Mijn Allerliefste Beschermengel Jabamiah en de Alchemie van de 72 Engelen van de Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Op deze pagina kunnen jullie een tekst lezen over mijn allerliefste Beschermengel Jabamiah. Deze Engel representeert mijn innerlijke krachten, de deugden en talenten waarmee ik jullie van dienste kan zijn.

Zij representeert het beste in mijzelf en het is mijn wens om de gouden liefde die Jabamiah schenkt met jullie allen te delen. Dat Haar licht niet enkel mezelf maar jullie allen mogen begeleiden. Dat haar licht mogen schijnen op al de waardevolle geschenken die het leven te bieden heeft.

Het is mijn wens om niet bij de pakken te blijven zitten maar ze open te doen en er iets mee te doen.

Dat het leven met vreugdevolle acties gevuld mogen zijn. Dat de goddelijke stroom der vooruitgang ons allen mee mogen nemen en ons leven vullen met liefde, overvloed en geluk.

Als eerste wil ik iedereen bedanken die dit leest en mezelf presenteren. Mijn naam is Fengo en ik ben al een tiental jaren bezig met het bestuderen van de 72 Engelen van de Kabbalah en het maken van Engelen Lezingen.

Wat is een Engelen Lezing ?

Een Engelen Lezing is lezing over je beschermengel die je een duidelijk beeld schenkt van je gaven en je kwaliteiten, alsook van wat je er mee kunt doen in je leven.

Vraag je je af welke gaven en talenten je hebt? Dan kan ik je met volle overtuiging antwoorden dat alle gaven tot je beschikking staan! Je kunt alles doen wat je wil! Je kunt zijn wie je wil! Je hebt de kracht, het geduld en het doorzettingsvermogen om je dromen, je wensen en je Goddelijke plan te beginnen, te belopen en tot een goed einde te brengen.

Al de krachten van de natuur, al de essenties der Engelen bevinden zich in jezelf en om je heen. Je hebt alle mogelijkheden en de kracht, de gave om er iets nuttigs mee te doen. Wanneer je in de LIEFDE bent en diep in jezelf kijkt zul je weten wat je doel is, wat je weg is en wat je lotsbestemming is! Toch ga ik je enkele mogelijkheden aanbieden en je een korte verklaring geven die je zal doen begrijpen dat dit geen loze woorden zijn maar een gouden geschenk van God.

Mijn Beschermengel is JABAMIAH, nr 70. Deze essentie, deze deugd, deze gave is de Alchemie, het is een innerlijke Alchemie die van ons pure en Goddelijke mensen zal maken.

Nu vraag je je natuurlijk af hoe ik aan deze informatie kom en wat deze geboorte Engelen precies zijn. Welnu, deze Engelen staan in direct verband met met de Zodiak en representeren dus de Astrologische krachten die op de Aarde en de mens inwerken.

Wij kunnen al deze krachten in ons innerlijk herbergen. Wij kunnen al deze deugden ontwikkelen en er zelf iets mee doen. Je hebt waarschijnlijk al van de Aartsengelen gehoord en weet dat deze entiteiten in verband staan met de planeten.

De Aartsengel waar ik het meest mee in contact sta is GABRIEL en de planeet of beter gezegd het hemellichaam dat mij het sterkst beïnvloedt is de MAAN.

GABRIEL is de heerser over de krachten van de MAAN en heeft een koor van Innerlijke Engelen tot zijn beschikking staan. Deze Engelen maken deel uit van het koor der Engelen dat op zich dan weer deel uit maakt van een koor van 72 Engelen welke de 72 Engelen van de van de Kabbalah genoemd worden maar ook wel de 72 genieën of de 72 namen van God.

Zij representeren elk een kwaliteit die je kunt ontwikkelen zoals ik hierboven al vermeldde. Deze natuurkrachten zijn altijd aanwezig en staan tot ieders beschikking.

Nu zijn er bepaalde momenten in het jaar dat sommige meer aanwezig zijn dan andere.

Elke engel beschikt over 5 graden van de Zodiak om zo de cirkel te vervolledigen: 72 x 5 = 360, de 360 graden van de Zodiak. Bovendien beschikken zij elk ook nog eens over 1 graad op gevoelsmatig niveau en over 20 minuten per dag op mentaal niveau.

Nu klinkt dit alles ingewikkeld en ga ik er toch voor het moment niet verder op ingaan, wie weet later. Je hebt nu tenminste een beetje basis info en kunt altijd zelf op zoek gaan naar meer.

