BeschermengelenBeschermengel Jeliel, Serafijn der hemelse liefde

Geschreven door Fengo Jabamiah   


Beschermengel Jeliel†en de vooruitgang van het goddelijke kunstwerk

Engel Beschermengel Jeliel brengt ons de liefdevolle intelligentie die ons toestaat om gelukkig te zijn.

Het werk dat wij met Engel Jeliel kunnen verrichten houdt dan ook in dat wij dit gelukkig zijn samen met hem verder bestuderen door ons door zijn hemelse intelligentie te laten inspireren en door ons zelf en onze dromen met zijn hemelse liefde aan het licht te brengen.

Samen met Engel Jeliel kunnen wij diep in ons zelf kijken en onze waarachtige hartenwensen te weten komen.

Mijn waarachtige hartenwens is gelukkig zijn en mijn eerste werk met deze liefdevolle Engel Serafijn hield dan ook in dat ik heel diep heb nagedacht en gemediteerd over het gene wat wij werkelijk nodig hebben om gelukkig te zijn.

Ook heb ik de begrippen wilskracht en liefde verder bestudeerd en mijn intelligentie gebruikt om deze deugden verder te beschrijven.

Een van de tekstjes die hieruit zijn voortgekomen gaat over de liefde en aangezien liefde het ingrediŽnt is wat de Engel, Serafijn Jeliel ons zo graag wil schenken heb ik dan ook besloten om dit tekstje met jullie te delen als voorbeeld.

Laat dit jullie zeker niet weerhouden om zelf na te denken over de liefde, om zelf de liefde te voelen en deze goddelijke kwaliteit die naar gelukkig zijn leid een plaatsje te geven in het avontuur van jullie leven, in het levende boek der vooruitgang en goddelijke voorzienigheid dat wij allemaal te samen aan het schrijven zijn.

alt

Liefde

Wat is liefde... Liefde is een begrip,†een woord waar duizenden boeken over geschreven kunnen worden†zonder dat men de essentie van dit woord exact zal kunnen beschrijven,†omdat liefde veel meer dan een woord alleen is†en alle aspecten van ons wezen betreft.†Instinct, gevoel, gedachten, daden, er zijn zoveel verschillende soorten van liefde.

De liefde is alles, steeds op een andere manier.†Liefde is God en weten we nu eigenlijk al wie God is, wat liefde is?†Zie je, dan hebben we het over goddelijke liefde, hoge liefde.†Dan maken we al een verschil tussen de dierlijke seksuele liefdesdrang,†de menselijke liefde en de goddelijke liefde

Liefde is dus een zeer breed begrip en een kracht waar je veel mee kunt doen,†en vooral genieten hť.†Ik ga in de volgende teksten†zomaar wat aspecten en kwaliteiten van de liefde beschrijven†en wij zullen daar hopelijk wat van leren.

Wat is echte liefde, wat is onvoorwaardelijke liefde?†Echte liefde is de liefde voor alles en iedereen.†Onvoorwaardelijke liefde is liefde zonder voorwaarden.†Wat wil zeggen, van de mensen houden zoals ze zijn,†ze niet willen veranderen maar van hun houden en ze in vrijheid laten groeien.

Liefde is overal en toch zijn we er steeds naar op zoek,†maar eerst moeten we de liefde in ons zelf vinden,†ook in onze gedachten!†De liefde in onze gedachten is het begrip en de vergiffenis.†Wanneer je je in de plaats van iemand stelt†zonder hem te willen veranderen,†maar begrijpend hoe hij/zij is,†de tijd latend voor deze persoon om de liefde te vinden, dan is men in de liefde.

De liefde is als een licht dat alle gedachten helder maakt†en begrip en vergiffenis brengt.†De mensen waar je van houdt vergeef je en dan ga je weer verder.†Vergiffenis is ook een goede eigenschap net zoals de liefde en de wilskracht,†het is een begrip, een belangrijk begrip want met dit begrip, met deze kracht†die ook de liefdeskracht is kun je alles genezen.

