BeschermengelenBeschermengel Omael, de Vermenigvuldiging van het Goede

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Omael, Genie numero 30 regeert zodiakaal over ons bestaan van 17 augustus tot en met 21 augustus. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk. Hij is de persoonlijke beschermengel van iedereen die geboren is tijdens deze periode, natuurlijk kunnen wij allen de Engelenessenties van Omael in onszelf ontwikkelen maar de personen die geboren zijn onder zijn sterren hebben deze essenties van nature al in zichzelf en voor hen is het werken met deze Engel dan ook gemakkelijker.

De graties die Engel Omael ons kan schenken zijn een geschenk van de goddelijke voorzienigheid en zijn welgezindheid is zo groot en liefdevol dat wij hem allen als Beschermengel kunnen beschouwen en van zijn diensten gebruik kunnen maken. Dat de Engelenessentie van Omael jullie allen mogen vullen zodat ook jullie al het mooie en het liefdevolle kunnen laten groeien en bloeien en het leven tot een vreugdevol gebeuren maken waar iedereen van kan genieten.

De kwaliteiten die je met Engel Omael kan ontwikkelen zijn:

Vermeerdering, vermenigvuldiging van datgene waar je je liefdevolle intentie op richt

Talent voor goede planning met succesvolle resultaten gevolgd door grote expansie

Geduld alsook verantwoordelijkheidsgevoel

Instandhouding en verbetering van gezondheid, zowel voor jezelf als anderen om je heen

Vruchtbaarheid en tot geboorte brengen, dit zowel aangaande projecten als op menselijk vlak...

Het planten van vruchtbare zaadjes

Vreugde in het leven, genoegen voelen voor de schoonheid die het leven je biedt. Deze vreugde brengt een verhoogde gemoedstoestand waardoor je het leven makkelijk aan kan, waardoor het leven je inzicht in haar geheimen schenkt

Het positief beinvloeden van niet alleen mensen, maar ook dieren en planten waardoor grote vruchtbare groei het resultaat is.

Opnieuw contact vinden met je innerlijke kind, de speelsheid in jezelf die leidt tot de wijsheid van je hogere zelf

Problemen die Omael je kan helpen overkomen zijn:

Een gebrek aan succes eventueel gevolgd door aanhoudend verlies en/of geldgebrek

Een te grote gebondenheid aan het materiele waardoor het spirituele op de achtergrond komt te staan

Harteloosheid tegenover jezelf of anderen om je heen, disinteresse

De neiging om in een put te vallen door depressieve gedachten, ongeduld of achteloze handelingen

Onvruchtbare bodem waarin het moeilijk valt om mooie zaadjes te planten

Beschermengel Omael toont ons heel duidelijk dat alles wat we oogsten voortkomt uit de plantjes die we zaaien. Wanneer deze zaadjes vol hoop, liefde en vertrouwen geplant worden kunnen zij niet anders dan rijkelijke vruchten dragen. Je talenten liggen in het planten van deze wonderlijke zaadjes.

Dankzij Engel Omael kun je steeds optimistisch zijn en het beste van alles en iedereen om je heen verwachten. Hij heeft je een goede smaak gegeven en de kracht om te genieten van alles wat je doet. Deze kracht uit zich in de liefde die je voelt voor de mensen en de situaties om je heen, alsook voor de planten en de dieren. Omael toont je dat je kunt genieten van de simpele dingen in het leven, een wandelingetje maken in de natuur, tuinieren, spelletjes spelen, lachen en praten met vrienden. Hij laat je zien dat het leven heel leuk kan zijn en geeft je bovendien de kracht om ook op wat moeilijkere momenten je innerlijke vreugde terug op te laten borrelen door middel van grapjes of positieve aanmoedigingen.

Beschermengel Omael is als een bron van positieve ideeŽn waaruit je steeds kunt putten en zo alles om je heen weer sparkelend en levend maken. Omael helpt je om je hart te laten spreken, hij heeft je een vriendelijke en tolerante natuur geschonken zodat je een licht voor iedereen kunt zijn en al het goede kunt vermenigvuldigen door je delicate aanmoedigende manier van zijn. Hij heeft je een begripvolle intelligentie geschonken zodat jij je met liefde in iedereen kunt inleven, zodat jij je ten volle voor iedereen om je heen kunt geven. Samen brengen jullie vreugde en harmonie in het leven.

Engel Omael laat je zien hoe alle verschillende manieren van zijn bijdragen aan het kunstwerk des levens. Hij helpt je om te houden van alle verschillende culturen, hij helpt je om het mooie in iedereen te cultiveren. Hij toont je dat je van iedereen iets kunt leren. Omael is de overvloed die je steeds omringt, het geschenk dat alles en iedereen je aanbiedt wanneer je openstaat voor de voorspoed die de wereld en al haar wezens je wil schenken. Omael leert je om geduldig af te wachten tot het cadeau dat zich in elke situatie bevindt zich aan je geeft. Soms kan het lijken alsof hij je straft door middel van negatieve situaties, doch wanneer je er later naar terugkijkt zul je er achter komen dat elke situatie een geschenk, een positieve verandering in zich droeg.

