Beschermengelen48 Beschermengel Mihael en de Krachten van de Zon en de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Mihael is de fysieke Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 18/11 tot 22/11. Hij is ook de emotionele en gevoelsmatige begeleider van iedereen die geboren is op ťťn van de volgende 5 dagen: 8/5, 22/7, 5/10, 16/12, en 24/2. Engel Mihael is ook de mentale en geestelijke Beschermengel van alle personen die ongeveer van 15:40 tot 16:00 na Zonsopgang geboren zijn. (deze uren zijn approximatief en wanneer je te weten wil komen op welk moment van de dag Mihael regeert is het het beste dit zelf te berekenen)

De gaven van Engel Mihael

Met Engel Mihael kunnen wij rekenen op datgene wat wij aanvoelen. Hij staat ons toe om slechte gewoontes en manieren van gedragen die wij van onze voorouders hebben meegekregen of zelf ontwikkeld hebben achter te laten. Engel Mihael helpt ons om onszelf niet te veel te laten bepalen door onze omgeving en schenkt ons de kracht om zelf voor de omgeving en de omstandigheden te zorgen die wij nodig hebben om onszelf optimaal te kunnen ontwikkelen en zodoende onze ambities waar te maken.†Wat deze ambities zijn en waartoe zij bijdragen is een vraag die de moeite is om te overdenken, wat onze werkelijke ambities zijn en hoe wij deze beetje bij beetje verwezenlijken is een vraagstuk waar wij lang en breed over kunnen mediteren en zodoende veel leren.†Wanneer wij te ambitieus zijn en denken dat wij een God of een Godin zijn kan beschermengel Mihael ons weer naar beneden halen en ons op de harde realiteit wijzen.†Wanneer wij alle ambitie hebben laten varen en wij het roer van ons leven in de handen van anderen laten kan Mihael ons helpen om wederom op eigen benen te staan.

Bewust worden van onszelf en onze omgeving zonder ons te verliezen in hoogmoed of ons minderwaardig te voelen

Engel Mihael kan ons bewust maken van ons potentieel alsook van de omstandigheden, de mogelijkheden die wij hebben en schenkt ons zodoende vele kansen om onszelf verder te ontwikkelen.†Beschermengel Mihael kan ons bevrijden van een minder-waardigheidscomplex indien dit aanwezig is alsook van de hoogheidswaanzin die ons kan doen denken dat wij apart en beter dan alle anderen zijn. Beschermengel Mihael leert ons om naar onszelf te kijken en kan ons bewust maken van wie wij werkelijk zijn en wat er ons te doen staat. Wanneer wij onzeker zijn zal hij ons weer moed schenken door ons bewust te maken van onze eigen capaciteiten. Wanneer wij twijfelen zal hij ons weer hoop schenken door onze bewust te maken van de vele mogelijkheden die er zijn.†Beschermengel Mihael is dat lichtje in onszelf, dat vlammetje wat soms wel eens klein is maar nooit volledig gedoofd. Wij kunnen hem aanroepen wanneer wij een zwak en beÔnvloedbaar ego hebben en wanneer wij het hem vragen zal hij dit vlammetje in onszelf aanwakkeren en zodoende ons ego weer kracht schenken. Ook behoed hij ons voor het opblazen van ons ego en beschermd ons zodoende tegen de hoogmoed die zelf de besten ten val kan brengen.†Mihael werkt gestaag naar een zekere zelfbewustheid met het oog op vernieuwing en innovatie wat wil zeggen dat Mihael ons kan helpen om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Hij staat ons toe om alle duisternis achter ons te laten en een nieuw licht te ontvangen wat wij kunnen huisvesten in ons hart.

Beschermengel Mihael staat ons toe om zelf richting te geven aan ons leven

Beschermengel Mihael staat ons toe om datgene wat wij willen te realiseren door ons te omringen met datgene wat wij nodig hebben.†Wanneer wij ons bijvoorbeeld gevangen voelen in een huisje in de stad kan hij ons aansporen tot verhuizen naar het platteland of inspireren om op reis te gaan. Alles is mogelijk met Engel Mihael aangezien hij ons dankzij de krachten van de Zon bewust maakt van onszelf en onze mogelijkheden waarna wij zelf richting kunnen geven aan ons leven.†Engel Mihael leert ons om te zorgen voor constante vernieuwing en bevrijd ons zodoende van een saai en monotoon leven. De Zon staat in verband met deze vernieuwing en de Maan met het kader waarin deze vernieuwing plaatsvind.†Engel Mihael schenkt zijn Beschermelingen voorgevoelens en inspiraties door middel van de Maan. Deze inspirerende gevoelens kunnen inzichten verschaffen die ons toestaan om de juiste keuzes te maken.

De genezende krachten van Mihael

Beschermegel Mihael is een grote en sterke geneeskrachtige Engel die ons toestaat om problemen uit onze kindertijd los te laten.†Mihael kan ons als ouders ook helpen om onze kinderen los te laten en ons leren om vertrouwen te hebben in hen en hen zodoende de kans schenken om zichzelf op hun eigen manier verder te ontplooien.†Engel Mihael schenkt vele inzichten aangaande opvoeding en hoe dat wij bepaalde problemen mee krijgen van onze voorouders en kan ons helpen bij het overkomen van trauma's.†Beschermengel Mihael kan ons leren om onszelf opnieuw op te voeden en wanneer het ons lukt om de opvoeding die wij niet van onze ouders hebben meegekregen zelf uit te voeren zullen wij op onze beurt een betere opvoeding aan onze kinderen kunnen geven.†Beschermengel Mihael verteld ons dat het niet goed is om iets op te dringen en brengt ons tot het besef dat wij onze kinderen vrij moeten laten wanneer zij eenmaal op eigen benen staan.†Hij vertelt ons dat het niet goed is om kinderen aan banden te leggen en schenkt ons de wijze raad om te leren hen positief te stimuleren.†Engel Mihael kan ons leren om onze wijsheid door te geven zonder onszelf en onze mening op te dringen. Hij staat ons toe om naar de wijze raad van de ouderen te luisteren zonder ons verplicht te voelen om net als hen te doen. Beschermengel Mihael kan ons leren om het pad te tonen aan onze medemensen doch waarschuwt ons dat het niet goed is om de weg voor anderen te willen bepalen.†De genezende krachten van Mihael kunnen helpen bij het oplossen van relationele problemen en dankzij het helen van onze relaties kunnen wij een harmonie ontwikkelen welke bijdraagt aan een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Wat wij kunnen leren van Engel Mihael

