BeschermengelenEngel Yelahiah, de Licht-werk-ster

Geschreven door Fengo Jabamiah   

YELAHIAH schenkt ons haar zodiakale essenties van 5 tot 10 graden Schorpioen, mensen die geboren zijn tijdens deze periode werken van nature met het programa van YELAHIAH maar iedereen kan gebruik maken van haar energien en deze Engelen essentie in zichzelf ontwikkelen.

De gaven, deugden en kwaliteiten die je dankzij YELAHIAH kan ontwikkelen zijn:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Strijdster van het licht, gebruik maken van de goddelijke gerechtigheid

* Handelen met juistheid, conflicten oplossen door het juiste gedrag

* Je orienteren op oud karma oplossen waardoor nieuwe kansen in de plaats komen

* Moed, nederigheid, dynamisme, durven opkomen voor je idealen

* Loyaliteit en de enorme kracht om te werken ten dienste van het goede

* Het verwerven van wijsheid door levenservaring

* Succes in moeilijke situaties en ze zo naar vrede leiden

Eventuele problemen die YELAHIAH je kan helpen overkomen zijn:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Brutaliteit, aggressiviteit of zelfs tirannieke neigingen die tot criminaliteit kunnen leiden

* De neiging om veel overwerk te verrichten

* egoisme, obssesief gedrag alsook fanatiek optreden

* Hoogmoed waardoor je op anderen zou kunnen neerkijken

* Zichzelf verliezen in negativiteit

De grootste kracht die YELAHIAH je schenkt is de onvoorwaardelijke en universele liefde. Wanneer je in de liefde bent en steeds naar jezelf en je medemensen kijkt met begrip en vergevingsgezindheid zal je leven een sprookje worden. Dan zal je erachter komen dat liefde en zachte begrijpelijke woorden het beste wapen zijn, dan zullen 1 voor 1 al je problemen en al je vijanden verdwijnen. Engel YELAHIAH schenkt je het vermogen om in jezelf te geloven, om te weten dat je in staat bent tot grootse dingen. YELAHIAH kan je bevrijden van alle artificiele middelen die je tot je neemt om jezelf te verzadigen. YELAHIAH kan je het zaad der ware liefde schenken. Samen met Engel YELAHIAH kan je putten uit de goddelijke bron en wanneer je dit doet zul je tot het besef komen dat er geen enkele voeding, geen enkel medicament en geen enkele drugs is dat hieraan kan tippen.

YELAHIAH heeft je een enorm gevoel voor juistheid, eerlijkheid en gerechtigheid gegeven. Dit gevoel kan je soms boos maken, woedend op jezelf of op je medemensen. Gelukkig heeft YELAHIAH je ook de nodige intelligentie geschonken om te begrijpen dat alles in jezelf begint en dat je de wereld enkel kan veranderen door jezelf te veranderen. Samen met YELAHIAH kun je de hevige emoties in jezelf transformeren tot de sublieme liefde waarmee je de hele wereld kunt helen. Samen met YELAHIAH kun je de reden van alle oorlog en stress die zich in onszelf en onze wereld bevindt achterhalen en beginnen met er iets aan te doen. Engel YELAHIAH leidt je steeds naar de juiste situaties en mensen om dit begrip te verwerven. Met de enorme dynamische kracht die YELAHIAH je schenkt kun je elke dag een stap verder zetten naar je eigen perfectie. Wanneer je je laat vullen door haar licht zul je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en je eigen daden herkennen en steeds de nodige transformaties in jezelf tewerkstellen tot en met het glorieuze moment dat je een levend voorbeeld van deugdzaamheid zult zijn. YELAHIAH leert je om van jezelf te houden ondanks al de ovolmaaktheden die zich nog in jezelf kunnen bevinden. Zij spoort je aan om met liefde aan jezelf te werken. YELAHIAH toont je dat je wanneer je positief bent en je wilskracht gebruikt om het mooie in jezelf te ontwikkelen je je automatisch bevrijdt van het lelijke. Engel YELAHIAH geeft je de kracht om iets te doen! Wanneer je gemotiveerd en geinspireerd wordt door haar zul je vele projecten kunnen beginnen en succesvol afwerken. Tijdens het uitvoeren van deze projecten zul je veel leren en een enorme vooruitgang boeken in jezelf en om je heen. Wees dus in vrede en geniet van het vreugdevolle werk, van de nuttige levensopdracht die je gegeven is. Stoor je niet langer aan al de onvolmaaktheden in de wereld en in jezelf, werk met liefde aan het goede, het mooie en het fijne zo zal voor je het weet alles wat je ooit boos maakte verdwijnen.

