BeschermengelenBeschermengel Caliel

Geschreven door Michy en Fengo   

 

CALIEL is de beschermengel van alle personen geboren in de periode van 16 tot 21 juni alsook van de personen geboren op de volgende 5 dagen: 7/4, 21/6, 4/9, 16/11 en 26/1. Natuurlijk kunnen wij allen zijn deugden ontwikkelen en het vuurwerk der waarheid verspreiden.

 

Ontwikkelde kwaliteiten:

 

Eerlijkheid, integriteit, gerechtigheid, begrip, vergevingsgezindheid,

 

onderscheidingsvermogen en beoordelingsvermogen, daadkracht en organisatietalent.

 

Geannuleerde fouten:

 

Leugens, bedrog, onrechtvaardigheid, onbegrip, overdreven strengheid, veroordeling zonder redenen, racisme, wanorde en twijfel.

 

Beschermengel CALIEL is de Engel der goddelijke gerechtigheid, hij brengt het licht van de waarheid dat alle onschuldigen bevrijdt en alle vijanden op de vlucht doet slaan. Niets is sterker dan de waarheid en wanneer deze waarheid gesteund door concrete bewijzen op het toneel van je leven verschijnt straalt zij haar licht op je leven en kun je niet anders dan toegeven en verder gaan in waarheid. De waarheid is je beste bondgenoot en de voornaamste eigenschap die je Beschermengel je geschonken heeft is dan ook eerlijkheid. Dankzij deze deugd kun je steeds juist handelen en een goed en waardevol werk verrichten op deze Aarde. CALIEL staat je steeds bij tijdens je werk en leidt je door middel van je levensomstandigheden, de situaties en de mensen om je heen naar een steeds betere positie om je taak te verrichten. Om het licht van de waarheid daar te brengen waar het nodig is.

 

Beschermengel CALIEL heeft je de nodige intelligentie, het begrip en de reden geschonken zodat je deze waarheid steeds zult kunnen verwoorden en bewijzen. Van jongs af aan ben je gesteund, geleid en soms zelf geduwd, verplicht te gaan naar de positie waarin je je nu bevindt. CALIEL wil je tonen wat juist is, hij representeert vooral de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet kan vele situaties verhelderen en je de reden achter bepaalde dingen doen ontdekken. Doch weet dat de echte Goddelijke gerechtigheid liefde en vergiffenis is. Deze krachten zijn nog sterker dan de wet van oorzaak en gevolg en kunnen je dan ook bevrijden van de minder leuke dingen op je levensweg.

 

De wet van oog om oog, tand om tand behoort tot ons verleden en al draait veel nog steeds rond deze wet, toch hebben wij de mogelijkheid om hier en nu te vergeven, liefdevol verder te leven en zo mee te bouwen aan een schitterende toekomst, aan een wereld waar Liefde de nectar is die ons allen de vrede en de gelukzaligheid schenkt die wij zozeer verlangen.

 

Je kunt CALIEL steeds oproepen door zijn naam in drie keer uit te spreken en wel als volgt: CA~CALI~CALIEL, dit is tegelijkertijd een mantra, een ademhalingsoefening die de krachten van je beschermengel in je doet ontwaken.

 

Dat de WAARHEID, de VRIJHEID en de GERECHTIGHEID van Beschermengel CALIEL steeds met je moge zijn en van je leven een kunstwerk mogen maken waar je steeds van kunt genieten.

 

 

 

 

Channeling: Caliel de waarheid in jezelf

 

In Liefde ben ik bij je, ik ken je elke zorg. Ik houd van je, bescherm je, doch ik houd je ook goed in het oog. Ik ken je elke daad, je wensen en verlangens. Geen enkele stap die je neemt is onzichtbaar voor me, ik presenteer je de gevolgen. Laat je intenties dus vol Liefde zijn, vol Liefde en met het oog op het goede. Laat je verwachtingen op het meest wonderlijke gericht zijn, zodat ik je hiermee kan belonen.