Mihael zorgt voor evenwicht en kan ons helpen met het hervinden van onze innerlijke balans.†Beschermengel Mihael kan ons leren om een harmonieus leven te leiden. Dit wil zeggen zorgen voor harmonie in ons zelf zodat wij een harmonische instelling kunnen bekomen en zodoende harmonie met onze omgeving bereiken.†Beschermengel Mihael kan ons helpen om onevenwichtigheden die zich kunnen uiten door middel van ziektes te boven te komen door weer voor evenwicht en harmonie in onszelf en onze relaties te zorgen waarna wij kunnen genieten van een goede gezondheid van lichaam ziel en geest.†Engel Mihael werkt onder Leiding van Aartsengel Rafael en kan ons dus leren om een gezond leven te leiden. Rafael en het Engelenkoor der Deugden worden ook wel gezien als het Engelenkoor der geneeskunde en zodoende schenkt Beschermengel Mihael ons dan ook helende krachten.†Door voor harmonie te zorgen in onze relatie en in onze familie kunnen wij zorgen voor een betere geestelijke gezondheid waarna ook fysieke verschijnselen van ziekten langzaamaan weg kunnen gaan. Beschermengel†Mihael kan de staat van onze gezondheid verbeteren en ons immuunsysteem versterken en van Hem kunnen we leren hoe we dit ook voor anderen kunnen doen.†Beschermegel Mihael is ťťn van de grootste geneesheren van de zodiak aangezien hij zorgt voor gezonde relaties waaruit gezonde kinderen en ondernemingen ontstaan die ons allen vooruit helpen.†Beschermengel Mihael kan ons leren om onze creatieve wil uit te oefenen, om er richting aan te geven en dingen te realiseren. Hij spoort ons aan tot activiteit en leert ons om te leven in het nu moment. Met hem kunnen wij leren van het nu moment, onze conclusies trekken in het nu moment en zodoende het nu moment zien en hier gelijk op een juiste manier mee omgaan. Hij leert ons om hier en nu actie te ondernemen wanneer dit nodig is. Doch Mihael kan ons ook veel leren over het verleden en ons naar de toekomst brengen die wij wensen als wij leren om om te gaan met zijn creatieve krachten.†Hij leert ons om deugdzaam te zijn, juist te handelen en als een Zon alles wat wij wensen tot leven te doen komen.†De Zon en de Maan representeren onze toekomst en ons verleden en helpen ons om juist te handelen in het heden.†De Maan staat voor onze herkomst en ons verleden doch ook voor hetgene wat wij ons voorstellen en is zodoende ook toekomst gericht. De Maan schijnt haar licht op onze toekomst dankzij de kracht van onze verbeelding.†Wij zouden kunnen stellen dat aan elke menselijke onderneming een voorstelling voorafgaat. Het is deze voorstelling die de eerste stap vormt naar een werkelijk gebeuren.†Onze Verbeelding kan allerlei gevoelens en ideeŽn in ons wakker maken en wanneer wij deze voeden met onze liefde, mogelijk maken dankzij onze intelligentie en wij ze wilskrachtig leren verwezenlijken zullen ze op een dag uitgroeien tot waarachtige projecten welke dan ook hun verwerkelijking zullen kennen.

Onze Roeping vinden

Engel Mihael representeert de aandrijvende kracht der liefde welke zorgt voor de voortplanting van alles wat goed is.†De grootste taak die Hij ons schenkt is om bewust te worden van wat er ons te doen staat hier op Aarde. Hij kan ons helpen om onze roeping vinden en ons hier met liefde aan te weiden.†En net zoals Beschermengel Mihael ons helpt bij het vinden van onze roeping kunnen wij anderen helpen bij het vinden en ontwikkelen van hun roeping door ze bewust te maken van hun potentieel en ze de juiste richting in te sturen waarna ze vanuit hun eigen die weg kunnen gaan indien ze dit wensen.†Beschermengel Mihael schenkt de kracht om ons met liefde aan een taak te wijden alsook de gave om anderen bewust te maken van hun taak. Mihael kan ons leren om alle taken goed te verdelen vanuit liefde voor elkaar en vertelt ons dat het niet goed is om anderen iets te verplichten. Een goede samenwerking is nodig en deze kan geschieden zonder verplichtingen doch uit respect voor elkaar.

Boodschap van Engel† Mihael

Je Vader en je Moeder bevinden zich in jezelf, niet enkel in je genen doch ook in je gevoelens en in je gedachten. In alle weerspiegelingen van hun vrouwelijke en mannelijke kanten welke deel uitmaken van jouw zijn.†Je Vader en je Moeder representeren de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en dat is dan ook de reden dat je ouders de basis vormen van je eigen zijn.

Vragen die de moeite zijn om over na te denken en te mediteren

Welke slechte gewoonten heb je van je ouders meegekregen en is het nodig hier aan vast te houden?

Hoe kunnen wij als ouders bijdragen aan de positieve ontwikkeling van onze kinderen?