BeschermengelenBeschermengel Mumiah en de kracht om alles tot een goed einde te brengen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Mumiah is de Engel van het begin zowel als het einde. Dankzij haar kracht leer je om succesvol te starten met wat je ook doet en het even succesvol te beŽindigen. Ze geeft je de steun om in jezelf te geloven, om te leren uit alles wat je doet en je zo te tonen dat alles in het leven steeds draait als een spiraal. Deze spiraal draait naar boven of beneden al naar gelang je gedachten, je daden en je acties.

Beschermengel†Mumiah toont je dat er nooit een einde bestaat, dat alles steeds een kwestie is van oorzaak en gevolg, dat geen enkele deur ooit sluit zonder dat een andere zich opent. Mumiah leert je dat alles wat er in je leven gebeurt bestaat om zelfinzichten te verwerven, zelfinzichten die jou grootser, sterker, zelfzekerder en puur liefdevol als persoon maken.†Engel Mumiah schenkt je de alertheid om steeds het goede alsook de lessen in elke situatie te kunnen onderscheiden waardoor je persoonlijke groei gegarandeerd is.

Met Mumiah als Beschermengel heb je de mogelijkheid om alles tot een goed einde te brengen. Zij brengt je de engelen-energie van de wedergeboorte, een energie die je toestaat alles steeds opnieuw te beginnen. Je draagt de toekomst met je mee als een zaadje dat wacht om geplant te worden.†Engel Mumiah is de laatste engel van de cirkel die wij de zodiak noemen, het rad des levens waarin wij ons allen bevinden. Zij brengt alles tot zijn einde, zijn vervollediging. Zij ontvangt alle energieŽn van de engelen die in ons huizen, al onze gedachten, al onze gevoelens, alle impulsies die wij ontvangen en verwerkt hebben en projecteert deze op onze aardse realiteit waardoor heel ons innerlijk plan word gerealiseerd op aarde. Zij doet dit vanuit de Maan, het onderbewuste en onze dromen.

Wij zouden kunnen stellen dat†Beschermengel Mumiah ons innerlijk theater realiseert op aarde en ons de mogelijkheid schenkt om onze dromen te beleven in de materie. Engel Mumiah is de leid-ster van de programmering van ons dagelijks bestaan, ze doet dit in de studio van ons innerlijk bewustzijn. Ze registreert alle programmaís die wij haar aanbieden, alle programmaís die wij onszelf voorstellen. Mumiah laat ons de vrijheid om van ons leven een wazige droom te maken waarin alles maar met lussen en haken aan elkaar hangt of een lucide droom waarin wij zelf de hoofdrol spelen en ons voorstellingsvermogen de wereld vormt waarin wij wensen te leven. Engel Mumiah zal steeds alle filmen die je in je innerlijke studio ontwikkelt tot leven brengen en het hangt dus volledig van jezelf af of je er een gelukkig en fijn leven van maakt of een triest en melancholisch bestaan. Weet dat Mumiah de engel is die het dichtst bij de mensheid staat, de engel die al onze dromen verwezenlijkt, de engel die vorm geeft aan al onze ideeŽn, gevoelens en gedachten.

Beschermengel Mumiah helpt je dus om je ideeŽn uit te voeren en maakt je beetje bij beetje bewust van het gehele proces dat hier aan vooraf gaat: de gevoelens waarmee je het voedt, de liefde of de angst die je eraan geeft, de mate waarin je er in gelooft, de intelligentie die je eraan schenkt en waarmee je ze organiseert en de wilskracht, de daadkracht waarmee je ze realiseert.†Engel Mumiah maakt je bewust van dit gehele proces en geeft je de mogelijkheid om dit creatie proces steeds weer te doorleven totdat je er achter komt dat je steeds zelf de dingen tot leven roept en dat het enkel van jezelf afhangt welke dingen je tot leven wekt, aan jou de keuze of je wilde avonturen wil beleven of enkel een rustig leven wil leiden, aan jou de keuze of je van je leven een drama wil maken, een romantische film of een komedie. Engel Mumiah werkt met de krachten van de Maan, de krachten van je dromen en je astrale bestaan en zal je ís nachts onderwijzen zodat je eerst vele avonturen kunt beleven in je dromen en daar de nodige ervaringen op kunt doen zodat enkel de mooie uit hoeven komen.

