Engelen van de DierenriemChanneling Engel Haamiah

Geschreven door Michy   

 

Ik ben met je in de liefde die de weg wijst naar het mooiste, die de eenheid in jezelf harmoniseert met 't gekozen doel. Ik breng naar boven de blokkades die je hinderen op de reis, laat hen in liefde met je kennismaken zodat ze kunnen transformeren in het licht van je bestaan. Ik leer je om in liefde te kunnen kijken naar dat wat scheef zit, schots of dwars. Kijk ernaar met open ogen zodat de nieuwe weg zich onthullen kan. Bekijk het probleem, doch bekijk ook hoe je 't liever zou willen en weet dat 't fijne steeds overheersen zal. Ik leer je je blik te richten op dat wat je wel wil en stapjes te nemen die resoneren met je doel. Ik vraag je om in je eigen krachten te geloven, om te weten dat je 't altijd wel beter kan, om je optimisme te behouden terwijl je je richt op 't gekozen doel.

 

Zie de obstakels als je lessen, ze leren je hoe je 't echt niet wil. Elk van je obstakels is gecreëerd om te overstijgen, om meer kracht te putten uit wie jij werkelijk bent. Geloof dat je 't kan en zo zal het zijn, het is de magie waar jij steeds over beschikt. Laat je doel in overeenstemming met je fijnste gevoelens zijn, dan schenk ik je situaties die leiden naar meer. Zo leer ik je je focus te richten op dat wat jouw zo dierbaar is. Een focus doelbewust gericht op 't liefste brengt steeds beloning met zich mee. Transformaties zijn nooit 't gevolg van een gedachtenwereld zwaarmoedig van aard. Alles begint daar waar het sprankeltje hoop zich bevindt, daar 't hoop is die de weg wijst naar meer.

 

Een mens vol hoop ontdekt ook passies, een mens vol hoop is niet bang om zijn mooiste verlangens te vervullen. Een mens vol hoop weet dat hij geleid wordt, zo bewandelt hij vol vertrouwen steeds zijn pad. Deze kunst zal ik je leren, in wat je wenst laat ik je vrij. Laat je liefste wensen je inspireren en richt je blik op 't gekozen doel. Ik help je om niet te falen, om met zelfzekerheid je weg te begaan. Roep me aan wanneer je aanmoediging wenst, wanneer je wil werken aan je fraaiste bestaan. Ik ben steeds met je in pure liefde, in 't doorzettingsvermogen dat resultaten oogst. Ik ben steeds met je, moedig je aan, ik ben je engel Haamiah.

 

Steen: Citrien

Kleur: Geel

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik verhef me over oude beperkingen

* Vol moed bekijk ik nu wat ik echt wil

* Ik richt mijn focus op mijn streefdoel

* Elke dag weer zet ik een stap naar transformatie

 

Gebed

~~~~

In liefde

dank ik je

Haamiah

dat jij me toont

wat niet meer

nodig is

 

Je toont me

alternatieve

wegen met

grote transformaties

als streefdoel

 

mijn visie reikt

nu meer naar boven

ze reikt naar dat

wat ik echt wil

 

met jouw hulp

bereik ik

transformaties

waar ik voorheen

enkel obstakels zag

 

hiervoor

dank ik je

lieve engel

als onmisbare

steun op mijn pad

 

 

Deze engel uit het rijk der krachten is de 38ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 29 september tot en met 3 oktober. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

 

* Het overkomen van wat je niet wil door je focus te richten op wat je wel wil

* Het overkomen van vastgeroeste patronen

* Veranderingen aanbrengen door middel van nieuwe rituelen

* Magie, exorcisme, ceremoniën en initiaties

* Het verdrijven van je innerlijke vijanden

* Hogerop komen in het leven door liefdevolle benadering van zelf en het goddelijke

* Het koesteren van je innerlijke geliefde en deze vinden in je uiterlijke wereld

 

Storingen die kunnen optreden en verholpen worden onder haar invloed:

 

* Vastzitten in religieuze dogmas

* Aan een te strikte levensstijl vasthouden

* Elke negatieve consequentie als gevolg van een fanatiek geloof

* Bezetenheid, waanzin, zwarte magie

* Ruzies, strijd, leugens, impulsiviteit

* Liefdeloze handelingen met enkel materiële vooruitgang voor ogen

 

Haamiah brengt ons in contact met ons innerlijke zelf, met de strijd die we leveren om onze wensen op Aarde te manifesteren en hoe we dit kunnen tewerkstellen door steeds het hoogste goed voor onszelf zowel als anderen te beogen. Haamiah maakt ons bewust van de imperfecties in onszelf en hoe we deze kunnen transformeren tot deugden zonder alles wat er in ons leven gebeurt als een persoonlijke aanval op onszelf te beschouwen. Hierdoor komt er een grote innerlijke kracht vrij die we kunnen benutten om te handelen naar de hoogste waarden in onszelf. Alles wat zich voordoet in ons leven is een balancering van polariteiten. Wanneer iets goed voelt weten we dat we op de juiste weg zijn. Wanneer we ons ongemakkelijk voelen weten we dat dit een gebied in onze ervaringswereld is die vraagt om liefdevolle transformatie. Wanneer we onze focus richten op de hulp die Haamiah ons schenkt door middel van inspiraties en situaties leren we om een innerlijke kracht in onszelf te ontwikkelen die leidt tot transformatie daar waar het nodig is. Laat Haamiah je leiden om deze krachten in jezelf te ontwikkelen zodat de schoonheid des levens je bestaan zowel op innerlijk als uiterlijk vlak positief en blijvend kan veranderen waardoor je meer in voeling komt met wie je werkelijk bent en wat de taak van je ziel in dit leven voor je betekent.

 

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

 

HAA

HAAMI

HAAMIAH

 

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: HAA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: HAAMI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: HAAMIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

 

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

 

Fysieke invloed: 29 september tot en met 3 oktober

Emotionele en gevoelsmatige invloed: 14 februari ~ 28 april ~ 12 juli ~ 25 september ~ 6 december

Intellectuele en geestelijke invloed: van 20 tot 40 min na zonsondergang

Planetaire invloeden: Mars ~ Venus

Sterrenbeeld: Weegschaal

Sephiroth op Levensboom: Van Guebourah naar Netzach

Haamiah werkt onder leiding van Aartsengel: Camael

 

Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het behulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx