Beschermengelen66 Beschermengel Manakel: God die ondersteund en onderhoud

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Manakel werkt onder leiding van Aartsengel Gabriel


Engelenessentie: Kennis van goed en slecht

Sleutelwoord: Moraal

Fysieke invloed: 15 tot en met 19 februari

Emotionele en gevoelsmatige invloed: 2 januari ~ 14 maart ~ 27 mei ~ 10 augustus ~ 23 oktober

Sephiroth op Levensboom: Van Yesod naar Binah

Planetaire invloeden: Maan ~ Saturnus

Sterrenbeeld: Waterman

Element: Lucht

De geschenken van Engel Manakel

De gave om veel zelfkennis en mensenkennis op te doen (ervarings-wijsheid) De gave van het lucide dromen hier en nu (bewust hier en nu aanwezig te zijn en weten dat je zelf de regisseur van je eigen droom leven bent).


Een goed intuÔtief vermogen

Engel Manakel† schenkt je de gave om je gevoelens als richtings-aanwijzers te laten dienen of te wel de capaciteit om aan te voelen wat goed voor jou en de wereld om je heen is alsook wat slecht is.

Begrip van de wet van oorzaak en gevolg

Engel Manakel schenkt je een groot begrip omtrent de wet van oorzaak en gevolg alsook een helder zelfinzicht en een grote levenswijsheid die je toestaan steeds de juiste keuzes te maken.


Een goed geheugen

Engel Manakel zorgt voor een goed geheugen vanwaaruit je steeds de wijsheid en de informatie kunt putten die je nodig hebt om hier en nu in overeenstemming met het hoogste in jezelf te kunnen handelen.

Dromen

Engel Manakel stuurt je openbarende dromen en schenkt je elke nacht een genezende en herstellende slaap. Je kunt Engel Manakel steeds aanroepen als je meer duidelijkheid omtrent je dromen wenst. Engel Manakel schenkt je het vermogen om jezelf en je dromen te begrijpen oftewel de capaciteit om het onbewuste te ontsluieren en het mysterie des levens te ontdekken wat in jezelf huist en je alom aanwezig omringd.


Engel Manakel en je familie leven

Engel Manakel kan je helpen met het ontwikkelen van een fijn familie leven. Hij staat je bij tijdens het creŽren van een familie leven wat aan ieders wensen voldoet.

Het ontwikkelen van stabiliteit en structuur in je leven

Engel Manakel werkt met de krachten van Saturnus en de Maan en schenkt je dus het ontvangende vrouwelijke vermogen van de Maan en de structurerende intelligentie van Saturnus, wat er voor zorgt dat het in je mogelijkheden licht om een levenskader te creŽren waarin jij en je familie je thuis voelen. Een levenskader waarin iedereen steeds alle mogelijkheden heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een veilige thuishaven vanwaaruit jullie allen steeds het beste voort kunnen brengen.

Bewustzijn van binnen en buiten, het verleden, de toekomst en het hier en nu moment

Beschermengel Manakel schenkt je de liefde voor jezelf en voor je medemensen. Hij schenkt je de gave om aandachtig en open te zijn naar anderen toe alsook de capaciteit om oplettend te zijn voor alles wat zich in jezelf afspeelt, bewust van het gene wat er in jezelf geschied en hoe dat zijn weerslag vind in je leven.

Engel Manakel kan je bewust maken van het gene wat er rond je heen en in jezelf gebeurt: de invloed die je levensomstandigheden, de mensen en de situaties waarmee je te maken hebt op je hebben alsook de invloed die jij uitoefent op je levensomstandigheden, de mensen en de situaties om je heen. Engel Manakel schenkt je de gave om steeds bewust hier en nu aanwezig te zijn in het volle besef van de situatie waarin je verkeerd, het levenslandschap waarin je je bevind, de mogelijkheden die je hebt. Bewust van jezelf en alle andere wezens en hoe jullie allen te samen bijdragen aan dit schitterende hier en nu moment. Doch Engel Manakel schenkt je ook de gave om je bewust te zijn van het verleden vanwaaruit je naar dit moment bent toegegroeid en de toekomst die je creŽert door hier en nu de juiste keuzes te maken zodat je je kunt ontvouwen in al je glorie.


