Aartsengel Metatron en de 1Ste Wereld van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De 3 bovenste Sephiroth van de Levensboom heten Kether, Hochmah en Binah en vormen tesamen de eerste wereld de welke Atziluth wordt genoemd. Het is de wereld der emanaties vanwaaruit God zijn licht met oneindige liefde uitstraalt.

Kether, de Kroon, de eerste Sefirah van de Levensboom

De Sefirah Kether is het eerste waaruit al het andere is voortgekomen. De moderne astrologen brengen de Sefirah Kether in verband met Neptunus (de grote dromer).

De Sefirah Kether staat voor de wilskracht, de levensenergie, maar ook voor de geest en de geestkracht. Deze geest is een vurige geest, een spontane en inventieve geest. Het is de hogere intelligentie, die sneller reageert dan elke gedachte. De Sefirah Kether staat helemaal bovenaan op de levensboom en stelt dan ook het hoogste, het beste in onszelf voor.

Het is de Ster die we allen zijn, het is de goddelijke vonk in ons. Ik zou wel een heel boek kunnen schrijven over de Sefirah Kether, omdat deze kracht ook in direct contact staat met God, en zo de goddelijke Wil representeert.

De Sefirah Kether staat in verband met het hogere ik, het hogere ego. Hetgeen dat we echt willen diep vanbinnen in onszelf . Degene die we echt zijn. Het doel van ons leven, onze taak. Deze Taak kan ons ontsluierd worden door het koor der Serafijnen het welke onder directe leiding staat van de Aartsengel Metatron.

Prins Metatron, Heer-Ster van Atziluth

Aartsengel Prins Metatron is de Heerser van Atziluth, de eerste wereld van de Levensboom. Vanuit deze wereld omarmt Hij de gehele schepping en heeft hij ons lief.

Laten wij ook Hem lief hebben en samen met Hem en de Liefdevolle Engelen-Serafijnen de eerste stappen ondernemen op weg naar de schat die in ons zelf verborgen ligt.