Engelen van de DierenriemChanneling Beschermengel Seheiah

Geschreven door Michy   

 

Ik ben de engel die je visie brengt. Ik breng klaarheid waar duisternis heerst en de inzichten die hieruit voortvloeien. De inzichten die ik breng stellen je in staat om steeds jezelf te corrigeren, om steeds vol moed opnieuw te beginnen wanneer dat wat je gecreëerd hebt niet meer in harmonie is met wie en wat je bent. Ik begeleid je hierin, reik je de moed en de initiatieven aan om alles in je leven steeds mooier en beter te herbouwen.

 

Ik geef je de kracht om steeds te streven naar het hoogste in jezelf. Samen met mij is geen storm te woest daar je er nadien steeds iets mooiers, iets gepaster van zal maken naargelang je huidige omstandigheden. Ik breng je kracht wanneer tijden chaotisch lijken, steun je door alles waar je doorgaat en geef je de liefde om alles steeds weer te verfijnen, om zo steen per steen je innerlijke tempel te blijven opbouwen tot hij volledige verfijning heeft bereikt.

 

Ik ben de liefde die je tot waardevolle zelfinzichten aanzet, ik ben de trouw aan jezelf die steeds naar het hoogste streeft. Ik ben de moed die je vindt wanneer iedereen het opgeeft. Ik ben de dankbaarheid die je omringt wanneer je weet dat dat wat je doet goed is. Ik ben het scherpe maar liefdevolle oog waarmee je jezelf en de wereld om je heen gadeslaat.

 

Ik sla mijn beschermende vleugels om je heen waardoor je je in staat voelt veranderingen aan te brengen daar waar je het nodig acht. ik schenk je het zelfvertrouwen om jezelf hierin te verbeteren, telkens weer, want niets staat ooit stil. Ik help je om alles draaiende te houden, om constant te creëren, te doen, te veranderen. Met mijn hulp blijft niets bij het oude daar waar jij verandering wenst.

 

En zo leer je samen met mij werken aan je ingeboren krachten van vernieuwing, verfijning en revolutionaire nieuwe ideeën. Je gaat steeds mee met je tijd en merkt elke verandering als met het oog van een adelaar. Dit stelt je in staat om steeds als eerste vele dingen te weten te komen en zo een voorloper te zijn van vele veranderingen die zich plaatsvinden.

 

In mijn armen heb je de durf, het lef om je vol passie aan onbekende taken te wijden en ze ook liefdevol met succes te vervolledigen. Roep me aan wanneer je verandering wil, alsook wanneer je hier meer inzichten over wil verkrijgen. Ik help je om met pure blik naar jezelf en je omgeving te kijken en zo met een hart vol vrede de juiste harmonisaties te bereiken. Ik ben met je in liefde, eenvoud en waarheid. Ik ben je engel, SEHEIAH.

 

 

Steen: Carneool

 

Kleur: Oranje

 

 

 

Affirmaties

 

~~~~~~~~

 

* Door vernieuwing uit ik mij steeds weer.

 

* Harmonie is mijn streefdoel

 

* Door mijn scherpe inzichten deins ik nergens ooit voor terug

 

* Door mijn innerlijke wereld te harmoniseren harmoniseer ik ook mijn uiterlijke wereld

 

* Door mijn uiterlijke wereld te harmoniseren harmoniseer ik ook mijn innerlijke wereld

 

 

 

Gebed

 

~~~~~

 

Dankzij jou

 

SEHEIAH,

 

kijk ik

 

naar alles in

 

mijn wereld

 

met de ogen

 

der puurheid,

 

met de ogen

 

der waarheid.

 

 

 

ik breng

 

verbetering

 

aan wat me

 

niet bevalt,

 

ik harmoniseer

 

in liefde

 

omdat

 

ik weet dat

 

ik dit kan.

 

 

 

Daarom

 

dank ik je,

 

SEHEIAH,

 

omdat jouw

 

hulp me

 

hiertoe

 

beweegt.

 

Amen.