Beschermengel Mumiah kan je helpen om in je eigen innerlijk te kijken en je een heldere visie schenken omtrent je besluiten waardoor je jezelf steeds beter zult leren kennen en uiteindelijk jezelf zult kunnen zijn en genieten van de mooie wereld waarin je leeft omdat ook deze je zal accepteren zoals je bent. Door middel van daden zal je je bewijzen en de ervaring zal van jou een overwinnaar of een overwinnares maken, een held of een† heldin waar iedereen fier op kan zijn.†Engel Mumiah helpt je om steeds je limieten te verlegen, om verder te gaan dan je gedachten en je gevoelens. Zij schenk je de nodige wilskracht om steeds weer in gang te schieten, ze bevrijdt je van luiheid en zorgt ervoor dat je je leven niet enkel al dromende doorbrengt maar ook daadwerkelijk je dromen realiseert.

Zij schenkt je steeds nieuwe opportuniteiten en de kans om steeds nieuwe dingen te proberen, ze te ervaren en eruit te leren. Met†Engel Mumiah heb je de mogelijkheid om te leren creŽren, om de resultaten van je eigen actie, je eigen gevoelens en gedachten, je eigen dromen tot leven te zien komen.

Beschermengel Mumiah heeft je een zeer goed voorstellingsvermogen gegeven en de kans om je dromen te beleven, zij zal je beetje bij beetje tonen hoe zij je werkelijkheid vormen en je belonen. Zij zal je de nodige wijsheid schenken en doen inzien dat eenieder het zaad plant van zijn eigen realiteit, zij laat je inzien dat je het gene wat je zaait op een dag ook zult oogsten. Velerlei dromen zullen aan je realiteit voorafgaan waarna zij tot leven komen, dan zal je ze weer opnieuw verwerken in je dromen ze doorgronden en begrijpen, ze verder laten rijpen en ze dan wederom op een bewuste of onbewuste wijze tot leven brengen. Zo zul je steeds verder dromen, dromen en dromen totdat het startschot word gegeven dan komt het tot leven, dan komt het tot bestaan, dan zie je alles vooruit gaan. Dan zie je alles groeien en bloeien.

Het tuinieren des levens zal je leren om het kaf van het koren te scheiden, om het onkruid uit te trekken voor het tot zaad komt. Maar ook om de bloemen des overvloeds te zaaien, het koren, het graan, het zaadje van de toekomst dat zich in je uitstrekt op de velden van je verbeelding: het weefsel der materie.†Engel Mumiah heeft je een goede intuÔtie geschonken en de gave om alles zeer goed aan te voelen, alsook de mogelijkheid om deze gave zo goed te ontwikkelen dat je enkel door iets of iemand aan te raken de diepste geheimen kunt ontsluieren. Met Mumiah kun je heldervoelend worden waardoor je alles naar zijn juiste waarde in kunt schatten en zo de gave van psychometrie kan ontwikkelen. Engel Mumiah geeft je de mogelijkheid om de loop van je ervaringen te begrijpen en steeds weer een nieuwe cyclus te beginnen vol moed en vaardigheid, vol hoop en doorzettingsvermogen, vol van de kracht der vooruitgang die zij je schenkt. Het maakt niet uit hoe snel je gaat zolang je maar vooruit gaat is een raad die Mumiah je zou kunnen geven. Zij helpt je dus om gestaag vooruit te gaan in je leven en steeds het beste van jezelf te geven.

Met†Engel Mumiah als innerlijke lerares kan je veel leren en alles steeds meer en meer perfectioneren tot dat je het resultaat bereikt dat je verlangt. Zij heeft je een overwinnaars mentaliteit geschonken en de soepelheid alsook de nadenkendheid waarmee je steeds op de juiste wijze vooruit kunt streven. Wanneer je ontmoedigd raakt of het niet meer ziet zitten reik dan naar de kracht van je beschermengel die in je huist. Zoek dan naar de schat, het zaad der vernieuwing dat zich in elk einde bevindt. Engel Mumiah zal je steeds de weg tonen en je het grote begrip schenken dat verkeerd lopen een van de manieren is om de weg te leren kennen. Zij laat je inzien dat alles zin heeft en dat het de moeite is om te leven.

