BeschermengelenBeschermengel Yeialel, Genie numero 58

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Met Beschermegel Yeialel kun je leren om naar jezelf en naar de wereld te kijken met de juiste ogen. Hij kan je leren om je blik, je aandacht te richten op het goddelijke, het mooie en het fijne dat in iedereen huist. Iedereen is een schitterende Ster in wording, een bloem in de tuin van God, al deze bloemen hebben verzorging nodig, liefde en aandacht zodat zij kunnen groeien en bloeien en zodoende de schitterende wezens worden die ze werkelijk zijn.

 

Iedereen draagt goede eigenschappen en positieve kwaliteiten in zich, wanneer wij daar onze liefdevolle aandacht op richten zullen zij naar boven komen net zoals de plantjes naar boven komen vanuit de donkere aarde om het goddelijke licht te begroeten, te ontvangen en zich op deze wijze tot schitterende bloemen in alle kleuren en geuren te ontplooien.

 

Wij zijn allen verschillend doch allen prachtige bloemen in de tuin van God.

 

God houdt van alle bloemen, of het nu rozen of paardenbloemen zijn, God en zijn Engelen vinden ze allen fijn. God is als een Zon, de Engelen zijn zijn stralen, deze Zon schijnt voor ieder-1, zijn liefdeslicht is onvoorwaardelijk en de Engelen doen niets liever dan ons hun deugden schenken zodat wij er op een nuttige wijze gebruik van kunnen maken.

 

Aan deze Zon kunnen wij een voorbeeld nemen, ook wij kunnen een Straal van deze Zon worden en het licht van God verspreiden, zodoende zullen wij het beste vanuit onze medemensen naar boven halen en zal ons leven tot een prachtig en liefdevol kunstwerk transformeren waar ieder-1 steeds van kan genieten. 1 groot altruïstisch kunstwerk waarin mensen van alle kleuren en soorten samen steeds nieuw en liefdevol kunnen zijn. Een kunstwerk gemaakt door vele verschillende kunstenaars, een kunstwerk vol liefde en variatie waarin ieder-1 een plaatsje heeft, een kunstwerk waarin de uitersten zich verenigd hebben door middel van onbevooroordeeldheid, liefde en respect voor elkander.

 

Met Engel Yeialel kun je dus een goed zicht ontwikkelen en zodoende alles goed maken, door het goede in alles en iedereen te zien, door het goede in jezelf in-te-zien en uit-te-voeren.

 

Beschermegel Yeialel zal je de nodige visie schenken mocht je deze nog niet bezitten ook kan hij je helpen om je visie steeds bij te stellen, om je focus gericht te houden op datgene wat je goed doet. Zodoende bevrijdt hij je van de triestheid, het pessimisme en alle andere negatieve eigenschappen die het slechte in alles en iedereen zien met zich mee brengen. Doch Engel Yeialel raadt ons ook aan om onze ogen niet te sluiten voor datgene wat slecht gaat, datgene wat slecht gaat vraagt om verandering, datgene wat slecht gaat verlangt er naar om geliefd te worden, om goed te gaan, om goed te worden.

 

Alle negatieve eigenschappen in onszelf en onze medemensen verlangen naar een liefdevolle transformatie zodat ook zij tot geliefde delen van het al kunnen worden. Het heeft geen zin om onze ogen te sluiten voor alle armoede en alle miserie die er heerst in de wereld, het heeft geen zin om over de rommel die alom aanwezig is heen te kijken, het enige wat zin heeft is opruimen en er iets aan doen. Wanneer iets je stoort wil dit zeggen dat je er iets aan moet doen, dat je tot actie over moet gaan in plek van je te ergeren en boos te maken.