YELAHIAH beschermt tegen brutaliteit en aggresiviteit, tegen wrok en slechte behandelingen alsook tegen criminaliteit in onszelf en om ons heen, wat ervoor zorgt dat onrechtvaardige behandelingen dankzij de steun van deze engel succesvol overwonnen kunnen worden. YELAHIAH staat steeds voor je klaar wanneer je dringende hulp nodig hebt. Engel YELAHIAH is de verdeler van de onuitputtelijke cratieve kracht van Mars. Zij vult je met een dynamische wilskracht die je alle obstakels kan laten overwinnen. Zij brengt je dichter bij het goddelijke licht en schenkt je zo het begrip over wie je werkelijk bent. YELAHIAH schijnt haar licht op zowel je positieve als je negatieve kanten zodat je jezelf en de wereld kan trasformeren dankzij het enorme potentieel dat zij in je wakker maakt. YELAHIAH geeft je de kracht om je banden met alles wat krom is of rot te verbreken, de kracht om te vechten voor het goede. Zij vult je met de energien van Mars en zorgt zo voor oorlog en vrede, doch zij werkt ook met het licht van de Zon wat je het begrip schenkt dat je dit gevecht met een vredige afloop als eerste in jezelf moet voeren. Zij schenkt je het begrip dat het je innerlijke vijanden zijn die je het leven zuur maken. Deze vijanden heten angst en zorgen, boosheid en aggressie, het zijn de negatieve gevoelens en gedachten in je geest die vragen om begrip, liefde en vertrouwen. Wanneer we deze vijanden transformeren door de kracht van rust, liefde en vertrouwen vallen ze weg alsof ze nooit bestaan hebben, dan wordt je hemel weer helder.

Dankzij YELAHIAH kun je je van deze oude gedachten en gevoelens bevrijden waarna ook al deze energien zich niet langer in je daden, noch in de daden van degenen die je omringen zullen bevinden. Elke transformatie begint steeds in jezelf, waarna je ze vol vreugde in je buitenwereld zal waarnemen. Wanneer je hiervoor YELAHIAH aanroept helpt ze je door het aanreiken van inspiraties en situaties die heling met zich meebrengen. Geen enkele vraag om hulp aan je engel wordt ooit onbeantwoord gelaten. Hierin ligt de sleutel tot transformatie. YELAHIAH heeft je een liefdevol hart geschonken en wanneer je het haar vraagt zal ze je de moed, de wilskracht en het doorzettingsvermogen schenken om steeds verder te gaan op de weg naar gelukkig zijn.

Samen met YELAHIAH leer je om je creatieve kracht op een positieve manier te benutten, om de dingen te doen waar je van houdt. Zij schenkt je enorm veel energie en de nodige intelligentie, het juiste begrip om hiermee iets nuttigs en fijns te doen. Wanneer je op een liefdevolle wijze gebruik maakt van de energie van Engel YELAHIAH zul je je hartewens kunnen vervullen en het project waarvoor je hier op Aarde gekomen bent tot een helder idee kunnen omzetten, een schitterende toekomst waarnaar je vol hoop en vertrouwen kunt werken.

Engel YELAHIAH schenkt je een enorm begrip omtrent de wet van oorzaak en gevolg, zij toont je dat alle moeilijkheden die zich in je leven voordoen de moeite zijn om op te lossen, ze dragen steeds de sleutel tot transformatie in zich. Zelfs wanneer je voelt dat er je onrecht werd aangedaan schenkt. Engel YELAHIAH je toch de liefde en de kracht om aan alle vragen te voldoen en om je schulden te betalen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat Engel YELAHIAH je in contact brengt met de reincarnatieleer, of je op andere manieren laat inzien dat er nog dingen zijn waarvan je je nog niet volledig bewust bent of die je je niet meer herinnert.

Beschermengel YELAHIAH staat je bij om van je leven een vredig bestaan te maken. Zij toont je dat de beste manier om je vijanden te overwinnen is om te stoppen met vechten en hen precies te geven wat ze verlangen. Soms kan dit misschien gekheid lijken, soms kan de prijs te hoog lijken. Maar wanneer het geven van datgene wat ze verlangen je een vreugdevol leven, een vredig bestaan schenkt, hoe kan de prijs dan ooit teveel zijn? Beschermengel YELAHIAH toont je dat het bevechten van negativiteit met negativiteit meer onheil teweegbrengt, daarom leert ze je andere en betere strategien om het gevecht des levens steeds tot een goed einde te brengen, waarna je als een held zult kunnen genieten van je overwinning.