De Engel van mijn geboortedag is dus JABAMIAH. JABAMIAH kan ons helpen om al het negatieve te vervangen of te transformeren tot iets positief. Zij kan ons helpen om puur en in goede gezondheid te zijn. Het is de Engel van de resurrectie wat wil zeggen dat zij alles wat dood is terug levend kan maken, dat zij alles wat zwart is terug wit kan maken, dat zij het zware weer licht kan maken en ons onze originele puurheid kan doen hervinden. De alchemistische krachten van JABAMIAH zijn de onze, wat wil zeggen dat wij de mogelijkheid hebben om onszelf steeds te verbeteren.

Het goud van JABAMIAH is de Liefde en deze Liefde kan ons wezen vullen, transformeren zodat we in een stralend licht veranderen en zodoende een levend voorbeeld kunnen zijn voor de anderen. Wij hebben dus de macht om alle fouten te corrigeren en steeds bij te leren. Heb geen angst om fouten te maken want ook zij kunnen ons de weg wijzen, niets is fout omdat alles zijn reden heeft en wij allen als wegwijzers voor elkaar zijn.

Wij zijn allen als katalysators die de juiste chemische reactie veroorzaken waardoor wij elkaar steeds verder perfectioneren. Voor elke stap die wij zetten zullen de Engelen er 10 doen. Wij zijn allen op de goede weg want goed en slecht bestaan niet, enkel het nut der dingen en wanneer we dit inzien en aan alles zijn juiste plaats toekennen kunnen wij steeds in vreugde van het leven genieten.

Ik bent geboren op de laatste dag van JABAMIAH wat inhoudt dat het Goud tot mijn beschikking staat. Ik wil dit Goud, deze Liefde die zingt vanuit het diepst van mijn ziel met iedereen delen. Als wij dit Goud willen bereiken moeten wij al het lood in onszelf sublimeren, transformeren. Deze sublimatie wordt Alchemie genoemd en houdt in dat wij alle slechte eigenschappen in onszelf vervangen door goede, liefde in de plaats van haat en angst, rust en vrede in de plaats van ongeduld en woede, enz...

De eerste Engelenkracht is VEHUIAH, Genie nr 1 en Zij ontvangt de Goddelijke wil.

De eerste vraag die wij onszelf moeten stellen is wat we willen, wat ons doel is, we moeten aan deze wil een richting geven en vastbesloten aan het objectief vasthouden. Wij bezitten het doorzettingsvermogen om dit objectief, dit doel te bereiken.

De laatste Engelenkracht die tot onze beschikking staat is MUMIAH, Genie nr 72, MUMIAH geeft ons de moed en de motivatie om tot het einde door te zetten.

VEHUIAH 1 is het startschot en MUMIAH 72 de finish. Dit alles maakt mij duidelijk dat wij de mogelijkheid hebben om een Goddelijke taak te volbrengen en zo mee te werken aan de realisatie van het goddelijke plan op Aarde.

MUMIAH 72 geeft ons bovendien de opportuniteit om ons innerlijk Goud te materialiseren en te leven in Overvloed en Liefde, in Vrede en in Vreugde.

MUMIAH is er steeds om ons te helpen om opnieuw te beginnen mocht het goud toch lood zijn, of ijzer of brons.

Maar ook bronzen beelden zijn mooi en we hebben nog een heel leven om er een Gouden te maken (lol).

Wat we met dit alles gaan doen en hoe we onze vrije tijd gaan besteden hangt volledig van onszelf af. we creëren allen onze eigen toekomst door middel van hetgene wat we nu doen en hetgene wat we in het verleden hebben gedaan heeft ons gebracht waar we nu zijn, en gemaakt tot wat we nu zijn.

Ik wens dat wij steeds optimaal gebruik mogen maken van de vele gaven en talenten die wij bezitten en wij zodoende op een vreugdevolle manier bij kunnen dragen aan het grote goddelijke bouwwerk waar wij allen deel van uit maken.

Dat wij eenheid mogen beleven en samen met de grote kunstenaar, met Wilskracht Intelligentie en Liefde onze mooiste wensen waar mogen maken.

Dat ons voorstellingsvermogen de beeldende kracht mogen zijn die wij door middel van liefdevolle dagelijkse acties omzetten in een prachtig bestaan, een kunstwerk waar ieder 1 van kan genieten.