 

Liefdevolle acties kunnen ons en de wereld transformeren tot dit prachtige kunstwerk waar ik het reeds over had. Maar zonder de hand van de Schilder zal het magische schilderij des levens nooit tot leven komen. Zo ook is het onmogelijk om de wereld te veranderen zonder jezelf te veranderen, alles begint in je zelf en in hoe jij naar de wereld kijkt. Alles begint met de wijze waarop je omgaat met de dingen die je ziet, geef je enkel kritiek, of verleen je steun en schenk je liefde aan zij die het moeilijk hebben? Wanneer je enkel kritiek schenkt en zelf niet het goede voorbeeld geeft zullen de vijanden in je leven oprijzen als het onkruid in de tuin van God, dan zul je enkel nog het slechte zien en pijn aan je ogen krijgen wanneer God zijn licht op je schijnt. Dan heeft het geen zin om je boos te maken, om te oordelen en slecht te praten, het enige wat dan zin heeft is wederom te kijken naar het positieve dat ook in de anderen aanwezig is.

 

Schoonheid

 

Ieder-1 wil schoon zijn, iedereen wil knap en getalenteerd zijn. Ontdek het talent in jezelf en je medemens en het zal naar boven komen. Maak er op een nuttige en vreugdevolle wijze gebruik van door middel van vreugdevolle acties met dit talent en je zult rijkelijk beloond worden.

 

Je beloont jezelf met ieder goed uitgevoerd werk. De beloning is het resultaat. Een oud en vies huis kan tot een prachtige villa transformeren wanneer je een beetje moeite doet. Zo ook kunnen alle mensen transformeren tot de schitterende sterren die zij werkelijk zijn wanneer zij hun leven weer in de hand nemen en aan de slag gaan.

 

Natuurlijk is het steeds een goede zaak om hen een handje te helpen net zoals God en de Engelen ons steeds een hand bieden. Doch wanneer ze je hulp weigeren of niet willen luisteren naar je woorden heeft het geen zin om je boos te maken, te roepen en te tieren, daar zul je niemand mee plezieren, neen dat zal het enkel allemaal nog erger maken.

 

In dit geval kun je het beste een voorbeeld nemen aan het zachte en vriendelijke stemmetje in jezelf: je liefdevolle en rustgevende Beschermengel Yeialel genaamd. Hij kan je leren om steeds kalm en rustig te blijven, om redelijk te zijn met jezelf en je medemensen. Hij kan je leren om je niet druk te maken in zij die je veroordelen, in zij die je de stuipen op het lijf proberen te jagen of je pijn doen. De mentale kracht van Yeialel staat je toe om steeds je innerlijke vrede te bewaren en je niet te laten overweldigen door hevige emoties.

 

Een waarachtige bouw-mee-ster

 

Engel Yeialel schenkt een mentale kracht die je toestaat om veel kennis op te doen alsook de aardse kracht om met deze kennis prachtige bouwwerken in je leven op te richten.

 

Wanneer deze bouwwerken ineenstorten is dat niet erg, het gaat om het leren bouwen, het gaat om het vreugdevolle werkt zelf en de visie die zich steeds herstelt totdat zij het perfecte resultaat bereikt. Het gaat erom om deel te nemen aan het bouwwerk om een deel te zijn van de vreugdevolle Kunstenaar die gelooft in zijn dromen en die er zeker van is dat zijn Visie tot leven zal komen.

 

Hij die vertrouwt in zijn capaciteiten: God de Vader en al zijn verschillende Engelenkrachten, de deugden waarmee hij zijn wereld schept, al de verschillende eigenschappen die hij bezit en de welke hij ons maar al te graag wil schenken zodat ook wij deze talenten kunnen ontwikkelen, zodat wij ons kunnen leren gedragen als hem. Zodat wij stoppen met ons te identificeren met onze eigen stommiteiten en wij het goddelijke in ons zelf en elkander een kans schenken, net zoals Hij ons steeds weer een kans schenkt. Laten wij dus liefdevol en vredelievend zijn zoals de Lieve Heer en geduldig verder werken aan Zijn dromen.

 

Engel Yeialel is een intelligente en structurerende kracht die zorgt voor de juiste omstandigheden zodat je weer jezelf kunt zijn, zodat je kunt genezen en het waarachtige beeld van God in jezelf kunt aanschouwen waarna een goede gezondheid, vreugde en geluk een onlosmakelijk deel van je leven zullen worden.