Liefde groei en ontwikkeling

Engel Manakel schenkt je de Liefde voor datgene wat groei brengt en voor ontwikkeling zorgt. Hij heeft je van nature een goede wil geschonken, een zacht, kalm en waardig karakter doch ook de nodige strengheid en structuur om het leven van jezelf en je medemensen binnen de juiste grenzen te kunnen ontwikkelen zodat dingen niet te ingewikkeld worden en je een goed overzicht op je leven kunt behouden en een goed zelfinzicht kunt ontwikkelen daar je alles in de hand hebt en met zekerheid kunt stellen dat alles begint bij jezelf en de manier waarop je jezelf uit naar de wereld toe. Bij dit uiten naar de wereld toe zal Engel Manakel je steeds bijstaan als ook om altijd alles zelf in de hand te houden en je liefde en vriendelijkheid te schenken op een doordachte wijze.


Innerlijke vrede zorgt voor omstandigheden fijn van aard

Engel Manakel kan je leren om innerlijke rust te ontwikkelen die je toestaat om je op een harmonische manier te uiten naar de wereld toe alsook om de juiste keuzes te maken omtrent het gene wat je toelaat. het gene wat je tot je wilt nemen, het gene wat je graag zou ontvangen en het gene wat je graag zou schenken. Om een juist evenwicht te vinden in de tijd die je met jezelf doorbrengt en de tijd die je aan anderen besteed kun je steeds Manakel aanroepen. Alsook om de tijd die je met anderen doorbrengt of die je besteed aan gedachten over anderen in jezelf op een juiste wijze te leren benutten. (Pauzeren, mediteren, rustig van je eigen leren, slapen en dromen zodat al je wensen uit kunnen komen)

Engel Manakel kan ons leren om naar elk detail te kijken, Hij kan ons leren om de bloem van vandaag met nieuwe ogen gade te slaan zodat wij het verschil zien met die van gisteren. Manakel kan ons leren om aandachtig te kijken naar elk detail zodat wij bewust elke verandering kunnen ervaren. Hij kan ons leren om te genieten van simpele en natuurlijke dingen en het schitterende spel der evolutie zeer aangenaam maken voor ons.

Engel Manakel werkt vanuit een structurerende intelligentie aan verandering en evolutie, hij is als de hemelse tuinier der liefde, de tuinier van onze dromen. Wanneer wij niet meer in onze dromen geloven en de hemelse tuin hier haar waarde lijkt te hebben verloren kan Engel Manakel ons weer in contact brengen met elk schitterend detail dat onze Natuur en de Natuur om ons heen herbergt.

Monotonie, chaos en positieve veranderingen

Engel Manakel kan je leren om alles in de juiste perken te houden en wetten te stellen indien nodig. Doch Engel Manakel leert je ook dat teveel wetten en grenzen rebellie oproepen, dat een overmatige structuur en een overdreven standvastigheid er voor zorgen dat het leven tot stilstand komt of dat de situatie explodeert.

Wanneer het leven monotoon en saai wordt, vervelend en gewoontjes omdat alles zich herhaald en elke dag steeds weer de zelfde lijkt kun je samen met Engel Manakel aan de slag gaan en vele positieve veranderingen in je leven tewerkstellen door er eens over na te denken hoe je het leven van jezelf en je medemensen aangenamer en spannender zou kunnen maken?

