BeschermengelenBeschermengel Lehahiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Lehahiah is de tweede Engel van het†Engelenkoor der Krachten onder leiding van†Aartsengel Camuel. De Krachten brengen ons een zeer actieve energie door middel van de Planeet Mars. Zij staan ons toe om rust en vrede te brengen daar waar onvrede en chaos heerst. Dit doen zij door ons de mogelijkheid te schenken onze energie juist te beheren. Het brengen van goede energie en het zorgen voor een aangename sfeer behoren tot de taken der Engelen Krachten. Lehahiah brengt ons bovendien ook nog eens de structurerende intelligentie van Saturnus en zorgt er zodoende voor dat wij onze actieve energie op een praktische wijze kunnen toepassen. Engel Lehahiah regeert de periode van 7 tot en met 11 september. Zij werkt met de energieŽn van het dierenriemteken Maagd (Haar haven in de Zodiak strekt zich uit van 15 tot 20 graden Maagd). Ook heerst zij over de volgende vijf graden van de dierenriem op gevoelsmatig niveau: 4 graden Stier, 16 graden Kreeft, 28 graden Maagd, 10 graden Boogschutter en 22 graden Waterman. Wanneer de Zon in onze geboortehoroscoop zich op ťťn van deze graden bevind kunnen wij Lehahiah als Beschermegel beschouwen.

Het spel en de spelregels

Beschermegel Lehahiah zorgt voor een fijne stemming door het brengen van goede vibraties in de lucht. Deze vibraties bestaan uit positieve gedachten en de verwezenlijking hiervan is de uitvoering van onze woorden. Engel Lehahiah zorgt voor vrede door het brengen van de juiste woorden en het aanwakkeren van constructieve denkbeelden (Engel Lehahiah leert ons om steeds opbouwend te denken). Lehahiah brengt liefde in ons denken en in ons doen. Zij leert ons om vanuit ons hart te leven en gepassioneerd met de kracht van Mars aan de slag te gaan. Beschermegel Lehahiah brengt ons meesterschap over onze emoties en zorgt er zodoende voor dat wij onszelf steeds goed in de hand hebben en dat deze Mars energie niet overkookt. Dit doet zij door middel van de energie van Saturnus waarmee zij alles in goede banen leid. Saturnus schenkt ons het nodige organisatietalent zodat wij alles binnen de perken kunnen houden. Wanneer wij ons bijvoorbeeld bezig houden met een sportieve activiteit dan representeert Mars het spel en Saturnus de spelregels (Indien wij een harmonisch samenspel wensen is het aangeraden deze spelregels in ere te houden).

Het verwezenlijken van gezamenlijke doelen

Beschermegel Lehahiah leert ons om iedereen als evenwaardig te zien ongeacht hun rol in de maatschappij. Zij brengt ons respect voor de goede heerschappen en spoort ons aan om hen te dienen doch behoud ons ervoor om ons lot volledig in de handen van iemand anders te leggen. Zij leert ons om op eigen kracht vooruit te gaan en spoort ons aan tot het dienen van een goed doel. Zij schenkt ons respect voor autoriteit (en indien wij voor een organisatie werken zullen wij dat moeten opbrengen). Lehahiah leert ons dat waar leiderschap voort komt uit respect, uit de liefde voor de leider, uit de liefde voor de idealen die hij of zij representeert. Engel Lehahiah leert ons om op de juiste wijze te kijken naar onszelf en onze medemens. Zij leert ons om iedereen zijn rol te laten vervullen en toont ons hoe wij door middel van respect voor elkaar grootse gezamenlijke doelen kunnen bereiken. De grote kunst der liefde die Lehahiah ons kan leren bestaat uit het hanteren van liefdevolle gedachten en het scheppen van een duidelijk beeld wat aanspreekt en vooruitzichten schenkt.

Iedereen leeft in zijn eigen wereld

Beschermegel Lehahiah brengt ons tot het besef dat wij in grote mate onze eigen werkelijkheid scheppen. Bovendien doet zij ons ook nog eens inzien dat deze werkelijkheid verschild van persoon tot persoon en leert zij ons om hiermee rekening te houden. Zij zorgt voor een grote flexibiliteit en schenkt ons het nodige aanpassingsvermogen zodat wij in allerlei verschillende situaties goed kunnen functioneren. Zij leert ons de kunst des levens door ons bewust te maken van de kracht van onze eigen gedachten. Samen met Haar kunnen wij veranderingen teweeg brengen door middel van ons denken en het uiten van onze gedachten. Zij toont ons dat onze denkwijze een grote invloed op ons leven uitoefent en dat wij door hieraan vorm te geven beter vorm kunnen geven aan ons het leven. Dit doet zij door ons bewust te maken van de oordelen die wij vellen en de denkbeelden die wij creŽren. Engel Lehahiah leert ons dat gedachten omtrent een situatie voor een groot deel de uitkomst ervan bepalen en spoort ons aan om steeds positieve gedachten te hanteren.