 

God heeft je geschapen naar zijn beeld en zo kan ook jij de wereld scheppen naar je beeld wanneer je eenheid met het Al bereikt en je visie overeenkomt met de visie van God, dan zal je een goddelijke medewerker zijn en zal het plan van God klaar en duidelijk als de helderste Ster je steeds de weg wijzen en je tonen hoe je stap voor stap je dromen tot leven kunt weven.

 

Engel Yeialel kan je bevrijden van alle triestheid van alle melancholie en al het pessimisme alsook van leugens, bedrog en listen. Roep Hem aan wanneer je je eenzaam en onbegrepen voelt. Weet dat je nooit alleen bent en dat je zijn liefdevolle kracht ten aller tijden kunt gebruiken. Hij is je innerlijke steun en toeverlaat, de kracht in jezelf die van jouw een echte kapitein kan maken, laat je dus leiden en word de leid-ster die in je huist.

 

Engel Yeialel en de kapitein in jezelf

 

Hoe ver dat het leven je ook drijft met Yeialel als Beschermengel zul je nooit verdrinken en steeds als een echte kapitein door storm en door wind heer en meester over je schip blijven. Heer en meester over jezelf. Je zult steeds alles bij kunnen sturen en als een trouwe stuurman de orders van je innerlijke kapitein opvolgen en zo het eiland van je dromen bereiken.

 

Dat je reis mooi mogen zijn, dat na de stormen steeds zonnige dagen mogen komen, dat je steeds mag blijven vechten, blijven strijden voor je dromen totdat ze uitkomen.

 

Geef de moed nooit op, weet dat er een stemmetje in jezelf is dat je steeds op een positieve wijze aanmoedigt een kracht waarmee je alles aan kan. Een kracht die van jouw een gelukkig en geliefd iemand kan maken.

 

De dingen zijn zoals ze moeten zijn, alles spoort je aan tot positieve veranderingen, je wordt gebombardeerd door symbolische boodschappen en realistische evenementen die je tonen waar je deze veranderingen aan moet brengen en hoe je deze veranderingen kunt veroorzaken.

 

De mensen schreeuwen het je om de oren maar wil je het horen?

 

Het staat recht voor je neus maar wil je het zien?

 

Je voelt het in je hart en in je lichaam, je gedachten en je gevoelens vertellen je er heel de tijd over maar wil je het voelen? Wil je het weten, wil je de kennis en de waarheid ontvangen of heb je schrik voor de waarheid, heb je schrik voor verandering?

 

Voel je je beledigd of gekwetst, voel je je aangesproken, voel je je beschuldigd, voel je schaamte en spijt, voel je wrok of boosheid, overheersen negatieve en wraakzuchtige gedachten je leven, kun je jezelf en je medemensen niet vergeven, heb je zin om iedereen om de oren te slaan, zul jij ze wel eens een lesje leren? Doe dat dan, maar weet dat alles naar je terugkomt en dat de strengheid waarmee jij je medemensen behandelt de strengheid zal zijn waarmee zij jou zullen behandelen.

 

Weet dat de manier waarop jij oordeelt of veroordeelt de manier zal zijn waarop jij geoordeeld en veroordeeld zult worden. Weet dat de maat waarmee jij meet de maat zal zijn waarmee jij gemeten zult worden.

 

Weet dat wetenschap verantwoordelijkheid met zich mee brengt en dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Weet dat de manier waarop jij naar alles kijkt de manier zal zijn waarop alles naar jou kijkt.

 

Durf jij alles recht in de ogen te kijken, durf jij God en jezelf recht in de ogen te kijken? Of ben je bang en schaam je je? Durf jij jezelf bloot te geven en in volledige eerlijkheid met acceptatie en vergiffenis naar je eigen fouten te kijken? Durf jij het aan om het roer van je schip zelf in de hand te nemen, voel je je sterk genoeg om dit in je eentje te kunnen?

