BeschermengelenBeschermengel Haheuiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermegel Haheuiah neemt ons onder haar vleugels en bied ons bescherming. Zij schenkt ons vertrouwen in onszelf en het leven. Dankzij dit vertrouwen voelen wij ons veilig en kunnen wij steeds goede hoop bewaren. Haheuiah transporteert de energieŽn van de Sefirah (Sfeer op de levensboom) Binah naar de Sefirah Jesod. Haheuiah werkt met de krachten van Saturnus en de Maan en zorgt zodoende voor de kristallisatie van het gehele plan der engelen Tronen. De Tronen schenken ons voornamelijk begrip omtrent de wet van oorzaak en gevolg. De voornaamste boodschap die Haheuiah ons brengt is dan ook dat wij ons geen zorgen moeten maken daar wij alles in de hand hebben. Zij doet ons inzien dat onze manier van gedragen de grondslag vormt van datgene wat zich afspeelt in ons bestaan. Haheuiah is de laatste engel van het engelenkoor der Tronen dat geleid word door aartsengel Tsaphkiel. De periode in het jaar die engel Haheuiah regeert loopt van 17 juli tot en met 22 juli. Iedereen die tijdens deze periode geboren is kan Haheuiah als persoonlijke beschermengel beschouwen.

Barmhartigheid en vooruitgang

Haheuiah kan ons gratie schenken en bevrijden uit netelige situaties. Dit doet zij wanneer wij inzien dat vele dingen in ons leven het gevolg zijn van onze eigen handelingen. Haheuiah maakt ons bewust van datgene wat wij veroorzaakt hebben in ons leven. Zij toont ons dat wij zelf de kapitein zijn van het schip des levens en wanneer wij samen met haar in zee gaan zal zij ons bevrijden van alle situaties die onze vooruitgang belemmeren. Aan de ene kant moedigt zij ons aan om een veilige thuishaven te creŽren en aan de andere kant schenkt zij ons de moed om op avontuur te gaan en de wereld te verkennen. Zij bevrijd ons van de angst voor het onbekende door ons vertrouwen te schenken in ons lot. Zij leert ons om het leven te accepteren zoals het is en toont ons waar wij verandering kunnen brengen en waar wij beter weg kunnen blijven. Zodoende behoed zij ons voor gevaar. Zij doet ons intuÔtief aanvoelen in welke situaties wij ons kunnen begeven en in welke niet. Wanneer wij niet naar onze intuÔtie luisteren en wij ons toch in de problemen werken zal Haheuiah ons bewust maken van wat er mis is gelopen zodat wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het werk der engelen Tronen houd voornamelijk in dat wij ons verleden bestuderen en daaruit leren. Het is niet altijd leuk om met het verleden bezig te zijn en soms is het dan ook beter om het resoluut de rug toe te keren. Haheuiah helpt ons om het verleden achter te laten door ons de gave der vergevingsgezindheid te brengen. Wanneer wij met haar aan het werk gaan zal zij ons bevrijden van de straffen die wij over onszelf uit roepen door ons de oorzaak te tonen waarna wij onze fouten zullen inzien en wij hieruit het besluit zullen trekken dat wij deze niet meer zullen herhalen. Wanneer deze beslissing gemaakt is bevrijd Haheuiah ons van de consequenties van onze daden en zorgt zij voor persoonlijke vooruitgang en verbetering van onze levensomstandigheden. Zodoende toont zij ons hoe wij ons op de juiste wijze kunnen ontwikkelen en help zij ons om te groeien naar ons ware zelf.

Van retrospectie naar anticipatie

Beschermegel Haheuiah schenkt ons de gave om de dingen te kunnen voorzien en moedigt ons aan om proactief aan de slag te gaan. Dankzij haar kunnen wij onszelf leren kennen en zodoende te weten komen welke situaties het beste in onszelf† triggeren en welke situaties wij beter kunnen voorkomen. Zodoende beschermt zij ons tegen onszelf en onze omgeving en kan zij ons soms aansporen om ons even terug te trekken wanneer het ons teveel word. Ook schenkt zij ons de gave om bepaalde situaties halt toe te roepen voor het te laat is en beschermd ons zodoende voor ongelukken.

