BeschermengelenBeschermengel Aniel, Hoop, Vertrouwen en Daadkracht

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermegel Aniel leert ons om onze kwaliteiten (onze deugden) en talenten (vaardigheden) in te zetten tijdens ons werk (het vorm geven door middel van spirituelle krachten). Hij brengt ons overwinningen door ons te leren om obstakels te overkomen en hindernissen als uitdagingen te bekijken. Hij spoort ons aan om onszelf steeds weer uit te dagen en brengt zodoende vele leuke nieuwe dingen in ons leven. Beschermegel Aniel schenkt ons een enorme levendigheid door middel van de planeet Mars en een visie die aanspoort tot het goede dankzij de krachten van de Zon. Hij staat ons toe om met de krachten van Mars te werken aan een verheven ideaal (de Zon). Hij leert ons om met hart en ziel te werken aan datgene wat wij verlangen en staat ons bij tijdens het vormgeven van onze hartewens.

De kracht van de weegschaal

Beschermegel Aniel is de eerste Engel die werkt met de energie van het dierenriemteken Weegschaal wat voor vrede en harmonie in de familie zorgt. Engel Aniel brengt evenwicht en bemiddeld. Net zoals Engel Aniel kunnen wij zorgen voor een goede bemiddeling en leren om allen overeen te komen zodat het creŽren van de juiste middenweg mogelijk word. Beschermegel Aniel heeft zijn haven in de Zodiac van 0 tot en met 5 graden Weegschaal. Hij schenkt ons de energie die ons toestaat het beste van het moment te maken. Hij leert ons dat alles voorbij gaat en dat het geen zin heeft om vast te houden aan negative overtuigingen die ontstaan zijn in het verleden. Aniel toont ons dat de enige constante in het leven verandering is en moedigt ons aan om deze veranderingen met moed te ondergaan en te boven te komen indien zij ons leven op zijn kop zetten. Engel Aniel moedigt ons aan om de kracht der verandering in ons leven aan te wakkeren en ons met Zijn vuur van al het ongewenste te bevrijden.

Het doorbreken van de cirkel

Beschermegel Aniel staat ons toe om het verleden achter ons te laten en vol goede moed onze toekomst tegemoet te treden door er hier en nu steeds het beste van te maken. Hij leert ons om hier en nu ons best te doen en schenkt ons de gave om steeds hoopvol te blijven. Dit doet Hij door ons hier en nu aan onze toekomst te laten werken. Wanneer wij geen perspectief meer hebben kunnen wij Zijn hulp inroepen en kan hij ons tonen wat er te doen staat. Beschermegel Aniel kan ons bevrijden van al de slechte gewoontes die wij ons eigen hebben gemaakt. Hij leert ons om de veranderingen die wij graag in de wereld zouden zien als eerste in ons zelf te voltrekken. Aniel toont ons dat de ware verandering van binnen begint en schenkt ons de mogelijkheid om ons te bevrijden van onze beperkingen. Beschermegel Aniel bevrijd ons van negative overtuigingen en brengt ons positieve overtuigingen in de plaats. Hij bevrijd ons van twijfel en schenkt ons zelfvertrouwen, Hij verandert onze perceptie door ons aan te tonen dat verandering ook heel positief en bevrijdend kan werken. Wanneer wij ons in een negatieve cirkel bevinden hoeven wij hier niet in te blijven rond draaien en kunnen wij de moed vergaren om een andere weg op te gaan. Alles is mogelijk en met Aniel als gids hoeven wij nergens geen schrik voor te hebben. Beschermegel Aniel wakkert het geloof in onszelf aan en zorgt er zodoende voor dat wij denken dat de dingen ons gaan lukken. Deze positieve overtuiging zorgt voor goede resultaten en succes. Wanneer wij het leven niet meer zien zitten en wij de overtuiging koesteren dat het er allemaal niet meer toe doet kunnen wij Engel Aniel om hulp vragen. Hij bevrijd ons van wanhoop en brengt ons hoop door ons te leren onze problemen hier en nu aan te pakken. Zelf van de moeilijkste situaties maakt hij een zegening daar deze vaak leiden naar betere oorden.


De kracht der verandering

Beschermengel Aniel leert ons om in het hier en nu verandering te brengen door ons te bevrijden van het ongewenste en ons te leiden naar het gewenste. Hij geeft ons iets om naar uit te kijken en maakt ons bewust van ons potentiel. Hij zorgt voor het verschijnen van de Zon aan onze horizon en brengt ons goede gedachten door ons positieve overtuigingen te schenken. Hij wekt de kracht der verandering in ons door ons goede verwachtingen te geven om te koesteren. Hij leert ons om steeds hoopvol en optimistisch te blijven en in het hier en nu de juiste stappen te zetten. Hij toont ons het pad en zegent ons met vele onverwachte fijne gebeurtenissen wanneer wij openstaan voor zijn boodschap.

Boodschap van Engel Aniel

Door te geloven in jezelf en met hoop uit te kijken naar het resultaat van datgene wat je hier en nu verwerkelijkt kunnen wij zorgen voor positieve veranderingen. Hoop is als een gebed wat bestaat uit goede voornemens die wanneer gerealiseerd de gewenste resultaten zullen leveren. Verlies dus nooit het geloof in jezelf en werk elke dag met liefde aan je goede voornemens.

Korte Samenvatting

Beschermegel Aniel zorgt voor inspiraties die de gewenste evolutie teweeg brengen. Aniel brengt ons vooruit door te zorgen voor een constante evolutie. Hij brengt ons verder op ons pad door ons te bevrijden van het verleden en leert ons om hier en nu te werken aan een schitterende toekomst. De toekomstgerichtheid die hij brengt wekt het verlangen in ons en schenkt ons goede hoop. Hoop doet leven en zorgt voor beweging en evolutie. Hoop is een voortdrijvende kracht die wanneer juist aangewend voor veel goeds kan zorgen. Het brengen van deze goede hoop en het aansporen tot de gewenste bezigheid is de taak die Engel Aniel ons schenkt. Beschermegel Aniel staat ons toe om onze verlangens te verwezenlijken door van ons een onuitputtelijke bron van werkkracht te maken en ons aan te sporen tot vele waardevolle activiteiten.

Goede raad van Engel Aniel

Werken aan het goede is de beste strijd die je kunt leveren tegen het slechte. Positief denken en bezig zijn houd het onaangename op afstand en zorgt ervoor dat alles steeds goed verloopt.

Affirmatie

Ik ben hoopvol en breng positieve veranderingen