BeschermengelenBeschermengel Rehael en het hoogste in ons zelf

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel REHAEL bevrijdt onze innerlijke gedachten. Alles wat we in vorige levens en in dit leven geleerd hebben vindt zijn weg weer naar de oppervlakte. Mensen die geboren zijn onder invloed van Beschermengel REHAEL zijn vrijgevochten en zeggen wat ze te zeggen hebben. Hun heersende planeet Mars geeft hen de kracht om voor het goede te vechten en alles wat slecht is uit hun leven en het leven van de mensen om hen heen te verwijderen. Het zijn echte redders en beschermers. Vaak redden zij ons met wijze doch ook strenge woorden. Zij doen dit op een franke doch respectvolle manier. Dankzij de invloed die Mercurius hen schenkt is communicatie n van hun sterkste kanten en kunnen zij ook daar hun beroep van maken. Het naar buiten brengen van hun ideen zal hen veel goeds doen.

De Engelen essentie die Beschermengel REHAEL ons schenkt is de liefde die vrede in onze familie brengt. Wij zijn allen een grote familie en REHAEL kan dus voor wereld vrede zorgen. Doch wij moeten eerst bij onszelf beginnen en ons zo gedragen dat niemand uit onze directe omgeving nog heeft te klagen.

Het zorgen voor harmonie

Dankzij de kracht die Engel REHAEL je schenkt kunnen jij en je familie een goed voorbeeld zijn voor alle families om jullie heen. Ga daar steeds mee door want wij zijn allen 1.

Engel REHAEL zorgt ervoor dat er harmonie is in de familie, hij versterkt de liefde en zorgt voor een lang en gelukkig leven. Het is de strenge vader en de zorgzame moeder, maar hij/zij is ook het kind. Hij zorgt voor een harmonie in onszelf en kijkt erop toe dat al onze verschillende kanten goed met elkaar overweg komen en dat zij allen in liefde de oude wijze man volgen die in ons woont. Ook zorgt hij dat kinderen en ouderen op een juiste manier met elkaar communiceren zodat wij allen iets bij kunnen leren.

Beschermengel REHAEL geeft je de macht om het slechte te veranderen in het goede. Hij is de representant van de goddelijke wetten en het goddelijke weten. Wanneer men weet dat iets niet goed is voor het lichaam bv. zal men datgene logischerwijs niet tot zich nemen. Toch zijn wij vrij om het wel te doen als wij dit willen. Er is dus geen wet die ons verbiedt om onszelf te vergiftigen, toch zal men als men zichzelf vergiftigt daarvan de consequenties moeten dragen. Engel REHAEL zorgt voor genezing en voor een lang leven want wanneer men de wet van actie-reactie, oorzaak en gevolg begrijpt kan men in de toekomst kijken en ervoor zorgen dat ons een schitterende toekomst wacht.

Goede Raad

Word een kind van het Licht want het Licht schenkt je het begrip van deze wetten en van dit weten. Weet dat God je vrijlaat maar dat er nu eenmaal bepaalde wetten zijn die ervoor zorgen dat alles goed functioneert. Wanneer men tegen deze universele wetten ingaat en wij de stem van De Vader in ons innerlijk negeren kunnen wij enkel door middel van het zogezegde slechte leren. Het is op deze manier dat Engel Rehael het slechte tot het goede transformeert.

De Vader weet dat het geen zin heeft om tegen doven te praten en zal zijn mond dan ook niet openen voordat wij bereid zijn zijn zege, zijn goede raad te accepteren. Wij houden onszelf constant voor de gek en willen niet luisteren naar de waarheid die wij eigenlijk maar al te goed kennen, maar steeds weer ontkennen.

De Vader heeft geen nood aan bevestiging omdat hij dankzij ervaring weet dat hij het juiste doet. Soms is hij streng maar zelfs deze strengheid is een uiting van zijn liefde voor alle kinderen. De Vader heeft geen nood aan bevestiging omdat hij in de waarheid is. Hij zal steeds aandachtig luisteren naar het gene wat zijn kinderen hem vragen, hij zal antwoorden geven en zij die stil kunnen zijn en respect hebben voor God zullen hem horen. De Vader bevindt zich in ons allen. Soms is hij triest wanneer zijn kinderen rebelleren, toch twijfelt hij nooit omdat hij weet dat ze op een dag allemaal naar hem weder zullen keren.