De moederlijke geest

Engel Haheuiah brengt ons in contact met de moederlijke geest en spoort ons aan om veiligheid en welzijn te brengen. Zij leert ons om als een moeder te zijn en voor bescherming te zorgen door een veilige thuishaven aan te bieden en ons de wijsheid te schenken die ons toestaat ons in het juiste milieu te begeven. Samen met haar kunnen wij meer stabiliteit in ons leven creŽren en voor waardevolle vriendschappen zorgen. Doch bovenal is zij de engel van het gezin en ziet zij er op toe dat iedereen die deel uit maakt van dit gezin genoeg ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Zij is de engel die zorgt voor harmonie en vrede in de familie. Dit doet zij door een zekere structuur te schenken en te zorgen voor de nodige voorzieningen zodat iedereen alles heeft wat nodig is om de verdere ontwikkeling op een positieve wijze te laten geschieden. Hahauiah is als moeder aarde en zorgt voor de nodige elementen om het leven waarvan wij dromen vorm te geven. Samen met haar kunnen wij zorgen voor een leuk huis met een grote tuin, voor lekker eten en allerlei leuke dingen om te doen. Zij spoort ons aan om van het leven een avontuur te maken maar ook steeds te zorgen voor de nodige voorzorgsmaatregelen zodat dit avontuur niet in de mist loopt. Haheuiah is de engel der opvoeders en zorgverleners en wij kunnen van haar dan ook leren om goed zorg te dragen voor ons eigen en datgene wat wij tot onze beschikking hebben. Zij draagt bij aan het ontwikkelen van een staat van zelfstandigheid vanwaaruit wij ons leven kunnen besturen. Wanneer wij samen met Haheuiah besluiten om het roer van ons leven in de hand te nemen zal zij zorgen voor een voorspoedige reis en vele aangename omstandigheden. Zij brengt ons de vrijheid door middel van discipline, wat wil zeggen dat zij ons toestaat om onze eigen innerlijke leiding te volgen en hier steeds trouw aan blijven. Samen met engel Haheuiah kunnen wij onze eigen moeder zijn en ons zelf opvoeden. Haheuiah maakt ons er van bewust dat wij allen een moeder en een vader in ons dragen en leert ons om naar hun goede raad luisteren. De goddelijke naam van Haheuiah is god goed vanuit zijn eigen en wanneer wij leren om juist te handelen vanuit ons zelf zullen wij geen nood meer hebben aan corrigerende stemmen. Zodoende kunnen wij vrij worden (door naar onze eigen raad te luisteren en deze waar te maken). Door onze eigen bevelen op te volgen en uit te voeren en ons zodoende te bevrijden van alle macht die ons van buitenaf wordt opgedrongen. Haheuiah bevrijd ons van alles wat beklemmend werkt en zorgt zodoende voor beweging. Hij brengt datgene wat tot stilstand is gekomen weer aan de gang en zorgt zodoende voor voortvarendheid.

Op weg naar een vrij en bevredigend leven

Samen met beschermengel Haheuiah kunnen wij onszelf en onze medemensen vergeven waarna wij ons vrijer zullen voelen en wij aangespoord zullen worden om onze medemensen ook te bevrijden. Haheuiah geneest ons van het slaafs volgen van onze gewoonten en staat ons toe om nieuwe initiatieven te nemen die voor vele levensverbeteringen kunnen zorgen. Zij leert ons om ons verleden te accepteren en om ons te herpakken indien nodig. Zij is barmhartig en schenkt steeds nieuwe kansen en net als haar kunnen wij de koe bij de horens vatten en onze medemensen nieuwe kansen bieden door ons weer open te stellen voor de vooruitgang die mogelijk is dankzij een goede samenwerking. Zij staat ons toe om anderen te helpen maar maakt ons ook aandachtig voor onze eigen noden. Zij is als een liefdevolle moeder die zichzelf voor haar kinderen opoffert. En net zoals haar kunnen wij onszelf opofferen voor onze familie en onze vrienden en voor hen in de ban springen wanneer nodig. Doch wij moeten er steeds voor waken om niet teveel in de ban te geraken van anderen en er op toezien dat wij onszelf niet vergeten. Haheuiah leert ons om op tijd een stapje achteruit te zetten en schenkt ons de gave om ons aan onze beloftes te houden. Vandaar dat zij ons aanraad om niet teveel te beloven en dat wat wij beloven getrouw uit te voeren. Haheuiah kan van ons eerlijke en betrouwbare mensen maken. Zij brengt ons bij onze eigen integriteit en staat ons toe om op een integere en authentieke wijze te handelen. Alles wat we met haar ondernemen zal voorspoed kennen en ons dichter brengen bij wie wij waarlijk zijn. Haheuiah zorgt voor het geschieden van gerechtigheid in het leven en brengt ons zodoende wat wij verdienen. Dankzij de gratie die zij ons schenkt word het ons toegestaan om te handelen naar de waarheid in ons hart en getrouw het plan van de geest op aarde vorm te geven. Zodoende kunnen wij vertrouwen kweken en voor een goede medewerking van onze medemensen zorgen. Deze samenwerking geschied als eerste in onze eigen familie waarna wij onze ondernemingen kunnen uitbreiden naar de buitenwereld.

