Beschermengel Leuviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

LEUVIAH representeert een staat van goddelijke gratie, het is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 21 tot en met 25 juni.

Je kunt haar energie in jezelf wekken door haar naam in 3 keer uit te spreken :

LEU-LEUVI-LEUVIAH.

De voornaamste kwaliteiten die je dankzij haar kunt ontwikkelen

Bescheidenheid, nederigheid, zedelijkheid, gematigdheid, een goed geheugen, een openstaande uitgebreide verspreidende intelligentie, optimisme, vriendelijkheid, gezelligheid, humor, vreugde, geduld, een goed communicatie vermogen en een hoge moraal gebaseerd op geloof, liefde en juistheid.

De tegenovergestelde kwaliteiten die je dankzij haar kunt annuleren

Ongeloof, twijfel, zorgen, wanhoop, triestheid, verveling, pessimisme en geheugenverlies.

Mensen met Leuviah als beschermengel houden van grapjes, ze hebben een bescheiden manier van spreken en een openstaande intelligentie waarmee ze grote werken kunnen verrichten. Ze zijn evenwichtig en voorzichtig en weten precies wat ze kunnen realiseren en wat niet. Ze verdragen vijandelijkheid met veel geduld en overwinnen zo alle moeilijkheden. Ze hebben een genereuze mentaliteit en staan altijd klaar om mensen in nood te helpen. Ze zijn charmant en uitermate gevoelig al hebben ze wel de nodige moraal om hun gevoelens in goede banen te leiden.

De energie van Leuviah is zacht en rustgevend, het is een goddelijke staat van gratie. De personen die deze energie in zich dragen zijn kalm, gereserveerd eerlijk en bescheiden. Ze hebben respect voor de wetten en weten wat goed voor hen is. Deze energie zorgt voor een excellent geheugen en mocht dit geheugen verloren zijn dan zullen zij zich alles weer terug herinneren op een gegeven moment in hun leven.

Dit uitzonderlijke geheugen zorgt voor het slagen van examens en het winnen van spelletjes. Bovendien kunnen ze van dit geheugen op een intelligente manier gebruik maken. Dit zorgt ervoor dat zij de wet van oorzaak en gevolg begrijpen. Dit begrip geeft hen de kracht om alle moeilijkheden te overwinnen. Zij zien in dat het gene wat ze in het verleden hebben gedaan hen in de situatie heeft gebracht waarin zij zich nu bevinden. Zij kijken zichzelf en hun verleden recht in de ogen en weten wat ze fout hebben gedaan. Hierdoor kunnen zij de consequenties van hun daden accepteren en in vrede verder leren.

Beschermengel LEUVIAH geeft je de mogelijkheid om je leven van een afstandje te bekijken, alsof je naar een film kijkt, de film van je leven. Dit zorgt ervoor dat je je leven en je problemen niet te serieus neemt en met jezelf, je medemensen, je fouten en je problemen kunt lachen en op een humoristische manier voor alles een oplossing kunt vinden en deze uitvoeren.

Het excellente geheugen dat LEUVIAH je schenkt kan je bovendien helpen om de kracht die in jezelf huist te herontdekken. Wanneer je op je leven terug kijkt zie je dat je altijd voor alles een oplossing hebt gevonden. Dit gegeven zorgt voor een groot vertrouwen en een juiste estimatie (inschatting) van jezelf. LEUVIAH geeft je het geloof, het vertrouwen en de intelligentie om alle tegenstand, alle problemen, alle anderen mensen die je het leven moeilijk maken en alle kanten in jezelf die je geluk in de weg staan te begrijpen en te overwinnen.

Het goede geheugen en de grote intelligentie die LEUVIAH je schenkt kunnen jezelf en de anderen overtuigen dat alles je lukt en je de waarheid in alles kunt ontdekken. LEUVIAH zorgt er dus voor dat de waarheid zich openbaart, dat alle schaduwen wegvallen en je met Licht en Liefde naar jezelf kunt kijken. Op deze manier kun je jezelf en je leven op een intelligente vergevingsgezinde manier bekijken. Dit enorme analysatie vermogen zorgt ervoor dat je alle situaties op een zuivere manier kunt beoordelen. Je plaats en je reden hierin zien en zo nodig je positie kunt veranderen.

Engel LEUVIAH helpt je om alle krachten die in jezelf zijn op een juiste en evenwichtige wijze te benutten in je dagelijkse leven.

Engel LEUVIAH zorgt ervoor dat je de reden begrijpt van alle obstakels die zich op je weg bevinden. Zij laat je zien dat je deze obstakels zelf gecreëerd hebt zodat je een hogere waarheid omtrent jezelf en je leven kunt ontdekken. Zij opent je de weg naar je oergeheugen. Zij brengt je naar de diepe waarheid die zich in jezelf bevind zodat je jezelf leert kennen. Je goede en je slechte eigenschappen onder ogen ziet en stopt met steeds dezelfde fouten te maken. LEUVIAH schenkt je de Goddelijke Gratie wanneer je je fouten onder ogen ziet, want wanneer je beseft wat je fout hebt gedaan hoef je de gevolgen hiervan niet meer te ondergaan.

