BeschermengelenBeschermengel Achaiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De essentiŽle energie die Engel ACHAIAH ons kan schenken is het geduld, een deugd die ons in vele situaties van dienst kan zijn. Zij kan ons helpen om de tijd te nemen om na te denken, te kijken en de mogelijkheden te overwegen vooraleer we actie ondernemen.

Zij geeft het begrip, want wanneer men de tijd neemt en rustig alles wat gebeurt observeert kan men de grootste geheimen ontdekken en de kosmos, de natuur en haar wetten doorgronden.

ACHAIAH helpt ons om de kleine dingen des levens te begrijpen 1 voor 1 en dankzij het geduld dat ze ons schenkt beginnen we beetje bij beetje het grote geheel te zien.

Nieuwe wegen openen

Dankzij Engel ACHAIAH kunnen wij alle werken verrichten en nieuwe wegen openen.

Blijf alert want ACHAIAH zal je alle geheimen des levens ontsluieren wanneer je er voor openstaat en al haar wijsheden 1 voor 1 integreert en zo hetgene dat alles te samen houdt leert. Dan zal je het geheel klaar en duidelijk zien en weten dat liefde de nectar is die alles levend maakt.

Kalmte en doorzettingsvermogen behoren ook tot de eigenschappen die wij dankzij Engel ACHAIAH kunnen ontwikkelen. Dankzij het gouden geduld van Engel ACHAHIAH kunnen wij zelfs nieuwe ontdekkingen doen, nieuwe dingen uitvinden, prachtige kunstwerken maken, literaire werken schrijven en bovenal genieten van het kunstwerk des levens.

Mensen die onder haar sterren geboren zijn hebben vaak heel veel liefde voor de natuur, maar ook informatica en zelfs robots kunnen tot hun interesses behoren.

Engel ACHAHIAH leert ons de waarheid wanneer wij alles wat er gebeurt in onszelf en om je heen observeren, het is op die manier dat Zij ons steeds weer iets bij leert.

Beschermengel ACHAHIAH geeft ons de mogelijkheid om onze innerlijke organisatie, onze gevoelens en gedachten te ontdekken en begrijpen zodat we op een bewuste manier gebruik kunnen maken van onze gedachten en we kunnen handelen vanuit ons Hart.

Zij geeft ons het geduld om naar onszelf te kijken, over onszelf te denken en onszelf de liefde en de tijd te schenken die nodig is om vooruit te gaan naar het doel van ons bestaan.

Artwork: Monique Anne Crettol

Engel ACHAIAH verruimt ons bewustzijn en zorgt ervoor dat wij onszelf helder kunnen zien en voelen zodat wij kunnen handelen in kalmte vanuit het diepst van onze ziel. Zij brengt ons de innerlijke rust die nodig is om de stem van ons hogere zelf te kunnen horen.

Engel ACHAIAH zorgt voor een Levende, stralende, intelligente en ontvangende mentaliteit die ons van alle jaloezie en luiheid bevrijdt. Dankzij haar kunnen de dingen ons iets schelen en zullen wij ons nooit meer vervelen.

Engel ACHAHIAH leidt ons met geduld en precisie en geeft ons een uitmuntende luciditeit, zij zorgt ervoor dat wij ons gemakkelijk uit kunnen drukken op alle verschillende manieren: praten, schrijven, tekenen, muziek maken enz.

Zij geeft ons de mogelijkheid om datgene wat we ontvangen te interpreteren naargelang onze levensomstandigheden en ons niveau en om deze kennis aan te passen en door te geven naargelang de levensomstandigheden en het niveau van de mensen om ons heen.

Engel ACHAHIAH motiveert ons om kennis te delen met iedereen om ons heen.

Dankzij Engel ACHAIAH kunnen wij gezellig samen filosoferen en zo rustig allemaal iets bij leren. Zij geeft ons de nodige curiositeit om verder te leren over alles wat nuttig is en bijdraagt aan onze evolutie.

Vrijheid

Engel ACHAIAH laat ons zien hoe belangrijk vrijheid is!

Wees dus vrij en laat iedereen om je heen vrij,

geef goede raad maar word nooit ongeduldig of kwaad.

Het leven heeft zoveel moois en lekkers te bieden en soms is het moeilijk om te kiezen, vraag dan raad aan Engel ACHAHIAH in plaats van je in gulzigheid te verliezen.

Iedereen heeft iets te geven en allen te samen kunnen wij in overvloed leven.

Sta open voor de vele mooie cadeaus die Engel ACHAIAH je zal schenken, wees geduldig want je zult ze allemaal krijgen. Probeer niet alles tegelijkertijd te bezitten en wees niet jaloers op de mensen om je heen, want wij zijn allemaal 1.

Het gouden geduld

De engelen geven ons elke dag hun energieŽn of wij er nu iets mee doen of niet, of wij nu slecht zijn of goed, zij oordelen niet en staan altijd voor ons klaar. Hun geduld is oneindig en hun Liefde zonder voorwaarden. Zij hebben alle tijd van de wereld omdat Zij weten dat wij uiteindelijk allemaal onze Ster zullen ontdekken en weer 1 zullen worden met ons Goddelijke zelf.

Dat is het gouden geduld van Engel ACHAIAH, het geduld om iedereen de tijd te laten om te evolueren en te leren.

Beschermengel ACHAIAH schenkt ons de Liefde en het vertrouwen dat ervoor zorgt dat wij vrij en zonder angst kunnen zijn omdat we weten dat alles uiteindelijk toch goed komt.

Heb Geduld maar wees niet lui, werk rustig voor het goede en laat je niet gaan want alles wat je wilt komt eraan! †Alles op zijn tijd in rust en vredelievendheid.

Kortom met het geduld, het doorzettingsvermogen en de kalmte van ACHAHIAH is men tot alles in staat en kan men bovendien het hoe en waarom van dit alles ook nog eens te weten komen.

Als je de dingen wilt begrijpen zul je ze begrijpen, maar soms is het makkelijker om niets te weten en al deze dingen te vergeten zodat je rustig verder kunt gaan met je dagelijkse bestaan. Deze keuze is steeds geheel aan jou, ter goeder trouw.

Affirmaties :

Dankzij Engel ACHAIAH kan ik rustig ontdekken en geduldig mijn missie voltrekken.

Ik neem waar, ik ben oplettend, geduldig en kalm.

Dankzij mijn gouden geduld ontsluiert de natuur mij al haar geheimen.

Dankzij het geduld en het waarnemingsvermogen van Engel ACHAHIAH is alles steeds nieuw en elke dag weer een ontdekking die meer begrip schenkt.

Dankjewel lieve Beschermengel ACHAIAH.

Engelenessentie: Geduld

Alle personen die geboren zijn in de periode van 20 tot 24 April kunnen Engel Achaiah als Beschermegel beschouwen.