BeschermengelenBeschermengel Caliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel CALIEL is de Engel der goddelijke gerechtigheid, hij brengt het licht van de waarheid dat alle onschuldigen bevrijdt en alle vijanden op de vlucht doet slaan. Niets is sterker dan de waarheid en wanneer deze waarheid gesteund door concrete bewijzen op het toneel van je leven verschijnt straalt zij haar licht op je leven en kun je niet anders dan toegeven en verder gaan in waarheid. De waarheid is je beste bondgenoot en de voornaamste eigenschap die je Beschermengel je geschonken heeft is dan ook eerlijkheid. Dankzij deze deugd kun je steeds juist handelen en een goed en waardevol werk verrichten op deze Aarde. CALIEL staat je steeds bij tijdens je werk en leidt je door middel van je levensomstandigheden, de situaties en de mensen om je heen naar een steeds betere positie om je taak te verrichten. Om het licht van de waarheid daar te brengen waar het nodig is.

 

Beschermengel CALIEL heeft je de nodige intelligentie, het begrip en de reden geschonken zodat je deze waarheid steeds zult kunnen verwoorden en bewijzen. Van jongs af aan ben je gesteund, geleid en soms zelf geduwd, verplicht te gaan naar de positie waarin je je nu bevindt. CALIEL wil je tonen wat juist is, hij representeert vooral de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet kan vele situaties verhelderen en je de reden achter bepaalde dingen doen ontdekken. Doch weet dat de echte Goddelijke gerechtigheid liefde en vergiffenis is. Deze krachten zijn nog sterker dan de wet van oorzaak en gevolg en kunnen je dan ook bevrijden van de minder leuke dingen op je levensweg.

 

De wet van oog om oog, tand om tand behoort tot ons verleden en al draait veel nog steeds rond deze wet, toch hebben wij de mogelijkheid om hier en nu te vergeven, liefdevol verder te leven en zo mee te bouwen aan een schitterende toekomst, aan een wereld waar Liefde de nectar is die ons allen de vrede en de gelukzaligheid schenkt die wij zozeer verlangen.

 

Je kunt CALIEL steeds oproepen door zijn naam in drie keer uit te spreken en wel als volgt: CA~CALI~CALIEL, dit is tegelijkertijd een mantra, een ademhalingsoefening die de krachten van je beschermengel in je doet ontwaken.

 

Dat de WAARHEID, de VRIJHEID en de GERECHTIGHEID van Beschermengel CALIEL steeds met je moge zijn en van je leven een kunstwerk mogen maken waar je steeds van kunt genieten.

 

 

De liefdevolle strengheid

 

Beschermengel Caliel spoort ons aan om streng te zijn met onszelf, om onszelf in het oog te houden en het goede voorbeeld te geven. Zijn strengheid is liefdevol en juist en wanneer wij haar gebruiken hoeven wij dus ook helemaal niet boos te worden. Zijn strengheid straft niet en brengt geen lijden. Zijn strengheid bestaat eerder uit een zekere discipline die ons toestaat het roer van ons leven in de hand te houden. Deze discipline houdt in dat wij er steeds op toe moeten zien dat wij meester blijven over onszelf en onze omstandigheden. Dit kunnen wij doen door bewust te zijn van onszelf (van wat er in ons omgaat en wat er zich om ons heen afspeelt). Caliel maakt ons aandachtig voor hetgeen wat onze manier van gedragen veroorzaakt en toont ons zo dat wij enkel het goede kunnen veroorzaken door hier aan vast te houden (door trouw te blijven aan het goede in onszelf en dit uit te voeren).

 

De rots in de branding

 

Beschermengel Caliel schenkt ons zijn liefdevolle strengheid zodat wij voor onszelf op kunnen staan, voor onze waarheid uit kunnen komen en hier steeds trouw aan blijven. De loyaliteit die hij ons schenkt begint in ons zelf en het trouw blijven aan onze eigen principes en idealen. Dankzij Caliel kunnen wij vastbesloten onze positie innemen. Hij schenkt ons de kracht van een rots in de branding en staat ons toe om hier steeds aan vast te houden. Engel Caliel kan ons ook leren om ons huis te bouwen op de rots en zorgt zodoende voor stabiliteit en vrede. Dankzij de krachten van aartsengel Tsapkiel en zijn naaste medewerker engel Caliel is het mogelijk om al de dromen van de engelen Cherubijnen vorm te geven en zodoende onze gedachten te kerven in de rots en onze woorden waar te maken.

 

