Aartsengel Metatron en de Kracht van Onze Dromen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Metatron is de Prins der Gezichten en de Meester der Schone Namen

Aartsengel Metatron en de Engelen van het Engelenkoor der Serafijnen zorgen voor de connectie tussen het goddelijke en het menselijke. We kunnen Metatron en de Engelen Serafijnen om advies vragen als we te weten willen komen wat wij met ons leven willen doen.

Aartsengel Metatron en de 72 Engelen van de Kabbalah en de Levensboom schenken ons de kracht om te dromen en onze dromen waar te maken. Metatron is de Leider van de 72 Engelen van de Kabbalah en regeert vanuit Atziluth de eerste wereld van de Levensboom over alle andere werelden die volgen.

De eerste wereld van de Levensboom

bestaat uit de Sephiroth Kether, Hochmah en Binah.

De Sefirah Kether staat in direct verband met God de Vader,

Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen.

De Sefirah Chochmah staat in verband met de de Zoon,

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen.

En de Sefirah Binah staat in verband met de Heilige Geest,

Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen.

En net zoals de Vader de Zoon en de Heilige Geest 1 zijn,

zijn de Sephiroth Kether, Hochmah en Binah 1

en werken de Aartsengelen, de Engelen, de Mensen,

de Dieren, de Planten en de Mineralen allen te samen in eenheid

aan het realiseren van de goddelijke droom op aarde.

Samen met de Aartsengelen Metatron en Raziel kunnen wij de mooiste dromen in onszelf ontwikkelen en beginnen met de uitvoering hiervan door de talenten en vaardigheden die de Engelen Cherubijnen en Serafijnen in ons zelf representeren naar buiten te laten komen, door er iets mee te doen en zodoende onze dromen waar te maken.

De Aartsengelen Metatron en Raziel schenken ons de kracht om te dromen, zij schenken ons het zaad, de inspiratie voor onze dromen en de liefde, de nodige droom-kracht om deze dromen waar te maken. Zij schenken ons door middel van de Engelen Cherubijnen en Serafijnen de krachten die wij wensen en wanneer wij deze droom-krachten ontwikkelen en er iets mee doen zullen onze dromen werkelijkheid worden.

Het droom-zaad dat ons geschonken werd door Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen is als de wortel van dit boek (deze website), het is de oorzaak van ons schrijven. Aartsengel Metatron schonk ons door middel van de liefdevolle Engel Serafijn Vehuiah de droom om een boek te schrijven over de 72 Engelen van de Kabbalah en de Levensboom (en een website te maken).

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen zullen er voor zorgen dat wij steeds met liefde verder gaan met dit schrijven. Zij zullen voor de juiste omstandigheden zorgen en ons steeds bijstaan door middel van hemelse en aardse inspiraties.

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen helpen ons om onze dromen waar te maken door middel van de goddelijke voorzienigheid in al haar vormen. En wanneer onze dromen werkelijk de moeite zijn om tot volledig wasdom te komen zullen Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen zorgen voor de nodige hemelse en aardse hulp.

Wij zouden Aartsengel Raziel en de Engelen van het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen zien als de goddelijke tuiniers die het landschap van onze dromen tot leven roepen. Zij schenken ons de kracht om te dromen en onze dromen waar te maken. Wanneer wij hun goede voorbeeld volgen en wij ons laten leiden door Aartsengel Tzaphkiel en het Engelenkoor der Tronen zal de goddelijke tuin van onze dromen haar poorten voor ons open doen en zullen wij net als God en zijn Engelen in staat zijn om ieder deeltje van deze tuin lief te hebben.

Dan zullen de zaden van onze dromen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zullen de kinderen van onze creatieve verbeeldingskracht tevoorschijn komen in de vorm van allerlei resultaten die ons ten zeerste zullen bevallen.

Hoe dat deze bevalling zal verlopen hangt van ons zelf af, van de manier waarop wij onszelf en het schitterende kind wat wij allen in ons dragen verzorgd hebben. Van de manier waarop wij dit kind tot leven hebben geroepen en de manier waarop wij het hebben opgevoed. Het zal afhangen van de omstandigheden waarin het kind opgroeit of het zich optimaal kan ontwikkelen, het zal afhangen van de mensen en de situaties die het kind omringen en het zal afhangen van het kind zelf of het werkelijk het kind van onze dromen gaat worden.

Wanneer het kind gewenst is en wij het met wilskracht en liefde voort brengen en met intelligentie opvoeden zullen de Engelen Serafijnen en Cherubijnen ervoor zorgen dat het zich optimaal kan ontwikkelen, dan zullen de Engelen Tronen het alle mogelijkheden geven om tot volledig wasdom te komen en zal het tot een schitterend volwassen exemplaar uitgroeien.

En zo zal op een dag ons boek uit komen, het boek van onze dromen dat wij met wilskracht liefde en intelligentie aan het schrijven zijn, het kind van onze verbeelding, de droom die ons door Aartsengel Metatron werd geschonken en die wij nu samen met Aartsengel Raziel en de Cherubijnen tot leven roepen.

En zo toveren wij ons boek tevoorschijn

al denkende als een Engelen Troon.

al liefhebbende als een Engelen Cherubijn.

en al schrijvende als een Engelen Serafijn.