BeschermengelenEngel Lecabel en de oplossingsgerichte intelligentie

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Lecabel brengt ons de oplossingsgerichte intelligentie die ons toestaat om de problemen die het leven ons voorschotelt op te lossen. Hij schenkt ons een heldere en creatieve geest en leert ons om deze in te zetten ten dienste van het algemeen goed. Beschermegel Lecabel brengt ons de leidinggevende krachten van Jupiter en de communicatieve vaardigheden van Mercurius en zorgt zodoende voor welvaart en voorspoed. Jupiter brengt door middel van Mercurius wetenschap en andere vormen van kennis en zorgt hierdoor voor begrip en mogelijkheden. Lecabel schenkt ons de krachten van het dierenriemteken Maagd en bezorgt ons zodoende oog voor detail en de moed om de dingen goed af te werken. Engel Lecabel leert ons om het kleine te eren en ons met veel liefde te weiden aan onze dagelijkse bezigheden. Dankzij hem komen wij er achter hoe vervullend het kan zijn om elke dag een stap te zetten naar ons doel en zodoende datgene wat we gepland hebben beetje bij beetje vorm te zien aannemen. De periode in het jaar die Lecabel regeert loopt van 22 tot 27 augustus tijdens deze periode wordt het ons toegestaan om zijn essentie tot ons te nemen waarna wij deze kunnen aanwenden wanneer het leven ons daarom vraagt. Beschermegel Lecabel vestigt zijn energieŽn ook in ons hart en onze ziel tijdens de volgende vijf dagen: 7 februari, 21 april, 4juli, 17 september en 29 november. De personen die geboren zijn tijdens ťťn van deze vijf dagen of in de eerder genoemde periode kunnen Lecabel als persoonlijke Beschermegel beschouwen. Lecabel is de voorlaatste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen onder leiding van Aartsengel Tzadkiel. Hij beheert de eerste vijf graden van Maagd en werkt dus voornamelijk met het element Aarde. Dit zorgt ervoor dat de oplossingsgerichte geest die hij ons schenk praktisch van aard is. Hij staat ons toe om pragmatisch te zijn en stimuleert het creatieve en het inventieve. Samen met Engel Lecabel kunnen wij werken aan nieuwe en fijne dingen. Wanneer wij onze geest openstellen en ons door Hem laten inspireren kan hij ons fijne creatieve ideeŽn brengen en ons zodoende vooruit helpen. En net als Hem kunnen wij onze medemens aanzetten tot het beste door mogelijkheden te bieden en oplossingen aan te reiken. Het organiseren van leuke bezigheden waaraan wij ons met vreugde weiden is ťťn van de dingen die wij samen met Engel Lecabel kunnen doen. Hij stimuleert ons om de leider in onszelf te vinden en haalt zodoende al onze leidinggevende capaciteiten naar boven. Samen met hem wordt het ons toegestaan om leiding te geven aan een grote groep mensen (indien wij dit wensen). We kunnen Beschermegel Lecabel als de ideale leidinggevende beschouwen en tegelijkertijd als onze allerbeste vriend.

Optimisme en de moed om problemen aan te pakken

De Beschermelingen van Engel Lecabel zijn optimistisch van aard en weten van aanpakken. Indien wij ergens een oplossing voor nodig hebben kunnen wij deze vaak bij hen vinden. Maar vooraleer wij hulp inroepen van een ander is het raadzaam om eerst bij onszelf ten rade te gaan daar Lecabel ons de oplossing aanreikt en wij allen de engelen essentie van Lecabel in ons dragen en dus kunnen zorgen voor de gewenste oplossingen. Beschermegel Lecabel brengt ons waardevolle inzichten die ons kunnen leiden naar die oplossingen en staat ons bij tijdens het uitvoeren hiervan.

