakra, Zijn kleur is rood en de dag waarop wij het best met Hem kunnen werken is dinsdag. Prins Camuel werkt met de energieën van de Planeet Mars en is de leider van het Engelenkoor der Krachten.

 

Wat wij met Aartsengel Camuel kunnen bereiken


Aartsengel Camuel is de Koning van de Sefirah Gevurah en schenkt ons vanuit deze energiespiraal kracht, macht, energie, passie, moed en doorzettingsvermogen. Hij staat ons toe om dankzij deze actieve werkkrachten het verleden achter te laten en zodoende alles wat oud is en enkel nog pijn doet te boven te komen.

 

Hij staat ons bij met het doorbreken en overkomen van slechte gewoontes en leert ons om nee te zeggen indien nodig. Aartsengel Camuel is de Engel der positieve veranderingen die ons begeleid op het pad naar de gewenste toekomst.

 

Wij kunnen de krachten van Aartsengel Camuel in ons weken door ijzer tot ons te nemen. Camuel staat dan ook in verband met dit Metaal en kan ons ijzersterk maken wanneer wij ons op de juiste wijze voeden en wij op een verantwoordelijke manier met zijn actieve werkkracht om leren gaan zonder ons te verliezen in boosheid en agressiviteit.

 

Prins Camuel schenkt ons de moed en de motivatie om actief aan het werk te gaan en zodoende stap voor stap onze mooiste dromen in de rots te kerven (te realiseren).

 

Het verleden achter laten en aan een mooie toekomst bouwen


Aartsengel Camuel brengt ons tot het besef dat we het verleden niet kunnen veranderen maar dat we door hier en nu juist te handelen bij kunnen dragen aan een goede toekomst.

 

Prins Camuel staat ons toe om in onze eigen kracht te staan en onze grenzen steeds een beetje meer te verleggen (steeds iets meer van ons zelf te geven en zodoende onszelf te versterken en dankzij deze kracht anderen bij te staan).

 

Wat wij van Aartsengel Camuel kunnen leren


Aartsengel Camuel leert ons om onszelf en anderen grenzen te stellen en staat ons toe om een zekere strengheid te handhaven wanneer deze gerechtvaardigd is. Hij behoed ons voor boosheid en kan ons leren om steeds een bepaalde mate van zelfcontrole te behouden.

 

De Gaven en Geschenken van Aartsengel Camuel


Aartsengel Camuel schenkt ons de kracht, de moed en het inzicht wat ons toestaat om onze verantwoordelijkheden te accepteren en onze levensopdracht uit te voeren (Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen kunnen ons helpen om onze missie te weten te komen).

 

Prins Camuel schenkt ons de nodige energie door ons zelfvertrouwen op te peppen. Hij vult ons met de Goddelijke vuurkracht (de levensenergie) en maakt zodoende de goede werkkracht in ons wakker.

 

Wanneer wij met Aartsengel Camuel aan het werk gaan word het ons toegestaan om alles wat stil ligt (of staat) in ons leven weer in gang te zetten (dankzij Hem kunnen wij ons bevrijden van de luiheid die ons weerhoud van onze volledige zelfrealisatie).

 

Prins Camuel staat ons bij tijdens het realiseren van onze waarachtige levensmissie (onze vocatie) en zal ons steeds helpen door ons te vullen met het nodige zelfvertrouwen het welke ons toestaat onze passies uit te voeren en waar te maken.

 

Dankzij het vertrouwen en de passie die Aartsengel Camuel ons schenkt wordt het ons mogelijk gemaakt om datgene waarvan wij in ons diepste innerlijk dromen naar boven te laten komen. Zodoende komen wij er achter welke activiteiten ons werkelijk gelukkig maken en kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan.

 

Stenen waarvan de elixirs de krachten van Prins Camuel in ons wekken

 

Alle Edelstenen die een grote hoeveelheid ijzer bevatten alsook alle rode stenen. Het dragen van rode Edelstenen zoals Robijn, Granaat en Carneool kan ons ook helpen doch dit is niet wetenschappelijk bewezen (de werking van stenenelixirs die de gewenste mineralen bevatten is daarentegen een wetenschappelijk feit wat niet te ontkennen valt).

 

Korte samenvatting

 

Aartsengel Camuel Prins van de Planeet Mars en Koning van de Sefirah Gevurah helpt ons met het doorbreken van blokkades, staat ons toe om obstakels te overwinnen, help ons met het overkomen van oude pijnen en kan ons leren omgaan met boosheid en agressiviteit dankzij het behouden van zelfcontrole en het stellen van grenzen voor onszelf zowel als voor anderen.

 

Besluit


Prins Camuel is een Aartsengel die zelfzekerheid, zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen schenkt. Dankzij Hem kunnen wij vol goede moed aan het werk gaan en een zekere edelmoedigheid ontwikkelen die ervoor zorgt dat onze activiteiten bijdragen aan betere levensomstandigheden voor iedereen.

 

Affirmatie


Dankjewel Aartsengel Camuel voor het werk, de sport en het spel

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 10