Beschermengel Mumiah kan je de geheimen des levens openbaren en je de remedies schenken voor al je problemen. En net als haar kun jij voor jezelf en je medemensen steeds een oplossing vinden voor alles wat slecht gaat, vooral wanneer het slecht gaat want dan heb je geen keuze en moet je er wel iets aan doen. Doch wanneer je als een goede studente de cyclussen met†Engel Mumiah doorloopt dan zal je steeds uit je verleden leren en zo een beter heden creŽren. Je ideeŽn en gevoelens over de toekomst zullen steeds lumineuzer worden en met gevoelens van liefde en hoop zul je ze voeden wat van jou een welvarend iemand zal maken waar iedereen graag bij wil vertoeven† iemand die steeds beschermd word door de engelen, gevoed met de energie van de Aartsengel Gabriel: de koning der families.

Engel Mumiah staat onder de directe leiding van de Aartsengel Gabriel en werkt met de krachten van de Maan zoals wij reeds te weten kwamen. Mumiah is de beschermster van de familie en bovenal van de vrouw. Engel Mumiah zal steeds de vrouwelijke kracht in jezelf versterken en ervoor zorgen dat er vele positieve dingen gebeuren in je familie.

Jij en je naasten zullen allen vele kansen krijgen om een fijn en actief leven te leiden. Nuttige en voordelige activiteiten zullen je geboden worden en een constante bescherming, voor in het geval er toch iets mis gaat. In situaties waarin je ten einde raad bent en er geen oplossingen meer mogelijk lijken zal zij je steeds bijstaan en helpen om de ster, de hoop weer terug te vinden. Wanneer je ziek bent of je slecht voelt zal zij als een lichtje in jezelf zijn dat je weer de nodige moed geeft om voor alles een oplossing te vinden. Zij zal je steeds weer leiden vanuit de duisternis naar het licht en je de schatten tonen die zich in elke situatie bevinden. Met haar aan je zij kun je vol vertrouwen je toekomst tegemoet kijken en er van uitgaan dat alles uiteindelijk toch weer op zijn pootjes terecht gaat komen.

Geen enkele situatie is te moeilijk of te duister om te overkomen met Mumiah als beschermengel. Zij zal je steeds leiden naar de nodige veranderingen en van al het slechte iets goeds maken. Wanneer je terneergeslagen of gedeprimeerd bent zal zij je de nodige oplossing tonen en de juiste levenswijze onthullen.†Engel Mumiah zal je van alle pijnen bevrijden en je steeds weer hoop geven door je nieuwe kansen te schenken. Zij laat je zien dat in het slechte het zaad van het goede verborgen zit. Dat er niets slechts en niets goeds is enkel het leven wat jij aan het leven bent en de manier waarop je er tegenaan kijkt. Mumiah leert je om de zin van de omstandigheden waarin je verkeert in te zien en de rol die jij en je naasten hierin spelen te begrijpen. Engel Mumiah leert je om aan alles zijn juiste plaats en zijn juiste waarde toe te kennen. Je hebt de gave gekregen om dit alles zeer goed aan te voelen en door middel van je voorstellingsvermogen in juiste banen te leiden.

Beschermengel Mumiah geeft je de keuze om een slachtoffer rol te spelen en je ongelukkig te voelen of om zelf het heft in handen te nemen en vol goede moed de strijd aan te gaan met je eigen angsten, je eigen onwaarheden en je eigen pessimistische gedachten waarna die in jezelf zowel als in eenieder om je heen als vanzelf zullen verdwijnen en heel je wereld een ongelooflijke transformatie zal ondergaan. Met Mumiah als beschermengel bezit je genoeg kracht en licht om alle duisternis, alle zwakte of luiheid in jezelf te transformeren tot een actieve liefdevolle levenskracht waarmee je wonderen kunt verrichten.†Engel Mumiah zorgt voor de wedergeboorte van jezelf, zij laat je steeds weer herboren worden en schenkt je de mogelijkheid om optimistisch en vreugdevol te zijn als een kind. Engel Mumiah zorgt ervoor dat je steeds verandert, steeds meer bewust wordt, steeds meer liefde ontwikkelt en steeds meer zorgen en angsten achterlaat. Met Mumiah kan je alle angsten, alle zorgen, alle jaloezie achter je laten en een persoon zijn vol zelfvertrouwen en moed die met beide benen in het leven staat en weet waar ze naartoe gaat.

