Aartsengel Tsaphkiel en de Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Tsaphkiel is de organisator, de computer van het universum. Hij transformeert de goddelijke energieën, vooral de goddelijke wil en de Christusliefde in wetten. Hij maakt de mensheid bewust van deze wetten en schenkt de nodige intelligentie om ze te begrijpen en ernaar te handelen.

Prins Tsaphkiel schenkt ons de kennis die ons toestaat om al onze ideeën waar te maken. Aartsengel Tsaphkiel doet ons begrijpen hoe wij ons het beste kunnen gedragen, waarheen wij het beste kunnen gaan. Hij toont ons de waarheid, hij toont ons de juiste weg.

Aartsengel Tsaphkiel laat ons de consequenties van onze daden zien. Hij laat ons de vrijheid om steeds dezelfde fouten te herhalen en de gevolgen ervan te ondergaan totdat we ze begrijpen en erachter komen dat alles in ons leven het resultaat is van onze eigen gedachten, gevoelens en daden.

Aartsengel Tsaphkiel kan ons de werking van de grote kosmische machine doen begrijpen en staat ons bij in alle studies omtrent deze werking. Hij helpt ons steeds wanneer wij nadenken over het hoe en waarom der dingen.

Aartsengel Tsaphkiel staat ons bij in het grootse werk om de kosmische, natuurlijke, logische en rationele principes te begrijpen, ons deze eigen te maken en er in harmonie mee te werken door middel van het toepassen van deze principes in ons dagelijkse leven.

Prins Tsaphkiel is de vader en de moeder van alle materiële creaties, het is dankzij de intelligentie die hij ons schenkt dat wij al onze dromen waar kunnen maken.

Aartsengel Tsaphkiel schenkt ons de actieve intelligentie die zich uitdrukt door middel van gedachten, gevoelens en daden. Deze intelligentie kan zich kenbaar maken dankzij mooie woorden of zich realiseren dankzij goede daden die ervoor zorgen dat het woord wordt.

Prins Tsaphkiel toont ons de weg en geeft ons de nodige motivatie om de juiste stappen te zetten. Hij leert ons de dans des levens en laat ons zien dat elke pas bijdraagt aan het geheel en dat alles zijn reden heeft. Hij is de bron van alle zegeningen die het leven ons te bieden heeft.

Aartsengel Tsaphkiel is de zege die ons doet bewegen. Hij is de opoffering die wij elke dag maken wanneer wij 's morgens wakker worden uit onze heerlijkste dromen om in actie te komen.

Tsaphkiel is de schepper van de tijd, Hij geeft ons de mogelijkheid om uit het verleden te putten en in het heden de nodige acties te ondernemen. Wanneer wij naar zijn stem luisteren en zijn wijze raad opvolgen kan de toekomst enkel als een geschenk ervaren worden.

Aartsengel Tsaphkiel kan de deur naar liefde, spiritualiteit,

voorspoed en succes voor ons openen.

Hij biedt ons de sleutel voor al onze problemen.

Hij is de oplossing die in onszelf woont.

Aartsengel Prins Tsaphkiel regeert over het engelenkoor der Tronen.

De dag dat zijn energie het sterkst aanwezig is is zaterdag.

Hij werkt voornamelijk met de energie van Saturnus.

Dankzij Aartsengel Tsaphkiel kunnen wij vele ervaringen opdoen en zo een grote database ontwikkelen, een geheugen van waaruit wij steeds de juiste informatie kunnen putten en zo steeds op een betere en juistere manier handelen in ons dagelijkse leven.

Aartsengel Tsaphkiel staat voor alles wat wij reeds te samen leerden en voor de vruchten die deze verworven kennis ons schenken wanneer wij er iets mee doen.

Aartsengel Tsaphkiel is als het lot dat ons steeds de juiste ervaringen aanreikt om tot een groter en helderder bewustzijn omtrent onszelf en de wereld te komen.

Het is mijn lot om deze leringen te bestuderen en door te geven alsook om de effecten hiervan te ondergaan in mijn dagelijkse bestaan.

Mijn weg was reeds lang en niet zonder obstakels maar nu sta ik hier, nu schrijf ik hier, nu doe ik iets met de kennis die ik heb verworven en heb ik zelf een database waaruit ik nu een tekstje over Saturnus te voorschijn ga toveren aangezien dit tekstje dat ik enkele jaren geleden schreef perfect aansluit bij de leringen die ik hier door aan het geven ben en alles te maken heeft met het programma van Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen

Saturnus

Saturnus is de planeet die voor het kader van het bestaan zorgt. Het is zij die de mogelijkheden bepaalt, het is zij die de grenzen stelt. Saturnus heeft te maken met de tijd, de boodschap van Saturnus is: alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. Saturnus is de wet, de wet van actie en reactie, oorzaak en gevolg. Wanneer men iets doet heeft dat zijn resultaten en het resultaat van je zijn is je leven.

Saturnus heerst over het intellect, het is Saturnus die het begrip aan de Zon, aan de persoonlijkheid schenkt. Saturnus staat ook voor het verleden en door middel van te leren uit het verleden kan men in het heden voor een betere toekomst zorgen.

Saturnus staat dus voor ons denken, voor ons oordelen, ons onderscheidingsvermogen. Het zal dus afhangen van de manier waarop wij de kracht van Saturnus, onze intelligentie gebruiken en de manier waarop wij onszelf beoordelen in welke geestelijke toestand wij ons zullen bevinden. Maar laten we vooral niet vergeten dat Saturnus voor de juistheid en voor de gerechtigheid staat, en het is alleen vanuit juistheid, vanuit waarheid, dat men juiste en ware dingen kan creëren.