Een goede samenwerking die zorgt voor beterschap

Engel Lecabel schenkt ons de gave om anderen te inspireren en aan te sporen tot een goede samenwerking. Lecabel is de Engel der samenwerkingskracht en dankzij Zijn motiverende aanwezigheid wordt het ons toegestaan om vele mooie dingen te verwezenlijken. Wanneer wij leren luisteren naar de goede raad die Hij brengt en wij aan de slag gaan met Zijn ideeŽn zullen wij er achter komen hoe lonend het kan zijn om ons te samen in te zetten voor het grotere goed. Lecabel is de Engel der goede initiatieven en wanneer wij inspiratie wensen op dat gebied kunnen wij ons tot hem wenden. Hij spoort ons ook aan om zelf initiatief te nemen door onze ideeŽn naar buiten te brengen en zodoende de eerste stappen te ondernemen naar datgene wat wij wensen.

Het begrip wat zorgt voor barmhartigheid

Beschermegel Lecabel brengt ons een groot begrip van hoe de wereld in elkaar zit en spoort ons aan om steeds met barmhartigheid te handelen. Hij brengt ons inzichten omtrent ons zelf en de wereld die ons toestaan met de nodige oplossingen te komen en zal ons steeds aansporen tot het beste voor iedereen. De kennis die hij ons brengt zorgt ervoor dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen en dat wij te samen met een duidelijk doel voor ogen de nodige stappen kunnen ondernemen. Hij schenkt ons een helderheid van geest die het mogelijk maakt om steeds met onderscheidingsvermogen te handelen. Hij leert ons om hier en nu aanwezig te zijn en zodoende ons bewustzijn te verruimen. Hij maakt ons aandachtig voor de noden van onze medemens en leert ons om hier steeds rekening mee te houden. Hij spoort ons aan om op te komen voor betere levensomstandigheden en zal ons steunen wanneer wij het opnemen voor onze medemens. Hij brengt ons gratie en schenkt ons clementie en net als hem kunnen wij onze medemensen een kans geven door ze lief te hebben en te vergeven.

Het uitvoeren van inventieve ideeŽn

Indien wij een project hebben kunnen wij dit samen met Engel Lecabel uit tekenen en verwoorden. Hij staat ons toe om ons plan naar buiten te brengen en zo voor investeerders (of een lening) en de juiste medewerkers te zorgen ( indien nodig ). Hij maakt ons bewust van alle middelen die wij nodig hebben en staat ons bij tijdens het verkrijgen hiervan. Hij brengt ons de nodige overtuigingskracht en schenkt ons veel goede moed. Samen met hem kunnen wij ons de kunst van het spreken eigen maken waarna wij onze ideeŽn kunnen brengen voor een groot publiek.

Het brengen van een ideaal wat zorgt voor samenhorigheid

Beschermegel Lecabel schenkt ons een visie die aanspreekt en leert ons om onze overtuigingen op een duidelijke wijze te verwoorden. Hij maakt ons geliefd door ons charisma te vergroten en onze ingesteldheid te verbeteren. Hij leert ons om vreugdevol te zijn en met humor op te treden. Engel Lecabel zorgt voor geÔnspireerde mensen die op hun beurt anderen kunnen inspireren. Het waarmaken van deze inspiraties is het grootste geschenk dat wij onszelf kunnen geven.

De oplossingsgerichte blik

Beschermegel Lecabel leert ons om onze blik steeds oplossingsgericht te laten zijn. Hij toont ons dat er voor alles een oplossing bestaat en doet ons deze aanschouwen. Hij brengt ons de nodige inspiraties en staat ons toe om stap voor stap onze doelen te behalen. Dankzij Hem worden onze meest waardevolle gedachten omgezet in wilskrachtige daden.