Beschermengel Mumiah staat je bij met het veranderen van alles wat je stoort totdat je een innerlijke vrede bereikt en deze ook steeds kunt handhaven in de wereld om je heen. Zij zal je steeds van de ene situatie naar de andere leiden totdat je je op een hoger plan bevindt en volledig en met onvoorwaardelijke liefde zult kunnen handelen ten dienste van God de Vader en zijn gehele creatie, ten dienste van de goddelijke vonk die in jezelf woont.†Engel Mumiah geeft je het vermogen om jezelf en de wereld om je heen te analyseren, zo steeds bij te leren en vele nieuwe en nuttige uitvindingen te ontdekken. Vooral op medisch gebied zal zij je steeds helpen en je hebt dus de mogelijkheid om een goede genezer te worden en vele nieuwe medicijnen aan de mensheid te schenken. Een natuur-genees-ster die begrijpt hoe de mens en de wereld in elkaar zit, daardoor de juiste conclusies kan trekken en de juiste remedies kan aanreiken. Of een psychologe die nieuwe therapieŽn ontwikkelt, een raadgeef-ster die het leven van allen draagzamer maakt. Iemand die gelukkig is en iedereen om haar heen gelukkig maakt.

Beschermengel Mumiah helpt je om steeds te beŽindigen wat je bent begonnen, met haar als beschermengel ga je recht naar je doel en weet je jezelf en je plannen op een overtuigende manier uit te drukken. Het uitdrukken van je waarden op een intense wijze kan je beroemd maken. Gebruik deze kracht dus voor goede doelen dan zullen je engelen je bijstaan en zul je iets kunnen betekenen voor deze wereld en jezelf.†Engel Mumiah geeft je de mogelijkheid om door middel van je levenservaring en de constante inspiratie die zij je schenkt vele nuttige ontdekkingen te doen die bij dragen aan een betere wereld. Engel Mumiah staat je toe om steeds alles af te werken en dan weer opnieuw te beginnen, alles volledig te reorganiseren en grote veranderingen teweeg te stellen tot en met het glorieuze moment dat het eindresultaat evident en realistisch zal zijn, een moment waarvan jij en je medemensen nog lang zullen kunnen genieten.

Bepaalde dingen in je leven zullen zich steeds weer herhalen net zoals er zich in deze tekst steeds weer bepaalde lessen en begrippen herhalen, omdat deze lessen en het begrip dat ze je schenken belangrijk voor je zijn, omdat je de mogelijkheid hebt om voor eens en voor altijd deze lessen achter je te laten, waarna je fier op jezelf en het gene wat je bereikt hebt zult kunnen genieten van de vruchten van je werk.

Daarom wil ik je nogmaals melden dat Mumiah je het doorzettingsvermogen schenkt om alles waaraan je begonnen bent af te maken. Wanneer je het dus niet meer ziet zitten, gedeprimeerd bent en liever zou sterven, hef dan je armen naar boven en vraag hulp aan God en zijn engelen. Weet dat†Mumiah een hele machtige engel is en dat geen enkele opdracht met haar onuitvoerbaar is. Zelf een medicament ontdekken tegen kanker of aids behoort tot je mogelijkheden. Het is enkel een kwestie van steeds doorgaan, het nooit opgeven en toch tegelijkertijd dat wat niet meer nuttig is, dat wat geen meerwaarde meer schenkt aan je leven en je projecten achter te laten, of te veranderen, te transformeren.