Beschermengel LEUVIAH is de Engel die de zondaars helpt, LEUVIAH helpt je om je zonden in te zien en er iets aan te doen, te veranderen. LEUVIAH confronteert je met je eigen blokkades en geeft je het nodige begrip en de nodige intelligentie om er iets aan te doen. Wanneer je dit eervolle werk met LEUVIAH tot een goed einde brengt zal de goddelijke vergiffenis je bevrijden van al je karma. Dan zal je niet langer de consequenties moeten dragen van de pijnlijke dingen die je in dit of in vorige levens hebt gedaan en zal je de goddelijke gratie ontvangen en in voorspoed verder kunnen leven.

Beschermengel LEUVIAH werkt aan de realisatie van de goddelijke wetten op Aarde. Haar energie kan streng zijn maar meestal heeft haar vriendelijkheid de overhand. Aan de ene kant brengt LEUVIAH je de goddelijke gratie, de vreugde en de vrijheid. Dankzij haar kun je van je leven een lolletje maken en jezelf en iedereen om je heen vermaken. Maar aan de andere kant zorgt zij ook voor beperkingen en bepaalde regels die in je leven overheersen.

Beschermengel LEUVIAH geeft je de focus om je op 1 doel te richten en dit te realiseren zonder je af te laten leiden door de dingen om je heen. Zij geeft je de kracht om jezelf te beheersen en in de hand te houden, vooral je gevoelens die zeer sterk zijn en hun nut hebben. Zij geeft je een enorm zelfvertrouwen. Mocht dit er niet zijn dan kan je haar altijd aanroepen en om hulp vragen, door middel van een dankbaar gebedje bijvoorbeeld. Deze engel brengt de gebeden naar God de Vader en zorgt voor snelle hulp. Dankzij haar energie en jouw vertrouwen kun je vliegensvlug al je wensen realiseren. LEUVIAH geeft je een groot vertrouwen en vreugde in alle levensomstandigheden. Zij brengt genezing door het harmoniseren van ideeën, gevoelens en daden. Wij kunnen haar bidden om ons geheugen terug te krijgen, onze vragen te beantwoorden en onze wensen te realiseren.

De negatieve kanten zorgen voor ongeloof. De persoon denkt dat hij geen geluk heeft, wanhoop slaat toe bij het minste obstakel. De persoon sluit zich af van de wereld en kan zelf zelfmoord neigingen krijgen. Wanneer je je geheugen verloren bent of enkel aan onnuttige dingen uit het verleden denkt wilt dit zeggen dat je de krachten van je beschermengel op een foute wijze gebruikt. Wanneer de positieve eigenschappen die LEUVIAH je schenkt omslaan in negatieve kan het zijn dat je het leven niet meer ziet zitten, je zorgen maakt, triest bent en geen vertrouwen meer hebt in de mensen om je heen. Het kan zelf zo ver gaan dat je steeds de anderen beschuldigt van het gene dat je zelf hebt veroorzaakt. Dit kan leiden tot veel kritiek en slechtpraterij, wat alles natuurlijk enkel nog moeilijker maakt. Op deze manier word alles veel te ingewikkeld en kan het soms wel lijken of je hoofd ontploft. Alles word koud en kil, de Liefde verdwijnt en langzaam maar zeker verandert de vruchtbare intelligentie die je van je beschermengel hebt gekregen in een alles vernietigende intelligentie ten dienste van de duistere krachten.

Het kan zijn dat sommige omstandigheden in je leven toch moeilijk te verklaren zijn. Mocht dit zo zijn dan heeft dit waarschijnlijk te maken met vorige levens. Of je nu in vorige levens gelooft of niet maakt eigenlijk niet uit, het enige wat LEUVIAH van je vraagt en waarin LEUVIAH je steunt is om van het HIER en NU het beste te maken. Vergeet het verleden wanneer het zijn nut heeft gehad en leef in het hier en nu. Want enkel het hier en nu is echt, enkel het hier en nu kan je vreugdevol en gelukkig maken. Het gene wat je nu doet creëert je toekomst, daarom dat enkel het hier en nu echt van belang is. Wanneer je hier en nu juist handelt kan er enkel een schitterende toekomst op je wachten.

