Beschermengel Aladiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Aladiah is de Engel der liefdadigheid en zorgt voor mensen die zich inzetten voor het welzijn van de wereld en zodoende een sociale vooruitgang veroorzaken op alle gebieden.

Engel Aladiah schenkt ons de mogelijkheid om een goede interpretatie van onszelf en onze wereld te maken. Deze Interpretatie staat ons toe om het lijden van onszelf en anderen te begrijpen en de redenen van alle pijnen en oorlogen te achterhalen waarna wij kunnen beginnen met het schenken van oplossingen aan ons zelf en onze wereld en wij deze kunnen waarmaken door ze allen te samen met liefde uit te voeren.

Beschermengel Aladiah zorgt voor respect voor onszelf en anderen en vanuit deze menslievende natuur worden er ons vele gunsten verleend die wij op onze beurt weer kunnen verlenen aan onze medemensen.

Samen met Beschermengel Aladiah kunnen wij een leefwereld organiseren die goed draait en waarin iedereen zijn draai kan vinden. Een wereld die wij met zijn allen draaiende houden door er hier en nu aan te werken en tot de wonderbaarlijke conclusie te komen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn en dat het misschien daadwerkelijk wijzelf zijn die deze wereld draaiend houden alsook dat wij steeds de mogelijkheid hebben om er een andere draai aan te geven indien wij dit wensen.

Beschermengel Aladiah schenk ons de moed en de troost die we nodig hebben om weer overeind te komen wanneer het draaien ons teveel is geworden en wij gevallen zijn. Dan zorgt zij voor opluchting door ons het begrip te schenken dat het allemaal nog zo erg niet is en dat er voor alles een oplossing is. Dat het geen schande is om af en toe eens door te draaien en te vallen, omdat wij zodoende de grote dans des levens kunnen leren.

Begrip en inlevingsvermogen

Beschermengel Aladiah schenkt ons begrip van en voor de situatie waarin wijzelf of anderen zich bevinden. Zij schenkt ons een groot inlevingsvermogen en maakt zodoende van ons meevoelende mensen die steeds ten dienste staan van de ander en op deze wijze apartheid en racisme de wereld uit helpen. Mensen die zich er steeds bewuster van worden dat deze wereld een groot geheel is en dat het welzijn van ons allen het gelukkig zijn van de enkeling in zich draagt.

De genadevolle benadering

Beschermengel Aladiah schenkt ons de goddelijk gratie aangezien zij begrijpt waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan en zij een en al liefdevolle welwillendheid is. Zij schenkt ons de genadevolle benadering die zorgt voor opluchting, berusting, troost, hoop en moed.

Het begrip wat zorgt voor vergiffenis

Beschermengel Aladiah schenkt ons het begrip wat vergiffenis in zich draagt en tewerkstelt. Wanneer het ons lukt om dit begrip te ontwikkelen en te delen met onze medemensen kunnen wij een samenhorigheid creëren die voor nieuwe mogelijkheden zorgt en zodoende wonderbaarlijke resultaten teweeg kan brengen in onszelf en om ons heen.

Wat wij kunnen leren van Engel Aladiah

Beschermengel Aladiah is ons allen goedgezind en moedigt ons aan om net als haar goedgezind te zijn en ons goedgezind te gedragen naar onze medemensen toe.

Beschermengel Aladiah is de Engel der goedgunstigheid, zij is welwillend en wenst ons allen het beste en net als haar kunnen wij goede gunsten verlenen aan onze medemensen en hen zodoende bijstaan met het creëren van gunstigere levensomstandigheden.

Zelfkennis en mensenkennis

Samen met Beschermengel Aladiah kunnen wij tot diepe zelfinzichten komen die ons toestaan om onszelf en onze wereld beter te begrijpen. Zij maakt ons bewust van onszelf en onze situatie en schenkt ons een visie die ons toestaat om het hoe en waarom van de omstandigheden waarin wij ons bevinden te aanvaarden.

