Beschermengel Harahel, Genie numero 59

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engelen-essentie: Intellectuele rijkdom

Beschermengel Harahel werkt onder leiding van Aartsengel Michael en transporteert de Engelenessenties van de Sephira (draaikolk van energie op de levensboom) Hod naar de Sephira Hesed. Deze sferen die deel uit maken van de Levensboom staan in direct verband met de planeten Mercurius en Jupiter en het is dan ook voornamelijk met de energieën van deze Planeten dat Engel Harahel werkt.

Beschermengel Harahel regeert zodiakaal over ons bestaan van 11 tot en met 15 januari. Iedereen die geboren is tijdens deze periode kan Engel Harahel als persoonlijk Genie en Beschermengel beschouwen.

Beschermengel Harahel staat ons ook bij op emotioneel en gevoelsmatig niveau de volgende 5 dagen: 7 maart, 19 mei, 3 augustus, 16 oktober en 27 december.

Op geestelijke en intellectueel gebied schenkt Beschermengel Harahel ons zijn essenties elke nacht van ongeveer 460 tot 480 min na zonsondergang.

De kwaliteiten, de deugden en talenten die wij kunnen ontwikkelen met Engel Harahel
(de goede eigenschappen waarmee wij iets kunnen doen ten dienste van onszelf, onze medemens, de wereld, het universum, God en zijn Engelen)

Charme, verleidingskracht, vruchtbaarheid, ontvankelijkheid en vrijgevigheid. Onderscheidingsvermogen, vriendelijkheid en goedheid. Kennis opdoen en kennis verspreiden. Overvloed verwezenlijken en overvloed verdelen.

Gebed en meditatie

Ik zelf werk vooral door middel van gebeden en meditaties, ik bid en mediteer en kom zo op de frequentie van de Engel waarmee ik aan het werken ben vandaar dat ik deze studie wil beginnen met een gebed dat ons in harmonie zal brengen met Beschermengel Harahel, waarna wij de informatie die ik van hem heb doorgekregen en op mijn manier verwoord heb beter zullen begrijpen.

Gebedje

Dankjewel Engel Harahel dat ik dankzij jou hemelse inspiraties en de vreugdevolle dagelijkse activiteiten die daar uit voortvloeien overvloed en vooruitgang in mijn leven verwezenlijk.

(korte meditatie over het verwezenlijken van overvloed en vooruitgang dankzij het volgen van inspiraties)

Affirmatie om over na te denken

Eén van de beste manieren om de krachten van een Beschermengel in ons te wekken is het affirmeren van deze krachten in onszelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van onze woorden, vandaar dat hieronder een affirmatie volgt die de krachten van Beschermengel Harahel in onszelf zal doen ontwaken:

'Wij zijn rijk en bezitten de nodige intelligentie om op een liefdevolle en nuttige wijze gebruik te maken van deze rijkdom.'

Wat wij kunnen leren van beschermengel Harahel

Vooruitgang tot stand brengen. Verbetering van alle levens-omstandigheden dankzij het openstaan voor hemelse inspiraties en het uitvoeren ervan.

Leren om eerlijk te delen. Zorgen voor materiële stabiliteit, veiligheid en vrede. Leren om op een juiste wijze gebruik te maken van onze bezittingen. Leren ontvangen en leren geven. Leren genieten van de overvloed die alom aanwezig is.

Leren om op een juiste wijze met God en zijn oneindige rijkdom in al haar energievormen om te gaan, er iets nuttig mee te realiseren en zo voor vooruitgang zorgen.

De mogelijkheden die je geschonken worden met Harahel als Beschermengel en persoonlijk Genie

Spirituele, sentimentele, intellectuele en materiële rijkdom.

Een praktische manier van denken en doen waarvan je op een genereuze wijze gebruik kunt maken in je dagelijkse leven.

Evenwicht in de familie, vooral harmonie tussen ouders en kinderen.

