De Levensboom

De Aartsengelen en de mysteries van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De eerste Sefirah (Sfeer) van de Levensboom heet Kether en is de fundamentele kracht aan de basis van alle dingen, de tweede Sefirah (Draaikolk van energie) heet Hochmah en zorgt voor de Transmissie van deze kracht naar de Oer-Materie, deze Oer-Materie is Binah de derde Sefirah van de Levensboom en wij zouden haar kunnen bekijken als een heilige maagd, zij ontving de goede boodschap van het goddelijke door middel van Zijn Engelenkrachten die als een rivier van liefde haar maagdelijke gebieden binnen stormden en zo de tekens van de Dierenriem tot leven brachten als sterren in de grote baarmoeder des levens van waaruit Alles geboren wordt.

De Sefirah Binah is de baarmoeder die vorm geeft aan alle aardse manifestaties, het is de Matrona der kabbalisten, Marah, de oceaan waarin alles vorm aanneemt.

Aartsengel Tsaphkiel de welke ook wel Aartsengel Binael wordt genoemd is de koning van de Sefirah Binah en de heerseres over de krachten van Saturnus. Aartsengel Tsaphkiel schenkt ons door middel van de Engelen Tronen (het Engelenkoor onder Zijn leiding) de praktische intelligentie van Binah-Saturnus die ons toestaat om de Levensboom en Haar mysteries te begrijpen en deze wetenschap door te geven.

Alles is 1 en komt voort uit Kether, de eerste Sefirah van de Levensboom van waaruit God de Vader, Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen Hun licht met onvoorwaardelijke liefde uitstralen.

Zij houden van ons of we dat nu willen of niet en zo kunnen ook wij leren om te houden van onze medemensen ook al houden ze niet van ons, want enkel liefde kan ons allen weer verbinden, en het is enkel wanneer wij allen weer verbonden zijn dat wij ons bewust zullen worden van ons God zijn.

Wanneer wij deze liefdevolle verbinding in ons zelf kunnen maken en om ons heen verwezenlijken zullen wij 1 Zijn, dan zullen wij samen met Aartsengel Metatron kunnen dansen en genieten van alle gezichten van God, dan zullen wij onszelf leren kennen in Al Zijn glorie.

Aartsengel Raziel de welke ook wel Aartsengel Jophiel wordt genoemd zet het werk van Aartsengel Metatron voort vanuit de Sefirah Hochmah (de tweede Sefirah van de Levensboom).

Aartsengel Raziel kan ons de goddelijke eenheid laten ervaren door middel van openbaringen, door middel van dromen en inspiraties die als lichtflitsen ons innerlijke landschap verlichten en ons de verschillende gezichten van God tonen, doch al deze gezichten zijn slechts weerspiegelingen, uitstralingen van het Gezicht van het Wezen-God.

Dit Wezen is een eenheid en een veelheid, een heelheid, een harmonie van deeltjes die allen te samen dansen rond de Bron waaruit zij ontsproten en waarin zij zich bevinden. Wie of Wat het wezen is kan Aartsengel Raziel ons dus openbaren.

Aartsengel Tsaphkiel kan ons de werking van dit Wezen doen begrijpen door middel van ervaringen en studies die ons steeds een nieuw deeltje van het Al doen begrijpen en ons uiteindelijk leiden naar inzichten omtrent de harmonieuze samenwerking van dit Al in Al haar energie-vormen.

Aartsengel Tsaphkiel schenkt ons de nodige informatie om dit Al in Al haar energie-vormen steeds beter te begrijpen. Ik ga dan ook net zoals Aartsengel Tsaphkiel en Aartsengel Raziel proberen om jullie het nodige licht, het nodige begrip te schenken zodat jullie de werking van de hemelse hiërarchieën kunnen volgen en in harmonie kunnen samenwerken met de Engelen en de Aartsengelen.

Droom over de 10 Sephiroth van de Levensboom

Ik droomde dat de Sephiroth zowel Mannelijk als Vrouwelijk waren. Ik droomde dat zij de Moeder/Vader waren.

