BeschermengelenBeschermengel Nelchael

Geschreven door Michy en Fengo   

 

Nelchael is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen geboren in de periode van 2 juli tot en met 6 juli. Ook is Nelchael aanwezig op Ziels-niveau, in de gevoelens en de emoties van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 28 januari ~ 10 april ~ 24 juni ~ 7 september ~ 19 november en schenkt Hij ons zijn essenties elke dag op intellectueel niveau van 6u40 tot en met 6u59 na zonsopgang.

 

Beschermengel Nelchael werkt met de energieën van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en de Zon. Hij is de vijfde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Binaël (ook wel Aartsengel Tsapkiël genoemd)

 

Beschermengel Nelchael helpt ons om de intelligentie vanuit de Sefirah Binah naar de Sefirah Tiperth te brengen en plant zodoende de kennis van goed en slecht, van oorzaak en gevolg en nog zoveel andere natuurlijke en goddelijke weten en wetenschappen in ons zelf.

 

Nelchael is de Beschermengel die ons de geheimen van Astrologie en Kabbalah kan ontsluieren. Nelchael is de Engel die ons bewust kan maken van de hemelse kennis, hij kan ons dus heel veel leren, waarna wij hiernaar kunnen handelen en zodoende slagen in alles wat wij ondernemen.

 

 

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

 

* Waardevolle inzichten over jezelf, de wereld om je heen en de werking van het universum

* Uitgebreidere kennis over de wet van oorzaak en gevolg

* Plotse inspiraties die opeens tot je komen, soms tijdens het ontwaken

* Een verhoogde interesse in de letteren, cijfers en schone kunsten

* Ontwaking van verhoogd intellect en verbeeldingskracht alsook balancering van beide hersenhelften wat het ontvangen van hogere inzichten met zich mee brengt

* Goede concentratie, leren wordt gemakkelijk, examens succesvol

* Het vergaren van kennis die dankzij diepe inzichten getransformeerd kan worden tot wijsheid

* Begrip over tijd/ruimte realiteit, heilige geometrie en werkzame krachten van buitenaf

* Perfecte waarneming van elke gegeven realiteit die je terug tot haar werkelijke oorsprong neemt en zo een vernieuwd perspectief biedt dat nieuwe erkenningen mogelijk maakt

* De kunst der verheven beschouwing van de wereld om ons heen

 

 

Problemen die kunnen optreden en verholpen worden onder zijn invloed:

 

* Negativiteit en doelloosheid, gebrek aan de juiste inzichten

* Onzekerheid en twijfel aangaande beslissingen die genomen moeten worden

* Een gevoel van verwarde afwezigheid, alsof men niet echt tot deze wereld behoort

* Een ongeïnteresseerde geestesgesteldheid die zich afvraagt wat het er eigenlijk allemaal toe doet

* Grote lusteloosheid, onkunde om verbanden tussen situaties waar te nemen

* Roekeloosheid en impulsiviteit, leven zonder even stil te staan bij wat men doet

* Bevooroordeeldheid die leidt tot stagnatie

* verwarring, zelfbedrog, weigering om situaties onder ogen te zien

 

 

Artwork: Monique Anna Cretto

 

 

Beschermengel Nelchael is een perfecte leraar voor de nieuwsgierige zielen of wijsgeren in spe. Geinteresseerd in astrologie, astronomie, de oude mysterien of de werking van het Universum? Laat Nelchael je dan liefdevol onderwijzen door het overbrengen van inzichten die kunnen reiken tot de oerbron. Hij neemt je mee op een ontdekkingsreis die zijn gelijke niet kent en je op verbluffende, aangenaam verrassende wijze de geheimen van het Universum toont op een manier die voor jou klaar en duidelijk is. Wanneer we met Nelchael's hulp de grote mysterien contempleren komen we tot inzichten die leiden tot grote transformaties. Nelchael bekoort ons tot de kunsten van wetenschap, technologie en vele vakken die voor velen moeilijk lijken maar het dankzij zijn hulp niet hoeven te zijn. Deze lieve engel is niet alleen een goede leraar, hij brengt ook goede leraren voort. Roep deze engel aan wanneer deze hogere kennis je lonkt en je het evolutionaire pad wil betreden waarin hij je graag de weg wijst.