Engelen van de DierenriemDe Miraculeuze reis der 72 engelen

Geschreven door Michy   

 

72 engelen spreken tot ons, ze spreken in een melodie van eeuwige liefde en harmonie. Hun lied bestaat uit 72 refreinen, elk beschrijft de gaven en deugden der betreffende engel die we dankzij hun hulp kunnen ontwikkelen. De cirkel waaruit hun melodie ontstaat beslaat steeds de tijdspan van een jaar beginnende met de lente equinox, de eerste zonnige dag die alles steeds weer in beweging brengt. De engelen spreken, dansen en zingen in een spiraalvormige op of neerwaarts bewegende cirkel van feest en plezier of verdriet en venijn al naargelang onze persoonlijke keuzes, de zaadjes die we planten en de vruchten die ze dragen. Deze spiraal is ontstaan toen we op Aarde kwamen, hij blijft wentelen en draaien tot we deze plaats weer verlaten. Het is onze persoonlijke zodiak, ons universele lied dat een invloed heeft op het dagdagelijkse bestaan en opwaartse transformatie of verfijning van de melodie in zich draagt al naar gelang onze bewuste evolutionaire daden en acties.

 

Elke engel staat in verbinding met een planeet, een sephira op de levensboom, een regerende Aartsengel, bepaalde deugden en krachten alsook obstakels die we in dit leven kunnen overwinnen. Het geheel van deze orde is wat we onze zodiak kunnen noemen. Elk heeft hier zijn deel in de grootsheid van dat wat is, zodat de schaduwkanten van onze ziel in het licht gebracht kunnen worden en we dankzij inzichten, kennis en positieve transformatie uiteindelijk verlichting van de ziel kunnen bereiken. Ieder van de 72 engelen vertegenwoordigt een verschillend facet van het zodiakale geheel. Wanneer we leren om in harmonie te werken met deze engelen - ook wel de 72 genieën of de 72 namen van God genoemd - leren we om onze eigen innerlijke gaven te herkennen en ontwikkelen. Zo ontdekken we dat we een grotere harmonie in onszelf kunnen creëren, tot het moment waarop we merken dat de harmonie die we gevonden hebben helemaal resoneert met de hemelse melodie van deze 72 genieën, de 72 genieën die het verborgene in onszelf weer naar ons brengen als een prachtig kunstwerk van liefde.

 

Elke 5 dagen zingt een engel zijn lied tot ons waarna de volgende het vervolledigt. Deze periode van 5 dagen is zeer geschikt om met de betreffende engel's krachten te werken en alzo bewust te worden van de zaadjes die we planten, de verzorging die we hen geven en de vruchten die ze dragen. Welkom op deze ontdekkingsreis van miraculeuze transformatie, laat de zegeningen met jullie zijn terwijl de engelen via deze wonderlijke channelings tot je spreken.

 

In liefde en dank, Michy xxx