Beschermengel Omael toont je dat elk zaadje dat met liefde wordt geplant en verzorgd je ter zijner tijd zijn vruchten schenkt. Hij schenkt je de gave om al het fijne te vermenigvuldigen. Hij laat je zien dat de tijd als een bank is waarop de rekening van al je acties staat. Deze rekening werkt net zoals onze rekeningen met interesten en wanneer je veel van de rekening afhaalt en in het negatieve gaat wordt het leven een hel. Doch wanneer je spaart en geduldig verder gaat met het goede te zaaien zal de rijkdom van deze goede daden zich vermenigvuldigen op je hemelse bankrekening. En de dag van de oogst zal je vol verbazing en dankbaarheid zijn.

Engel Omael kan je dus helpen met bankieren, rentenieren. Met Omael zijn een mooi huis, een prachtige tuin en vele andere materiŽle bezittingen je toegestaan. Met Omael zul je steeds in overvloed kunnen leven. Omael heeft je veel geluk gegeven, veel liefde en interesse in het leven. Dankzij hem hou je van kunst in al zijn vormen, dankzij hem kun je genieten van de schoonheid des levens. Samen met Omael kun je leren dat alle goede gedachten, gevoelens en daden het goede om je heen en in jezelf vermenigvuldigen. Omael schenkt je de engelen-essentie der vermenigvuldiging vandaar dat alle beroepen waarbij je deze essentie nodig hebt je ten zeerste zullen bevallen.

Dit kan uiteenlopen van groenten telen tot bankieren. Doch ook beroepen als dokter of zelfs chirurg zouden je kunnen plezieren aangezien de essentie die Omael je schenkt een levensbrengende essentie is. Vroedvrouw of gynaecologe zijn dus ook uitstekende keuzen. Omael brengt leven en verlengt leven, en alle beroepen, alle activiteiten die bijdragen aan de vermenigvuldiging en instandhouding van het leven zijn dus zeer geschikt voor je, alsook de beroepen die ervoor zorgen dat de nodige middelen om te leven aanwezig zijn. Het verdelen van geld en voeding bijvoorbeeld.

Beschermengel Omael zal je steeds bijstaan in alles wat je onderneemt en goede resultaten zullen dan ook niet achterwege blijven. Met Omael staan je vele overwinningen te wachten. Roem, eer en een goed gevulde bankrekening zijn dus dingen waarop je kunt rekenen. Doch Omael leert je ook dat de uiterlijke rijkdom slechts een vage weerspiegeling is van de innerlijke rijkdom die je kunt ervaren wanneer je werkelijk 1 wordt met zijn essentie. Dan zullen alle zorgen uit je leven verdwijnen, dan zal geen enkele aardse situatie nog afbraak kunnen doen aan je geluk, omdat je dan zult delen in de hemelse overvloed, de onvoorwaardelijke liefde, en het begrip dat alles precies is zoals het moet zijn. Dan zul je je leven van een afstandje kunnen bekijken alsof het een theater was, dan zul je beginnen met het verdelen van de rollen en zal iedereen je precies datgene brengen wat je nodig hebt. Je kunt dus een enorme kracht putten uit het organiseren van je levensomstandigheden. Je kunt vreugde en harmonie brengen in het leven van iedereen om je heen. De voldoening die je hieruit kunt halen zal zo overvloedig zijn dat je op een gegeven moment enkel nog aan de vermenigvuldiging van het goede om je heen zult werken.

Dan zal iedereen om je heen gelukkig worden en zullen ook zij jou gelukkig maken, dan zul je de logica achter al deze woorden begrijpen en er achter komen dat wat je zaait je in de vorm van zeer fijne en waardevolle omstandigheden weer word terug geschonken. Dan zal je leven worden meegevoerd op een stroom van goddelijke liefde. Dan zul je werken ten dienste van je medemens terwijl je geniet van de cruise naar je eindbestemming.

Deze eindbestemming kun je als een mooi kasteel omringd door boerderijen en prachtige tuinen en boomgaarden zien. Stallen met paarden, koeien en schapen, weiden met gras en zoete bloemen om hen te voeden. Beien en vogeltjes die je verwelkomen met gezoem en gezang. Huizen vol kunst en liefde, een oneindige schoonheid, een kunstwerk dat je omringt en in wiens armen je steeds vindt wat je verlangt. Dan zul je kunnen delen in de paradijselijke overvloed die ons allen te wachten staat wanneer wij ons hart laten spreken en op een intelligentie wijze werken aan deze tempel die in ons innerlijk huist.

