BeschermengelenBeschermengel Jeliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

YELIEL is de tweede Engel van het Engelenkoor der Serafijnen alsook de tweede Engel van de 72 Engelen van de Kabbalah en de Levensboom.

YELIEL is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 26 tot en met 30 maart alsook van de personen geboren op de volgende dagen: 22/3, 4/6, 19/8, 31/10 en 10/1.

Deze lieve Engel-Serafijn brengt ons de liefde en de wijsheid en vult ons met respect voor alles en iedereen.

De kwaliteiten die wij met Engel, Beschermengel Jeliel kunnen ontwikkelen:

Universele Liefde, vredelievendheid, trouw respect en motivatie.

De gebreken die wij met Engel, beschermengel Jeliel kunnen transformeren tot gaven:

Hoogmoed, narcisme, ontrouw, egoÔsme en gierigheid.

Serafijn Jeliel Engel der Liefdevolle ideeŽn

Engel, Beschermengel YELIEL verdeelt de Liefde en de wijsheid, de tolerantie en de vredelievendheid. Hij helpt ons om de gave van respect te ontwikkelen en motiveert ons om anderen te helpen. Hij maakt onze ideeŽn helder en staat ons toe om de gehele wereld ermee te verlichten.

De boodschap van Engel YELIEL is er een van tolerantie en vredelievendheid en Hij wenst ons allen vrede.

Engel-Beschermengel YELIEL helpt ons om onze ideeŽn te aarden en ze uit te voeren. Hij staat ons bij in onze relaties en helpt ons om van onze wereld een grote familie te maken waarin iedereen zich gelukkig voelt. Je kunt hem steeds aanroepen als je relationele problemen hebt, want hij is de Engel, Serafijn der Geliefden.

De Hemelse Liefde van Engel, Beschermengel YELIEL helpt ons om de pijl der wilskracht de juiste richting in te sturen. Hij doet ons dromen en brengt ons †ideeŽn die wij met onze liefdevolle wil kunnen realiseren.

De dromerige ideeŽn die de vurige Serafijn YELIEL ons schenkt zijn als mystieke visioenen van een overvloedige schoonheid die ons zozeer motiveren dat wij alle obstakels op onze weg met vreugde kunnen nemen, zoals een paard dat met plezier over omheiningen springt, of als een vogel die elke ochtend weer een mooi liedje zingt en vrolijk door de lucht vliegt zonder zich zorgen te maken over onweer of regen .

De vogels weten dat de zon elke dag weer opkomt en verwelkomen haar licht dan ook steeds met hun liefdevol gezang. Laten wij ook zingen voor de zon en de Engelen van het Licht bedanken voor het prachtige nu moment waarin we ons bevinden en de schitterende toekomst die ons tegemoet komt in dit nu moment wanneer wij openstaan voor haar zegeningen.


Beschermengel Jeliel en de Droom-Ster

Beschermengel YELIEL geeft ons de kracht, de hoop en de wil om te dromen. Hij geeft ons de liefde die van ons leven een droom maakt, bovendien brengt hij ons ook de intelligentie om onze dromen te verwezenlijken.

Beschermengel YELIEL helpt ons om onze dromen in bruikbare ideeŽn om te zetten.

De liefdevolle Engel, Serafijn YELIEL is als de goddelijke stroom van onvoorwaardelijke Liefde. Hij maakt de connectie tussen de dromer en de schepper (Hochmah en Binah: de 2de en de 3de Sefirah van de Levensboom). Zijn dromerige intelligentie maakt alles helder en mooi in ons innerlijk.

De Liefdevolle Engel, Serafijn YELIEL is als een Licht, een Liefdes-licht, Hij spreekt vanuit ons hart en wenst enkel vrede, Liefde en overvloed voor iedereen. Hij is met ons in elke glimlach, in elke vriendelijke geste.

Engel Jeliel spoort ons aan om onze innerlijke Liefde en wijsheid te manifesteren door middel van liefdevolle daden en de stille wijsheid om te luisteren, aandachtig te kijken, te voelen, te ruiken, te genieten van het leven en samen te werken met zijn paradijselijke levensstroom door zijn schoonheid te bevestigen, er over te praten en op deze manier de mensen bewust te maken dat de wereld een paradijs is.

Engel, Beschermengel YELIEL toont ons dat God alles voorzien heeft en dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken.

Deze schitterende Engel, Serafijn schenkt ons hoop en vertrouwen. Engel Beschermengel YELIEL schenkt ons de vrijheid om nergens aan gebonden te zijn, om met alles in vrede te zijn. Hij geeft ons de Liefde voor Al.

Met Engel, Serafijn YELIEL wordt de gehele wereld onze Geliefde.

Met Engel, Beschermengel YELIEL worden alle dromen waar, en de wereld een paradijs, een overvloedige stroom van goddelijke voorzienigheid.

alt