BeschermengelenEngel Yehuiah, de goede werk-leid-ster

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Yehuiah is de eerste Engel van het Engelenkoor der Krachten onder leiding van Aartsengel Camuel. Zij werkt met de krachten van Uranus en Mars en zorgt zodoende voor een liefdevolle verwezenlijking. Beschermegel Yehuiah brengt ons tevredenheid. Zij leert ons om content te zijn met onze plek op de wereld en onze plaats in de maatschappij (of raad ons aan om te verhuizen en nieuw werk te zoeken). Engel Yehuiah spoort ons aan tot het dienen van een hoger goed en helpt ons met het realiseren van onze dromen. Zij regeert zodiakaal over ons bestaan van 10 tot 15 graden Maagd (approximatif van 2 tot en met 6 september). Ook heerst zij over 3 graden Stier, 15 graden Kreeft, 27 graden Maagd, 9 graden Boogschutter en 21 graden Waterman. Indien de Zon in je geboortehoroscoop zich op één van deze graden bevind is Yehuiah één van je Beschermengelen. Wanneer een planeet zich op één van deze graden bevind wijst dit ook op een speciale connectie met Beschermegel Yehuiah. Zij leert ons om trouw te blijven aan onze hogere principes en idealen. Zij staat ons toe om een groot intellectueel werk te verrichten en brengt ons discipline en goede vriendschappen.

 

Dienstbaarheid

 

Beschermegel Yehuiah brengt ons de dienstbaarheid en wekt zodoende de bron van al het goede tot leven. Want wanneer wij ons dienstbaar opstellen en met liefde handelen komt het beste uit onszelf te voorschijn.

 

Het alchemistische werk

 

Engel Yehuiah staat ons toe om onze fouten in te zien en leert ons om onze minder fijne kanten ook te accepteren. Zij helpt ons met onszelf te analyseren en samen met Haar kunnen wij beginnen met het grote alchemistische werk wat inhoud dat wij al onze gebreken transformeren tot gaven. Engel Yehuiah leert ons om goede eigenschappen te kweken en spoort ons aan om deze lessen door te geven. Engelen Alchemie is één van de wijzen waarop de koninklijke weg kan worden afgelegd en Engel Yehuiah brengt ons bij de koning in onszelf. Zij leert ons om ons ten dienste te stellen van deze koning en zijn orders steeds gewillig na te volgen. Zij brengt ons een zekere nederigheid en leert ons de kunst der zelfverloochening. Zij leert ons om niet langer naar ons ego te luisteren en terug te keren naar de koning in ons hart om van daaruit met zijn wijsheid te regeren. Beschermegel Yehuiah leert ons om naar onze gevoelens te luisteren en schenkt ons zodoende de mogelijkheid om in stilte de koning van ons hart te horen spreken.

 

Affirmatie

 

Ik stel mij dienstbaar op en ben trouw aan de koning in mijn hart.

 

Engel Yehuiah leert ons om trouw te zijn aan de koning in ons hart en brengt ons de deugd der gehoorzaamheid. Zij leert ons om te luisteren en net als Haar kunnen wij onze medemens leren luisteren naar hun hart en aansporen tot een liefdevolle benadering. Zij leert ons om gehoorzaam te blijven aan onze hogere idealen en deze nimmer te verzaken.

 

Ware gehoorzaamheid betekend trouw blijven aan ons eigen en de goede werkkrachten in ons zelf.

 

De leiding gevende kracht

 

Engel Yehuiah is een leiding gevende kracht met respect voor de hogere orde en de vrije wil die ons allen gegeven is. Zij zal steeds met liefde handelen ten dienste van het grotere goed en ons aansporen om net als Haar te doen. Zij schenkt ons autoriteit en doorzettingsvermogen. Zij leert ons om rustig bezig te zijn met de dingen die we leuk vinden en staat ons bij tijdens de activiteiten op ons werk. Zij zorgt voor respect en vriendelijkheid en brengt ons zodoende bescherming. Zij brengt de filantroop in ons naar boven en wakkert ons altruïsme aan. Zij kan een uitstekende leider van ons maken en ons leren om steeds alle taken goed te verdelen. Wanneer wij haar kracht tot uitvoering brengen en we beginnen met het organiseren en verdelen van taken komen wij bij de ideale werkleider in onszelf. Yehuiah zal ons steeds op de juiste wijze begeleiden en leert ons om dit ook voor anderen te doen. Engel Yehuiah maakt ons bewust van de sturende kracht in onszelf en leert ons om voor een goede uitvoering te zorgen.