Het is dan ook daarom, dat als we een plan hebben we het eerst met het kader van Saturnus moeten vergelijken, om te zien of alles juist is en zal zijn. Om te zien of het een goed en eerlijk plan is dat aan de wet van Saturnus voldoet.

De wet van Saturnus is dat er wilskracht, liefde en intelligentie moeten zijn om op de juiste wijze te creëren zodat het voor ons en iedereen om ons heen goed, nuttig en eerlijk is.

Aartsengel Tsaphkiel, leider van Engelenkoor der Tronen

Aartsengel Tsaphkiel brengt ons door middel van de Engelen van het Engelenkoor der Tronen onder zijn supervisie nieuwe ideeën en spoort ons aan tot positieve veranderingen in het leven. Hij en zijn Engelen kunnen streng zijn doch zorgen uiteindelijk toch steeds voor intellectuele vooruitgang en levensverbeteringen.

Aartsengel Tsaphkiel en de Engelen Tronen doen ons door middel van onze levensomstandigheden inzien waar wij veranderingen aan moeten brengen in ons leven en staan ons toe om deze te concretiseren door onze mening te zeggen, door onze gedachten te uiten, door in waarheid te zijn met onszelf en onze medemensen al doet dat soms pijn.

Zij leren ons om affirmatief en assertief te zijn en een zekere strengheid te handhaven. Doch Zij leren ons ook om onszelf op te offeren, onszelf te geven voor onze medemensen. Zij laten ons zien dat wij de wereld enkel kunnen veranderen door onszelf te veranderen.

Wanneer wij op een ijverige wijze samenwerken met Aartsengel Tsaphkiel en de Engelen Tronen kunnen wij met liefde het goede voorbeeld tonen, ons lagere zelf en zijn egoïstische willetjes achter laten en rechtstreeks met de latente Godheid in onszelf praten. Dan zullen wij tot nieuwe ideeën en inzichten komen en deze realiseren door concrete acties die een zodanige invloed op onszelf en onze omgeving zullen hebben dat ons leven volledig zal veranderen. Dan zullen wij weer op lijn zitten met het goddelijke plan en onze taak als goddelijke medewerkers op een effectieve wijze uit kunnen voeren.

Aartsengel Tsaphkiel meester der kennis

Aartsengel Tsaphkiel en de Engelen Tronen zullen ons steeds confronteren met de veranderingen die wij moeten ondergaan door ons het resultaat van onze manier van zijn te schenken. Wanneer wij problemen hebben op ons werk, in onze familie of in ons leven in het algemeen wil dit zeggen dat we ergens fout zitten, dat we iets niet juist doen.

Aartsengel Tsaphkiel en de Engelen Tronen brengen ons de nodige moraal en leren ons om onszelf op een juiste wijze te gedragen en onszelf de juiste dingen af te vragen. Ons zelf te antwoorden door na te denken en te mediteren, simpelweg steeds bij te leren.

Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen staan ons bij door ons de juiste levensomstandigheden te schenken, ons zo nodig op reis te sturen wanneer wij het in ons eigen innerlijk niet begrijpen en het ons niet lukt om de nodige veranderingen in onszelf en ons leven te werk te stellen.

Tsaphkiel, Aartsengel der Waarheid en Gerechtigheid

De waarheid bevind zich in onszelf en wanneer wij onze vrije wil op een juiste wijze gebruiken zal gerechtigheid geschieden.

Aartsengel Tsaphkiel en de planetaire energie van Saturnus waarmee Hij werkt zal ons steeds inspireren, ons nuttige ideeën brengen en ons helpen bij het uiten van de Goddelijke schoonheid in kunst, woord en daad.

Aartsengel Tsaphkiel helpt ons om de noodzakelijke stappen te zetten op de sociale en maatschappelijke ladder naar succes. Hij leidt ons ook naar boven langs de Jakobsladder, de goddelijke ladder en brengt ons zo bij ons ware zelf: onze Ster, ons hogere zelf, ons goddelijke zelf.

Aartsengel Tsaphkiel staat ons toe om steeds vooruit te gaan en de frequentie van onze gedachten, onze gevoelens en onze manier van gedragen steeds te verhogen, te verbeteren.

Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen zorgen ervoor dat wij de nodige veranderingen ondergaan, van milieu veranderen, de juiste mensen ontmoeten, uitnodigingen en inspiraties ontvangen, reizen en onszelf steeds meer ontwikkelen dankzij al deze syncroniciteiten die men meestal het toeval noemt.

Op deze manier staan Aartsengel Tsaphkiel en Zijn Engelen ons steeds bij tijdens ons werk, onze evolutie, onze weg naar gelukkig zijn. Wanneer wij nadenken en mediteren over al deze intelligente woorden zullen wij ze begrijpen en er iets nuttig mee kunnen doen in ons leven, dan zullen wij ze uit kunnen voeren en waar maken.

Gebed

Dankjewel Aartsengel Tsaphkiel, dankjewel lieve Engelen van het Engelenkoor der Tronen voor de vele waardevolle reizen die wij reeds met jullie mochten ondernemen in onszelf en op deze wereld. Bedankt voor de omstandigheden waarin wij ons nu bevinden en de weg naar succes die jullie ons steeds duidelijk maken door middel van de vele waardevolle feiten die plaats vinden in ons dagelijkse bestaan.

Dankjewel lieve Engelen Tronen dat wij ons de goddelijke principes eigen mogen maken door de vele nuttige taken en de waardevolle lessen die jullie ons schenken in het dagelijkse leven. Bedankt dat wij dit licht aan onze medemensen door mogen geven.