In een boek dat ik gelezen heb stond geschreven dat elke Sefirah vrouwelijk en ontvankelijk was tegenover de Sefirah er net boven. Volgens deze theorie zou dus enkel de Sefirah Kether volledig mannelijk zijn en de Sefirah Malkoet (de Aarde) vrouwelijk.

Nu is de Sefirah Kether de blauwdruk van het bestaan, de Bron waar alles uit voortgekomen is. De Sefirah Kether is voor mij dus de grote Moeder-Vader. Deze grote Vader-Moeder, dit Al heeft vele namen waarvan wij er een heleboel zullen leren kennen door middel van de teksten in dit boek.

In alle religiën en filosofieën, alsook in de verschillende kosmologieën dragen de wezens -die allen te samen het Wezen zijn- andere namen. In dit boek zullen wij ons voornamelijk richten op de christelijke drie-eenheid, maar ook mijn eigen fantasie en jullie voorstellingsvermogen zullen een grote rol spelen.

Het licht der kennis

Weet dat het licht dat ik hier doorgeef enkel een klein deeltje is van de waarheid en dat het de bedoeling is dat dit licht verder reist om plaats te maken voor meer licht, meer begrip omtrent de werking van de kosmische machine. Houd steeds goed in gedachten dat zij die denken alles te weten in feite nog niets weten en dat zij die denken nog niets te weten al veel meer weten dan ze beseffen.

Wees nederig genoeg om de waarheid die zich in deze teksten bevindt te ontrafelen en moedig genoeg om het deel van het goddelijke tapijt dat je voor je ziet aan je medemensen te tonen. Geef jouw deel van de waarheid door en sta open om de waarheid die de anderen je te bieden hebben te ontvangen.

Dat het licht der waarheid je bij mogen staan tijdens het lezen van deze teksten en je het nodige begrip moge schenken zodat je er ook daadwerkelijk iets mee kunt doen in dit leven.

De 9 Engelenkoren van de Levensboom

De Levensboom is het huis der Engelen en Aartsengelen. De Levensboom is opgebouwd uit 10 sferen, draaikolken van lichtende energieën en een 11de die niet altijd word afgebeeld.

Deze sferen worden Sefirah in enkelvoud en Sephiroth in meervoud genoemd, wat iets wilt zeggen als wielen van licht. Het zijn wielen van energie die vergelijkbaar zijn met de Chakra’s, de energie centra die zich in ons bevinden.

De 72 engelen van het kabbalah zijn verdeeld over de 9 bovenste sephiroth (draaikolken van energie) van de levensboom. De onderste sefirah welke Malkuth, het koninkrijk word genoemd is de aarde. Er zijn 9 engelenkoren, 1 engelenkoor per sefirah, elk engelenkoor bestaat uit 8 engelen, 9 x 8 = 72.

Het eerste engelenkoor word de Serafijnen genoemd en staat onder de leiding van aartsengel Metatron, prins der gezichten en koning van de sefirah Kether. Kether is bovenste sefirah, ook wel de Kroon genoemd. Vanuit deze sefirah heerst aartsengel Metatron in samenwerking met aartsengel Raziel over de tekens van de dierenriem. Doch Metatron heeft ook een speciale connectie met de planeet Neptunus en wordt daarom ook wel eens de grote dromer genoemd.

Het tweede engelenkoor staat onder leiding van aartsengel Raziel en wordt het engelenkoor der Cherubijnen genoemd. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Hochmah en van daaruit met alle krachten van de zodiak. Zij hebben een extra intense connectie met de planeet Uranus en zorgen daardoor voor de vernietiging van alles wat onze evolutie in de weg staat waarna zij ons weer nieuwe mogelijkheden schenken door middel van de goddelijke voorzienigheid. Zij brengen ons voornamelijk liefde en geluk en schenken ons de hemelse wijsheid die ons toestaat ons aardse gebeuren mooi in te kleuren.

Het derde engelenkoor staat onder leiding van aartsengel Tzaphkiel en wordt het engelenkoor der Tronen genoemd. Deze engelen werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Binah en de planeet Saturnus. Tzapkiel wordt ook wel Binael genoemd naar de sefirah waarvan hij koning is. Vanuit deze Sefirah plannen hij en zijn engelen heel het aardse gebeuren. Van hen kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren.

