BeschermengelenBeschermengel Haamiah en het verlangen naar het mooie

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Haamiah leert ons om onze frequentie te verhogen door met liefde naar de wereld te kijken. Hij opent onze ogen voor al het schone en motiveert ons zodoende om hier mee bezig te zijn. Schoonheid op de wereld brengen door mooie dingen te maken is ťťn van de taken die Haamiah ons toebedeeld. Zij spoort ons aan tot het uitvoeren van alle vormen van kunst en leert ons om te beminnen. Zij toont ons hoe wij dankzij de schone kunsten onze liefde voor de wereld kunnen uiten. Beschermegel Haamiah leert ons dat wij al onze dagelijkse bezigheden met liefde uit kunnen voeren door er een kunst van te maken. Zo brengt zij ons de gave om allerlei leuke activiteiten te organiseren en om leuke bijeenkomsten te verzorgen. Simpele dingen zoals het huis schoon en gezellig maken en een lekker maaltijd bereiden behoren tot de kunst die Zij ons kan leren. Haamiah leert ons om van onze woonplaats een tempel te maken en ons lichaam te verzorgen als een heilig voorwerp. Zij brengt ons de liefdevolheid die ons toestaat om met vreugde te werken aan het verwekelijken van een verheven ideaal en leert ons dat wij door actief bezig te zijn meer kleur kunnen geven aan ons bestaan. Wanneer ons leven kaal en grauw is kunnen wij Haar aanroepen om ons op te fleuren waarna wij zelf kunnen beginnen met een beetje extra kleur aan ons leven te geven.

Huldiging brengen

Haamiah leert ons om het leven te huldigen door het schone te aanschouwen en onze dankbaarheid te betogen. Zij spoort ons aan tot zingen en bidden en vult ons hart met een groot respect voor Moeder Natuur en God de Vader. Zij toont ons het goddelijke in de zonsopgang en leert ons om van onze dagelijkse bezigheden een ritueel te maken wat bijdraagt aan onze innerlijke en uiterlijke transformatie. Goed gezind wakker worden door dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag is de eerste goede gewoonte die zij ons brengt. Samen met Haar kunnen wij de dag al zingend beginnen en wanneer wij naar buiten gaan kunnen wij de schoonheid van de wereld die wakker word tot ons nemen en zodoende onze ziel vervullen met vreugde. Engel Haamiah leert ons om het goddelijke te eren in de natuur om ons heen. Zij schenkt ons heel veel begrip en respect voor religie doch leert ons dat de ware religie zich in ons zelf bevind. Het woord religie komt voort uit het woord religare wat verbinden wil zeggen in het Latijns en wanneer wij samen met Haamiah aan het werk gaan kunnen wij deze verbinding vinden in ons zelf en in alles om ons heen. Beschermegel Haamiah toont ons dat het leven goddelijk is en zengend ons met de wetenschap dat wij het het goddelijke kunnen eren door het leven om ons heen en in ons zelf te eren, door simpelweg respectvol met ons eigen en al het gene wat ons omringd om te gaan.

Het brengen van magie in het leven door intens lief te hebben

Het liefhebben van Moeder Aarde in al haar verscheidenheid. Haar bergen en haar rivieren, haar zeeŽn en haar stranden, haar bossen en haar weiden en al de schitterende planten en dieren. Alle mooie mensen en alle schone dingen die zij gemaakt hebben behoren tot het gene wat wij dienen te huldigen indien wij ons met het goddelijke willen verbinden. Zorgen voor goede voeding en aangename leefomstandigheden zijn manieren om op een actieve wijze bij te dragen aan positieve ontwikkelingen. Beschermegel Haamiah maakt van zorgen voor onszelf, onze medemens en onze omgeving een kunst en leert ons om dit met heel veel liefde en toewijding te doen. De liefdevolheid die zij in ons leven brengt zorgt voor dankbaarheid en vreugde en wanneer wij leren om van al onze dagelijkse bezigheden iets wonderbaarlijks te maken zal zij ons leven vullen met magie en al onze mooiste voorstellingen tot leven doen komen.

Boodschap van Engel Haamiah

Enkel vanuit liefde kan een goed werk verricht worden. Liefde maakt werken fijn. niet enkel de liefde voor het werk maar ook de liefde voor degenen waarmee je het uitvoert. Waar liefde is is harmonie en waar harmonie is is vrede. Dingen doen uit liefde voor een ander en uit liefde voor jezelf is de beste manier om je dankbaarheid te tonen en wanneer je dankbaar bent zul je tevredenheid vinden.

In vrede samen leven

Engel Haamiah leert ons om te werken voor onze geliefden en om goed te zorgen voor onszelf en onze medemens. Zij spoort ons aan door de liefde in ons te wekken en het verlangen om plezier te doen in ons zelf aan te wakkeren. Samen met Haamiah kunnen wij het leven plezierig en fijn maken en onze geliefden verwennen met allerlei leuke verassingen. Haamiah brengt ons de kunst van het versieren en leert ons om alles mooi aan te kleden. Zij presenteert ons het leven op een dienblad een toont ons hoe fijn het kan zijn om te genieten van al haar heerlijke spijzen. Beschermegel Haamiah zorgt voor harmonieuze relaties en kan ons leren om als geliefden samen te leven in vrede. Zij schenkt ons een goed gevoel voor schoonheid en leert ons om steeds de juiste voorbereidingen te treffen. Zij leert ons om te geven en wanneer wij het haar vragen zal zij steeds zorgen voor het juiste geschenk. Samen met haar kunnen wij het juiste evenwicht in ons zelf vinden en zodoende ook leren om te ontvangen. Zij brengt onze mannelijke en onze vrouwelijke kanten in harmonie met elkaar daar zij werkt met de krachten van de planeten Mars en Venus.