Wanneer men veel conflicten en ruzies in zijn hoofd heeft†en allerlei onopgeloste emotionele en psychologische problemen, voelt men zich niet goed en kan men niet vooruit.†Alleen de liefde kan dan weer eenheid in onszelf brengen.†Alleen de liefde kan ons dan weer in vrede brengen met onszelf.

Door middel van vergiffenis, door middel van weer verder te gaan†vol liefde en het verleden achter te laten.†Men kan liefde altijd als nieuw ervaren, ook al is het een oerkracht.†Liefde is het nieuwe, het avontuurlijke.

Liefde motiveert

Als je de dingen graag doet dan doe je ze goed.†Dan doe je ze in vreugde dan is het leven fijn.†Liefde is het fijnste wat er is, voor liefde zou de mens alles doen.†Liefde maakt blind, liefde geeft kracht en durf.

Liefde is iets waar iedereen naar op zoek is†maar niemand weet precies wat het is.†Liefde in het doen!†Zie je, liefde is in alles en alles wat je met liefde doet doe je graag, het is daarom dat de liefde en de wilskracht onafscheidelijk zijn†want zonder liefde is men met wilskracht niets.

Als men van alles wil maar de liefde niet heeft om het te doen,†dan doet men niets en blijft men niets.†Alleen de liefde voor het leven, voor de mensen om ons heen†kan ons motiveren om in beweging te komen.†De liefde voor het leven maakt ons verliefd op het leven.

Als men verliefd is op het leven,†gelooft men in dromen

en als men in deze liefde blijft†zullen deze dromen uitkomen.
Liefde en Verlangen

Er is de instinctieve dierlijke wil, het verlangen naar seks en voldoening†en er is de hogere intensievere goddelijke wil,†die echte liefde is en niet teveel verlangt maar geeft†en van de ander houdt zoals deze is.†Maar toch zijn zij 1, deze liefde en dit verlangen.

Het is het verlangen, de hoop, de toekomst, de dromen, het licht van Hochmah (de 2de Sepirah van de Levensboom). Het licht van een betere wereld, zonder angst waar iedereen zichzelf kan zijn.†Een droomwereld waarin iedereen elkaar vergeeft en verder leeft.

Een wereld waar iedereen gelukkig is, waar iedereen eerlijk is.†Een wereld zonder schaamte, waar men de waarheid zonder angst kan zeggen.†Een wereld waar men kan doen wat men wil omdat het een wereld van liefde is.

Heb lief en gij zult gelukkig zijn

Als je de liefde hebt kun je gelukkig zijn in alles wat je doet†omdat de dingen dan zin hebben, omdat je er dan zin in hebt.†De nood aan liefde is iets wat niet te beschrijven valt,†maar in alle dingen terug te vinden is.

Liefde is dwaas, liefde is geloven in het onmogelijke

en het dan toch mogelijk proberen te maken†door het zelf te doen, te zijn.

Liefde is een ideaal, een levensvisie.†Liefde is tolerantie en houden van.†Liefde is een grote kracht die ons gelukkig kan maken.†Liefde kan al je daden vullen en dan kun je ze in vreugde doen.

Wanneer men dingen doet voor anderen bijvoorbeeld,†dan doe je ze ook voor jezelf,†als je ze met vreugde doet,†als dat doen van deze dingen je vreugde geeft.†Dat is het belangrijkste†en de eerste stap naar zelfkennis en zelfverwezenlijking.

Wat geeft je vreugde?†Wat maakt je gelukkig in het leven?†Want als gelukkig zijn je doel is†dan moet je er achter komen wat je gelukkig maakt.†Wat is je doel? Wat maakt je gelukkig?

Het eerste begin is diep in jezelf kijken, voelen.†Eerlijk met jezelf zijn.†Jezelf proberen te kennen,†jezelf proberen te begrijpen.†Want wat zijn anders woorden en begrippen,†dat zijn wij allemaal zelf.†En we hebben ze allemaal zelf uitgevonden omdat we onszelf en de wereld wilden begrijpen.