Aartsengel Raziel en de Cherubijnen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Raziel is de Aartsengel die ons het geluk brengt, Hij is de goddelijke voorzienigheid die ons steeds de juiste oplossingen voor al onze problemen schenkt. Het is Aartsengel Raziel die ons de nodige liefde en motivatie brengt waardoor wij verder kunnen gaan met de realisatie van de Hemelse Droom op Aarde.

Wanneer de goddelijke wijsheid van Aartsengel Raziel zich manifesteert in onze levens kunnen wij enkel goede resultaten verwachten en kijken wij met hoop en vreugde naar onze toekomst. Aartsengel Raziel overspoelt ons met goede resultaten en kan ons door middel van het lot in contact brengen met mensen die ons vooruit helpen, die ons financiële steun verlenen of de nodige informatie brengen die wij nodig hebben om verder te gaan. Hij kan ons persoonlijk of door middel van 1 van de Engelen van het Engelenkoor der Cherubijnen inspireren.

De vruchten die het werk met Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen opleveren zijn heerlijk en werken met hen is als drinken uit de bron van pure vreugde voor het gene waar men mee bezig is. Wanneer wij drinken uit deze bron wordt het leven een feest, een romantische vakantiebestemming waar wij ons met plezier bezig houden met de leukste hobby die er is: het verdelen van liefde in al haar vormen, het schenken van cadeaus aan iedereen. Een prachtig leven waar wij ons onvoorwaardelijk en met veel liefde aan wijden.

Met de kracht van Aartsengel Raziel in onszelf is alles mogelijk en kunnen wij ons gehele leven transformeren wanneer het plan van onze toekomst overeenkomt met het goddelijk plan, het plan waarin iedereen gelukkig kan zijn. Het paradijs waar iedereen elkaar liefheeft en dienaar en koning 1 zijn geworden, daar waar dienstbaarheid liefde is, het leukste beroep dat bestaat.

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen staan ons toe om in het goddelijke licht te verblijven, om te leven met liefde en zo een kanaal te worden waardoor de nodige kennis en wijsheid kan stromen als een rivier van licht die ervoor zorgt dat ons pad zich openbaart. Met hen zien wij de weg die voor ons bestemd is en wordt Alles (God) ons duidelijk. Zij zorgen ervoor dat de goddelijke vonk in ons als een Ster de weg wijst aan onszelf en onze medemensen.

Aartsengel Raziel is de heer van het goede karma en het is dankzij hem en zijn Cherubijnen dat wij het resultaat van onze goede acties kunnen ontvangen. Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen schenken ons de vruchten van liefde en vriendelijkheid in de vorm van een liefdevol en gelukkig leven.

Initiaties-ontdekkingen

Aartsengel Raziel laat de goddelijke vlam in onszelf schitteren zodat onze liefde als een vloed wordt waaraan iedereen zich kan laven, een bron, een rivier van vreugdevol samenzijn waar iedereen van kan genieten. Hij verlicht ons wezen door onverwachte ontdekkingen, hij is de eureka van alle uitvinders, het licht in de duisternis dat in 1 keer alles duidelijk maakt, of de bliksemschicht die je tot bedaren brengt en je toont waar je fout zit. Aartsengel Raziel en de Cherubijnen kunnen ons het gezicht van God tonen (God heeft vele gezichten, dat zij allen onze weg mogen verlichten).

Affirmatieve gebeden

Dankjewel Aartsengel Raziel dat ik dankzij de Liefde en de vergiffenis die jij mij steeds schenkt de wet van karma kan overstijgen en zo de suprême vrijheid kan verkrijgen. Bedankt dat ik datgene kan doen waar ik van hou en dat ik steeds alles krijg wat ik verdien.

Dankjewel Aartsengel Raziel dat jij door middel van je lieve Engelen, Cherubijnen al het lijden doet verdwijnen. Bedankt dat Jullie de onvoorwaardelijke Liefdesenergie door ons heen laten stromen zodat wij steeds met vreugde en dienstbaarheid onze medemensen kunnen belonen.

Dankjewel Aartsengel Raziel en jou lieve medewerkers de Engelen, Cherubijnen dat wij in liefde met jullie mee mogen werken en alles wat goed is versterken. Bedankt dat wij door middel van concrete acties de liefde in onze medemensen kunnen wekken en dat wij vol moed en motivatie allen te samen naar het hemelse rijk op aarde kunnen vertrekken.

Affirmatie

Dankjewel Aartsengel Raziel dat jij ons de weg naar de nieuwe wereld wijst.

Goede raad

Laat de Liefde in jezelf ontwaken dan zul je nooit meer de weg kwijt raken.