Zodoende komen wij tot berusting en vinden wij weer innerlijk vrede waarna wij verder kunnen gaan met het bewerkstelligen van deze vrede om ons heen.

Aanvaarding en Acceptatie

Beschermengel Aladiah toont begrip voor de situatie waarin wij ons bevinden en spoort ons aan om deze te accepteren zoals ze is. Zij leert ons onze realiteit te aanvaarden en van daaruit verder te werken met het beste voor ogen.

Zelfaanvaarding en zelfwaardering

Beschermengel Aladiah kan ons leren om in het hier en nu vreugdevol te zijn, content met het leven wat ons is gegeven. Zij brengt ons een innerlijke tevredenheid vanwaaruit wij de nodige kracht kunnen putten om ook onze medemensen tevreden te stellen en zodoende het gelukkig zijn van de hele wereld te versterken.

Engel Aladiah leert ons om onszelf en ons leven te waarderen en steeds met respect te handelen.

Uitspraken in verband met Engel Aladiah

Wat geweest is is geweest.

De dingen zijn zoals ze zijn.

Tevredenheid is fijn.

Elke dag is een nieuwe dag.

Als wij goedgezind zijn is het universum ons goedgezind.

Het is de liefde en de vergiffenis die ons bevrijd van spijt en nijd.

Het is de staat der goddelijke gratie die zorgt voor een morele regeneratie.

Alles op zijn tijd met liefde en vriendelijkheid in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

(laat je inspireren door het programma van Beschermengel Aladiah en zie welke uitspraken er vanuit jezelf voortkomen wanneer je de tijd neemt om naar jezelf en deze lieve beschermengel te luisteren)

Waar vinden de goede eigenschappen die wij met Engel Aladiah kunnen ontwikkelen hun oorsprong? Vanwaaruit ontspringen zij?

De deugden die wij met Beschermengel Aladiah kunnen ontwikkelen komen voort uit liefde maar vinden hun grondslag in de morele en ethische waarden die wij ons eigen hebben gemaakt.

Het is vanuit het begrip dat we het allen verdienen om gelukkig te zijn dat de goddelijke gratie die Engel Aladiah tot onze beschikking stelt haar verwezenlijking kan kennen en de verwezenlijking van de goddelijke gratie houd een wereld in zich waarin iedereen gelukkig is.

Het is vanuit de bron der liefde dat de rivier der voorzienigheid ontspringt om ons te voeden en zodoende het goddelijke rijk, een wereld waarin iedereen gelukkig is mogelijk te maken.

Ervaringen met Engel Aladiah

Beschermengel Aladiah bracht me tot het schrijven van dit artikel en daarvoor ben ik haar dankbaar aangezien dit schrijven me goed heeft gedaan en het mijn bedoeling is om haar goedwillendheid te delen met iedereen die dit leest.

Dat de goedgunstigheid vanuit ons hart een algemeen welzijn mogen verwezenlijken waarin al deze woorden en zinnen tot een goedgezindheid in ons zelf leiden vanwaaruit wij God en de wereld welgezind kunnen zijn en zodoende meewerken aan de creatie van het paradijs op Aarde.

De acties die ik zelf met Engel Aladiah heb ondernomen

Samen met Engel Aladiah heb ik mezelf vergeven en mezelf zodoende weer een nieuwe kans gegeven. Ook ben ik tot actie over gegaan door te gaan solliciteren waardoor ik een job heb gevonden waarin ik weer veel bij kan leren.

Werken met de Engelen

Werken met Engelen betekent simpelweg je interesseren voor de deugden die zij representeren. Erover nadenken en mediteren, ze visualiseren en affirmeren om ze uiteindelijk toe te passen in je leven en ze zodoende te realiseren.