Gebed

Beschermengel REHAEL, verlicht en versterk mijn gedachten want het is mijn wens om te weten en te handelen! Leid mij Heer REHAEL naar jou hemelse paradijs van vreugde, geluk en vrede, van waarheid, vrijheid en gerechtigheid zodat ik steeds in jou eenheid kan zijn en dit Licht, dit begrip van de Goddelijke wet kan overbrengen aan mijn broeders en zusters, mijn ouders en mijn kinderen.

Affirmatie

Dankjewel Engel REHAEL dat jij Liefde en Harmonie in onze grote famille brengt, dankjewel dat jij ons allen vrede schenkt.

Ontwikkelde kwaliteiten

Gehoorzaamheid aan je ouders, je meerderen en vooral aan jezelf: JE HOGERE ZELF. Eerlijkheid en liefde voor je familie

Geannuleerde fouten

Kindermishandeling, geen liefde en geen respect voor je familie, voor de wereld, voor God en de hogere krachten.

Trouw

Met Reahel als Beschermengel blijf je steeds trouw aan de hoge moraal die zich in jezelf bevindt. Je handelt volgens je principes en je idealen. Mocht je mentale problemen ondervinden, angsten, zorgen of je gedeprimeerd voelen dan zal je dit alles overstijgen. Zeg wat je denkt en breng orde en gerechtigheid in het leven van jezelf en de mensen om je heen dan zal Engel Reahel steeds met je zijn.

De invloed van REHAEL in je leven

Op het gebied van liefde zorgt Rehael voor overvloed (misschien zelf wel teveel van het goede). Wanneer we van meerdere personen tegelijk houden kan zich een situatie voordoen die moeilijk in de hand te houden valt. De verbintenis met 1 persoon die gelijkwaardige gevoelens en gedachten heeft zal positieve resultaten met zich meebrengen.

Je bent op weg naar een groot succes. Je Beschermengel zal voor zeer voordelige situaties zorgen als beloning voor al het werk dat reeds verricht is in zowel vorige levens als in dit leven. Zeer binnenkort zal je veel macht en autoriteit verkrijgen. Pas op, laat je niet opeten door je fans (lol).

Je wordt verlicht door het heldere, eeuwige Licht wanneer je mensen geneest of je bezighoudt met het verzorgen van kinderen en adolescenten. De kracht van De Vader zal dus vooral aanwezig zijn wanneer je je bezig houdt met opvoeding, verzorging en genezing van de mensen om je heen.

De specialiteit van Engel REHAEL is het genezen van mentale problemen en het brengen van de goddelijke vergiffenis.

Beschermengel REHAEL kan ons in contact brengen met God de Vader zodat wij zijn boodschap kunnen verspreiden.

Engel REHAEL spreekt

Ik ben de engel van het goddelijke Licht.

Ik ben de vrijheid die tot niets verplicht.

ik ben de keuze die je gegeven wordt steeds als je iets bij wilt leren.

Ik ben de weg en de wegen, het is door mij dat je al je kennis hebt verkregen.

Ik ben het raadsel en de oplossing dus lees zonder vrees

en weet dat je dit alles zult begrijpen als je jezelf de tijd gunt

om het goddelijke zaad te laten rijpen.

Ik ben de Boom en dankzij mij wordt de realiteit een droom en andersom.

Ik ben de cirkel en het punt, dus lees, schrijf, doe wat je kunt.

De mogelijkheden zijn oneindig en jij bent de kiezer.

Ik geef je het onderscheidingsvermogen om het juiste te kiezen.

Ik geef je de kracht om je niet in de lagere passies te verliezen.

Houd voet bij stuk want ik ben de weg naar het geluk.

Help je broeders en zusters als een vader, geef hen goede raad maar word nooit kwaad.

Wees kalm en geduldig maar laat je nooit doen.

Hou je fatsoen, geef het goede voorbeeld maar dring je niet op.

Iedereen heeft zijn tijd om te rijpen en de woorden die hier staan te begrijpen.

Geef hen het zaad zodat zij zelf hun plantjes kunnen planten en verzorgen,

dan zal de verdiende oogst hun beloning zijn.

Leer hen vissen zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Het heeft geen zin om vissen te geven aan hongerige kinderen en soms is het dus beter te zwijgen.

Geef hen de symbolen dan zullen ze de betekenis ervan zelf verkrijgen en je fier hun inzichten komen verkondigen waarna je hen kunt feliciteren, dat zal hen motiveren en daarna zullen zij vol van interesse komen met andere vragen.

Ik ben je wijze Beschermengel REHAEL en ik schenk je het welbehagen.