De Toverstaf

Beschermegel Lehahiah leert ons om contact te maken met de energie der liefde en deze te hanteren in ons leven zoals een magiŽr gebruik maakt van zijn toverstaf. Zij leert ons om de mooiste beelden te creŽren door onze blik te richten op al het goede wat aanwezig is. Engel Lehahiah brengt ons tot het besef dat het beeld wat wij vormen voor een groot deel voortkomt uit onze eigen gedachten (hiermee kleuren wij het in). Beschermegel Lehahiah schenkt ons meesterschap over onze emoties en leert ons om ons leven te vullen met aangename gevoelens. Zij schenkt ons de gave om met onze toverstaf het juiste ritme teweeg te brengen door het scheppen van vreugde in al onze activiteiten. Wanneer de dingen uit de hand lopen kunnen wij Haar kracht in ons zelf aanroepen. Dan zal Zij ons de gave schenken om kalmte te vinden in het oog van de storm en zodoende de kracht om ook onze medemens te kalmeren. Engel Lehahiah bevrijd ons van boosheid door het brengen van begrip en het scheppen van liefdevolle gedachten. Wanneer wij last hebben van woedeaanvallen en wij gouw onze zelfbeheersing verliezen is het raadzaam Engel Lehahiah aan te roepen. Zij leert ons om rustig te blijven in moeilijke situaties en wanneer wij Haar kracht aanwenden kunnen wij voor harmonie en vrede zorgen. De toverstaf die Zij ons schenkt staat ons toe om onze emoties te beheersen en een zee van liefde op te wekken.

De juiste golflengte

Engel Lehahiah maakt ons bewust van de golflengte waarop wij ons bevinden en leert ons om deze af te stemmen. Zij toont ons dat een liefdevolle benadering het beste te voorschijn haalt en leert ons om steeds trouw te blijven aan de liefde van ons hart. Zij staat ons toe om onze blik te richten op datgene waar wij van houden en gefocust te blijven op datgene wat we liefhebben. De liefdevolle benadering die zij brengt staat ons toe om mensen te doen inzien dat ruzie nergens voor nodig is en dat wij door op een respectvolle wijze met elkander te spreken vele problemen op kunnen lossen. Lehahiah zorgt voor geluk op ons werk door ons te leren om steeds beleeft en vriendelijk te blijven en een zekere moraal in ere te houden. Zij leert ons om opdrachten uit te voeren zelf al zijn wij ons niet bewust van de uitkomst ervan en staat ons toe om te gehoorzamen aan de hogere orde zelf al begrijpen wij het hoe en waarom niet helemaal. Zij schenkt ons het vertrouwen in onze superieuren en wanneer wij hen vertrouwen zullen zij ons vertrouwen. Respect en vertrouwen zijn dingen die wederzijds moeten zijn en wanneer dit zo is zijn wonderen mogelijk.

Leren om ons eigen leven in te kleuren

Duistere emoties zoals woede en haat kunnen onze blik vertroebelen en er voor zorgen dat alles in ons leven in ťťn keer op negatieve wijze wordt ingekleurd. Dit toont aan dat gedachten, gevoelens en emoties kleur geven aan ons bestaan. Gedachten veroorzaken gevoelens en emoties en andersom. Fijne gevoelens werken bevorderend op de wereld om ons heen (zoals een gevoel van verliefdheid wat ons de wereld door een roze bril doet gadeslaan). Het bewust hanteren van gedachten en het tot leven wekken van fijne gevoelens is een manier om het leven aangenamer te maken. Beschermegel Lehahiah brengt ons het innerlijk meesterschap wat ons toestaat dit te doen. Dankzij haar hebben wij onze innerlijke wateren (onze gevoelens) onder controle en kunnen wij zelf hun getijen bepalen. Lehahiah is de meesteres van de zee der liefde en kan ons redden uit de hevigste stormen. Zij leert ons dat emoties en gevoelens als golven zijn en dat wij door het uitzenden van de juiste golven golven van een gelijkwaardige soort zullen aantrekken. Dankzij het uitzenden van deze liefdesgolven door middel van onze toverstaf (de gedachtekracht) wordt het ons toegestaan om ons leven in te kleuren naar wens.

Affirmatief gebed

Ik kan op elk moment van dag en nacht putten uit de bron der hemelse liefde. Deze liefde staat mij toe om mijn leven op de juiste wijze in te kleuren en zodoende ook voor anderen een bron van liefdevolle inspiratie te zijn.

Het uitoefenen van een goede invloed

Beschermegel Lehahiah schenkt ons een grote vredelievendheid en veel goede moed. Met Haar durven wij het aan om voor oplossingen te zorgen daar waar problemen heersen. Zij brengt ons een heldere en oplossingsgerichte visie en staat ons toe deze te openbaren aan onze medemens. Door het brengen van de juiste gedachten kunnen wij zorgen voor een positieve invloed vandaar dat Engel Lehahiah ons aan spoort onze ideeŽn te delen met onze medemens en daar waar nodig te zorgen voor een betere samenwerking.

