BeschermengelenGenie 12 Beschermengel Hahaiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Hahaiah is de vierde Engel van het Engelenkoor de Cherubijnen en de twaalfde in het koor van de 72 Engelen van de Levensboom en de Kabbalah. Deze liefdevolle Cherubijn werkt onder leiding van Aartsengel Raziel de welke ook wel Jofiel genoemd wordt.

Beschermengel Hahaiah regeert de periode van 25 tot 30 graden Stier, wat wil zeggen dat deze lieflijke cherubijn approximatief over ons bestaan regeert van 15 tot en met 20 mei. Uiteraard kan Zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is Haar invloed tijdens deze periode extra sterk. De personen die tijdens deze periode geboren zijn kunnen Engel Hahaiah als hun persoonlijk Genie beschouwen.

De vaardigheden en goede eigenschappen die wij door middel van het programma van Beschermengel Hahaiah tot de onze kunnen maken, of te wel de deugden en gaven die wij met Engel Hahaiah kunnen ontwikkelen en ontplooien en zodoende tot onze kenmerken en karaktereigenschappen maken:

Een positieve instelling en zelfzekerheid alsook de bescheidenheid die ons toestaat om discreet te blijven wanneer dit nodig is. Een goede intuÔtie, werkvaardigheid, vertrouwen en betrouwbaarheid. Liefde, tolerantie, gevoeligheid, rust, vrede en tederheid. Zelfinzicht en toegefelijkheid. Kalmte, zachtheid, tevredenheid en helderziendheid. Vlijtigheid en koenheid. Een enorme dynamische kracht die ons toestaat om wonderen te verrichten door middel van buitengewone acties.

Wat wij kunnen leren door het programma van Engel Hahaiah te bestuderen:

Tijd nemen om zelfinzichten te bekomen.

Het inzien en transformeren van slechte gewoontes.

Het ontcijferen van de droomwereld en oude mysteries.

Weten dat je beschermd bent, waar je ook bent.

Graag in je eentje zijn, op retraite gaan.

Het vermeerderen van je psychische gaven.

Steeds vredelievendheid zijn naar jezelf en anderen toe.

Het ondernemen van de juiste acties met onderscheidingsvermogen vanuit rust en vrede.

Het leven en al het fijne wat het heeft te geven leren ontvangen met open armen.

Het ontwikkelen van een simpele levenswijze die ons goed doet voelen.

Een kalme manier van handelen die rust en vrede brengt.

Het schenken en vinden van een veilige have in elkanders armen.

Geluk vinden in onszelf en bij elkaar.

Storingen die kunnen optreden en verholpen worden onder haar invloed:

Je tekortkomingen niet willen inzien en je fouten niet willen toegeven.

Intolerantie, overgevoeligheid en onbetrouwbaarheid.

Een overdreven strengheid naar jezelf en anderen toe.

Anderen kritisch of op ontoepasselijke wijze benaderen.

Foute uitspraken van mediums die enkel fantasie zijn.

Verwarring over dromen en realiteit, slapeloosheid.

Toevlucht in het leven zoeken tot verslavingen.

Compleet isolement van het wereldse gebeuren.

Te impulsief of agressief handelen.

Overdreven angstgevoelens.

Negatieve kijk op de wereld.

Een tekst en een dankwoord wat ik onder invloed van Engel Hahaiah

enkele jaren geleden opschreef:

Tijdens de periode die Engel HAHAIAH regeert worden wij ons bewust van al onze verdrongen angsten en verdriet, alsook van dat gene waar wij echt van houden en datgene wat wij echt willen.

Engel HAHAIAH laat al onze innerlijke gevangenen vrij, wat er voor zorgt dat lang vervlogen gedachten of dromen weer aan de oppervlakte komen. Alles wat wij wegsteken omdat het ons ongemakkelijk doet voelen komt weer te voorschijn alsook de schatten die wij in onszelf dragen, de projecten en dromen waar wij niet meer in durfden geloven.

De stem van de Profeet in ons zelf begint weer te spreken en vertelt ons dat het mogelijk is om een vreugdevol nu moment te creŽren en allen te samen in vrede te leven.

De politieke gevangen mogen wederom hun woordje doen en pleiten voor een betere wereld. De kluizenaar komt uit zijn grot en toont het licht aan de rest van onze innerlijke bevolking en 1 voor 1 worden de kaarsjes in onze innerlijke tempel aangestoken. Zodoende verlichten al deze wezens die wij in ons dragen ons pad en tonen ons de weg naar de have van vrede, het hart van ons universum.

Dankwoord:

Dankjewel Engel HAHAIAH voor de prachtige reis die wij met jou mogen maken, bedankt voor de tranen die wij mogen huilen en de liefde waarin wij mogen delen, het wezen waarin wij ons bevinden en het wezen wat wij zijn.

Dankjewel voor het helende water van liefde waarin wij steeds kunnen baden, dankjewel voor de vrijheid die ons toestaat ons zelf niet langer te verraden.