Het ontdekten van schatten in de natuur zoals metalen, edelstenen, medicinale planten, wilde vruchten, truffels en champignons.

Je hebt de mogelijkheid om veel te leren, een enorme schat aan wijsheid en kennis op te doen en deze kennis, dit licht, deze liefdevolle schat vol wijsheid te verspreiden, te verdelen zodat iedereen er wat aan heeft en wij er allemaal rijker en gelukkiger van worden. Zodoende kun je een goed communicatie vermogen ontwikkelen, vele dingen aan je medemens leren en zo meer licht op de wereld brengen.

Je hebt de mogelijkheid om jezelf gelukkig te voelen, vreugdevol en blij alsook de gave om de positieve kant van alles te zien en deze te versterken. Ook ligt het in je mogelijkheden om alles wat negatief en zwaar is te transformeren tot iets positiefs, iets fijns, iets schitterend waar iedereen van kan genieten.

Leren om zowel onszelf (onze energie) als onze rijkdom (het gene wat die energie verwezenlijkt heeft) te investeren in goede doelen.

Beschermengel Harahel staat ons bij tijdens het ontwikkelen van een goede energie de welke een aangename leefwereld mogelijk maakt en een fijn gevoel veroorzaakt in het hart van eenieder die er mee in aanraking komt. Een energie die alle lichten doet branden en de gezondheid van iedereen verbeterd, een fijne levensenergie waarop alles kan werken in vreugde en deugdzaamheid.

Beschermengel Harahel kan ons leren investeren in een aangename leefomgeving en zodoende zorgen voor meer vruchtbaarheid en een goede gezondheid van zowel lichaam, ziel als geest. Beschermengel Harahel leert ons om onze vermogen goed te investeren en aangezien het investeren van onze vermogens ook wil zeggen onze energie ergens in steken, ons ergens volledig aan wijden tot het gewenste resultaat bereikt is, wil dit zeggen dat Engel Harahel voor een goede energie verwerking zorgt de welke schitterde resultaten te werk stelt.

Wanneer het investeren van onze energie een leuke taak wordt, welke ons niet uitput doch vooruit doet gaan zal ons kapitaal groeien en zal een wereld waarin iedereen zich thuis voelt mogelijk worden. Een wereld waarin rijkdom een algemeen goed is wat wij allen te samen doen groeien en bloeien, een wereld die ons allen haar vruchten schenkt. Een wereld die wij allen vrucht doen dragen door ons steentje bij te dragen.

De geschenken van Engel Harahel

Harahel, Genie numero 59 is een Engel die enorm veel inspiratie schenkt. Beschermengel Harahel schenkt ons de spirituele gave om goddelijke gedachten te ontvangen en te uiten. Beschermengel Harahel staat ons toe om als een zon te zijn en steeds vol optimisme te stralen. Beschermengel Harahel schenkt ons woorden die voor zonneschijn zorgen in het leven. Wanneer wij deze woorden doorgeven zorgen wij voor meer geluk en rijkdom in het leven van degenen waarmee we de wijsheid, de kennis en de liefde die deze woorden brengen delen.

Mooie woorden en fijne gevoelens die zorgen voor goede daden

Beschermengel Harahel schenkt ons de intellectuele, gevoelsmatige en materiële rijkdom die ons toestaat om ons leven aangenaam te maken. De wijsheid om ons potentieel te laten ontluiken en toe te passen in ons dagdagelijks bestaan.

Het terugvinden van onszelf en verloren voorwerpen

Beschermengel Harahel kan ons helpen met het terugvinden van dingen die verloren zijn geraakt door ons in contact te brengen met datgene in onszelf wat wij verloren achten waarna het weer zijn plaats kan vinden in ons dagdagelijks bestaan. Diep van binnen weten we wat ons potentieel is of waar we iets gelegd hebben, waar we iets verloren zijn geraakt en waar het zich nu zou kunnen bevinden. Wie zoekt die vindt zegt Engel Harahel ons en schenkt ons de nodige rust om het in ons innerlijk te zoeken waarna het in onze uiterlijke wereld kan verschijnen.