Engel Manakel leert je om kleine details niet over het hoofd te zien, om eerst eens goed na te denken voor je actie onderneemt en ook om stil te staan bij al het mooie wat reeds aanwezig is. Manakel kan je de waarde van elk klein gebaar ontsluieren wanneer je met liefde en intelligentie zijn vele gaven verdeeld. Deze gaven kunnen bestaan uit een positieve aanmoediging, een bedankje, steun, troost, raad, liefde, vertrouwen, hoop en nog veel meer vriendelijke gebaren die je steeds kunt schenken aan je medemensen.

Leuke activiteiten organiseren

Engel Manakel heeft je de gave geschonken om leuke activiteiten te organiseren, activiteiten die het leven voor iedereen spannender en aangenamer kunnen maken.

Engel Manakel heeft je een goed organisatorisch talent alsook een goed verbeeldingsvermogen geschonken.

Dankzij deze gaven kun je vele spannende reizen organiseren en ondernemen, uitstapjes in de natuur of aan zee. Een gezellig tuinfeest of zwemmen in een meer, er is zoveel leuks te doen elke keer weer.

Met Engel Manakel kun je leren om van alle dagelijkse activiteiten een leuk spel te maken, een verrassend gebeuren wat elke dag meer kleur brengt aan het bestaan.

Hij toont je dat af en toe een klein geschenkje, een uitstapje, wat bloemen of kaarsen in huis wonderen kunnen doen, dat elk klein detail telt en dat alles bijdraagt aan het schitterende geheel waar wij allen deel van uit maken.

Engel Manakel kan je leren om alles steeds goed op voorhand te plannen toch steeds open te staan voor de vele fijne veranderingen die zich als wonderlijke evenementen kunnen ontsluieren in je leven wanneer je leert om de toekomst ook op tijd weer los te laten als ook om niet vast te blijven houden aan het verleden.

Reactief en proactief gedrag

Engel Manakel kan je leren om niet langer reactief maar eerder proactief te zijn. Dit kun je doen door je niet langer druk te maken of boos te zijn, maar zelf de eerste stap te zetten die hier en nu voor een mooie toekomst zorgt. Dit kun je leren door het verleden als een mooie herinnering, een schat aan kennis en levenswijsheid te zien, een schitterend verhaal vol van levenservaringen die allen als richtingaanwijzers kunnen dienen die je toestaan om hier en nu de juiste keuzes te maken en de juiste richting te bepalen alsook om steeds de juiste koers te behouden en de nodige veranderingen te verwezenlijken.

Dankzij Engel Manakel kun je leren om proactief te werken aan de wereld van je dromen

Engel Manakel leert je om zelf steeds de eerste stappen te zetten en een levend voorbeeld te zijn, door rekening te houden met de anderen en er over na te denken wat je kunt doen en wat je niet kunt doen alsook wat je kunt toestaan en wat je niet kunt toestaan. Hij leert je om anticiperend te zijn en initiatief te nemen. Om grenzen te stellen doch ook iedereen vrij te laten, om steeds een respectvolle en vriendelijke personaliteit te behouden en te zorgen voor liefdevolle veranderingen.

Door proactief optreden en proactief lesonderwijs kun je veel problemen voorkomen en een lang en gelukkig leven leiden aangezien propactiviteit zorgt voor een goede gezondheid, een goede relatie en overvloed.

Dankzij proactieviteit kunnen wij de stroom der goddelijke voorzienigheid ontvangen aangezien Engel Manakel ons toestaat om† alles te doorzien waardoor wij kunnen voorzien wat naar ons toe zal komen wanneer wij op een bepaalde manier handelen.

Zodoende kunnen wij onze manier van gedragen steeds verbeteren naargelang onze wensen of kunnen wij beslissen om iets aan onze manier van handelen te veranderen voordat wij in de problemen komen.

Engel Manakel geeft ons de capaciteit om datgene wat negatieve resultaten te weeg brengt en het gene wat positieve verwerkelijking† veroorzaakt te kunnen onderscheiden.

Engel Manakel leert ons het verschil tussen goed en slecht door ons de oorzaak te tonen van de concrete resultaten die zich in ons leven voortdoen, dankzij deze resultaten doen wij een enorme ervarings-wijsheid op en beleven wij veel groei en ontwikkeling.