Beschermengel LEUVIAH kan je helpen om steeds goed gezind te zijn en van je leven een paradijs te maken waarvan je steeds kunt genieten. Zij zorgt ervoor dat je alles in dit paradijs op een juiste manier laat verlopen. Zij brengt je evenwicht en zonneschijn, met haar is het leven altijd fijn. Zelf als het regent en er wolken aan de hemel zijn. Want LEUVIAH schenkt je de intelligentie die je doet begrijpen dat de regen evengoed nodig is als de zon. De regen zorgt voor het nodige water zodat de planten kunnen groeien en je hun heerlijke vruchten kunnen schenken. Geniet van de geschenken des levens en weet dat zelfs de moeilijkste omstandigheden graties van God zijn die je steeds zullen verrijken. Deze wetenschap die LEUVIAH je schenkt geeft je een zicht op al je mogelijkheden en dankzij deze overvloed aan mogelijkheden is het je toegestaan om van je leven een paradijs te maken, of beter gezegd : je te herinneren dat je leven een paradijs IS.

Beschermengel LEUVIAH kan je zelfs je vorige levens weer doen herinneren en je de weg tonen naar het kosmische geheugen. Zij kan de poort naar de AKASHA (de kosmische bibliotheek) voor je openen en je de grootste geheimen over wie en wat je bent onthullen.

Beschermengel LEUVIAH geeft je de kracht om je emoties onder controle te houden met je gedachten, je intelligentie, je verstand. Zij geeft je een groot geduld en een goed communicatie vermogen. Zij zorgt voor een groot begrip van de zin des levens, van jezelf en van alles en iedereen om je heen. De vriendelijkheid en het communicatie vermogen dat LEUVIAH je schenkt kun je op een zachte en gevoelige, soms verleidende manier gebruiken. Al deze eigenschappen maken van jou een sociaal iemand met een bijna telepathisch invoelingsvermogen. Je kan je in de plaats van anderen stellen en hen begrijpen en staat altijd klaar om hulp te bieden. Je hebt een simpele begrijpende manier van spreken en zijn ondanks je enorme intelligentie. Al deze kwaliteiten zorgen ervoor dat alle beroepen waar je mensen op een vriendelijke manier te woord moet staan je uitstekend zullen passen. Alsook alle activiteiten waarvoor je een goed geheugen nodig hebt.

De Engelenessentie die LEUVIAH schenkt wordt de vruchtbare intelligentie genoemd. Deze vruchtbare intelligentie brengt je tot een groot en helder begrip en schenkt je vele lichtende ideeën die allen als zaden zijn die je in jezelf plant. Deze zaden zullen groeien en bloeien tot en met het glorieuze moment dat je de vruchten ervan op aarde zult kunnen oogsten. Deze vruchten zullen verschijnen in de vorm van overvloedige en vreugdevolle situaties in je leven wanneer je je ideeën omzet in daden. Doe wat je denkt en je zult verbaasd zijn van het geluk dat LEUVIAH je schenkt. Dit is de Goddelijke gratie en de erfenis die op je wacht wanneer je het beste in jezelf en in je leven realiseert.

Beschermengel LEUVIAH schenkt je overvloed en vooruitgang. Zij is de voorspoed die je steeds begeleidt. Als je idealen hoog zijn zul je met je Beschermengel zijn. Samen zullen jullie werken aan een nieuwe wereld. Samen zullen jullie door de tijd reizen en het paradijs wederom op Aarde realiseren.

Engel LEUVIAH heeft je een grote gevoeligheid geschonken zodat je ontvankelijk kunt zijn en de schoonheid van de wereld die komen zal kunt voorzien en herinneren. Diep van binnen begrijp je deze woorden en het is dan ook je taak om al de waarheden die hier geschreven staan aan je medemensen uit te leggen als je zo ver bent. Dan zul je een nieuwe wetenschap en een nieuwe spiritualiteit in jezelf en om je heen ontdekken en er achter komen dat heden, verleden en toekomst 1 zijn en enkel het nu moment echt telt. Je zult evenwicht vinden in je ambities en alles wat je beslist gaat goede resultaten brengen.

AFFIRMATIES en GEBEDEN

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat me toe om een fijn en nuttig werk te verrichten.

Ik ben gelukkig en hou van het leven

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat mij toe om mijn gedachten om te zetten in daden en mijn hoge idealen te realiseren op Aarde.

Dankzij LEUVIAH ben ik er mij bewust van dat mijn leven een geschenk is en ik niets heb om over te klagen.

Dank je LEUVIAH dat ik dankzij de vruchtbare intelligentie die ik van jou heb gekregen alles wat ik geleerd heb om me heen kan verspreiden en zo mee werken aan een betere wereld.

LEU

LEUVI

LEUVIAH

Bedankt LEUVIAH dat ik dankzij jou de draagwijdte van mijn zonden begrijp en in vrede mijn eigen fouten onder ogen kan zien en de gevolgen ervan kan dragen zonder mij slecht te voelen. Bedankt dat jij steeds weer een glimlach op mijn gezicht tovert en me de kracht geeft om van mijn leven een paradijs te maken.