Romantiek en sensualiteit

Dankzij Engel Haamiah kunnen wij ons een romantische instelling eigen maken en zodoende zorgen voor veel magie in ons liefdesleven. het brengen van een goede sfeer door middel van kaarsjes of een nacht onder de sterrenhemel kan wonderen doen en samen met Haamiah word het ons dan ook toegestaan om steeds weer lief te hebben op een andere manier en zodoende te zorgen voor de nodige verscheidenheid. Zij brengt erotiek en sensualiteit in ons leven en wakkert ons schoonheidsideaal aan. Zij toont ons hoe mooi de toekomst kan zijn wanneer wij vorm geven aan onze verlangens en wij het beminnen van onze geliefde tot een levenskunst maken. Beschermegel Haamiah brengt ons de gratie om te beminnen als koningen en koningen. Zij schenkt ons de tijd om de schone kunsten te leren en hiermee het goddelijke te eren. Zij leert ons dat het liefhebben van onze partner het mooiste geschenk is wat wij aan God kunnen bieden (daar het goddelijke in ons allen aanwezig is en het verlangen om lief te hebben in ons zelf representeert). Het is de liefde zelf die goddelijk is en wanneer wij ons verbinden in liefde kunnen wij het goddelijke door ons laten stromen en zorgen voor nieuw leven wanneer de tijd daar rijp voor is.

Het in acht houden van bepaalde beleefdheidsnormen

Engel Haamiah schenkt ons een zekere eerbied en zorgt zodoende voor respect. Zij leert ons de ware levenskunst door ons de juiste manier van gedragen te tonen. Haar woorden zijn zacht en zij blijft steeds beleefd. Ze is een toonbeeld van elegantie en zal zich nooit verlagen tot grofheid of brutaliteit. Engelen zijn geraffineerd en altijd liefdevol, aan Hen kunnen wij dan ook een goed voorbeeld nemen.

Het zorgen voor een vreugdevol samenzijn

Beschermegel Haamiah bevrijd ons van de gewelddadigheid in ons zelf en in ons leven door ons te leren om steeds rustig te blijven. Indien wij ons niet meer goed voelen op ons werk of in onze relatie kan zij ons helpen om de knoop door te haken en oftewel weer een harmonische relatie aan te gaan of om de relatie definitief te beŽindigen. Zij kan ons begeleiden naar nieuwe horizonten en zorgt zodoende voor vele kansen op zowel relationeel als professionnel gebied. Wanneer wij het Haar vragen kan zij zorgen voor een job die wij graag doen en voor een partner die wij met hart en ziel kunnen beminnen. Haamiah kan zorgen voor een schitterend liefdesverhaal in ons leven en wanneer wij relationnelle problemen ondervinden kunnen wij ons tot haar wenden.

Samenvatting en vervolg

Engel Haamiah vervult ons van liefde voor Moeder Aarde en voor de Lieve Heer. Zodoende brengt zij ons in verbinding met onze ware kracht en staat zij ons toe om van ons lichaam en de wereld een tempel te maken. Zij leert ons om het goddelijke te eren in de zonneschijn en in de mensen om ons heen, in heel deze mooie wereld ons gegeven. Zij leid ons naar de schat in ons zelf en haal deze naar boven door ons een hoger doel te schenken om voor te werken. Dit hogere doel is de prachtige wereld die Venus ons voorschotelt. Venus toont ons de toekomst en verleid ons met de mooiste beelden. zodoende spoort zij ons aan om vol goede moed op pad te gaan. Zij leert ons om te genieten van onze weg door al het mooie wat wij tegen komen in dankbaarheid te aanschouwen. Deze dankbaarheid zorgt voor een gevoel van gelukkig zijn en wanneer wij gelukkig zijn wij tevreden. Deze tevredenheid zorgt voor aanvaarding en vrede en leert ons om te genieten van datgene wat ons wordt geschonken. Het leven is vol van aangename verassingen en wanneer wij leren om open te staan voor de krachten van Engel Haamiah en wij van een liefdevolle benadering onze levenskunst maken en zodoende steeds zorgen voor aangename relaties zullen wij te samen heel veel mooie dingen verwerkelijken en hiervan intens genieten. De vreugde die Engel Haamiah in ons leven brengt is als een vuur wat ons aanspoort om te dansen en te zingen. Een vuur wat licht brengt in onze donkere nacht en ons aantoont dat wij altijd iets kunnen doen om te zorgen voor meer licht in onze duisternis. Samen met Haamiah kunnen wij het donker en het licht verenigen in ons zelf door van het leven een dans te maken en te genieten van het harmonische samenzijn. Door gezellig samen te zijn en elkander te leren kennen in het licht van dit vuur. Engel Haamiah representeer dit vuur der tevredenheid en brengt ons de gave om voor evenwicht en vrede te zorgen. De liefdevolle harmonie die wij samen met haar tot uiting kunnen brengen vindt zijn oorsprong in ons zelf en wanneer wij haar toestaan om naar buiten te komen zal zijn ons met de mooiste liederen belonen. Beschermegel Haamiah toont ons dat het leven als een symphonie is waarvan wij allen deel uit maken en leert ons om te luisteren naar de muziek in ons hart zodat wij mee kunnen spelen met het grote loflied de creatie en onze dankbaarheid aan het goddelijke betogen door het verheffen van onze ingesteldheid.

Rijmpje

Wij halen het beste uit onszelf naar boven zodat wij iets hebben om in te geloven.

Wij toveren het beste uit onszelf te voorschijn zodat wij iets hebben om fier over te zijn.