 

Jouw denken creëert de oorzaak, ik presenteer je het gevolg. Wanneer we samen in harmonie zijn wordt onze communicatie als een mooi feest. Ik ben steeds met je begaan, want jij bent mijn beschermeling. Doch wanneer jouw gedachten, jouw acties of daden lager zijn kan ik niet anders dan ze op hetzelfde niveau naar je terug brengen. Ik ben je grote Goddelijke spiegel, creëer het beeld dat jij verwacht te zien.

 

Ik ben er voor je... Weet dit goed! Ik ben degene die dit alles voor je doet. Vertrouw dus in mij... Vertrouw in ons samen... Ik toon je je leven zoals jij het maakt. Ik ben de pure gerechtigheid, de wet van oorzaak en gevolg. Niets kan me ooit ontgaan, ik breng je wat je nodig hebt. Roep me aan wanneer je bij wil leren, roep me aan wanneer je inzichten wil omtrent jezelf. Vraag me en ik zal je begeleiden, ik kan je tonen hoe je het mooie creëert.

 

Ik hou van je, wil steeds het beste... Ik wil je hart zien stralen met de onschuld van een kind. Ik wil je stappen zien zetten in volle zekerheid, dan maak ik ze waar. Ik ben je grote helper, ik geef je wat je vraagt. Wat je vraagt is niet in woorden... Het zijn je onuitgesproken gedachten. Ik leef in de kelder van je onderbewuste, maak met jou de transformatie naar je hemelse bewustzijn. Ik breng je steeds hoger door bewust zijn van jezelf.

 

Zie mijn gevolgen nooit als een straf, enkel een reflectie van wat je denkt. Vele gedachten liggen diep verborgen. Ook hen breng ik tot leven. Ik koos deze taak om je het grootste bewustzijn te kunnen geven, met mij leer je wat voor jou wel of niet kan. Weet dat alles steeds uit jezelf stamt... De buitenwereld is het resultaat. Jij bent de heerser van je leven, met mij bereik je meesterschap.

 

Weet dat ik alles doe uit Liefde, ik heb uiteindelijk slechts één doel: Je bewust maken van de Goddelijke wetten, want die zijn standvastig tot in de oneindigheid. Daarom ook bestaat het leven, om deze wetten te begrijpen en jezelf te overstijgen. Het is niet makkelijk, dat weet ik goed, maar daarom ben ik bij je. Roep me aan wanneer je me bij je wil, ik zal er zijn met raad en daad. Ik werk door je inzichten en situaties te schenken, je zal mijn stempel steeds herkennen.

 

Ik ben met je in Liefde, ik laat je nooit alleen. Ik hou van je, ben met je. Ik ben je engel Caliel.

 

Steen die je communicatie met mij kan bevorderen: Azuriet

 

Kleur: Groen~Bruin

 

Affirmaties:

 

* Ik ben me bewust van mijn gedachten en mijn daden

 

* Dankzij Caliel beheers ik kennis over de wetten van oorzaak en gevolg

 

* Ik neem in Liefde verantwoordelijkheid voor wat zich in mijn leven afspeelt

 

* Ik richt me steeds op het hoogste, meest Liefdevolle in mezelf en anderen

 

* Ik blijf steeds in mijn waarheid

 

 

Gebed:

 

Dank je

 

Caliel,

 

dat jij me

 

de wetten

 

van het bestaan

 

op duidelijke

 

wijze

 

laat verstaan.

 

Dank je

 

voor jouw trouw

 

en dedicatie,

 

dankzij jou

 

ken ik

 

het verschil

 

tussen

 

goed en fout.

 

Dank je

 

Caliel,

 

daar je

 

voor mij de

 

Goddelijke spiegel

 

bent.

 

Ik weet dat

 

wat jij me toont

 

steeds waarheid is,

 

het Goddelijke gevolg

 

waarvan ik

 

de oorzaak ben.

 

Hiervoor

 

dank ik je,

 

lieve Caliel.

 

 

Amen.