Goede raad van beschermegel Haheuiah

Zorg voor mensen waarop je kunt rekenen in je leven maar verlies nooit je eigen autonomie uit het oog. Neem de regie van je eigen bestaan in de hand en durf verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wat zich afspeelt in jouw leven. Bevrijd je van al het gene wat je opgedrongen word door zelf het roer in handen te nemen en de reis naar huis te wagen. Ontdek je hemelse ouders en word als een goddelijk kind. Leer om te vertrouwen en kijk met hoop naar het leven. Vindt de leiding die beschermd in jezelf en ontwikkel je organisatie talent zodat je ook iets voor anderen kunt betekenen. Organiseer het leven van je dromen en doe het uitkomen. Behouw het goede en behoed je voor het kwade door te luisteren naar je geweten en de verbindingen met het slechte te breken. Bevrijd je van je ketenen door een zekere autonomie te ontwikkelen en je eigen weg te gaan. Beschouw eenieder als een vriend op het pad en kom tot het besef dat wij allen een grote familie vormen en dat wij onderling zijn verbonden dankzij onze aanrakingspunten. Verbind je met rechtschapen mensen en zorg voor veilige levensomstandigheden door je in het juiste milieu te begeven. Herinner je je al de wijze raad die je jezelf hebt gegeven. Zie hoe alles zich steeds weer herhaald en ons zodoende haar lessen brengt. Ontwikkel de moederlijke geest in jezelf door steeds goed voor je medemensen en jezelf te zorgen. Respecteer je omgeving en houd rekening met het milieu. Luister naar je innerlijke stem en wees aandachtig wanneer je voelt dat er gevaar dreigt. Vertrouw op je intuÔtie en ontwikkel zodoende je vrouwelijke kanten. Schenk de liefde van een moeder voor een kind en zorg voor de ouderlijke bescherming die dit kind nodig heeft. Vestig je dicht bij je familie en je vriendenkring of omring je met mensen die als een familie aanvoelen. Geniet van het samen leven maar zorg er ook voor dat je genoeg tijd voor jezelf neemt zodat je kunt herladen (waarna alles alleen nog maar beter zal gaan). Weet dat het vanuit rust is dat de juiste acties voortkomen en dat er helemaal niets mis is met af en toe eens weg te dromen. Dit kun je doen in je eigen beschermende ruimte of op een aangename plek in de natuur. Wanneer het leven je aanspoort tot optreden is het belangrijk om aanwezig te zijn en jezelf en je omgeving goed in het oog te houden. Je beschikt over een enorme goedheid van hart en een zachtheid van geest die je toestaat om je scherpe kantjes (en die van je leven) bij te vijlen. Ontwikkel een bepaalde delicatesse door op een zachte en vriendelijke wijze te handelen. Wees niet te streng voor jezelf en je medemensen doch treed gerust af en toe eens autoritair op wanneer dit nodig is. Weet dat je op liefdevolle wijze kunt ingrijpen en zodoende problemen aanpakken voordat ze te overweldigend worden. Je hebt het in je om leiding te geven aan een grote groep mensen en je kunt troost bieden en weer hoop schenken aan diegenen die hun hart bij jou komen luchten. Je bent hooggevoelig en beschik over een groot empathisch vermogen. Soms kunnen je emoties verwarring zaaien en loop je het risico om je zelfbeheersing te verliezen. Doch er huist een ster in jezelf die je van alle verwarring kan bevrijden en je kan leren om steeds beheerst op te treden. Zodoende kun je vanuit je eigen innerlijke leiding anderen begeleiden zodat ook zij de goede raad in zichzelf kunnen vinden en beginnen met de uitvoering hiervan.