Beschermengel Mumiah zal je altijd zeer doeltreffende hulp schenken en je de waarheid omtrent alles ontsluieren. Zij raadt je aan om nooit op anderen of jezelf neer te kijken maar in liefde de weg naar boven te gaan. De belangrijkste les die je met haar kunt leren is dat liefde de oplossing voor alles aan het licht kan brengen. Kijk met liefde naar jezelf en je medemens, moedig alles wat mooi, bruikbaar en positief is in jezelf en je medemensen aan. Samen met Mumiah kun je het geluk tot leven brengen en alle goede en bruikbare gevoelens versterken zodat je de geniale ideeŽn waarmee†Engel Mumiah je steeds inspireert tot leven kunt brengen. Mumiah zal je helpen om het beste in jezelf naar boven te halen en voor eens en voor altijd alle angst en twijfel achter te laten. Weet dat je goed bezig bent, dat het niet erg is om fouten te maken, zolang je maar vooruit gaat, jezelf en je medemens steeds vergeeft en met elke cyclus weer wat bijleert. Het licht van God schijnt op ons allen, zowel op de goeden als op de slechten. Bekijk jezelf en alle anderen daarom steeds vanuit het hoogste niveau, als de goddelijke vonk die ze werkelijk zijn. Wij zijn allen op weg naar hem en Hij heeft er het volste vertrouwen in dat wij hem allen zullen bereiken. Wees dus blij en gelukkig, geniet van je weg en weet dat het geduld van God en de engelen oneindig is en dat je dus alle tijd van de wereld hebt om je levensopdracht uit te voeren.

Beschermengel Mumiah geeft je de kracht en de moed om voor jezelf steeds een betere toekomst te creŽren, met haar als beschermengel zul je uit de fouten van jezelf en de anderen telkens weer leren, zo zul je meer en meer begrip verwerven omtrent jezelf en je leven.†Engel Mumiah zal je voor alles een oplossing geven en vol overtuiging en goede trouw aan het positieve, het vooruitstrevende in jezelf zal zij je steeds nieuwe opportuniteiten schenken en de nodige wijsheid om niet steeds de zelfde fouten te herhalen. Zo zul je alle situaties die je niet bevallen uiteindelijk transformeren tot waardevolle lessen waaruit een schitterende toekomst te voorschijn zal komen. De sleutel tot je transformatie bevindt zich in je verleden en in het verleden van je voorouders.

Vele helden en wijzen op deze wereld zijn eerst door moeilijke situaties gegaan vooraleer ze de overwinning behaalden of de verlichting bereikten.†Engel Mumiah toont je dat het leven een eeuwige cyclus van veranderingen is waarin zich steeds de zelfde dingen herhalen tot dat je ze begrijpt, totdat je ze transformeert tot situaties waar je van houdt.

God en zijn engelen laten je steeds de keuze om in het negatieve het positieve te zien en je daarop te richten. Zij geven je de mogelijkheid om het zaad der liefde dat zich overal in bevindt uit te laten komen, het te verzorgen en het te laten groeien in je leven. Jij hebt de keuze om je op deze liefde te focussen en de nodige moeite te doen om haar te verspreiden of om te blijven zitten in situaties die je niet bevallen en de anderen, de wereld daarvan de schuld te geven. Het ligt steeds volledig aan jezelf en aan je vrije keuzen of je blijft wentelen in negativiteit en ongenoegen of dat je je banden verbreekt met alles wat je slecht doet voelen.†Engel Mumiah zal je steeds helpen om situaties en mensen achter te laten die je niet meer van nut zijn. Doch als bepaalde lessen nog niet begrepen zijn en er nog vraagstukken opgelost moeten worden zal zij je niet bijstaan in het beŽindigen van deze lessen voordat ze geleerd zijn. Uit al het oude moet iets nieuw ontstaan, uit alle problemen de vreugde om ze overwonnen te hebben.