Moeder Aarde is er om jou te voeden en zo kan ook jij iedereen om je heen voeden door je medemensen te laten delen in je fijne gevoelens, je waardevolle gedachten en bovenal de nuttige acties die je onderneemt. Je geluk hangt volledig van jezelf af alsook het einddoel wat ik hierboven beschreef zoals ik het zie. Doch weet dat het ook een tempel kan zijn waarin je omringd word door hogepriesteressen, een plek waar moeder aarde en haar vele kinderen vereerd worden. Of enkel een huisje op de hei waar je kunt genieten van je tuintje, je dieren en je familie. Het is allemaal even waardevol, doch hoe grootser hoe meer mensen er van mee kunnen genieten.

Beschermengel Omael helpt je dus om overvloed te creŽren, deze overvloed zal afhangen van de puurheid van je hart en van je wensen. Neem dus de tijd om al deze woorden in je innerlijk te laten rijpen en weet dat elk lichtje dat er in jezelf brandt ooit zijn licht zal schijnen op je werkelijkheid. Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. Ook dit goddelijke ritme kan Omael je leren, vandaar dat ik je als laatste een esoterische interpretatie van de naam van God wil schenken. Deze naam laat je zien hoe je de goddelijke overvloed kunt verbouwen totdat het landschap ontstaat waar jij naar verlangt.

God heeft vele namen en ook de Engelennamen zijn elk een aspect van zijn wezen. Een van de namen die het meest werd gebruikt in de Bijbel is Jehova of Yave, deze Naam bestaat uit 4 Letters die elk een energie, een stadium representeren waarin de goddelijke overvloed zich ontwikkeld, waarna deze in onze aardse realiteit tot leven komt als de goddelijke voorzienigheid.

De eerste Letter is een J oftewel een Jod in het Hebreeuws. Deze Letter representeert de potentie, de intentie waaruit alles voortkomt. Het is het goddelijke zaad en wordt gerepresenteerd door de Vader en het element vuur. Het zijn de vurige ideeŽn die zich in onszelf ontwikkelen. De tweede letter is een H oftewel een Hť in het Hebreeuws. Deze Letter is als de Aarde waarin het zaad gepland wordt en wordt gerepresenteerd door de Moeder en het element water. Het zijn de gevoelens waarin de potentie zich wortelt. Wanneer je dus een idee hebt en de kracht om dit idee uit te voeren kun je dit idee voeden door middel van fijne en liefdevolle gevoelens. Je kunt terugdenken aan waardevolle momenten uit je verleden waar je vergelijkbare ideeŽn koesterde en daaruit de nodige vreugde putte, of je kunt je een nieuwe prachtige toekomst voorstellen en je laten meevoeren op de oceaan der imaginatie. De derde Letter is een V oftewel een Vav in het heilige alfabet, deze Letter staat in verband met de zoon en het element lucht. Het is het kind van de wilskracht en de liefde, in deze fase heeft het zaad wortel geschoten in je gevoelens en zich ontwikkeld tot een helder en bruikbaar idee. Nu kun je beginnen met de uitvoering ervan door middel van je intelligentie en het zetten van de nodige stappen op aarde. De vierde Letter is nogmaals een Hť, deze He staat in verband met de vruchten van de plant, het element aarde, de resultaten van het plan dat zich ontwikkelde als een zaadje in de buik van de moeder om na negen maanden tevoorschijn te komen in de vorm van een wonderbaarlijk geschenk. Dit wonderbaarlijk geschenk is het kind, het kunstwerk wat je wilde, het resultaat waar je zozeer naar verlangde, en het idee waar je zo hard aan gewerkt hebt. Dit kind zal op zijn toer weer nieuwe zaadjes planten en nieuwe vruchten dragen, en zo zal het goddelijke kunstwerk zich blijven vermenigvuldigen totdat iedereen de vruchten ervan kan oogsten en wij allen over de potentie zullen beschikken om ons eigen kunstwerk te creŽren.

Beschermengel Omael heeft je de gave geschonken om van je leven een kunstwerk te maken, dit kunstwerk heeft de tijd als bontgenoot en liefde en vertrouwen als voeding. Omael heeft je de nodige intelligentie geschonken om je plan volledig uit te werken en de kracht om het uit te voeren. Door middel van vele leerrijke situaties zal het goddelijke zaad in jezelf zich ontwikkelen waarna het te voorschijn zal schieten uit de duisternis en je in zult zien dat de winter reeds het zaad van de zomer in zich draagt en dat elke lente weer nieuwe kansen geeft. Ga mee met de stroom en geniet van alle jaargetijden, want alles is mooi wanneer men de schoonheid ervan weet te appreciŽren.

Ik wens je veel Licht en Liefde tijdens het bestuderen van deze teksten zodat de zaadjes die er in zitten wortel kunnen schieten in jezelf en je de vruchten ervan kunt oogsten in de vorm van je diepste hartenwensen.

Lieve groejes Fengo Jabamiah