Channeling 9 engel Haziel: De Genadevolle Benadering

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je in de wonderlijkheid van het moment, in de liefde van het open hart dat genade als haar naaste kent. Mijn woorden zijn er om je te bekoren, om de liefde in het hart steeds toe te laten, om steeds vertrouwen te hebben in het leven en de situaties je geschonken. Niets, lief kind, gebeurt ooit zomaar, alles heeft transformatie als haar doel. Het is door met de ogen van liefde te kijken dat deze transformatie mogelijk wordt. Ik breng genade waar onvree heerst, breng zo de liefde naar je toe, ik toon dat niets ooit onvergeefbaar is wanneer men handelt vanuit 't hart. Hoe meer men zich met de stem van 't hart verbindt, hoe meer men in deze onvoorwaardelijkheid leeft, hoe feller 't licht schijnt diep in jou waardoor 't leven zoveel mooier wordt. Nooit valt er iets te vrezen wanneer 't hart de leiding neemt, wanneer de liefde stralen kan in en om alles om haar heen. Wanneer je vergeeft dat wat te vergeven valt, wanneer je 't hart zo de kans geeft om weer open te staan, dan valt zoveel ballast gewoon van je af waardoor je in lichtheid en liefde weer verder kan gaan. Hoe ontsteek je die vlam der liefde die alles illumineren kan? Hoe verwacht je dat alles fijn is wanneer er nog pijn is die overheerst? Alles begint steeds in jezelf en hoe je naar je wereld kijkt, hier bestaat geen uitzondering op.

De liefde voor alles begint steeds in jezelf daar 't om jouw leven gaat en hoe je dit ziet. Wanneer je beschouwing enkel liefde en dankbaarheid kent dan is er niets dat je in de weg kan staan, dan ontluikt elke situatie als de prachtigste bloem wiens geur en wiens kleur in betovering straalt. Daarom wil ik je graag de les der genade brengen, genade die leidt tot de onvoorwaardelijke liefde van 't hart. Alle liefde die je ooit ontvangen hebt vond steeds haar oorsprong in jezelf, in de blijheid waarmee je naar het leven keek, in de hogere trilling die je jezelf toegestaan hebt. Hoe hoger de trilling, hoe fijner de belevenis. Hoe lager de trilling, hoe moeilijker het wordt om de pracht en de praal van het leven te ervaren. Nochtans staat de schoonheid des levens steeds tot je beschikking, door inspiraties en situaties op elk moment van je dag. Geen moment is ooit ongeschikt om de liefde te verhogen, om jezelf en alles om je heen te aanschouwen met de liefde van het hart, om lichtende sparkels van genade te strooien over dat wat 't hart verzwaart. Begin vandaag met jezelf 't beste te gunnen, met te weten dat je 't verdient om steeds in de liefde te zijn. Om te houden van alles waar het leven je mee omringt, want alles vond steeds zijn oorsprong in jezelf.

Wanneer je weet dat alles steeds in jezelf begint, wanneer je dit in liefdevol bewustzijn contempleert, dan weet je dat geen enkele fout ooit aan een ander ligt doch dat het slechts een uiting is van een gebrek aan liefde in 't eigen hart. Of deze les nu moeilijk of makkelijk is ligt aan hoe je naar je situaties kijkt, ben je bereid om ze de liefde te schenken wetende dat dit het enige is dat nodig is? Gun je het jezelf om steeds met jezelf en je wereld in liefde te zijn? Zo verzacht je situaties, zo is het dat je hen zachtere tinten schenkt, zo is het dat je de wolkjes verdrijft waardoor jouw hemel weer in helderheid stralen kan. Wanneer in liefde wordt alles lieflijk en zacht, waarom zou je dit niet willen delen met eenieder op je pad? Er valt zoveel te leren van eenieder die je ontmoet wanneer je je aandacht richt op zowel je eigen als de ander's goddelijkheid. Vanuit deze goddelijke benadering vallen grenzen en obstakels weg, het verbindt je met de hoogste kracht die in jou en ieder ander huist. De kracht die de trilling des levens verhoogt, de kracht die 't geschenk in elke situatie tot je brengt. Ik ben hier om je te leiden op deze meest wonderlijke reis, mijn liefde straalt steeds over je waardoor het wonderlijke mogelijk wordt. Roep me aan wanneer je de geheimen der liefdevolheid doorgronden wil, Haziel is mijn naam.

Affirmaties

~~~~~~~

* Alle liefde en twijfel die ik voel begint steeds in mezelf

* Ik schenk genade waar ik een gebrek aan liefde ken

* Ik richt me op de goddelijkheid in mezelf en ieder ander

* Zo werk ik bewust aan de creatie van mijn fijnste bestaan

Gebed

~~~~

Ik dank je

lieve Haziel

dat jij me

de kennis

der ware

liefde brengt

ik dank je

dat jij me

toont hoe ik de

goddelijkheid

in eenieder

aanschouwen kan

vanuit deze

goddelijke

benadering

creŽer ik een

hogere trilling

om me heen

een trilling die

klaarheid schenkt

aan datgene wat

voordien in

een duisternis

versluierd was

op elk moment

kan ik liefde voelen

en ook schenken

waardoor angst

en ook twijfel

weer verdwijnt

hoe meer liefde

ik voel hoe

kleurrijker mijn

bestaan zich

weer openbaart

hiervoor dank ik je.

Amen

Michy 3/5

Deze engel uit het rijk der cherubijnen is de 9ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 1 tot en met 5 mei. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.