Beschermengel Vasariah

Geschreven door Michy   

 

 

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

 

 

* Vergevingsgezindheid van de hoogste aard

* Een groot invoelingsvermogen in anderen

* De kans om het leven steeds met nieuwe ogen te kunnen bekijken

* Een gevoel van liefde en vrede dat zich verspreidt naar eenieder die je omringt

* Een diep inner weten dat alles steeds voor een reden gebeurt

* Je de gave van clementie eigen maken

* Begrip kunnen opbrengen voor de fouten van anderen

 

 

 

Storingen en problemen die kunnen optreden en verholpen worden onder haar invloed:

 

 

* Anderen de schuld geven van wat jou overkomt

* Weigering om het goede in je medemens te zien

* Shaamte, beschuldigingen, onbeleefdeheid, tiranie

* Onrechtmatige behandelingen, anderen schade toebrengen

* Focus leggen op het slechtste in anderen, jaloezie

* Ongeheelde fysieke klachten die leiden tot ziekte

* Gevoel van waardeloosheid, kwaadsprekerij

* Nare herinneringen blijven bovenhalen, zelfkwelling

 

 

Dankzij Vasariah leren we de kunst der oordeelloosheid. Hoewel het voor sommigen een hele taak kan lijken, begint de vrede steeds in het onbevooroordeelde hart. Vasariah leert ons om de fouten in onszelf zowel als in de ander te vergeven door onze medemens als broeder te zien, door te weten dat perfectie slechts bereikt kan worden wanneer we zelf bereid zijn om onze kijk op het leven niet te laten verzwaren door liefdeloosheid. Elke boosheid, haat of welke liefdeloze kijk op de wereld dan ook haalt ons verder weg van de vrede in onszelf. Wat begint als een klein zaadje van onvrede kan zich ontplooien tot een grote woekerplant waar begin noch einde aan te vinden valt. Eens deze plant begint te woekeren tast hij al het andere aan. Vasariah helpt je om het niet zover te laten komen en biedt ook hulp aan bij het verwijderen van de wortels die geleid hebben tot het veroordelende denken als integraal deel van het dagdagelijks bestaan. Wanneer men deze lessen vol liefde in zichzelf integreert vallen oude patronen als vanzelf weg waardoor er een ruimte ontstaat die leidt naar een vrediger bestaan. Weet dat alle kracht tot transformatie in je huist, wanneer de wil tot verandering aanwezig is toont de lieve Vasarah je haar fijnste kneepjes. Laat haar liefde je leiden tot een leven waarin de oordeelloze visie begrepen en getransformeerd wordt tot een leven vol begrip, liefde en mededogen. Allen bewandelen we hetzelfde pad, doch de weg ontvouwt zich op een geheel andere manier voor iedereen. Wanneer het oordeel wegvalt ontdekken we tot onze grote vreugde terug de harmonie die tussen ons en onze broeders heerst.

 

 

 

 

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

 

VASA

VASARI

VASARIAH

 

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: VASA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: VASARI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: VASARIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

 

 

Fysieke invloed: 29 augustus tot en met 2 september

Emotionele en gevoelsmatige invloed: 8 februari ~ 22 april ~ 5 juli van 12.00 tot 23.59 ~ 18 september ~ 30 november

Intellectuele en geestelijke invloed: dagelijks van 10u20 tot en met 10u39 na zonsopgang

Planetaire invloeden: Jupiter ~ Yesod

Sterrenbeeld: Maagd

Sephira op Levensboom: Van Hesed naar Maan

Lecabel werkt onder leiding van Aartsengel: Zadkiel/Hesediel

 

 

 

Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx