BeschermengelenBeschermengel Asaliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermegel Asaliah leert ons hoe wij zelf onze belevingswereld kunnen vormen door gehoor te geven aan onze fijnste gevoelens en onze verbeeldingskracht aan te wenden ten dienste van onze meest verheven visie. Ook leert zij ons om onze eigen visie los te laten (de manier waarop wij de dingen zien) en de wereld te zien voor wat ze is.

Boodschap van Engel Asaliah

 

Open je hart en word je bewust van je gevoelens. Eer en respecteer hen want zij zijn als de beste richtingwijzers op je pad. Gevoelens zijn zacht en liefdevol, gevoelens waarschuwen je op een rustige wijze. Emoties daarentegen sleuren je mee, vandaar dat het goed is om naar onze gevoelens te leren luisteren vooraleer wij meegevoerd worden door onze emoties.

 

Wanneer wij geen gehoor geven aan ons gevoel kan het zijn dat de emoties de overhand krijgen en dat zij ons zodoende toch nog de juiste richting uit sturen. Doch meestal zorgen emoties voornamelijk voor verwarring en strijd vandaar dat het aangewezen is om er steeds op toe te zien niet te emotioneel te worden.

 

Vorm geven aan onze eigen werkelijkheid

 

Beschermegel Asaliah toont ons hoe onze gedachten en onze gevoelens de verbeelding prikkelen en hoe wij door middel van onze eigen verbeeldingswereld het gene om ons heen aanschouwen. Engel Asaliah toont ons hoe wij met kennis en fantasie onze eigen beelden scheppen over de wereld en hoe deze beelden hun plaatsje vinden in ons bestaan. Zij laat ons zien hoe onze belevingswereld vorm aanneemt en maakt ons aandachtig voor de invloed die ons eigen voorstellingsvermogen hier op uitoefent.

 

Het openbaren van onze zielenkracht

 

Beschermengel Asaliah staat ons toe om eerlijk te zijn over onze gevoelens en onze diepste hartewens te uiten in woord en daad. Asaliah toont ons hoe onze gevoelens kleur geven aan ons bestaan en wanneer we met Haar aan de slag gaan en het leven aangenaam maken door steeds onze fijnste gevoelens te volgen zal er een gevoel van gelukkig zijn in onszelf ontstaan wat niet te evenaren valt. Het intense geluk dat Zij ons brengt bestaat uit de pure vreugde van de Ziel die zich mag uiten met al Haar verbeeldingskracht. Engel Asaliah brengt ons in contact met de Ziel die zingt voor ons allen, de Kunstenares die kleur geeft aan de wereld en voor wie het leven als een (linnen) doek is waarop Zij haar mooiste beelden projecteert. Asaliah inspireert ons en zet ons aan tot het uiten van onze Ziel. Wanneer wij Haar blootgeven en we het schitterende Wezen wat door onze allen heen werkt beleven kunnen wij met Haar mee dansen door de wereld van onze dromen.


Contemplatie

 

Beschermegel Asaliah leert ons om de wereld en ons eigen op objectieve wijze te beschouwen. Zij brengt ons inzichten en toont ons opportuniteiten. Zij maakt ons bewust van ons potentiel en schenkt ons een overzicht van de mogelijkheden die wij hebben. Zij staat ons toe om na diepe innerlijke contemplatie de juiste keuzes te maken en zodoende richtig te geven aan ons leven. Engel Asaliah behoed ons voor gevaren door ons te leren steeds de juiste koers aan te houden. En wanneer wij samen met haar ons pad belopen zal zij zorgen voor veel geluk op onze weg.

 

Het ontwikkelen van meer perspectief

 

Beschermegel Asaliah leert ons om vanuit onze ziel te communiceren. Zij helpt ons om naar ons zelf te kijken, om diep naar binnen te keren en door middel van de spiegel in ons onderbewustzijn tot bewustzijn te komen. Samen met Haar worden wij ons bewust van onze vaardigheden en krijgen wij de mogelijkheid om deze toe te passen in ons dagelijks bestaan. De gaven en talenten waarover wij beschikken worden geopenbaard, het geluk komt op ons pad en vele kansen worden ons geboden. Samen met Beschermegel Asaliah kunnen wij het leven vanuit een hoger gezichtspunt leren beschouwen. Zij toont ons het grotere plaatje maar maakt ons ook aandachtig voor alle kleine plaatjes die te samen ons wereldbeeld vormen. Zij spoort ons aan om onze horizon te verbreden door het contempleren van de goddelijke (natuurlijke) mechanismen die deze wereld regeren. Zij vult ons hart met pure intenties en spoort ons aan tot een verheven levensstijl door in ons hemelse verlangens te wekken. Beschermegel Asaliah schenkt ons mystieke ervaringen, zij leert ons om tussen de lijntjes door te lezen en de waarheid te ontsluieren (de ware boodschap die overal achter zit). Zij brengt ons naar de oorzaak, naar de bron en leert ons uit deze bron te putten en de kracht die wij zodoende vinden in ons zelf, te verspreiden zoals de zon haar licht verspreid.

 

Het contempleren van de mooiste beelden

 

Engel Asaliah brengt ons een grote dankbaarheid door ons bewust te maken van alle fijne beelden die in ons huizen. Samen met haar zien wij onze familie en onze vrienden en worden wij ons bewust van de mooie wereld waarin wij leven. Zij leert ons om dit alles ook nog eens naar wens in te kleuren door ons voorstellingsvermogen aan te wakkeren en onze fantasie haar intrede te laten doen. Samen met Haar kunnen wij de beelden die wij in onze geest hebben en waarnaar wij met hart en ziel verlangen tot leven blazen. Zij staat ons toe om onze visie te verwoorden en om de beelden die wij in ons dragen zodoende te tonen aan onze medemens. Zij maakt ons bewust van al hetgene wat in onze macht ligt en zorgt zodoende voor verbinding met onze innerlijke kracht. Met deze kracht kunnen wij vorm geven aan ons leven en tegelijkertijd het leven voor de mensen om ons heen stukken aangenamer maken, door ons steeds het beste voor te stellen en dit in samenwerking met hen te realiseren. Beschermengel Asaliah zorgt voor zelfbewustzijn en zelfcontrole en kan van ons excellente opvoeders maken. Zij brengt ons de juiste moraal en staat ons bij tijdens het verspreiden van onze waarden en normen. Samen met Haar kunnen wij ons charisma ontwikkelen en zodoende inspirerend optreden. Zij wekt de visionair in ons en wanneer wij leren om de beelden die Zij in ons zelf tot leven roept te delen met onze medemens kunnen wij rekenen op een groot publiek en vele volgers. Het aanzetten tot goede acties en het tot leven roepen van een harmonieuze leefwereld behoren tot de taken van de Beschermelingen van Asaliah.