 

Doe dat dan, maar weet dat God en zijn Engelen er steeds zijn en je hun hulp bieden, Zij zijn vergevingsgezind en liefdevol en zullen je steeds weer kansen geven, hoe vaak er ook ruzie op je boot mag uitbreken, hoeveel stormen en winden er ook mogen zijn, de Zon zal steeds weer voor je schijnen en de Sterren zullen je de weg wijzen wanneer je de moeite doet om hen te bestuderen, wanneer je je ogen opendoet en wegwijzers die zich overal bevinden begint te onderscheiden, wanneer je je oren opent en de goede raad die je steeds gegeven wordt begint te horen. Wanneer je je hart opent en het licht van God binnen laat stromen, wanneer je je verstand gebruikt en door middel van woord en daad je Zelf waar-maakt.

 

Goede raad van Engel Yeialel

 

Kalme en liefdevolle activiteiten zullen goede resultaten met zich mee brengen.

 

Maak jezelf niet druk, maak jezelf geen zorgen over de toekomst, wees niet bang, maak jezelf nuttig door middel van vreugdevolle activiteiten die het leven van iedereen verrijken.

 

Wanneer je dit doet kan de toekomst enkel schitterend zijn, gevuld met liefde, goed werk, geluk en overvloed.

 

Laat de liefde heersen in je hart, wees gelukkig, leer om te vertrouwen want samen met God en de Engelen kun je aan het mooiste mee bouwen.

 

Blijf trouw aan de hoogste Moraal die in je huist, luister naar je geweten, volg je spirituele idealen en je zult nooit meer verdwalen.

 

Maak contact met de onzichtbare wereld, met God en de Engelen, wees als een aarde voor hen en voor je het weet zul je als een prachtige bloementuin worden.

 

Elke bloem zal als een talent zijn en met al deze schitterende talenten zul je veel vreugde, veel rijkdom en veel vooruitgang op de wereld kunnen brengen.

 

De hoge kennis van de onzichtbare werelden is je erfgoed, toon je waardig en je zult deze enorme schat van liefde en goddelijke wetenschap ontvangen.

 

Zie wat je te doen staat en begin eraan. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Affirmeer je kracht, wees de Heer-Ster die je werkelijk bent.

 

Bevrijd je van angsten en zorgen, heb geen schrik voor morgen, begin vandaag met het positieve te zien, er aan te werken en het zo te versterken.

 

Liefde geneest, bekijk jezelf en de wereld dus met liefde, raak jezelf en de wereld aan met liefde, laat de liefde jezelf genezen en weer één maken met het wezen.

 

Heers met liefde want je bent een Heer-Ster, een Ster van de Heer, op deze aarde gekomen om zijn licht te verspreiden.

 

Wees jezelf want je zelf is je grootste talent.

 

Affirmeer jezelf en je talenten, maak ze waar, doe wat je moet doen doch houdt rekening met de volgende uitspraken: Haastige spoed is zelden goed. Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

 

Rome is niet op 1 dag gebouwd en zo heb jij ook alle tijd die je nodig hebt om aan jezelf en de wereld te bouwen en zo het prachtige kunstwerk wat in je zit naar buiten te brengen, weet dat alles is zoals het moet zijn, dat alle kunstwerken zin hebben, dat het bouwen van blokkentorens met je hemelse ouders even leuk kan zijn als het bouwen van blokkentorens met je kinderen, dat het het bouwen zelf is wat leuk is wanneer je het met liefde doet en je je bouwwerken steeds mooier en mooier ziet worden.

 

Gebed

 

Dankjewel voor de vele waardevolle en nuttige talenten die mij zijn gegeven. Dank je voor dit prachtige en zinvolle leven. Help mij om het goddelijke in alles en iedereen te kunnen onderscheiden, help mij om mijzelf en mijn medemensen steeds te verblijden. Laat mij het goede in alles en iedereen versterken. Dank je Moeder Aarde, dank je Lieve God dat ik voor Jullie mag werken.