Engelen van de DierenriemEngel Mahasiah Channeling 5: De Zachtheid Der Gevoelens

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je als vijfde der serafijnen, ik voed de kracht die diep in jou huist, de kracht die steeds naar 't hoogste reikt. Ik ben de goddelijke verbinding die rust schept in 't dagdagelijks bestaan, in het vertrouwensvolle weten dat je er nooit alleen voor staat. Wanneer je je verbindt met de grote kracht die in je huist, wanneer je leert om vertrouwen te hebben in jezelf, dan creëer je zelf je mooiste werkelijkheid daar alles steeds in jou begint. Alles begint in je denken, in je woorden en je daden, in hoe je naar de wereld kijkt. Kijk je in liefde en voel je hoe jij een onlosmakelijk deel bent van 't grote geheel? Schenkt dit je de kracht om steeds in je waarheid te staan, om je fijnste gevoelens te laten spreken in liefde voor zowel jezelf als eenieder die je omringt? Indien je je gevoelens niet als belangrijk acht, waarom denk je dan dat ze je zijn geschonken? Wat zijn gevoelens en hoe zit hun werking precies ineen? Vele vragen die ik je hier stel, ze vereisen diepere contemplatie, ze leiden je tot de volgende gouden sleutel die het engelenwerk zo dankbaar maakt. Om deze lessen geheel te integreren is 't overstijgen van 't oude een fijne noodzakelijkheid. Ik help je de trappen te betreden naar een leven van liefde en inzichtelijkheid, ik help je het oude te overstijgen zodat je kan loslaten wat je niet meer dient. Maar hoe weet men wat niet meer dient, hoe vindt men het juiste pad? Eigenlijk is het heel eenvoudig, daar 't de liefdevolle gevoelens zijn die je vertellen wat je fijn vindt en wat niet.

Gevoelens zijn een heel precies kompas, ze tonen je de plaatsen waar liefde en dankbaarheid heerst, ze tonen je aldoende zonder weerga waar je één bent met je mooiste idealen en waar niet. De les die ik je heel graag breng is dat het leven heus geen strijd hoeft te zijn, daar strijd ver weg is van de fijnheid der gevoelens, daarom is 't ook dat strijd je steeds verder leidt van 't pad. Het pad waar de engelen je op leiden is bedoeld om een vrolijke dans te zijn, een dans waarin je op speelse wijze leert overstijgen wat voordien heel pijnlijk leek. Vertrouw dat het allemaal niet moeilijk hoeft te zijn, ik verbind je met je innerlijke kracht, je innerlijke kracht die voor alles een oplossing kent en nu heel langzaam ontwaken gaat. Teder kus ik deze kracht tot leven, teder omarm ik haar in jou, teder blaas ik de groei in haar tot leven omdat ik zoveel van je hou. In mijn liefde voor jou wil ik deze kracht zien groeien, wil ik je tonen hoe mooi het leven is. Daarom ben ik hier, om je zachtjes te ontwaken, om je te herinneren aan het mooie en krachtige wezen dat jij in werkelijkheid bent. Ik ben de meesteres der zachtaardige gevoelens, een kunstenares die door de liefdevolle benadering haar verdere weg steeds kent, met mijn lichtende voorbeeld wil ik je inspireren zodat ook jij je innerlijke kracht erkent. Hoe liever en hoe zachter ik je wereld maak, hoe fijner ze wordt om in te leven. Om dit te bereiken leer ik je de zachtheid te ontwikkelen waarmee je naar jezelf en je wereld kijkt. Zachtheid wil niet zeggen dat je gewillig slachtoffer moet spelen, integendeel, het is je grootste kracht.

Wanneer je je verbindt met de zachtheid der gevoelens in jezelf is dit de grote kracht die je naar anderen uitstraalt. Het is de trilling van liefdevolheid die resoneert met alles om je heen, deze trilling schept geheel nieuwe mogelijkheden waardoor je wereld zoveel aangenamer wordt. Het is niet alleen naar jezelf dat ik vraag om in liefdevolheid te kijken, doch ook naar anderen en elke situatie om je heen. Zie het krachtige licht in jezelf, in alles en iedereen en zie zo ook de nieuwe kansen die hieruit voortkomen als resultaat. Zachtheid der gevoelens behoedt je van kwetsen en gekwetst worden, ze staat je toe om steeds in je waarheid te zijn. Ze vraagt je om steeds in je waarheid te zijn, ze vraagt je om steeds eerlijk met jezelf te wezen zodat je zeker kan zijn dat je geen gevoelens verbergt of onderdrukt. Je waarheid kan je liefdevol verkondigen door vastberaden in je kracht te staan, door te durven je fijnste gevoelens te volgen, al wetende dat fijne gevoelens enkel juist kunnen zijn. Denk in liefde, denk in vrede en weet dat de gevoelswereld heel machtig is. Het is door liefdevolle aanwezigheid dat liefdevolheid naar je wederkeren zal. Volg het kompas der fijnste gevoelens en verhef je zodoende boven de pijnen van weleer. Geloof in de zachtheid waar ook jij in kan leven wanneer je het gunt aan jezelf en de mensen om je heen. Ik ben hier om je te leiden, roep me aan wanneer je 't even moeilijk hebt. Ik breng je de oplossingsgerichte zachtmoedigheid die elke situatie transformeert, ik ben je engel Mahasiah.

 Affirmaties
~~~~~~~
* In liefdevolle zachtheid leef ik mijn leven
* Zachtheid verbindt me met de kracht in mezelf
* Door deze kracht kan ik steeds in mijn waarheid staan
* Ik volg mijn gevoelens, ze zijn mijn kompas

Gebed
~~~~
Ik dank je
Mahasiah
dat jij me 
de weg der
gevoelens
onthult

jij leert me
om voor mezelf
op te komen
en steeds in 
mijn waarheid 
te staan

ik kan dit
zonder 
boosheid,
jaloezie,
angst of
schuldgevoel

dankzij jou
kom ik op 
voor wie ik 
werkelijk ben 
en de kracht
die in me huist

ik leer dat ik
met zachtheid
alles kan bereiken
wanneer ik mijn 
eigen gevoelens
niet negeer

Ik dank je dat 
ik jou steeds 
aanroepen kan 
wanneer ik
het even
moeilijk heb.
Amen

Michy 11/3/2013Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 5de in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 10 tot en met 14 april. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.