Het Engelenkoor der Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Engelen Tronen laten ons drinken uit de beker van het noodlot en schenken ons het zwaard der gerechtigheid dat ons toestaat om steeds met onderscheidingsvermogen de juiste keuzes te maken.

De Engelen van het Engelenkoor der tronen zorgen voor het nodige licht, het nodige begrip, de nodige intelligentie waarmee wij de beproevingen des levens kunnen begrijpen en de goede opportuniteiten die ons steeds aangeboden worden kunnen zien.

De Engelen Serafijnen openbaren de mens zijn lot, zijn levensopdracht: de wil van God de Vader.

De Engelen Cherubijnen schenken ons de liefdevolle motivatie waarmee wij aan het werk kunnen gaan en vullen ons leven met voorspoed en geluk zodat wij steeds de nodige middelen tot onze beschikking hebben om een goed werk te verrichten. Het waardevolste ingrediënt dat zij ons kunnen schenken is de Christus-Liefde.

De Engelen Tronen zorgen voor de juiste omstandigheden waarin dit lot zich kan voltrekken en letten erop dat alles op de juiste wijze verloopt.

Zij brengen ons de suprême intelligentie van de Heilige Geest

Wanneer deze intelligentie ons wezen vult en ons zelfbewustzijn aanpast aan haar wetten zullen wij tot verlichtende besluiten komen die onszelf en onze omgeving volledig zullen veranderen op positieve wijze waardoor het net zal zijn alsof wij een reis hebben ondernomen naar het land van onze dromen.

Doch wanneer wij de wetten van de Heilige Geest niet in onszelf ontwikkelen en onze manier van gedragen niet verandert is het best mogelijk dat de Engelen van het Engelenkoor der Tronen ons op reis sturen en in een omgeving plaatsen die als een levend voorbeeld zal zijn voor ons.

Een voorbeeld van de deugdzaamheid die wij dienen te ontwikkelen in onszelf of een voorbeeld van de chaos die erin onszelf heerst en waar wij dringend wat aan moeten doen. 1 ding is zeker, zij zullen ons steeds in de juiste omstandigheden plaatsen en zo bijdragen aan onze verdere ontwikkeling.

Het Engelenkoor der Tronen helpt ons om op het juiste pad te blijven door ons door middel van onze levensomstandigheden de weg te wijzen, wanneer alles goed gaat en iedereen ons helpt wil dit zeggen dat wij op het juiste pad zitten doch wanneer wij steeds in moeilijkheden terecht komen en onze medemensen ons straffen wil dit zeggen dat wij iets aan onze manier van gedragen moeten doen.

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen zullen er steeds voor zorgen dat de nodige aanpassingen zich in onszelf voltrekken zodat wij de vredige weg naar het paradijs zo snel mogelijk kunnen vinden.

Doch het kan ook best zijn dat zij ons het donkere bos in sturen zodat wij onze eigen wilde beesten leren kennen, of dat zij ons op het moeilijke pad vol met obstakels sturen zodat wij de nodige kracht en het nodige besef ontwikkelen om met de wilde beesten die in ons huizen om te gaan, en ook hen de kans kunnen schenken om mee te gaan op het vredige pad dat leidt naar het land der liefde.

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen verbeteren alle fouten in ons bewustzijn en zorgen voor de juiste aanpassingen in ons geweten zodat wij op een harmonieuze wijze ons lot kunnen volbrengen.

Wanneer de beproevingen op onze weg moeilijk zijn en het gewicht van onze taak te zwaar is zullen de Engelen van het Engelenkoor der Tronen ons meer duidelijkheid omtrent de reden, het hoe en waarom van ons lijden doen inzien. Zij tonen ons dat wij door middel van dit lijden tot diepere inzichten omtrent onszelf en de wereld komen.

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen reinigen ons met hun goddelijke vuur en bevrijden ons zo van alle illusies, alle negatieve manieren van denken, voelen en doen. Zij zorgen ervoor dat de latente Godheid in onszelf ontwaakt.

De Godheid in onszelf kan zich uiten door middel van de deugden die wij met de Engelen en de Aartsengelen kunnen ontwikkelen.

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen kristalliseren datgene wat de Engelen Serafijnen en de Engelen Cherubijnen in gang hebben gezet, het zijn de Engelen van het lot die regelen waar we geboren worden, naar welke school wij gaan, wat voor werk dat wij doen en welke mensen wij ontmoeten.

Men zou Hen als onze hemelse opvoeders kunnen bekijken, als strenge doch liefdevolle leraren die steeds het beste met ons voor hebben. Zij helpen ons om het plan van ons hogere zelf te realiseren alsook om ons karma te betalen en zullen steeds verder gaan met dezelfde lessen te herhalen totdat wij ons deze lesstof eigen hebben gemaakt en wij naar de volgende klas mogen.

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen evalueren onze vooruitgang en zorgen voor de nodige correcties. Zij zien erop toe dat alles volgens ons levensplan verloopt en helpen ons om met onze intelligentie het schip des levens te besturen over de wateren van liefde en lijden. Zij helpen ons om steeds boven water te blijven en ons niet te laten verleiden door de egoïstische begeerten van onze aardse persoonlijkheid.

De Engelen Tronen leren ons om te varen naar onze bestemming als echte kapiteins. Zij onderwijzen ons de regels van het varen door het leven en zorgen ervoor dat wij steeds de juiste koers aanhouden.

Zij leiden ons door het avontuur des levens en doen ons de zin van de reis inzien. De reizen met hen kunnen soms door hevige stormen gaan. Doch uiteindelijk brengen zij ons toch naar de schat aan ervaringen die wij opdoen tijdens deze reis waarna wij kunnen genieten van de vele vreugdevolle resultaten op het paradijselijke eiland van onze dromen.

Gebed

Bedankt lieve Engelen Tronen dat wij dankzij de goddelijke intelligentie die jullie ons schenken het schip des levens kunnen besturen en leiden over de wateren der wensen. Bedankt dat jullie ons hoofd boven water houden zodat wij ons niet langer laten meevoeren door onze lagere instincten en wij als echte kapiteins kunnen varen naar het eiland van onze dromen.

Bedankt lieve Engelen Tronen dat jullie ons leren varen en zo behouden voor alle gevaren. Bedankt voor de reis, bedankt voor het mooie avontuur dat het leven is, bedankt dat jullie ons leiden, zodat wij steeds de juiste koers kunnen aanhouden en heelhuids door alle stormen kunnen gaan. Bedankt voor het leven, bedankt voor het bestaan.