BeschermengelenBeschermengel Cahetel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

CAHETEL is de laatste Engel van het koor der Serafijnen. Hij is de langste arm van Aartsengel Metatron die werkt met de krachten Kether, de eerste Sefirah van de levens boom de welke ook wel de Kroon genoemd wordt. Het is de Kroon die ons toestaat om instrumenten te zijn die werken ten dienste van God.

Met Engel CAHETEL wordt ons werk een zegen omdat wij er achter komen dat wij werken ten dienste van de Heer. Engel CAHETEL zorgt ervoor dat wij ons volledig bewust worden van de Goddelijke Droom.

Engel CAHETEL maakt ons bewust van al onze kwaliteiten, hij toont ons het Goddelijke potentieel wat wij allen in ons dragen. En zelfs al hebben wij dit potentieel nog niet volledig benut en geÔntegreerd in ons leven, toch zal CAHETEL er ons reeds de visie van geven zodat wij vol goede moed en dankbaarheid de juiste stappen kunnen zetten op weg naar ons hogere Zelf wat reeds aanwezig is in alle fijne woorden en dromen, in al onze mooiste wensen en toekomst mogelijkheden.

Werken en genieten

Engel CAHETEL schenkt ons de vreugde om te werken en bevrijdt ons van de luiheid die ons gevangen houdt in de comfortabele gewoontes die wij ons eigen hebben gemaakt.

Doch Engel CAHETEL leert ons ook om te genieten van de prachtige geschenken die God, de Aarde en zijn bewoners ons te bieden hebben.

Engel CAHETEL ons familie leven en de natuur

Engel CAHETEL werk met de Krachten van de Aartsengelen METATRON en GABRIEL en aangezien GABRIEL de Koning der families is en METATRON de verdeler van de creatieve wil kan CAHETEL ons dus helpen om met onze creatieve wil betere omstandigheden voor ons en onze families te creŽren.

Bovendien toont Engel CAHETEL de zegeningen die reeds aanwezig zijn en staat hij ons toe om het verleden achter te laten en op een nieuwe en vreugdevolle wijze de juiste stappen te zetten in ons familie leven.

Hij toont ons onze levenstaak en helpt ons om deze op een correcte wijze uit te voeren. Dankzij Engel CAHETEL voelen wij alles zeer goed aan en kunnen wij aan de hand van deze gevoelens ons familieleven beter organiseren.

Engel CAHETEL kan ons leren om te genieten van de natuur, de liefde en de goddelijke voorzienigheid. Engel CAHETEL staat ons bij met het cultiveren van alle fijne dingen.

Beschermengel CAHETEL schenkt ons de kracht om met vreugde te werken en op deze manier ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Al deze steentjes kunnen edelstenen zijn en wanneer wij in liefde deze edelstenen uitdelen en op de juiste plaatsen doen terechtkomen zal de aarde een tempel zijn waarin God kan wonen. Dan zullen wij zijn naam waar maken waarna wij allemaal mee kunnen genieten van de krachten die deze naam herbergt


Dankbaarheid

Engel CAHETEL schenkt ons een enorme luciditeit omtrent onze gevoelens, Hij toont ons de oorzaak van elk gevoel dat wij ervaren en schenkt ons de gave om ook de gevoelens van al onze medemensen te begrijpen. Hij brengt harmonie in de wereld en schenkt ons de Liefdevolle aandacht die van deze wereld een paradijs kan maken.

Engel CAHETEL leert ons om dankbaar te zijn voor al het mooie wat de Natuur ons te bieden heeft.

Laten wij dus als bloemen zijn en naar het licht toegroeien wat God en zijn Engelen ons te bieden hebben. Laten wij allen met plezier genieten van de vruchten die Hij ons steeds weer schenkt en samenwerken met hem zodat ook wij onze hoorn des overvloed kunnen gebruiken om mee te spelen met de muziek der goddelijke sferen die iedereen gelukkig maakt.

Engel CAHETEL regeert de periode van 25 tot en met 29 April.