Huis van de 72 Engelen

Het Engelenkoor der Heerschappijen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Tzadkiel of te wel Hesediel heerst over de krachten van Jupiter en het Engelenkoor der Heerschappijen. Hij kan ons leren om verdraagzaam te zijn en het leven met een glimlach te beschouwen. Zadkiel is de heerser van de goddelijke overvloed welke de onze word wanneer wij net als hem onze energie investeren in het grotere goed. Zodoende doet Aartsengel Zadkiel alles wat goed is groeien en motiveert hij ons om hiermee verder te gaan. Zadkiel brengt ons welvaart en succes en spoort ons aan om de vruchten van ons werk te delen met onze medemens. Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen kunnen ons leren om genereus te zijn. Zij brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

Het Engelenkoor der heerschappijen bestaat uit 8 Engelen die ons elk op hun eigen manier voorspoed en vooruitgang brengen

Nith-Haiah eerste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons de magie van de seizoenen en leert ons om te werken met de elementen. Nith-Haiah representeert de magiŽr in ons zelf en staat ons toe om vanuit onze intuÔtie te werken. Het is de Engel der wijsheid en Zij brengt ons vrede.

Haaiah tweede Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen wekt de diplomaat in ons en staat ons toe om datgene wat er in ons omgaat op een discrete wijze te uiten. Dankzij Haar kunnen wij steeds goede raad in ons zelf vinden. Haaiah kan ons helderziendheid schenken waarna wij de dingen zien aankomen en zodoende steeds goede raad kunnen geven. Haaiah is de goede raad-geef-ster van de Zodiak.

Yeratel derde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons vrijheid en licht en bevrijd ons van onze innerlijke vijanden (die bestaan uit onze angsten en zorgen). Hij verlicht ons wezen door ons te bevrijden van alles wat onze groei beperkt en staat ons toe om naar het licht toe te groeien. Hij motiveert ons om moedig verder te gaan met het scheppen van een betere leefwereld. Yeratel is als een ambassadeur van God die ons er bewust van komt maken dat wij hier op aarde zijn om het Goddelijke rijk te vestigen. Hij verteld ons dat alle natuurlijke bronnen aanwezig zijn, dat overvloed ons omringd en dat het enkel van onszelf afhangt hoe wij het paradijs dat ons geschonken is door God inrichten.

Seheiah vierde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt de juiste dynamiek in ons leven en zorgt voor verjonging, genezing, vurige passie en kracht. Zij schenkt ons een goede gezondheid en een lang en gelukkig bestaan. Dit doet Zij door ons attent te maken op onze manier van leven en wat zij veroorzaakt.

Reiyel vijfde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen bied bescherming en brengt vooruitgang. Hij stimuleert ons om ons te verheffen boven alles wat platvloers is en schenkt ons de mogelijkheid om steeds met een verheven perspectief door het leven te gaan. Hij moedigt ons aan om ons steeds te verbeteren en nodigt ons uit om fier te zijn over datgene wat wij reeds verwezenlijkt hebben.

Omael zesde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen staat ons toe om te genieten van al het fijne dat de wereld te bieden heeft en maakt ons ervan bewust dat onze dankbaarheid, ons gelukkig zijn het grootste geschenk is dat wij God en de Wereld kunnen geven. Dankzij Omael word alles wat goed is groter en mooier. De dankbaarheid die dit in ons oproept zet de magische krachten van Engel Omael in ons aan het werk.

Lecabel zevende Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen schenkt ons een praktische intelligentie en een oplossingsgerichte geest. Hij staat ons toe om hier en nu aanwezig te zijn en tot het volle besef te komen omtrent de mogelijkheden die ons geboden worden. Hij opent onze ogen voor de goddelijke voorzienigheid in al haar vormen en toont ons zodoende de ware schoonheid die deze wereld herbergt. Wij kunnen met Hem communiceren in de bossen en de velden. Maar ook in onze slaapkamer of aan een gezellig tafeltje met kaarslicht kunnen wij Hem uitnodigen. Wanneer het contact met de Engel eenmaal gelegd is kunnen wij om de nodige oplossingen vragen.

