Aartsengel Michael en de Aartsengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Michael heerst over de aartsengelen, het achtste engelenkoor wat voornamelijk werkt met de krachten van de Sefirah Hod en de planeet Mercurius. Hij en zijn engelen schenken ons de actieve intelligentie die ons toestaat onze diepste wensen naar buiten te brengen, hierover te praten en ze daarna in samenwerking met anderen uit te voeren.

De Aartsengelen staan ons toe om na te denken over de verschillende wijzen, de mogelijkheden die wij hebben om de wereld van onze dromen te creëren, na te denken over de goddelijke droom, de goddelijke wil en deze op een verstandige wijze te realiseren. Dankzij Michael en zijn Engelenkoor: de Aartsengelen kunnen wij het goddelijke plan begrijpen, inzien en er mee aan werken.

Wanneer wij open staan voor de boodschappen van de Aartsengelen zullen wij hand in hand met hen onze missie op Aarde kunnen verwezenlijken en de zin van ons bestaan in-zien en uit-voeren.

Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari. De dag dat Hun energie het sterkst aanwezig is is woensdag.

De praktische intelligentie

Dankzij Michael en zijn Engelen kunnen wij tot praktische ideeën komen en zo voor alle mogelijk problemen oplossingen vinden en deze uitvoeren. Overtuigingskracht en vele andere grootse communicatieve vaardigheden zullen het uitvoeren van deze praktische ideeën mogelijk maken, want tezamen kunnen wij alles verwezenlijken.

Dankzij de kracht van Michael in ons zelf en om ons heen kunnen wij onze gedachten en gevoelens waarmaken. Prins Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen staan ons steeds bij en zorgen ervoor dat wij onze gedachten en gevoelens om kunnen zetten in acties.

Dankzij hen kunnen wij ons uitdrukken en datgene wat in ons innerlijk huist naar buiten brengen door middel van woorden en daden. Zij staan ons toe om onze eigen levenswijze te kiezen en te handelen naar onze eigen idealen. Zij schenken ons de gave van het onderscheidingsvermogen en de vrije keuze om te bewegen in de richting die wij verkiezen.

Zij helpen ons met het concretiseren van datgene wat ons nuttig lijkt en staan ons bij tijdens het schenken van de innerlijke schatten die de moeite waard zijn om te delen. Dankzij het naar buiten brengen van onze waardevolste gevoelens en gedachten leren zij ons om een verbinding te maken tussen onze innerlijke wereld en onze uiterlijke wereld.

Zij leren ons om datgene wat zich reeds in onze geest bevindt te realiseren op Aarde en datgene wat zich reeds in ons hart bevindt te schenken aan onze medemensen. Met hen kunnen wij de hoogste idealen die zich in ons Zelf bevinden waar maken en leven naar de normen van ons hogere Zelf.

Werken ten dienste van ons hogere Zelf door de goddelijke wil te verwezenlijken en het hemelse rijk op Aarde te brengen. Door te handelen volgens de hemelse wetten en het leven te organiseren en te creëren naar het ideaalbeeld, de utopie die werkelijkheid kan worden wanneer wij er in durven geloven en wij de juiste stappen zetten.

Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen staan ons bij tijdens het uitdrukken van onze gevoelens en gedachten door middel van spreken en schrijven, tv, radio, film, theater, boeken en nog veel meer. Laten wij dus samen met hen het mooiste in ons zelf delen en samen zingen met het grote loflied der creatie wat door middel van manifestatie haar dankbaarheid aan het goddelijke betoogd

Communicatie en communie

Michael en de Aartsengelen werken aan het samenbrengen van de grote witte broederschap waar wij allen deel van uit maken, zij brengen vriendschap en vele waardevolle leringen, zij zorgen ervoor dat de wet: zo boven zo beneden goed functioneert en schenken ons vele waardevolle contacten en een vruchtbare samenwerking met alles en iedereen.

Bij deze wil ik Aartsengel Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen danken voor alle goede contacten en de vruchtbare samenwerking die ons allen verbindt in liefde.

Michael en de Aartsengelen sporen ons steeds aan om ons ten dienste te stellen van de waarheid en deze uit te drukken, naar buiten te brengen en aan te tonen. Met hen kunnen wij alles naar zijn juiste waarde inschatten en genieten van de vele geschenken die het leven ons te bieden heeft.

Aartsengel Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen staan ons bij tijdens het nadenken over onszelf en onze wereld, tijdens het mediteren en contempleren. Zij spreken tot ons in de stilte en leren ons de goddelijke principes zodat wij ze op onze beurt kunnen doorgeven aan de wereld.

Met hen kunnen wij leren studeren, leren ontvangen en doorgeven.

Leren om op een vreedzame wijze in liefde allemaal tezamen te leven.

Gebed

Bedankt Aartsengel, Prins Michael dat wij jou licht mogen ontvangen en schenken aan onze medemens in de vorm van nuttige ontdekkingen die ons vooruit helpen en onze mooiste dromen een kans van slagen schenken.

Bedankt voor de kennis en de liefde, bedankt voor de vruchtbare samenwerking die alles mogelijk maakt en het geschenk dat wij allen in ons hart dragen.