Wanneer de ontwikkeling goed is en de groei een fijn resultaat levert benoemen we haar meestal goed en wanneer de ontwikkeling slecht is zien we haar en de resultaten die zij voortbrengt meestal als duister.

Engel Manakel leert ons de weten van oorzaak en gevolg en schenkt ons de gave om deze te kunnen doorzien en voorzien voordat wij beginnen aan onze volgende ervaring, zodat wij op voorhand kunnen weten wat ons te wachten staat en wij steeds de juiste keuzes kunnen maken. Doch Engel Manakel toont ons ook dat het leven vol van verrassingen is en dat goede keuzes, liefde en geloof tot wonderbaarlijke resultaten kunnen leiden die onze mooiste verwachtingen te boven gaan.

Engel Manakel, het licht wat bevrijd uit de duisternis en zorgt voor groei en ontwikkeling

Engel Manakel kan je vele mooie vooruitzichten schenken wanneer je open staat voor zijn hemelse inspiraties en de moed hebt om de dromen die in je onderbewuste huizen naar boven te brengen zodat ook zij kunnen groeien en bloeien in de tuin van het licht.

Engel Manakel kan je leren om steeds op tijd een pauze te nemen, om tijd voor jezelf vrij te maken zodat je de juiste antwoorden op al de vragen in jezelf kan vinden. Zodat je je in rust en vrede kunt voorbereiden op al het moois wat iedere dag weer te bieden heeft.

Zodoende kun je elke dag de Zon in jezelf op laten komen en zul je je steeds levendig en blij voelen, gelukkig hier en nu met wat je bent en wat je veroorzaakt.

Daar je beseft dat je Zon zijn enkel goeds kan veroorzaken. Dat je Zon zijn de liefde is die je uitstraalt, de goede wil die je verwezenlijkt door jezelf vriendelijk aandachtig en proactief te gedragen.

Met proactief bedoelen wij dat je inziet en uitvoert, dat je vol overtuiging straalt en zodoende hoop en vertrouwen op de wereld brengt. Vertrouwen in de waarheid die in ons allen huist, de Zon die haar licht straalt over goeden en slechten. De Zon die weet dat enkel opbouwende kritiek en goede aanwijzingen kunnen bijdragen aan meer groei.

Dat enkel positieve aanmoedigingen motiveren om verder te gaan met het goede. Dat complimenten motiveren, dat steun en liefde weer een fundering schenken aan zij die de Aarde onder hun voeten verloren hebben.

Dat iedereen een veilige thuishaven nodig heeft met een zonnetje dat schijnt voor al, een zonnetje wat niet oordeelt en geen schuldgevoelens verspreid maar zijn licht en liefde deelt met ieder wezen, of het nu goed is of slecht, arm of rijk, wit of zwart.

Een Zon die weet dat licht en liefde enkel positieve veranderingen kunnen veroorzaken en dat het geen zin heeft om zichzelf te verschuilen achter de wolken van angst en zorgen wanneer de Zon eigenlijk elke dag zou kunnen schijnen.

Wees dus als een Zon en straal en schijn, maar vergeet zeker niet je Mens zijn en doorzie ook je limieten, weet dat de wolken en de regen ook verkoeling kunnen brengen wanneer het te heet is, dat af en toe een badje of een verfrissende douche je weer kalm of juist actief kunnen maken.

Vertrouw erop dat alles zijn nut en zijn reden heeft, dat alles een zegening is je door God en zijn Engelen geschonken.

De gave van het hier en nu moment

Engel Manakel kan je leren om elk moment als een geschenk te ervaren daar Hij je het inzicht verleent dat alle momenten die je in het verleden hebt beleefd bijdragen aan de ontwikkeling van de schitterende Ster die in je binnenste huist en dat je door middel van elke goede actie die je hier en nu uitvoert het zaad van deze Ster zaait in het kader van je bestaan en dat dit zaaien en verzorgen van je mooiste dromen al je verlangens en al je wensen zal uit laten komen wanneer je hen een solide fundering schenkt en met liefde en intelligentie datgene wat je echt wil waarmaakt.