 

In vrede leven en onze dromen waarmaken

 

Beschermegel Yehuiah schenkt ons bewustzijn omtrent onze plek in de kosmische orde en staat ons toe om onze plaats te vinden en in vrede te leven met onze medemens. Zij brengt ons het vertrouwen om stappen te ondernemen en leert ons om onze inspiraties waar te maken. Engel Yehuiah bevrijd ons van al de twijfels die ons weerhouden van het verwezenlijken van onze mooiste dromen en schenkt ons zodoende de kans om onze ambities waar te maken.

 

Het in gang zetten

 

Yehuiah is de Engel die ons kan leren om vol goede moed aan de slag te gaan. Zij is de Engel die de liefde voor ons werk brengt. Zij kan ons leren om vreugde te scheppen in alles wat wij doen. Beschermegel Yehuiah leert ons om ons werk leuk te maken en kan ons helpen om harmonie en vrede te brengen op onze werkplek.

 

Affirmaties

 

Actief bezig zijn is fijn.

Werken is leuk.

 

Boodschap van Beschermengel Yehuiah

 

Ik ben de Engel die je leert om niet op te geven, om door te zetten, hoe moeilijke een situatie ook is. Ik kan je ongekende krachten schenken wanneer je iets wil verwezenlijken en je mij hier om vraagt.

 

Gebed

 

Dankjewel Engel Yehuiah voor de goede werkkracht die jij mij schenkt. Bedankt voor de gave om van elke activiteit iets leuks te maken. Bedankt voor de leiding die jij mij brengt en welke ik op mijn beurt kan verlenen aan mijn medemens.

 

Leiding geven door het goede voorbeeld te schenken

 

Beschermegel Yehuiah kan ons leren mensen aan te sturen door middel van onze woorden en daden. Zij leert ons om het goede voorbeeld te geven en wanneer we dit doen kunnen we er zeker van zijn dat velen ons na zullen volgen. Engel Yehuiah brengt ons verlicht leiderschap en leert ons om goed te luisteren. Hij schenkt ons veel macht en staat ons toe om te groeien en ons koninkrijk uit te breiden. Haar opbouwende kracht zorgt voor een goede dynamiek in ons leven en wanneer wij met haar aan de slag gaan zullen wij worden gewaardeerd en gerespecteerd. Zij leert ons om onze inspiraties in de praktijk om te zetten en onze ideeën vorm te geven. Bovendien schenkt zij ons ook nog eens de mogelijkheid om leiding te geven aan anderen. dit zorgt ervoor dat wij niet alleen voor onszelf maar ook voor vele anderen iets kunnen betekenen.

 

Affirmatie

 

Ik word gewaardeerd

 

De goede werkleider

 

De beschermelingen van Engel Yehuiah zijn harde werkers die uitstekend leiding kunnen geven. Zij hebben een hart voor hun werkvolk en de gave om voor rust en harmonie op het werk te zorgen. Hun onvoorwaardelijke liefde is groot en zij zullen zich steeds inzetten voor het beste.

 

Evenwaardigheid en het vinden van onze ware roeping

 

Beschermegel Yehuiah kan ons bevrijden van hoogheidswaanzin en minderwaardigheid complexen. Hij leert ons dat wij allen evenwaardig zijn en schenkt ons de liefde voor het goede werk. Zij staat ons toe om het juiste werk te vinden en dit met heel veel liefde uit te voeren. Het is de Engel die ons bij onze ware roeping kan brengen en zodoende voor veel motivatie zorgen. Samen met Haar word werken een aangename bezigheid. Zij vervuld onze Ziel met vreugde en staat ons toe om al zingend aan de slag te gaan.

 

Affirmatie

 

Ik houw van mijn werk.

 

Een Engel waar je altijd op kunt rekenen

 

Engel Yehuiah maakt van ons mensen waarop je kunt vertrouwen. Zij leert ons om trouw te blijven aan onze plannen en onze beloftes waar te maken. Beschermegel Yehuiah is een verdediger van de hogere orde die voor iedereen het beste wil. Zij is de voor-vecht-ster van alle ware leiders en een trouwe vriend voor eenieder die Haar aanwezigheid wenst.

De moed om uitdagingen aan te gaan

 

Beschermegel Yehuiah geeft ons veel energie en concentratie vermogen en de gave om moeilijke taken te volbrengen. Zij leert ons om uitdagingen aan te gaan en schenkt ons de moed die ons toestaat om elke dag een stapje te zetten naar het door ons gestelde doel. Engel Yehuiah helpt ons om in gang te schieten en toont ons dat we door aan iets te beginnen vanzelf in het juiste ritme komen waarna de volgende stappen als vanzelf gaan. Bovendien schenkt zij ons doorzettingsvermogen wat ons toestaat onze taak volledig af te ronden.