Het vierde engelenkoor, de Heerschappijen genaamd staat onder leiding van aartsengel Zadkiel (ook wel Hesediel genoemd) en brengt ons de krachten van de sefirah Hesed door middel van de planeet Jupiter. Hesediel en de Heerschappijen brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

Het vijfde engelenkoor is het koor der krachten wat werkt onder leiding van aartsengel Camael met de essenties van de sefirah Gevurah en de planeet Mars. Deze engelen schenken ons de energie die ons toestaat om het gene wat wij geplant hebben ook uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven.

De Machten (ook wel de Deugden genoemd) vormen het zesde engelenkoor onder leiding van aartsengel Rafael. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Tiferet die ook wel Tifaret of Tiphret genoemd wordt. Dankzij deze engelen woorden wij ons volledig bewust van ons plan en vinden wij zodoende onze roeping

De vorstendommen vormen het zevende engelenkoor onder leiding van aartsengel Haniel. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Netzah en de planeet Venus. Deze engelen zorgen ervoor dat wij onze roeping met liefde uit kunnen voeren in samenwerking met gelijkgestemden.

Aartsengel Michael heerst over de aartsengelen, het achtste engelenkoor wat voornamelijk werkt met de krachten van de sefirah Hod en de planeet Mercurius. Hij en zijn engelen schenken ons de actieve intelligentie die ons toestaat onze diepste wensen naar buiten te brengen, hierover te praten en ze daarna in samenwerking met anderen uit te voeren.

Het negende engelenkoor heet het koor der engelen en het is dankzij hen dat alle krachten van de voorgaande engelen koren zich materialiseren, zij staan het dichtst bij ons en wij kunnen hen dan ook als onze naaste medewerkers beschouwen. Zij werken voornamelijk met de krachten van de sefirah Jesod en staan onder het liefdevolle toezicht van aartsengel Gabriel. De planetaire kracht waar zij het meest mee werken is die van de maan. Dankzij hen kunnen wij al het vorige vorm geven in ons familieleven en op ons werk. Zij sporen ons aan om op een natuurlijke manier te leven en een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Zij leren ons om het kleine te waarderen en doen dit zodoende groeien en bloeien. Wanneer wij samenwerken met hen kunnen wij er zeker van zijn dat onze manier van handelen vrucht zal dragen. Zodoende kunnen wij zorgen voor een solide basis van waaruit verdere verwezenlijking mogelijk word.

 

 

 

De 4 werelden van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

1 Atziluth, de wereld der emanaties

Atziluth, de eerste wereld van de Levensboom die de Sephiroth Kether, Hochmah en Binah bevat is de wereld der goddelijke ideeën en dromen de welke in de vorm van eeuwenoude archetypen te voorschijn komen. Het is de wereld van de emanaties, de wereld van de goddelijke uitstralingen en het is de taak van de Engelen om deze uitstralingen vorm te geven in de volgende werelden.

Aartsengel Metatron, heerser over de krachten van de Sefirah Kether en drager van het zaad waaruit alles te voorschijn komt is de Koning van deze wereld de welke wij zouden kunnen beschouwen als de wereld der hogere altruïstische gedachten. Het is de wereld van de vurige Geest, de levenskracht die steeds alles tot beweging brengt. In deze wereld bevinden zich de drie eerste Sephiroth de welke de potentie bevatten van alles wat bestaat.

2 Beriah, de wereld der creaties

De tweede wereld staat onder de leiding van Aartsengel Raziel, koning van de Sefirah Hochmah en verdeler van de zodiakale energieën. Deze wereld bevat de Sephiroth Hesed, Gueburah en Tiphereth. Wij zouden deze wereld kunnen beschouwen als een droomwereld waarin het goddelijke plan vorm aanneemt. Het is de Waterige wereld der Liefde waarin de geliefde dochters van de Vader als zeemeerminnen tevoorschijn komen om ons te verleiden en mee te nemen naar het eiland van onze dromen: de schat die zich in ons hart bevindt.