De vruchten van het vreugdevolle werk met Engel Manakel

Engel Manakel schenkt je de vruchten der zelfkennis en ervaringswijsheid. Hoe rijper je wordt hoe makkelijker het je zal vallen om deze vruchten te kunnen ontvangen en verdelen aan je medemensen. Engel Manakel heeft je de gave geschonken om voor de juiste voeding en de juiste verzorging te kunnen zorgen zodat je gezond en wel kan zijn en bij kunt dragen aan het algemeen welzijn van alles en iedereen om je heen.

Voeding en een goede Gezondheid

Engel Manakel heeft je de gave geschonken om aan te kunnen voelen welke voeding je nodig hebt en welke voeding je beter niet tot je kunt nemen. Zoals je weet heeft elke voeding een ander effect op je lichaam en je manier van gedragen en is het de noodzaak die vraagt om een bepaalde voeding tot je te nemen of een bepaalde voeding te laten.

Diep van binnen weten wij allemaal welke voeding ons te goede komt en de welke ons schaad. Wensen wij in overeenstemming te handelen met deze kennis van goed en slecht die in het diepste van ons innerlijk huist dan kunnen wij aan Engel Manakel vragen om ons de geheimen van de vrucht van goed en kwaad te ontsluieren en het innerlijke leven wat in ons allen huist te openbaren zodat oorzaak en gevolg uiteindelijk vrede kunnen kennen en wij allen nog lang en gelukkig kunnen leven met elkaar.

Engel Manakel doet ons inzien dat wij zowel de oorzaak als het gevolg van de evenementen in ons leven zijn en nodigt ons uit om eens over de volgende vragen na te denken:

Welke manieren van gedragen maken de mensen om me heen gelukkiger en welke manier van doen maakt ze boos of kwetst ze?

Wat kun je doen en wat kun je niet doen? Wat zorgt voor rust en voor vrede en wat brengt stress en ruzie?

Waar worden de Mensen kriebel van en wat haalt het mooiste kunstwerk uit hen naar boven?

Engel Manakel kan voor veel zelfinzicht zorgen en de goddelijke voorzienigheid in werking stellen door ons te doen inzien wat er te doen staat, door ons te voorzien van de nodige ingrediŽnten en ons aan het werk te zetten ten dienste van het goede, hij kan ons doen in zien waar wij iets aan moeten doen en wanneer wij voorzien wat er moet gebeuren kunnen wij juist handelen en zodoende al onze wensen waar maken. Wanneer wij kunnen voorzien wat wij beter zouden laten, dan laten wij het voor wat het is, een les die er voor ons niet meer toe doet maar die voor een ander nog steeds zeer waardevol kan zijn.

Engel Manakel en je liefdesleven

Weet dat de schoonheid en het karakter dat de natuur je geschonken heeft de juiste partner in je leven te voorschijn zal toveren dat er niets mis is met passies. Dat er niets is wat je hoeft te verbergen, dat je jezelf volledig kunt geven en dat het je gegund is om lief te hebben en geliefd te zijn.

Weet dat jullie elkaars levenskwaliteit enkel kunnen verbeteren en dat de vele kinderen die jullie voortbrengen voortgekomen zijn uit de hemelse gaven die wij jullie steeds schenken. Dat jullie kinderen niet enkel van vlees en bloed zijn maar elk kunstwerk wat jullie samen in liefde voortgebracht hebben representeren.

De Speelfilm des levens

Engel Manakel toont ons dat alles kan en alles mag zolang het met liefde gebeurt en vanuit respect voor elkaar en elkanders vrijheid en de regels die eenieder zich zelf stelt.

Engel Manakel leert ons respect voor elkanders grenzen en schenkt ons de wetenschap dat wij onszelf kunnen zijn en dat wij allen recht hebben op de ruimte, de tijd en de vrijheid om te doen en laten wat wij willen zonder de rust van een ander daardoor te verstoren.

Engel Manakel schenkt ons de liefde en de kennis die ons toestaat om samen in vrede te leven en elkanders limieten en grenzen te accepteren en respecteren omdat we maar al te goed weten dat het anders mis gaat en de situatie uit de hand loopt, dat de poppen dan aan het dansen gaan en van het theater van ons leven een nachtmerrie maken of een liefdesdrama.

Gelukkig zitten een lang en gezond leven, een fijne liefdesrelatie en vele mooi kinderen er ook in en kunnen wij samen met Engel Manakel van ons leven een gezellige familiefilm met veel vreugde en gelach maken waar iedereen steeds van kan genieten en waarin iedereen met plezier meespeelt.

Een goed voorstellingsvermogen

Engel Manakel heeft je de gave van een goed verbeeldings-vermogen geschonken en zal je steeds bijstaan om dit verder te ontwikkelen. Beschermengel Manakel schonk je een enorm inlevingsvermogen en een goed voorstellingsvermogen waardoor je in staat bent om empathisch en vergevingsgezind te zijn als ook om je steeds het beste voor te stellen en zodoende daar ook aan mee te werken.


De Boumeester

Engel Manakel kan ons doen inzien welke werken er uitgevoerd moeten worden. Engel Manakel schenkt ons de gave om in te zien wat ons te doen staat voor het te laat is. Hij schenkt ons de gave om te weten wat er van ons verwacht wordt voordat iemand het van ons komt vragen. Engel Manakel kan ons leren om ons eigen leven weer in de hand te nemen alsook de verantwoordelijkheden die dit met zich meedraagt.


Voorkomen is beter dan genezen is een spreekwoord dat hij vaak gebruikt

Engel Manakel kan ons de oorzaken tonen die de wortels vormen van wat wij hier en nu meemaken. Hij kan ons leren om oude wortels uit te trekken en zodoende plaats te maken voor het zaad van het nieuwe.

Korte samenvatting

Engel Manakel brengt ons reflecties over waar we vandaan komen en waar we heengaan. Hij brengt ons de nodige contemplatie waardoor we onze koers kunnen bepalen en ons verdere leven kunnen uitstippelen naar wens in zover dat dit mogelijk is. Hij schenkt ons de visie die dit mogelijk maakt. Het geschenk dat hij ons brengt is de kennis aangaande goed en kwaad. Hij schenkt ons de gave van het onderscheidingsvermogen waarmee wij steeds de juiste keuzes kunnen maken. Engel Manakel staat ons toe om te putten uit onze ervaringswijsheid zodat we ons bewust worden van oorzaak en gevolg. Waarna we onze realiteit kunnen accepteren en aanvaarden zoals ze is of bewust kunnen kiezen om enkel nog het fijne met ons mee te nemen en het pijnlijke te vergeven waardoor we het achter ons kunnen laten. Dit is de gift die de kennis van goed en kwaad ons brengt, de gave om alles wat goede resultaten voortbrengt aan te moedigen en alles wat slechte resultaten voort brengt te laten. Deze levenswijsheid staat ons toe om de juiste keuzes te maken waardoor wij problemen kunnen voorkomen en ons voor eventuele ongelukjes kunnen behoeden.

Engel Manakel helpt ons bij het creŽren van onze fijnste toekomstvisie en staat ons bij zodat we deze ook daadwerkelijk kunnen ontwikkelen in ons leven. Hij zet ons aan om de juiste stappen te nemen door vertrouwensvol onze intuÔtie te volgen en alert te zijn voor de synchroniciteiten die zich voor onze ogen ontvouwen. Indien deze er niet zijn en we eerder geconfronteerd worden met een zwaar gevoel dan weten we dat we niet op het juiste pad zijn en het tijd wordt om het roer om te slaan op weg naar gunstigere oorden.