Met jou zullen wij steeds voor onszelf opkomen en ten volle gaan voor onze gedachten en onze dromen in naam van de Geest die ons allen bezielt.

De veilige thuishaven

Samen met Engel Hahaiah kunnen we een veilige thuishaven creŽren vanwaaruit een aangename samenwerking met de buitenwereld mogelijk wordt

Beschermengel Hahaiah kan ons leren om naar de veilige haven in onszelf weder te keren en daar de nodige rust en vrede te vinden om weer goed te kunnen functioneren.

Samen met Beschermengel Hahaiah kunnen wij rust schenken aan anderen door ze een veilige haven aan te bieden waar ze tot berusting kunnen komen en zodoende in voeling met hun diepste dromen.

Beschermengel Hahaiah kan ons leren om elkander te steunen door liefde en aandacht te schenken aan elkaar.

Beschermengel Hahaiah kan ons helpen bij het ontwikkelen van een uitnodigende manier van zijn en ons leren om ons hart te openen voor iedereen.

Beschermengel Hahaiah staat ons toe om elkander de hand te drukken, vriendschap te sluiten of een intense liefdesrelatie te beginnen of te vervolledigen door elkaar een veilige thuishaven te bieden waarin vriendschap, liefde en vertrouwen centraal staan.


Ons een positieve instelling eigen maken

doormiddel van de 72 Engelen van de Kabbalah

De Engelen staan ons toe om onszelf positief in te stellen, zij stellen ons in staat om wonderbaarlijke dingen waar te maken, om het beste van onszelf te geven vanuit een positieve instelling die buitengewone verwezenlijkingen mogelijk maakt.


Met liefde werken aan een mooie toekomst

Beschermengel Hahaiah schenkt ons de kracht om met liefde te werken met het beste voor ogen, zij schenkt ons de nodige kracht en de nodige moed om onze taak te verwezenlijken en staat ons zodoende bij in alles wat wij doen. Zij representeert de liefde van ons hart die aan onze mooiste toekomst werkt door hem hier en nu waar te maken.

Vertrouwen creŽren door onze beloftes waar te maken

Beschermengel Hahaiah kan ons helpen om vertrouwen te creŽren omdat zij ons aanspoort om onze beloftes waar te maken en ons een enorme dynamische kracht schenkt waarmee dit mogelijk wordt. Zij leert ons om te vertrouwen in ons zelf en brengt ons door middel van allerlei resultaten tot zelfzekerheid en wanneer wij zelfzeker zijn en onze beloftes waar maken door aan onze mooiste toekomst te werken kunnen wij een zekere zekerheid bieden aan onze medemensen.

Het verwezenlijken van goede werken

Beschermengel Hahaiah schenkt ons de wil om goede werken te verrichten en de wijsheid die bestaat uit een liefdevolle daadkracht en de nodige kennis en intelligentie die het verwezenlijken van deze werken mogelijk maakt.

Toekomst perspectieven

Beschermengel Hahaiah staat ons toe om structuur te geven aan de toekomst door ons te helpen er hier en nu de nodige grondslagen voor te leggen en ons de nodige kracht te schenken om steeds verder te bouwen met liefde en vertrouwen.

Vertrouwen en zekerheid

Engel Hahaiah leert ons vertrouwen in de resultaten van ons handelen en verzekerd ons zodoende van een goede toekomst. Maar bovenal leert Zij ons dat het bouwen aan de toekomst leuk kan zijn, dat het niet enkel de resultaten zijn die tellen doch de wijze waarop wij handelen om deze resultaten te verwezenlijken.

Beschermengel Hahaiah leert ons dus om op een liefdevolle wijze te handelen en zodoende voor geluk in onszelf en in ons leven te zorgen.

Dankzij het vertrouwen, de goede wil en de werkvaardigheden die zij ons schenkt kunnen wij er zeker van zijn dat het bouwwerk van de toekomst waar wij ons wensen voor in te zetten haar manifestatie zal kennen.

Steun bieden

Beschermengel Hahaiah bied ons een veilige thuishaven en bescherming door ons de liefde te schenken voor onszelf en voor elkaar. Zij is de representant van de goddelijke voorzienigheid in onszelf die voor redding zorgt door ons te steunen. En net zoals Zij ons steeds steunt kunnen wij elkander steunen door liefde en aandacht te schenken aan elkaar.

De liefde voor onszelf en onze medemensen

Beschermengel Hahaiah representeert de helende kracht der liefde in onszelf die ons toestaat in elkaar op te gaan en het geluk te ontvangen en te schenken.

Zij is ook aanwezig in de liefde voor onszelf die ons toestaat om met onszelf begaan te zijn en ons zodoende de mogelijkheid schenkt onszelf beter te leren kennen. Waarna er allerlei waardevolle gedachten en gevoelens naar boven komen die wij vanuit onze innerlijke wijsheid met liefde, intelligentie en daadkracht waar kunnen maken.

