Engelen van de DierenriemEngel Hariel Channeling 15: De Hemelse Inspiratie

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in de schoonheid van elk moment, in de liefdevolle belevenis die verdere transformatie mogelijk maakt. Het is zo belangrijk om te weten wat 't is dat 't hart echt verlangt, om hier in stilte naar te luisteren zodat jij doelbewust aan je mooiste dromen bouwen kan. De stem van het hoogste en het puurste spreekt steeds tot jou op elk moment, het is door hier vol liefde naar te luisteren dat je de mooiste inspiraties ontvangen zal. Inspiraties die je hart beroeren, die blijheid schenken aan 't bestaan, die te mooi zijn om zomaar te negeren want ze leiden je naar je levensdoel. Niemand heeft zijn doelen ooit bereikt door inspiraties te negeren, ze zijn de goddelijke stem die jou steeds aanmoedigt tot meer. Vanuit de puurheid van het hart worden goddelijke inspiraties waargenomen, het zijn de bloemen op je pad die je vragen om even stil te blijven staan. Door hun schoonheid te bewonderen, hun fijne geuren op te snuiven en hun subtiele kleurenpalet te onderscheiden zullen telkens meer details je betoveren waardoor het geheel zich steeds verder ontvouwt. Zo kan je ook naar inspiraties kijken, ze zijn het licht dat 't leven haar kleurenpracht schenkt, ze zijn je liefste toekomstmogelijkheden waarvan 't begin zich steeds in 't hogere denken bevindt.

 

Vandaar, eens waargenomen, wordt het mogelijk om stappen te zetten. De juiste stappen, beetje bij beetje, leiden je zo tot 't grote geheel. Het is daarom dat inspiraties je steeds de weg zullen wijzen, ze resoneren helemaal met de kracht van het hart. Het hart weet heel goed waar de stappen toe zullen leiden, 't is daarom dat 't hart door d' inspiraties zo in vervoering raken kan. Verder breng ik je het vertrouwen om je dromen waar te maken, om te geloven in jezelf en de kracht die elke inspiratie brengt. De beelden van je toekomstige mogelijkheden worden je niet zomaar tevergeefs geschonken, ze zijn de belofte van je Ziel die je zal helpen om ze waar te maken. Durf je geloven in je fijnste toekomstdromen? Durf je te geloven dat je ze waar zal kunnen maken? Durf je geloven dat alle kracht je is geschonken waardoor ook jij je mooiste toekomst werkelijkheid maken kan? Het vertrouwen is nodig om de stappen te durven zetten, stapje per stapje bereik je zo je grote doel. Elk stapje leidt steeds naar weer een ander stapje, 't is door 't nemen der stappen dat het pad bewandeld wordt. Het pad is het jouwe, het jouwe alleen, doch deel steeds in liefde de schatten die je vindt. Telkens weer worden zoveel mogelijkheden je geschonken, het is wanneer men hiervoor openstaat dat men de vruchten rapen zal.

 

Sommige mensen wensen te denken dat ze minder dan een ander onvangen kunnen, dat het leven oneerlijk is en het ontvangen onevenredig. Ze geloven niet in hun inspiraties, schuiven hen achteloos opzij, ze nemen het leven liever doodserieus terwijl ze bedroefd zonder hoop verder gaan. En toch ook ontvangen zij hun inspiraties, inspiraties die leiden tot 't moois der bestaan. Het is echt niet zo moeilijk om inspiraties te volgen, 't vergt enkel vertrouwen en moed, die schenk ik je graag. Alles in 't leven wordt zoveel zuiverder en helder wanneer men zich bewust is van 't prille begin, 't prille begin dat zich uit als inspiratie in de wereld der ideeën, een wereld die steeds tot jouw beschikking staat. Roep me aan wanneer je wil leren om je inspiraties te doorgronden, om te ontdekken hoe makkelijk het kan zijn de eerste stapjes in vertrouwen te nemen. De stapjes zullen je leiden terwijl de manifeste verwerkelijking ontvouwt, een verwerkelijking die verduidelijkt welke de volgende stappen zullen zijn. Ik leer je om te vertrouwen in dit goddelijke proces dat inspiraties tot werkelijkheid maakt, ik leer je de zachtheid en het begrip waardoor jij graag voor je fijnste ingevingen openstaat. Steeds ben ik hier om het hogere in jezelf te eren, mijn zegeningen zijn met je, Hariel is mijn naam.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik ben me bewust van mijn inspiraties als hemels geschenk

* In blijheid en liefde sta ik open voor hun grote kracht

* Vol vertrouwen zet ik de stappen die me leiden op 't pad

* Zo bouw ik vol liefde aan mijn mooiste bestaan

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Hariel voor de

bewustwording

die jij me

schenkt

 

bewustwording

dat mijn inspiraties

zoveel meer dan

enkel mooie

beelden zijn

 

jij schenkt me

het vertrouwen

om mijn inspiraties

vertrouwensvol te

verwerkelijken

 

dankzij jouw hulp

word ik geleid in

de stappen die

ik zet naar dit

toekomstbeeld

 

ik weet dat dit

moment me

leiden zal en elke

stap die ik zet me

verder brengen zal

 

getrouw zet ik zo

mijn stapjes

al wetende dat ik

mijn inspiraties

verwerkelijken kan.

Amen

Michy 2/6

 

Deze engel uit het rijk der cherubijnen is de 15de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 1 tot en met 5 juni. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.