IdeeŽn die voor welvaart zorgen

Beschermegel Lecabel inspireert ons nuttige ideeŽn die ons toestaan onze persoonlijke situatie te verbeteren en liefde en voorspoed aan te trekken. Door deze ideeŽn te delen met onze medemens kunnen wij het licht van Engel Lecabel op de wereld brengen en zorgen voor meer welvaart. De oplossingsgerichte ingesteldheid die Lecabel schenkt zorgt voor veel geluk in het leven. Mensen geboren onder de sterren van Lecabel zien overal het goede van in. Zij focussen zich eerder op het positieve dan op het negatieve doch hebben ook een veel begrip en kunnen zeer empathisch zijn. Dat is dan ook de oorzaak dat zij zich gemotiveerd inzetten voor het brengen van oplossingen aan de mensheid. Beschermegel Lecabel en zijn beschermelingen schenken ons goede perspectieven door ons de opportuniteiten te tonen die alom aanwezig zijn. Zij openen onze ogen voor de wereld die ons omringt en leren ons om samen met haar te werken aan een betere leefgemeenschap. Beschermegel Lecabel leert ons het goede te cultiveren en wanneer wij met haar aan de slag gaan kunnen wij rekenen op een weldadige oogst. Beschermegel Lecabel leert ons om onze ideeŽn te zaaien en onze dromen te doen uitkomen. Hij doet ons inzien hoe krachtig onze gedachten kunnen zijn en hoe wij daar door middel van onze woorden uiting aan kunnen geven.

Vrijheid bieden door voor meer mogelijkheden te zorgen

Beschermegel Lecabel verbreed onze horizon door ons de vele kansen die het leven schenkt duidelijk te maken. Zodoende kunnen ook wij meer bewegingsruimte schenken aan onze medemens door bewustzijn te brengen van de oneindige mogelijkheden die het leven te bieden heeft. Alles is mogelijk wanneer wij de handen inťťn slaan en we beginnen met het verwezenlijken van onze meest verheven idealen. Engel Lecabel schenkt ons de kennis die dit mogelijk maakt en inspireert ons om zijn wijsheid te delen met onze broeders en zusters. Samen met Hem kunnen wij onze ideeŽn uitvoeren en onze visie vorm geven.

Geschenken van Engel Lecabel

Beschermegel Lecabel schenkt ons het begrip wat ons toestaat de juiste keuzes te maken.

Hij maakt alles duidelijk door ons het mankerende puzzel stukje te brengen.

Engel Lecabel toont ons het paradijselijke op de wereld en helpt ons om ons leven goed in te richten.

Hij brengt ons begrip omtrent de weten van de natuur en veel liefde voor de Aarde en al haar bewoners.

Beschermegel Lecabel spoort ons aan om het ecosysteem te bestuderen en ons te weiden aan geologie of een andere exacte wetenschap.

Engel Lecabel brengt de onderzoeker in ons naar boven en zorgt er zodoende voor dat onze oplossingsgerichte geest aan het werk schiet.

Het kleine doen groeien door middel van samenwerking

Beschermegel Lecabel laat ons zien hoe alles ineen zit. Hij spoort ons aan om een harmonieus geheel te vormen. Dankzij Hem worden wij er ons bewust van hoe waardevol we voor elkaar zijn en hoeveel we samen kunnen bereiken. De slogan eendracht maakt macht representeert de filosofie van Engel Lecabel. Hij toont ons dat wie samenwerkt sterker staat en meer gedaan krijgt. Hij brengt ons de gave om te zorgen voor een goede samenwerking en vele fijne resultaten. Hij motiveert ons om door te zetten ook wanneer het wat minder gaat, dit doet hij door ons weer goede moed te schenken en van alles iets leuks te maken. Van Hem kunnen wij leren hoe wij dit op onze beurt kunnen doen voor anderen. Lecabel doet ons inzien dat de beste werkleider ten dienste van zijn werkvolk staat en dat het aan hen is die leiding geven om er voor te zorgen dat er een goede moreel heerst en dat iedereen tevreden is.

Affirmaties

Ik ben een geboren leider.

Ik zorg voor goede relaties.

Ik ben creatief en oplossingsgerichtheid.

Ik breng mijn visie aan de wereld door te spreken en te schrijven.

Ik spoor aan tot een vruchtbare samenwerking die zorgt voor tevredenheid.

Dankjewel Engel Lecabel voor de leiding gevende krachten en de welvaart die zij brengen.

Besluit: de oplossingsgerichte intelligentie staat ons toe om de dingen beter te begrijpen en zodoende met oplossingen te komen.