Aartsengel Metatron en de Serafijnen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Metatron representeert de liefdevolle en intelligente creatieve wilskracht van de Vader van ons universum.

Aartsengel Metatron is de vrije wil in ons en wanneer wij deze vrije wil op een waarachtige en juiste wijze benutten en met wilskracht, liefde en intelligentie het goede, het nuttige en het waardevolle in onszelf ontwikkelen en om ons heen verwezenlijken zal Aartsengel Metatron ons belonen met een lang en vreugdevol leven.

Aartsengel Metatron schenkt ons de kennis en de liefde, hij vervult ons van een hoge schitterende intelligentie. Hij maakt van ons de Ster die we werkelijk zijn en schenkt ons een zicht over ons leven vanuit de hemel. Met Aartsengel Metatron kunnen wij onze eigen weg verlichten en stralen als Sterren, stromen als rivieren van liefdeslicht. Met Aartsengel Metatron worden wij weer 1 met onze bestemming.

Aartsengel Metatron kan ons bewust maken van ons levensplan. Wij kunnen deze schitterende Engel alle vragen stellen omdat hij zich helemaal bovenaan bevind en het antwoord op alles in zijn bezit is.

Aartsengel Metatron heeft het gehele plan van de schepping in zijn handen en kan ons dan ook het doel, het objectief van de Godheid tonen. Samen met Aartsengel Metatron en alle andere Aartsengelen en Engelen kunnen wij werken ten dienste van de Goddelijke vonk in ons.

Aartsengel Metatron schenkt ons de vrijheid.

Aartsengel Metatron en de Engelen die werken in zijn naam helpen ons om ons te bevrijden van alles wat ons doet lijden, alles wat wij niet meer nodig hebben, alles wat geen nut meer heeft en enkel nog obstakels op onze weg vormt.

Aartsengel Metatron en zijn Engelen kunnen ons van deze obstakels bevrijden waarna wij vol goede moed opnieuw kunnen beginnen.

Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen

Aartsengel Metatron is de Prins der Engelen, de grote leider en verdeler der kosmische energieën. Aartsengel Metatron schenkt ons zijn krachten voornamelijk door middel van het Engelenkoor der Serafijnen.

Aartsengel Metatron en de Serafijnen schenken ons de nodige ondernemingskracht om te beginnen aan onze projecten, ze inspireren ons en schenken ons vele kansen om iets te ondernemen in ons leven.

Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen moedigen ons aan om als vrije wezens te handelen. Zij leren ons om zelfstandig te werken ten dienste van het goede.

Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen schenken ons de kracht om steeds trouw aan onze principes te blijven en verder te gaan met het gene waar we mee bezig zijn totdat het doel is bereikt.

Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen zorgen ervoor dat onze gedachten, gevoelens en daden transformeren tot concrete aardse realisaties en situaties waarvan wij kunnen leren, en schenken ons de gave om onszelf en onze creaties steeds te corrigeren, tot en met het moment dat wij tevreden zijn met onszelf en ons leven.

Aartsengel Metatron en de Serafijnen maken van ons vrije mensen die handelen vanuit de goddelijke waarheid die wij allen in ons dragen, zij zorgen ervoor dat wij steeds naar deze waarheid handelen met liefde en wilskracht zonder ons af te laten leiden of ons te laten beïnvloeden door anderen. Zij schenken ons de gave om steeds affirmatief en assertief te zijn alsook de intelligentie om dit te doen zonder boos te worden of andere mensen te kwetsen.

Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen zullen ons steeds helpen met het realiseren van onze wensen. Doch wanneer onze wil enkel op egoïstische doelen gericht is zal hun hulp minder zijn dan wanneer onze wil 1 is met de goddelijke wil en onze doelen iets bijdragen aan de schepping en de verwezenlijking van Gods droom.

Aartsengel Metatron en zijn Engelen leren ons dus om onze wilskracht zodanig te oriënteren dat zij overeenkomt met Gods wil en enkel positieve resultaten teweeg brengt in ons leven en het leven van alle wezens om ons heen.

Het Engelenkoor der Serafijnen

Elke Engel van het Engelenkoor der Serafijnen draagt bij aan de materialisatie van Gods wil door middel van ons. Wanneer wij ons hier van bewust worden en tot de ontdekking komen voor wie wij werkelijk werken zal Hij ons steeds steunen en motiveren en kunnen wij net als de Engelen zijn boodschappers worden en zijn goddelijke voorspoed delen met alles en iedereen. Dan kunnen wij het goede voorbeeld tonen en de weg naar het gouden tijdperk openen voor eenieder wiens wens het is om ons na te volgen.