Diep in jezelf huist een droom, een droom van een beter leven, een droom waarin je altijd gelukkig bent en al het zware, al het zwarte hebt achter gelaten. Je beschermengelen geven je de mogelijkheid om deze droom te verwezenlijken. Wanneer je hun licht het werk in jezelf laat doen en je verheugt over hun aanwezigheid zullen zij je altijd bijstaan en je helpen om een nieuwe mens te worden, een mens die altijd klaarstaat om positieve veranderingen in het leven te veroorzaken. Dan zul je steeds in de vreugde zijn en lachen en genieten van je werk omdat je er dan de zin van zult inzien. Dan zul je er achter komen dat alles zin heeft gehad, dan zul je met vergevingsgezindheid en onvoorwaardelijke liefde terug kunnen kijken naar je oude personaliteit, naar de angsten en de boosheid waarmee je te kampen hebt gehad. Dan zal de dagelijkse sleur volledig uit je leven verdwijnen, dan zal het leven waarvan je droomt een concrete en tastbare realiteit zijn, een weg waarover jij en je medemensen in vreugde zullen kunnen lopen.

Wanneer je je levenstaak op een concrete wijze uitvoert samen met je beschermengelen zal een immense rijkdom aan kennis en wijsheid je beloning zijn. En dan zal je alles wat je geleerd hebt kunnen onderwijzen aan je medemensen. Maak een mooi verhaal van je leven, een avontuur dat de moeite is om te beschrijven en te delen met je medemens, doe waar je van houdt en ga er volledig voor. Dit kan uiteenlopen van mooie avontuurlijke reizen maken tot een boek schrijven, of een toneelstuk regisseren, maar ook wetenschappelijk werk behoort tot je mogelijkheden. Het belangrijkste is dat je gelukkig bent, want gelukkig zijn is het beste voorbeeld wat wij de wereld kunnen geven. Volg daarom steeds je gevoelens en houd er een belangrijke lijfspreuk op na: Als het goed voelt is het ook goed. als het niet goed voelt is het beter om een andere weg te betreden. De schoonheid van het leven staat open voor je, laat je gevoelens je hier steeds bij leiden. Engel Mumiah helpt je hierbij.

De kringloop van elk einde en ook elk nieuw begin.

Mumiah is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 16 tot 20 maart alsook van de personen geboren op de volgende vijf dagen: 2/6, 16/8, 29,10, 8/1 en 20/3.

Wij kunnen allen de Engelen essentie van Mumiah in onszelf ontwikkelen en op een nuttige wijze gebruik maken van haar krachten en zo steeds alles goed beŽindigen en weer opnieuw beginnen, verder gaan met de kringloop des levens.

De gaven, deugden en kwaliteiten die je dankzij MUMIAH kan ontwikkelen zijn:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Zaken steeds tot een succesvol einde brengen

* Zelfinzichten verwerven en er iets positiefs mee doen

* De moed om vol enthousiasme met iets nieuws te beginnen

* Leren uit de lessen van het verleden

* Blijheid om de zegeningen die het bestaan ons schenkt

* Wetenschap dat aan het einde van een cirkel steeds een nieuwe cirkel start

* Uitstekende visualisatietechnieken die tot materialisatie leiden

* Bewustzijn van de mysteries als reÔncarnatie en wedergeboorte

* De wet van wedergeboorte kunnen gadeslaan aangaande alles in het leven

* Talenten in geneeskunde, gezondheid alsook stervensbegeleiding en hulp bij geboorte

* Begrip dat alles op de juiste tijd om de juiste reden gebeurt

* Blijheid om alles wat je bereikt hebt en besef van hoe je het bereikt hebt

Korte samenvatting

~~~~~~~~~~~~~~

* Mumiah toont je dat je datgene kan bereiken waar je je zinnen op zet

* Ze toont je dat alles een begin en een einde heeft, dat niets ooit voor niets gebeurt

* Ze leert je dat je het einde steeds zelf in de hand hebt

en inspireert je om het heel mooi te maken

* Mumiah moedigt je aan om de krachten en talenten die je hebt te ontdekken en gebruiken

* Ze toont je dat je alles waar je liefde voor voelt kan laten groeien

* Ze schenkt je bewustzijn over de verschillende cyclussen des levens zoals de seizoenen

* Ze schenkt je de kracht om alles te vervolledigen wat je begonnen bent

* Ook schenkt Mumiah je de moed om Zelfinzichten te verwerven

en jezelf steeds in alles te verbeteren

* Mumiah maakt van jou een overwinnares of een overwinnaar die alles aan kan

* Ze brengt je terug in voeling met je gaven, je talenten

en schenkt je de wil om er in liefde iets mee te doen