Beschermengel Hahaiah schenkt ons de vrijheid om onze wil te realiseren op aarde door er met liefde aan te werken en zodoende volledig op te gaan in het gene waaraan wij onze liefde en aandacht schenken.

De innerlijke bevrijding die leid tot de gewenste uiterlijke manifestatie

Engel Hahaiah kan ons leren luisteren naar hetgeen wat er in onszelf opkomt.

Beschermengel Hahaiah leert ons om onze nobelste gedachten en gevoelens in praktijk te brengen en helpt ons zodoende om onze inspiraties en aspiraties waar te maken.

Onszelf uiten en elkaar een handje helpen

Beschermengel Hahaiah kan ons ook leren om te luisteren naar elkaar en om aandacht te schenken aan al hetgeen wat er om ons heen gebeurt. Zij is de stem in ons innerlijk die ons aanspoort tot liefdevolle acties en wanneer het ons lukt om Haar en elkaar aan te raken door middel van gedachten gevoelens en handelingen zullen wij elkander de hand kunnen rijken en weten dat er altijd iemand is waarop wij kunnen rekenen. Dan zullen wij de krachten en machten die in onszelf huizen leren kennen en krijgen wij de mogelijkheid om deze goede eigenschappen uit te storten op een liefdevolle wijze.

De juiste uitkomst

Beschermengel Hahaiah kan ons leren om onszelf te uiten zonder uit te barsten en schenkt ons de mogelijkheid om datgene wat naar buiten gebracht moet worden naar buiten te brengen voor het te laat is en dat de omstandigheden ervoor zorgen dat je ontploft.

Samenwerking

Beschermengel Hahaiah helpt ons om op een juiste wijze samen te werken door ons aanrakingspunten te schenken waarin wij ons kunnen vinden. Van daaruit ontstaat een aangename wisselwerking die ons toestaat tevreden te zijn en ons voldaan te voelen.

Het werken aangenaam maken

Beschermengel Hahaiah brengt ons een aangename samenwerking vanuit liefde voor ons werk, degenen waarmee we het uitvoeren en degenen waarvoor we het tewerkstellen.

Beschermengel Hahaiah brengt ons het besef dat fouten maken niet erg is als we ervan leren en staat ons steeds op een positieve wijze bij om onszelf te corrigeren.

Zij schenkt ons de liefde voor onze taak en zal ons steeds bijstaan om ons te helpen deze taak op een juiste wijze uit te voeren.

Engelenwerk

Werken met Engelen is zorgen voor welvaren dankzij de vaardigheden die Zij representeren en samen met Hen kunnen wij de juiste samenwerking leren en zodoende van ons samenspel een aangenaam werk maken.

Vrijheid

Beschermengel Hahaiah staat ons toe om onszelf vrij te voelen en deze vrijheid te uiten voor zoverre dat dat mogelijk is. Zij leert ons om steeds rekening te houden met de omstandigheden waarin wij ons deze vrijheid veroorloven en schenkt ons de mogelijkheid om een zekere moraal en ethiek te behouden (in eer te houden) die ervoor zorgt dat wij vrij kunnen zijn en elkander vrij kunnen laten.

Affirmaties:

Ik steun het goede in mezelf en in alles en iedereen om mij heen.

Ik ben gelukkig omdat ik het juiste doe en me er met hart en ziel voor inzet.

Ik ben een goede werkkracht en zet mij in voor goede doelen.

Ik ben ijverig en stoutmoedig, gedreven door hartstocht en geestdrift.

Mijn gedrevenheid komt voort uit een liefdevol temperament.

Ik ben zelfverzekerd en draag een goede werkkracht in mij die het verwezenlijken van de mooiste toekomst (een gelukkig leven) mogelijk maakt.

Al doende leer ik om mijn woorden waar te maken en wordt ik de goede werkkracht die in mij huist.

Mijn acties zorgen voor voorspoed en door ze met liefde uit te voeren leef ik een gelukkig leven.

Ik laat alles vrij, doch behoud een zekere moraal en ethiek waardoor dit op een juiste wijze kan geschieden.

Samenvatting:

Beschermengel Hahaiah ontwart gedachten en gevoelens en bevrijd ons zodoende uit de verwarring waarna een aangename samenwerking als vanzelf, vanuit onszelf mogelijk wordt.

Mensen die geboren zijn tijdens de periodes die Beschermengel Hahaiah regeert hebben van nature een goede intuÔtie waar zij steeds op kunnen rekenen alsook de gave om steeds gereserveerd en discreet te zijn.

Mensen met Engel Hahaiah als beschermengel hebben het in zich om een veilige thuishaven en een aangename werkplek te creŽren waar zij zich in alle rust, doch met een grote gedrevenheid kunnen wijden aan hetgeen waar zij het meest van houden.

Conclusie:

Beschermengel Hahaiah laat ons drinken uit de bron der hemelse inspiratie en brengt ons naar de wens put in ons onderbewuste vanwaaruit de goddelijke rijkdom die ons geschonken is dan weer naar boven kan komen.