Enkele woorden van Engel Lehahiah

Wees je bewust van de hulp die je steeds geschonken word en de ondersteuning die je zelf kunt bieden. Stel je leven ten dienste van een belangrijke persoon en/of organisatie. Werk voor het goede en wees steeds gehoorzaam aan de hogere moraal die in jezelf huist. Accepteer dat je niet alleen bent op de wereld en dat je je soms aan moet passen. Wees flexibel en bescheiden en handel steeds met respect.

Beleefdheid en vriendelijkheid zullen je veel geluk brengen en wanneer je te kampen hebt met woede zal ik je bijstaan. Heb vertrouwen in mijn hemelse krachten want ik heb vertrouwen in jouw aardse manifestatie en wens je enkel het goede. Ik ben liefdevol en streng en spoor je aan tot een zekere discipline. Door elke dag een stapje te zetten leer ik je om je doelen te behalen.

De motiverende werkkracht

Beschermegel Lehahiah leert ons om trouw te blijven aan onze hogere roeping en ons in te zetten voor een goed doel Zij motiveert ons door ons de reden van ons werk uit te leggen en ons aan te tonen dat wij nuttig bezig zijn. Engel Lehahiah geeft ons het gevoel dat we er toe doen en zet ons aan tot het goede werk door haar waardering te tonen. Net Als Lehahiah kunnen wij onze medemensen aanzetten tot het goede werk door hen de nodige motivatie te schenken. zij toont ons dat een vruchtbare samenwerking ontstaat door het aangaan van een liefdevolle verbinding. Beschermegel Lehahiah staat ons toe om uitzonderlijke diensten te leveren aan de mensheid. Zij ondersteunt alle goede projecten en brengt ons een enorme vooruitgang op professioneel gebied.

Engel Lehahiah brengt ons sereniteit

Door ons te leren onze zorgen achter te laten zorgt Engel Lehahiah voor rust in onze geest. Zij brengt ons kalmerende gedachten en leert ons om ons niet te laten meevoeren door negatieve emoties. Dankzij haar kunnen wij goed met onze gevoelens omgaan. Is dit niet het geval dan kunnen wij haar vragen om onze diepere gevoelens te openbaren en ons te leren hier mee om te gaan. Lehahiah leert ons om aandacht te schenken aan onze gevoelens en deze te erkennen. Zij brengt ons naar de oorzaak van de woede in ons zelf en leert ons om problemen bij de wortel aan te pakken. Samen met Haar kunnen wij ons de vraag stellen wat woede opwekt, hoe woede veroorzaakt word en hoe wij kunnen voorkomen dat dit ooit nog geschied. Zij bevrijd ons van de gewelddadigheid in ons zelf en om ons heen en zuivert onze gevoelens en gedachten zodat wij goede werkkrachten kunnen worden. Samen met Haar kunnen wij een gebalanceerd leven ontwikkelen en werken voor het grotere goed. Zij raad ons aan om degenen die een belangrijk werk uitvoeren voor de mensheid bij te staan en te zorgen voor een goede algemene samenwerking die hun visie mogelijk maakt. De beschermelingen van Engel Lehahiah zijn zeer toegewijd aan hun doelen maar houden ook steeds rekening met anderen. Zij streven naar het grotere goed voor ons allen en zullen steeds opkomen voor hun medemens.

Werken op het juiste ritme

Beschermegel Lehahiah leert ons om niet te stresseren en rustig aan te doen. Rustig aan krijg ik alles gedaan is een affirmatie die zij ons aanraad om vaak te zeggen en dagelijks uit te voeren.

Affirmaties die de krachten van Engel Lehahiah in ons weken

Ik dirigeer mijn leven met liefde.

De liefdesgolven die ik uitzend maken alles mooi.

Mijn liefdevolle benadering zorgt voor een goede samenwerking.

Ik regel mijn problemen met liefde.

Het is door het brengen van een goede sfeer dat ik mijn leven beheer.

Ik sta ten dienste van de Aarde en al Haar bewoners.

Ik ben een waardevolle werkkracht.

Ik gedraag mij verantwoordelijk en zorg zodoende voor het goede voorbeeld.

Ik blijf rustig en kalm zelf al voel ik mij gekwetst.

Ik ben mezelf meester en kan goed omgaan met mijn gevoelens.

Door het scheppen van een aangename sfeer voer in een positieve invloed uit.

Ik breng goede energie en zorg voor fijne gevoelens hierdoor motiveer ik anderen om het zelfde te doen.

Ik accepteer de werkelijkheid zoals ze is en ontwikkel een realistisch levensbeeld doch kleur dit in naar wens en maak er zodoende mijn eigen versie van.

Ik weet dat mijn visie voor een groot deel mijn wereld beeld bepaald en behouw dan ook altijd een verheven perspectief.

Ik zorg door mijn manier van gedragen voor rust en voor vrede en breng harmonie en vrolijkheid overal waar ik ga.

Ik zorg voor respect en gehoorzaamheid door zelf respectvol en gehoorzaam te zijn.

Ik luister naar de stem van mijn geweten en voer haar bevelen uit met een grote gedrevenheid. Ik onderwerp mij aan haar wetten en beloof om het goede te dienen en Haar altijd trouw te blijven.

Met veel liefde doorgekregen en geschreven door Fengo Lehahiah