Het vinden van grote schatten in de Natuur

Beschermengel Harahel begeleid bij het ontginnen van de schatten die in onze natuur huizen en schenkt ons ook daadwerkelijk de kans om prachtige schatten te vinden in de natuur die ons omringd.
Dankzij de innerlijke schatkist die beschermengel Harahel voor ons opent kunnen wij ons pad en het pad van eenieder die wij kruisen op onze weg verlichten en zodoende ons leven en het leven van onze medemensen veraangenamen.

Het leven aangenaam maken

Samen met Engel Harahel kunnen wij zorgen voor een simpel doch comfortabel bestaan. Samen met Engel Harahel kunnen wij alles vereenvoudigen en zodoende het leven makkelijker en aangenamer maken.

Voor vruchtbaarheid zorgen

Samen met Engel Harahel kunnen wij het hart van eenieder verlichten door te zorgen voor oplossingen die de bodem weer vruchtbaar maken. Wij dragen allen vele goede eigenschappen in onze natuur en wanneer wij deze vruchtbare bodem ontdekken en we beginnen met tuinieren kan dit enkel voor meer groei en bloei in ons leven zorgen en zodoende in het leven van onze lieve vrienden en vriendinnen voor wie wij dan als een levend voorbeeld zullen zijn en zo ook voor meer vruchtbaarheid in hun leven zorgen.

Een goede communicatie die voor expansie zorgt

Beschermengel Harahel zorgt voor een heldere communicatie die verdere groei in ons leven mogelijk maakt. Dankzij de goede communicatieve vaardigheden die beschermengel Harahel ons schenkt kunnen wij zorgen voor een vruchtbare samenwerking die het uitvoeren van projecten makkelijker maakt.

Samen met Engel Harahel kunnen wij positieve veranderingen tewerkstellen in de wereld waardoor het leven van iedereen die hiermee in aanraking komt beter zal verlopen tot alles op rolletjes draait en iedereen ontvangt wat hij of zij nodig heeft op dat moment. Waarna zij het weer door kunnen geven en zodoende zorgen voor de expansie van deze positieve veranderingen de welke zo beetje bij beetje hun plaats vinden in het leven van iedereen.

Gratie schenken

Iedereen verdient de nodige kennis die hen toestaat positieve veranderingen te werk te stellen, want wanneer wij allen begrijpen hoe wij deze veranderingen kunnen verwezenlijken zullen wij gemotiveerd samen aan het werk schieten en zodoende onze mooiste woorden en dromen waarmaken en voor vele fijne gevoelens in het leven zorgen.

Zorgen voor beterschap door een fijn leven op te bouwen

Wanneer wij de kennis en de wijsheid bezitten waarmee we een mooi leven kunnen opbouwen is het de bedoeling dat wij beginnen met onze medemens te leren knutselen. Het is de bedoeling dat wij datgene wat we al gemaakt hebben aan onze medemens tonen zodat ook zij zich aangetrokken kunnen voelen tot dit prachtig bouwwerk, ze zich aan kunnen sluiten en net als ons vrolijke werklieden worden. Vrolijke werklieden die allen te samen werken aan levensverbeteringen, door voor gunstigere omstandigheden te zorgen, de levenskwaliteit te verbeteren en zodoende een fijn leven te verwerkelijken.

Affirmaties

Ik maak het leven aangenaam.
Ik ben geïnspireerd en inspirerend.
Ik deel mijn ideeën met de wereld.
Ik hou ervan om te schrijven en te praten,
te communiceren met mijn medemens.
Ik draag een boodschap in mij en breng deze aan de wereld.
Ik ontvang en ik geef inspiratie en zorg zodoende voor motivatie.
Ik hou van de wereld en deel daarom mijn gedachten en gevoelens.

Dankjewel Engel Harahel voor het simpele doch comfortabele leven dat jij ons schenkt.