YELAHIAH schijnt haar licht op het positieve in alles en iedereen zodat je hier wat mee kunt doen, zodat je hieruit kunt leren en transformeren. Zij laat je begrijpen dat alles waar je je nog aan stoort elementen zijn waaraan je nog moet werken. Stoor je je aan rommel, ruim dan op. Stoor je je aan stress, probeer dan rust en organisatie in je leven te brengen. Wanneer je ongeduldig wordt, focus je dan op geduld... Focus je steeds op de tegenovergestelde eigenschap, transformeer angst tot liefde in moed en in kracht.

Engel YELAHIAH heeft van jou een echte licht-strijd-ster gemaakt en je de nodige wapens geschonken om je van dat wat je ongelukkig maakt te bevrijden. Deze wapens noemen liefde en vergiffenis en kunnen een transformatieproces in gang zetten dat leidt tot een enorme levensvreugde die je een goede gezondheid en veel geluk schenkt. Engel† YELAHIAH zal je in contact brengen met de juiste mensen, situaties of boeken waar je een voorbeeld aan kan nemen en zo kan werken ten dienste van het hoogste in jezelf.†Mythische helden alsook reŽle†wereldverbeteraars zullen je inspireren en het goede voorbeeld tonen waardoor ook jij je steentje bij zal kunnen dragen en van je leven een heerlijk avontuur maken waarin je met veel plezier de draak overwint. Dankzij Beschermengel YELAHIAH kun je een kanaal voor de hemelse krachten zijn en de goddelijke wil in de vorm van nuttige†ideeŽn en een liefdevolle moraal ontvangen. Kom dus op voor je idealen, voor het licht dat in jezelf en ieder om je heen huist. Weet dat Engel YELAHIAH je steeds bij zal staan in je taak om jezelf en alles en iedereen in je omgeving van schaduwen te bevrijden. Met Engel YELAHIAH als beschermengel zul je al je twijfels achter je laten en tot het besef komen dat iedereen de liefde van God door middel van jouw handelen verdient.

YELAHIAH heeft je de liefde geschonken voor dat wat juist en authentiek is. Zij schenkt je de mogelijkheid om verder te bouwen aan al het goede wat de mensheid en jijzelf reeds bereikt hebben. Samen kunnen jullie op reis gaan en genieten van al de mooie monumenten die de mensheid heeft achtergelaten. Deze monumenten, de helden, de profeten en de wijsheden die je erfenis zijn zullen je de juiste weg wijzen waarna ook jij hemelse monumenten op Aarde zult kunnen achterlaten en de nodige tekens en wegen aan de mensheid schenken. Engel YELAHIAH heeft je een voortreffelijk geheugen geschonken alsook de drang tot reizen en leren. Geniet van deze reizen en weet dat alles wat je tegenkomt je steeds het nodige zal onderwijzen. Je engel zal je steeds onderwijzen en bijstaan in het lichtvolle strijden tegen onrecht, samen zullen jullie de zwakkeren helpen en de onschuldigen bevrijden. Samen zullen jullie strijden voor een wereld zonder lijden. Samen zullen jullie weer hoop brengen, jullie daden zullen voor eeuwig bewaard blijven in de geschiedenis der mensheid. Engel YELAHIAH zal je de overwinning schenken. Sta dus steeds open voor haar raad, word niet kwaad maar laat je hart spreken. Vraag haar om liefde en licht, vraag haar om de nodige inspiraties en omstandigheden waardoor je steeds juist kan handelen in het heden. Wees dankbaar voor haar kostbare essentie want zij brengt je innerlijke en uiterlijke vrede. Wanneer je je taak met Engel YELAHIAH tot een goed einde brengt kan je naam even bekend worden als Jeanne D' Arc, dan zal je een echte licht-strijd-ster zijn en steeds kunnen putten uit de innerlijke vrede en vreugde die je beschermengel je brengt.

Korte samenvatting

~~~~~~~~~~~~~~

* YELAHIAH maakt van je een licht~strijd~ster. Ze leert je om je steeds op het positieve te richten

* Dankzij YELAHIAH leer je de kunst van onvoorwaardelijke liefde en vergiffenis

* YELAHIAH schenkt een heldere intelligentie en het talent om allerlei situaties te overwinnen.

* Dankzij YELAHIAH kun je vele giften en voordelen verkrijgen, alsook mooie vruchten oogsten

* YELAHIAH brengt wijsheid, juistheid, de kracht en het begrip dat ons leidt als een licht door het donker.

* Dankzij de moed die YELAHIAH schenkt zal je steeds opkomen voor het goede en het juiste

* De zegeningen van YELAHIAH zorgen voor liefdevolle gerechtigheid in het leven.