Affirmaties maken

Wanneer wij de talenten die Beschermengel Aladiah ons te bieden heeft willen ontwikkelen kan het nuttig zijn om enkele affirmaties samen te stellen die de eigenschappen die wij willen ontwikkelen tot uitdrukking brengen.

Zodoende koos ik voor begrip en vergevingsgezindheid en kwamen de volgende affirmaties tot leven:

affirmaties

Ik begrijp en vergeef mezelf

Ik ben begripvol en vergevingsgezind

Op deze manier kan ieder voor zich een deugd of meerdere deugden uit het programma van Engel Aladiah kiezen en deze op een simpele of originele wijze tot een leuke affirmatie omtoveren.

Wanneer men meerdere goede eigenschappen uitkiest en deze door middel van affirmatieve zinnetjes en dankwoorden bij elkaar zet krijgt men al gouw een gebed wat onze wensen verwoord en voor goede resultaten kan zorgen wanneer wij ze waarmaken.

De kracht van het Gebed

Een gebed wat inzicht verschaft en de formule om deze inzichten waar te maken ontsluiert is een krachtig gebed.

Een dergelijk gebed is een magische bundeling van woorden die ons doet inzien hoe wij een bepaalde deugd kunnen ontwikkelen en ons zodoende aanzet om de woorden waaruit het bestaat ook waar te maken.

Zo kan het begrijpen van onszelf en anderen ons leiden tot een genadevollere benadering en kunnen wij ons dankzij dit inzicht ook liefdevoller gedragen naar ons zelf en anderen toe, op deze manier kunnen wij steeds de goddelijke gratie ontvangen en schenken vanuit de heilige graal die zich in ons hart bevindt.

Een goed gebed kan ook bestaan uit een dankwoord wat ontstaan is vanuit het hart en de wens datgene waarvoor je dankbaar bent nog meer te laten groeien.

Het volgende gebed en dankwoord heb ik hier op deze wijze neergeschreven en wil ik als afsluiting van deze Engelen Lezing met jullie delen:

Ala-Aladi-Aladiah

Dankjewel Engel Aladiah voor de goddelijke gratie die bestaat uit kennis en uit liefde, uit begrip en de vele inzichten die ons aansporen om net als jou te zijn en steeds de goddelijke gratie te verlenen aan degenen die het nodig hebben zodat zij zich net als ons weer goed kunnen voelen en met hernieuwde moed verder gaan. Bedankt voor de vooruitgang die jij tewerkstelt in ons leven.

Aladiah is de tweede Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen onder leiding van Aartsengel Raziel. Aladiah regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 mei tot en met 10 mei. Deze Engel kan ook op andere momenten opgeroepen worden, doch tijdens deze periode is haar invloed extra sterk. Zij is ook de beschermengel van iedereen die geboren is in deze periode.

Engelenessentie: de goddelijke gratie

Sleutelwoord: Liefdadigheid

De deugden, vaardigheden, talenten en vermogens die wij met Beschermengel Aladiah tot onze eigenschappen en kwaliteiten kunnen maken

Een uitstekend interpretatie vermogen. Een liefdevolle natuur. Een goede moraal die bestaat uit de juiste waarden en normen. Zelfkennis en mensenkennis. Inlevingsvermogen, vergevingsgezindheid, menselijkheid, compassie, empathie, sympathie, generositeit en respect. Alle leiderschapskwaliteiten. Beoordelingsvermogen en onderscheidingsvermogen alsook een goed samenvattingsvermogen. Een manier van leven die zorgt voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid en vele andere geneeskrachtige gaven waarmee wij onszelf en anderen beter kunnen doen voelen.

De gunsten die wij van Beschermengel Aladiah kunnen ontvangen

De waarheid, vreugde, bevrijding, genezing, liefde voor onszelf en onze wereld. Begrip, gratie, genade, berusting, opluchting, troost, hoop en moed. Tevredenheid met onszelf en onze omgeving als ook de nodige inzichten om positieve veranderingen teweeg te stellen waar nodig.