 

Goede raad van Engel Yehuiah

 

Wees trouw aan je eigen, aan de roeping van je Ziel. Vind innerlijke leiding door te leren luisteren naar je Hart. Stel je dienstbaar op en handel steeds met liefde.

 

Engelen Alchemie

 

Beschermegel Yehuiah moedigt ons aan om innerlijk leiderschap te bereiken. Zij leert ons om te luisteren en gehoorzaam te zijn aan onze innerlijke stem. Engel Yehuiah brengt ons bij de meester in ons zelf en leid ons naar het laboratorium van onze Ziel (Daar waar de alchemist in ons aan het werk is om al het goede tot bloei te laten komen). Engel Yehuiah spoort ons aan om de kunst der Engelen Alchemie te leren en ons zodoende vele deugden eigen te maken.

 

Affirmaties

 

Ik ben gehoorzaam aan mijn hogere zelf (de koning in mij)

Ik werk voor de koning (Christus).

Ik breng liefde overal waar ik ga.

Ik ben een liefdevolle werkleider

Ik geef leiding met liefde.

 

Het goede werk

 

Beschermengel Yehuiah leert ons de kunst van het bevel voeren en schenkt ons de kracht om te werken voor het hemelse rijk op Aarde. Engel Yehuiah kan ons leren om corrigerend op te treden en dankzij haar kunnen wij veel respect en liefde verkrijgen. Zij leert ons ook om zelf respectvol te handelen en waardering te tonen. Yehuiah brengt ons de kunst van het leren luisteren naar elkaar en zorgt zodoende voor goede werkgevers en goede werkkrachten. Zij brengt een vruchtbare samenwerking en schenkt ons de vruchten hiervan door het behalen van onze doelen. Met Haar kunnen wij heel de wereld aan en is geen opdracht te zwaar. Toch raad Zij ons aan om rustig aan te doen en een juiste harmonie te vinden tussen werk en familie. Beschermegel Yehuiah wenst ons veel vrije tijd en een heleboel leuke dingen om te doen. Zij leert ons dat het niet zozeer om het geld draait maar om het bezig zijn met iets waar je van houd. Zij staat ons toe om onze taak met liefde te vervullen en maakt ons plichtbewust.

 

Doe het met liefde of doe het niet

 

Werken kan als je geliefde zijn, iets waar je aandacht aan geeft, iets waar je van houd. Als je houd van datgene wat je doet steek je je liefde erin. Alles wat je met liefde doet geeft meer waarde aan het leven en leren om alles met liefde te doen is de mooiste les die je jezelf en de mensheid kunt geven.

 

Dingen waarmee Engel Yehuiah kan helpen

 

Wanneer wij onze plaats niet vinden in de maatschappij kunnen wij Engel Yehuiah om hulp vragen Zij kan ons leren wie wij zijn en waar onze plaats is. Beschermegel Yehuiah bevrijd ons van de twijfel die ons weerhoud van op te staan en onze plaats te verwerven. Maar bovenal leert Zij ons om hier en nu tevreden te zijn met de plaats waarover wij beschikken. Indien wij promotie willen zal Yehuiah ons ook steunen daar Zij werkt aan de vooruitgang van het goede. Zij kan ons helpen om ons zelf niet te verraden en trouw te blijven aan ons eigen. Engel Yehuiah ontmaskerd de verraders in ons zelf en in ons leven en staat ons zodoende toe om ons van hen te bevrijden. Ook andere innerlijke vijanden zoals twijfel en angst pakt Zij aan door weer hoop de schenken en de liefde om op te staan voor het goede. Met Yehuiah wordt elke dag een leuke dag daar Zij de vreugdevolle en actieve werkkracht in ons wekt. Yehuiah toont ons wat er moet gebeuren, zet ons in gang en wanneer we eenmaal vertrokken zijn kan de dag niet meer stuk. Zij schenkt ons de moraal die ons toestaat om vanuit eigen beweging vorm te geven aan ons leven en leert ons om een steun te zijn voor vele anderen. Wanneer wij wat extra moed kunnen gebruiken op ons werk of tijdens sportieve activiteiten kunnen wij haar kracht aanspreken in onszelf. Zij zal steeds naar ons luisteren en ons de nodige energie schenken wanneer het leven daar om vraagt. Beschermegel Yehuiah is als een bron van onvoorwaardelijke liefde en het leiderschap dat zij brengt is dan ook weldadig van aard. Samen met haar kunnen wij datgene wat we in onze mars hebben uiten op een altruïstische wijze en zodoende bijdragen aan fijne levensomstandigheden. Engel Yehuiah brengt ons naar boven op de sociale en maatschappelijke ladder en kan ons door middel van de Engelenleer tot ongekende hoogten voeren.