Vragen omtrent het verleden en de toekomst

Wat heeft het verleden ons geleerd en welke fouten willen wij zeker niet meer terug begaan?

Welke toekomstvisie willen we hiervoor in de plaats stellen en wat hebben we er voor over om deze te bereiken?

Welke fijne herinneringen en lessen uit het verleden nemen we zeker met ons mee en hoe kunnen we ze eventueel nog verfijnen?

Ons innerlijke kompas

We kunnen Engel Manakel als ons innerlijk kompas beschouwen. Dankzij hem kunnen wij leren om onze gevoelens als richting-aanwijzers te gebruiken. Ook schenkt hij ons een enorme luciditeit waardoor wij steeds bewust onze koers kunnen blijven behouden en voortvaren hier en nu.

Engel Manakel kan ons leren om rustig stil en kalm te zijn, om een zekere nederigheid te behouden en aandachtig te luisteren naar de levenswijsheid die onze medemensen ons steeds te bieden hebben. Zodoende kunnen wij veel leren van onze medemensen en de situaties die ons omringen zonder daarom het zelfde te moeten meemaken.

Wij hebben elkander allen veel geschenken te bieden en vele gaven aan te leren en wanneer het ons lukt om zowel nieuwsgierig en geÔnteresseerd te zijn als een kind en wijs en verstandig als een ouder, dan zullen wij zowel leraar als leerling zijn en de lessen van Engel Manakel begrijpen.

Dan hoeven wij niet langer de fouten van onze voorouders te herhalen, doch kunnen wij hun wijze raad als richtingsaanwijzers laten dienen voor ons eigen bestaan.

Engel Manakel kan ons leren om al het goede wat we meegekregen hebben toe te passen in ons leven en de rest achter te laten, hij kan ons bevrijden van oude en slechte gewoontes en zal steeds zorgen voor vernieuwing en dromen die uitkomen wanneer wij onze originele puurheid hervinden en als een kind het rijk van de Heer in al haar glorie en schoonheid durven aanschouwen.

Engel Manakel leert ons om te vertrouwen op onze hemelse ouders, te geloven in ons zelf en onze dromen, realistisch doch vol goede moed op pad te gaan en de vele geschenken die het leven te bieden heeft te ontvangen en te geven simpelweg lang en gelukkig te leven met liefde en wijsheid voor eeuwig en altijd in dit schitterende nu moment waarin je steeds vrij van keuze bent.

Vrijheid, zekerheid en veiligheid

De vrijheid is je geschonken alsook de levenswijsheid die in jezelf en elk wezen in je wereld huist, de ervaringswereld van eenieder staat voor je open en eenieder heeft je vele geschenken te geven Engel Manakel kan je leren om deze geschenken als een kind te ontvangen. Beschermengel Manakel kan je leren om het leven voor jezelf en iedereen om je heen veel aangenamer te maken en vrediger van aard.

Engel Manakel staat je toe om de rust in jezelf te vinden en je vreedzame aard te uiten op een verstandige wijze, zeker van jezelf en van de goede resultaten die je verwezenlijkt door je manier van zijn. Engel Manakel schenkt je de wetenschap dat alles zijn tijd nodig heeft en dat iedereen op zijn ritme leert en leeft, dat het enkel is door geduld, begrip en inlevingsvermogen dat wij allen van elkaar kunnen leren.

Engel Manakel kan je helpen om voor meer veiligheid te zorgen in je leven, meer zekerheid en meer structuur zodat je iets hebt om aan vast te houden wanneer de vaste grond onder je voeten verdwijnt en je je wentelt in angst en zorgen over gisteren of morgen. Hij kan je helpen om steeds vaste grond onder je voeten te behouden, om niet weg te dromen naar utopische reiken maar ze hier en nu te verwezenlijken.