3 Ietzirah, de wereld der formaties

Dit is de derde wereld de welke onder het toezicht staat van Aartsengel Tsaphkiel of te wel Aartsengel Binael wat makkelijker te onthouden is aangezien deze Aartsengel de leiding heeft over de Sephirah Binah. Tsaphkiel-Binael is moeder van alle creaties en de koningin over de wereld der formaties de welke de Sefiroth Netsah, Hod en Jesod bevat en geregeerd wordt vanuit de Sephirah Binah.

Deze wereld zouden wij kunnen beschouwen als de wereld van het verstand, de wereld der menselijke gedachten die ons toestaat om het goddelijke kunstwerk te openbaren door middel van al haar gedachten-vormen. Het is de Luchtige wereld van het intellect dat ons de mogelijkheid geeft om met liefde vanuit het hart der creaties vorm te geven aan de goddelijke droom in Malkuth de onderste Sefirah de welke onze Aarde representeert en de fysieke wereld genoemd wordt.

4 Asiah, de wereld der fabricaties

Asiah is de vierde wereld, de wereld der concrete acties, de wereld waarin wij leven en vorm geven aan het goddelijke kunstwerk in de materie. Aartsengel Sandalfon is de leider van deze wereld, de aardse wereld waar wij de nodige ervaringen op kunnen doen en samen met Sandalfon en de natuurwezens onze innerlijke Messias kunnen ontwikkelen: Christus-Emmanuel de toekomstige Aartsengel en Koning van Asiah.

Maar voordat wij kunnen leven in dit aardse paradijs onder het liefdevolle toezicht van Aartsengel Emmanuel moeten wij eerst de wetten van Binah-Jehova-de Heilige Geest in onszelf integreren en tot onze principes en idealen maken. Het is Aartsengel Tsaphkiel die ons door middel van het Engelenkoor der Tronen (het derde Engelenkoor) deze wetten kan leren.

 

 

 

Het Engelen-Licht en de 72 Filosofische Huizen.

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Elke Engel maakt deel uit van het licht. Het licht van alle Beschermengelen die in ons huizen, het Licht van de 72 Engelen van de Kabbalah. Het is het Engelen Licht dat stroomt door de Levensboom, het Licht der Engelen dat de 10 Sephiroth van de Levensboom verbindt en de verschillende werelden tot leven brengt om uiteindelijk in onze aardse realiteit tevoorschijn te komen in de vorm van gaven en talenten waarmee wij iets kunnen doen en zodoende al onze wensen waar maken.

Elke Engel is als een ster, een kaarsje dat vol liefde brand ter ere van het licht. Deze lichtjes die wij in ons zelf aan kunnen steken en waarmee wij onszelf en de wereld kunnen verlichten worden de 72 Beschermengelen genoemd, of te wel de 72 Engelen van de Kabbalah, de Genieën die wij in ons zelf kunnen ontwikkelen en waarmee wij kunnen leren om een wereld naar ons beeld te creëren. Een wereld waar Ieder-1 gelukkig is, een wereld waarin God ons al zijn Gezichten toont, een wereld waarin wij elkanders gezichtspunten kunnen begrijpen, een wereld waar licht en liefde heersen en waar de Waarheid ons toelacht en Zijn licht als een liefdevolle rivier overvloed en vooruitgang bewerkstelligt.

De liefdevolle rivier van Engelen-Licht en de 72 Filosofische Huizen

Elke Engelen-kracht heeft de mogelijkheid zich in ons te huisvesten. De plaatsen die wij in ons zelf hebben om deze Engelen-essenties te stockeren worden de 72 filosofische huizen genoemd. Elk filosofisch huis bevat 1 deugd, 1 goddelijke eigenschap, 1 gave van God voor de Mens en van de Mens voor God

Wij kunnen al het licht, al het begrip, alle wetenschap en alle liefde die wij vergaren met de 72 Engelen van de Kabbalah opslaan in onze 72 Filosofische Huizen om te gebruiken wanneer wij deze deugden, deze eigenschappen, dit Engelen-Licht nodig hebben in ons leven.

