Beschermengel Nith-Haiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Nith-Haiah is de eerste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen (ook wel de Heren genoemd) en werkt onder leiding van Aartsengel Tzadkiel. Tzadkiel en de Heerschappijen werken voornamelijk met de energieën van de planeet Jupiter doch Zij brengen ons ieder voor zich ook de essentie van een andere planeet. Nith-Haiah schenkt ons de krachten van Jupiter en Uranus en zorgt er zodoende voor dat wij steeds gemotiveerd zijn om onze wijsheid te verspreiden (als een licht dat hoop en vrede brengt).

Nith-Haiah regeert van 23 tot en met 27 juli (de eerste vijf graden van het dierenriemteken Leeuw) iedereen die tijdens deze periode geboren is heeft Nith-Haiah als Beschermengel.

Engel Nith-Haiah schenkt ons de hemelse wijsheid in de vorm van verlichtende ideeën die ons allen vooruit kunnen helpen. Zij is de visionair die ons onze mooiste toekomstvisie toont. Nith-Haiah brengt de kennis die ons toestaat om een wereld naar ons beeld te creëren. Zij schenk ons de wijsheid om rechtvaardig op te treden en steeds juist te handelen. Nith-haiah raad ons aan om altijd een positieve uitkomst voor ogen te houden en opent zodoende de poort naar geluk en liefde voor ons.

Beschermengel Nith-Haiah kan ons leren om voorspoed en welvaart aan te trekken. Dit doet Zij door ons vrolijk en enthousiast te maken. Nith-Haiah is als een bron van goede energie die weer magie in ons leven brengt. Engel Nith-Haiah toont ons hoe magisch het leven kan zijn wanneer wij geloven in ons eigen en in onze mooiste dromen. Zij spoort ons aan om de wijsheid en de kennis die wij in ons dragen door te geven aan onze medemens. Zij bevrijd ons van onwetendheid door ons steeds weer nieuwe kennis aan te rijken en net zoals haar kunnen wij mensen bevrijden door hen de nodige wetenschap te schenken. Samen met Engel Nith-Haiah word het ons toegestaan om de waarheid beetje bij beetje te leren kennen en wanneer wij enthousiast met haar aan het werk gaan kan zij ons vele mysteries onthullen.

Initiatie in de Witte Magie

Engel nith-Haiah kan ons leren om de natuurkrachten aan te wenden ten dienste van het goede. Zij brengt ons de magie der wijzen (welke de magie van God is) die ons van alles wat duister is kan bevrijden. Zodoende beschermt Zij ons tegen zwarte magie en verlost zij ons van ongewenste betoveringen. Engel Nith-Haiah helpt ons bij het ontwikkelen van optimisme en morele kracht (goede moed). Zij zorgt voor sereniteit, rust en vrede en schenkt ons de mogelijkheid om de magie des levens te begrijpen alsook de gave om hier op in te kunnen spelen wanneer nodig. Zij leert ons toveren door ons in contact te brengen met onze innerlijke krachten en ons te leren deze aan te wenden ten dienste van de vooruitgang. Engel Nith-haiah leert ons om zelf kleur te geven aan ons bestaan. Samen met haar kunnen wij ons leven leren inkleuren naar wens en zodoende vorm geven aan ons eigen belevingswereld.

Leren werken met Engelen

Wanneer wij geïnteresseerd zijn in witte magie en we willen leren werken met Engelen kunnen wij samen met Beschermengel Nith-Haiah de leringen van de praktische en de magische Kabbalah verder bestuderen. Zij kan ons onderwijzen in het toepassen van al de Engelenkrachten in ons dagelijkse bestaan. Wanneer we vol goede moed met haar aan de slag gaan kunnen wij de hemelse wijsheid die zij ons brengt hier en nu aanwenden en zodoende onze meest verheven gedachten neerzetten op Aarde.

Harmonie vinden

Beschermengel Nith-Haiah schenkt ons kennis omtrent de wetten van het universum en helpt ons om in overeenstemming hiermee te handelen. Zij leert ons om onze spirituele krachten op een harmonische wijze samen te bundelen met de krachten van de natuur. Zij brengt ons de magie van de seizoenen en leert ons om alles op zijn tijd te laten geschieden. Zij maakt ons aandachtig voor het ritme van de wereld en kan ons de geheimen van de tijd ontsluieren wanneer we het haar vragen. Zij staat ons toe om harmonie te vinden met datgene wat is en om vooruit te gaan op een natuurlijk ritme wat bijdraagt aan het algemeen goed.

Vooruitgang door het brengen van wijsheid en kennis

Beschermengel Nith-Haiah schenkt ons ambitie en helpt ons vooruit. Nith-Haiah leert ons om onze macht niet uit handen te geven en zelf heer en meester te blijven over ons leven maar schenkt ons ook een diep respect voor het mee-ster-schap wat anderen reeds bereikt hebben. Nith-Haiah brengt ons in contact met de autoriteit in ons zelf (de Lieve Heer) en leert ons een een zekere bescheidenheid in ere te houden wanneer wij geconfronteerd worden met wezens die meer kennis en wijsheid hebben dan ons. Beschermengel Nith-Haiah staat ons toe om contact te leggen met de Engelen en de Verlichte Meesters waarna wij zelf verdere stappen naar verlicht leiderschap kunnen ondernemen. Beschermegel Nith-Haiah helpt om de meester in ons zelf te vinden en brengt ons zodoende in contact met de bron van al het goede. Zij staat ons toe om te putten uit deze bron wanneer het leven ons hier om vraagt en spoort ons aan om de liefde en de wijsheid vanuit deze bron te laten stromen naar al het gene wat ons omringt. Zodoende kunnen wij het licht wat in ons zelf huist (de theoretische kennis en ervaringswijsheid die wij hebben opgedaan) door geven aan onze medemens.

Mensen die geboren zijn onder de sterren van Engel Nith-Haiah zijn uitstekende leiders. Ze hebben het in zich om de wijsheid en de kennis die de Engelen ons schenken om te zetten in begrijpbare concepten en kunnen zodoende aanzetten tot het waarmaken van onze meest verheven idealen. Samen met hen wordt het ons toegestaan om de eerste stenen van het hemelse Jeruzalem te plaatsen en ons leven op een paradijselijke wijze in te richten.