Caliel is de meester van de grote uitvoering en het begin hiervan houd in dat wij een veilige thuishaven voor ons zelf creëren van waaruit wij onze ondernemingen vorm kunnen geven. Van daaruit kunnen wij op reis gaan en onszelf en de wereld verkennen. Zodoende kan Caliel zorgen voor veel afwisseling en avontuur in ons leven. Alle reizen die wij ondernemen met Caliel en de engelen Tronen zullen ons dichter brengen bij onszelf waarna wij tot de conclusie zullen komen dat de veilige thuishaven zich in ons hart bevind en dat wij overal ter wereld thuis kunnen zijn wanneer wij het contact met de Heer behouden. Caliel brengt ons tot het besef dat al het bezit diefstal is en dat alle voorzingen in deze wereld ons enkel in bruikleen geschonken zijn. Hij leert ons om dankbaar te zijn voor hetgeen wat we hebben en spoort ons aan om ons lankmoedig te gedragen. Samen met Caliel kunnen wij het licht van de waarheid in de wereld brengen door onze medemensen ervan te overtuigen dat iedereen recht heeft op een veilige thuishaven en een aangename werkplek. De wereld is er voor iedereen en haar voorzieningen zijn dan ook voor ons allen bestemt. Simpele waarheden zoals gratis water en een stukje land voor ons allen komen dan ook aan bod wanneer wij het programma van Caliel verder bestuderen. Wij kunnen de welwillendheid van Caliel verkrijgen wanneer wij ons inzetten voor de daklozen, de zwervers en de wezen. Wanneer wij besluiten om met engel Caliel aan het werk te gaan is het goed mogelijk dat wij terecht komen bij de minder bedeelden. Dit geschied niet om ons te straffen maar om ons te leren goed om te gaan met de overvloed die de aarde ons schenkt en alles eerlijk te verdelen. Caliel toont een zekere sympathie voor de lichte criminelen (de inbrekers en de dieven) en herinnert ons eraan dat het koninkrijk van God zijn intrede zal doen als een dief in de nacht. Wij zouden Caliel kunnen zien als een strenge doch liefdevolle rechter met heel veel begrip voor de criminelen. Beschermengel Caliel doet ons inzien dat wij deze misdadigers zelf tot leven roepen door onze egoïstische manier van gedragen. Wanneer wij de liefdevolle kracht van engel Caliel in ons zelf aanroepen en wij samen met aartsengel Tzapkiel aan het werk gaan is het dus ook mogelijk dat wij in een crimineel circuit terecht komen. Dit geschied niet om ons te straffen doch om ons te leren waartoe de mens in staat is wanneer hij een gemis heeft. Caliel schenkt ons ons dagelijkse brood maar leert ons ook dat iedereen recht heeft op dit brood en dat wij enkel door samen te werken en alles eerlijk te verdelen een wereld kunnen creëren waarin er geen dieven en inbrekers meer zijn. Beschermengel Caliel brengt ons ook bij de politie agent in ons zelf en behoed ons zo voor veel stommiteiten.

 

Het ontstaan van de held of de heldin

 

Samen met Caliel kunnen wij de held in ons zelf ontwikkelen. Deze held staat boven de aardse wetten en hoeft enkel verantwoording af te legen aan de meester in zichzelf. Deze held vecht voor de gerechtigheid zonder andere mensen pijn te doen. Deze held-in is er voor iedereen en streeft enkel naar het goede. Zij heeft geen schrik om haar zelf te zijn en de regels te overtreden daar zij enkel verantwoording hoeft af te leggen aan haar eigen geweten. Zij voelt sympathie voor de rebellen en de oproerkraaiers doch toont ons ook dat de beste manier om veranderingen te brengen inhoud om steeds positief te blijven en het goede te doen groeien. Zodoende raad zij ons aan om de rebel in ons op een positieve wijze aan het werk te zetten door hem of haar iets positief te geven wat bijdraagt aan de veranderingen waar hij of zij naar streeft. Samen met Caliel kunnen wij zorgen voor een plekje op de wereld voor iedereen. Wij zouden kunnen stellen dat engel Caliel zorgt voor sociale integratie en zodoende de paria van de wereld weer naar huis brengt. Doch deze sociale integratie hoeft niet altijd te leiden naar het systeem waarin wij op dit moment leven. Beschermengel Caliel bied ons alternatieve levenswijzen en wanneer wij met hem aan de slag gaan kan het goed zijn dat wij uiteindelijk terecht komen in één of andere leefgemeenschap (zodoende kwam ik terecht in een leefgemeenschap voor mensen met een beperking en werk ik daar nu als klusjesman en opvoeder) Het doorzien van de synchroniciteiten die zich voordoen op ons levenspad is een gave die Caliel ons schenkt en wanneer het ons lukt om de zin van ons bestaan te ontsluieren samen met beschermengel Caliel zal hij ons tonen dat iedere ervaring beruste op een innerlijke drang naar ontwikkeling en zodoende bij heeft gedragen aan het grotere goed. Ook bergt Caliel ons tot het besef dat er vele dingen zijn die ons ontgaan en spoort ons zodoende aan om steeds nederig en bescheiden te blijven. Zodoende wordt de rebel in ons geen waanzinnige maar een politieke gevangene die wij los kunnen laten wanneer de tijd er rijp voor is. Caliel wenst de vrijheid van alle gevangen en spoort ons aan om hen nieuwe kansen te schenken. Hij bevrijd ons van de angst voor deze gevangenen en toont ons dat zij ons allen nog veel kunnen leren wanneer wij hen de kans schenken om hun visie te delen. Waarna wij hen kunnen begrijpen en zodoende een zekere empathie ontwikkelen welke zal zorgen voor vergiffenis en gratie. Zodoende kunnen wij onszelf gratie verlenen en onze gevangene vrijlaten zodat hij kan leven in het licht van de Zon en ons zijn boodschap brengen.

 

Boodschap van engel Caliel

 

Wees vrij maar maak van jezelf geen martelaar.

Neem je vrijheid nooit ten koste van een ander.

Rebelleer op een positieve en constructieve manier.

Ontwikkel de politie agent in jezelf.

Uit jezelf maar hou je ook in wanneer nodig.

Vertel wat je kunt vertellen en zorg voor de rest dat je niet teveel opvalt.

Wees jezelf maar blijf op een bepaalde manier ook incognito.

 

 

CALIEL is de Beschermengel van alle personen geboren in de periode van 16 tot 21 juni.

 

Ontwikkelde kwaliteiten:

 

Eerlijkheid, integriteit, gerechtigheid, begrip, vergevingsgezindheid,

 

onderscheidingsvermogen en beoordelingsvermogen, daadkracht en organisatietalent.

 

Geannuleerde fouten:

 

Leugens, bedrog, onrechtvaardigheid, onbegrip, overdreven strengheid, veroordeling zonder redenen, racisme, wanorde en twijfel.