Wanneer wij alle Engelengaven ontwikkelen en er iets mee doen worden wij steeds met Engelenlicht gevuld en worden wij altijd door Engelen omringd. Dan kunnen wij stralen als een Zon en alles om ons heen voeden met Licht en Liefde. Dan kunnen wij vliegen, omdat wij dan vliegensvlug al onze wensen kunnen realiseren.

De Engelen van het Licht

De 72 Engelen van de Kabbalah zijn de 72 Engelen van het Licht, dit licht schenkt ons het begrip - de kennis die we nodig hebben om zelf een licht te worden - een zon die ten dienste staat van de mensheid, de dieren, de planten, de mineralen en onszelf. Deze 72 Engelen representeren elk een eigenschap, een kenmerk van het Wezen. Het zijn de goddelijke lichtstralen die alles voeden en levend maken.

Elke Engelen-kracht is een gave

De kennis van de 72 Engelen gaven kan ons enorm helpen om Zelf beter te leren kennen. Deze 72 gaven kunnen ons helpen om de overwinning te behalen en gelukkig te zijn met ons Zelf. De 72 Engelen kunnen ons helpen om de goede en de slechte eigenschappen in ons zelf onder ogen te zien. Wanneer wij ons steeds weer op de goede kwaliteiten richten zullen wij onszelf en de wereld verlichten. De 72 Engelen van de Levensboom en de Kabbalah kunnen ons dus helpen om ons zelf beter te leren kennen. Dankzij hun licht dat begrip, vergiffenis en een nieuwe start schenkt kunnen wij te weten komen wat we willen, waar we van houden en hoe wij er op een positieve en nuttige wijze iets mee kunnen doen in de maatschappij.

We hebben allen goede kwaliteiten, gaven en talenten waarmee wij in Liefde iets nuttigs en leuks kunnen doen voor onze medemensen en onszelf. Natuurlijk zijn wij nog niet perfect en hebben we ook allen nog vele kanten waar we nog aan moeten werken. Het heeft geen zin om ons op negatieve wijze op onze gebreken te focussen, ons slecht en schuldig te voelen. Wij zijn allen mensen en hebben alle tijd om onszelf te verbeteren. Als eerste moeten wij onszelf in de ogen durven kijken, de waarheid accepteren, onszelf vergeven en dan beetje bij beetje aan onszelf werken. Wij kunnen alle Engelenkwaliteiten 1 voor 1 ontwikkelen en allen een goed voorbeeld worden voor hen die nog onderweg zijn.

Zie het lichte wat in ons allen straalt

dan is er altijd een Ster die je de weg wijst

als je van het pad af dwaalt

De Engelen kennen is jezelf kennen, je goede en je slechte kanten, je gaven en je gebreken. Elk gebrek is er om opgelost te worden door de correspondeerde Engelenkracht waarna het gebrek transformeert tot een Gave, een kwaliteit, een deugd die ons vult met Licht, Liefde en Levenskracht.

Kijk naar je zelf, zie wie je bent, ben eerlijk met jezelf en breng verandering aan daar waar jij dat nodig acht. Verandering is evolutie, wij zijn allen aan het evolueren en kunnen elke dag iets bij leren.

Kennis maken met jezelf is naar jezelf kijken en naar jezelf luisteren. Aandacht geven aan jezelf in plek van aandacht te vragen. Wat denk je? Wat voel je? Wat doe je? Wat zijn de resultaten van je gedachten je gevoelens en je daden? Wat voor effect heeft je gedrag op de mensen om je heen? Wat veroorzaakt je manier van zijn in je leven, op je werk, in je familie en wat draagt het bij aan het welzijn van de wereld?

Het grote avontuur

Samen met de Aartsengelen kunnen wij een echte Kapitein worden en wanneer wij met de 72 Engelen van de Kabbalah, de 72 Engelen van de Levensboom in Zee gaan is avontuur verzekerd. De Schat aan liefdevolle intelligentie kunnen wij enkel in ons zelf vinden. Wij zijn de weg en de Aartsengelen, de Engelen en de Beschermengelen zijn onze liefdevolle begeleiders, het zijn onze Innerlijke Leraren. Het zijn de 72 Genieën die in ons Zelf huizen.

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 3