Vasariah achtste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons een goede inborst en schenkt ons de gratie om steeds vergevingsgezind te kunnen zijn en clementie te vertonen. Hij leert ons dat het schenken van kansen meer goeds teweeg brengt dan het zich onthouden hiervan. Samen met Hem kunnen wij leren om ons te verzoenen en te houden van elkaar als een grote familie. Als laatste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgt zij ervoor dat al de voorgaande krachten zich in ons kunnen vestigen en brengt ons zodoende een beetje van elke Engelen Heerschappij. Zij doet het hemelse plan van Aartsengel Tzadkiel op aarde nederdalen en staat ons toe om onze meest verheven verlangens vorm te geven en een leven naar wens in te richten alsook om bij te dragen aan een beter leven voor iedereen die wij tegenkomen op ons pad. Wanneer wij ons geroepen voelen om leiding te geven of op een andere manier bij te dragen aan de verspreiding van het goede kan zij ons de juiste woorden in de mond leggen en de macht schenken om met deze woorden grote transformaties op gaan te brengen. Deze veranderingen zullen zorgen voor voorspoedige situaties waar heel veel goeds uit voort zal komen en zodoende kunnen wij onze levensopdracht waarmaken en onze roeping op magistrale wijze uitvoeren.

De zegeningen die de Engelen Heerschappijen in ons leven brengen zijn wonderbaarlijk van aard en wanneer wij in contact treden met Hen kunnen wij Hun om een gunst vragen. Weet dat zij elke vraag zullen beantwoorden en dat de Heerschappijen ware weldoeners zijn. Indien wij een goed project hebben kunnen wij aan de Engelen Heerschappijen vragen om ons te helpen met het realiseren ervan. Zij zullen dan zorgen voor de nodige energie en toewijding en ons inspireren en motiveren om steeds verder en verder te gaan met datgene wat wij willen verwezenlijken. Het doorzettingsvermogen dat zij ons kunnen schenken is enorm en wanneer wij met de Engelen Heerschappijen in zee gaan dan is voorspoed en welstand verzekerd.

De Engelen Heerschappijen investeren voornamelijk in ons door het schenken van de wetenschap die ons toestaat ons leven naar wens in te richten en wanneer wij gemotiveerd verder gaan met het bestuderen van hun leringen zullen wij tot het besef komen dat wij allen de mogelijkheid hebben om het leven hier op aarde aangenaam te maken. Zij schenken ons steeds nieuwe kansen en sporen ons aan om te genieten van onze welverdiende rust na het ondernemen van de nodige stappen. Samen met Hen kunnen wij gerust door de wereld wandelen en wordt het paradijselijke wat reeds aanwezig is aan ons ontsluiert. Zij helpen ons om ons te richten op alles wat mooi is en zullen ons steeds aansporen om het goede te doen groeien. Wanneer wij net als Hen leren om onze energie te investeren in ideeŽn die voorspoed en welvaart brengen zullen wij de hemelse visie hier op aarde kunnen verkondigen. Zodoende maken de Heerschappijen de Engel in ons wakker en openen zij de poort naar het paradijs wat het onze kan worden wanneer wij het aandurven om met hen aan de slag te gaan en zodoende vorm te geven aan de wereld van onze dromen.

De Heren (het Engelenkoor der Heerschappijen) zijn welwillend en genadig, ze tonen compassie en gedragen zich vriendelijk. Ze zijn genereus en schelden onze schulden kwijt. Hun goedertierenheid zorgt voor de groei van al het waardevolle. Hun barmhartigheid zorgt voor grote transformaties en bevrijd ons van het negatieve. Zij zijn ons allen goedgunstig en hun voornaamste taak bestaat uit het schenken van kansen en het brengen van mogelijkheden. De Heren zijn vergevingsgezind en verlenen gratie aan iedereen. Hun clementie is onuitputbaar en de zegeningen die zij ons brengen zijn ontelbaar. Zij zijn de bron van al het welbehagen in ons bestaan. Wanneer wij een comfortabel leven wensen kunnen wij hen vragen hoe wij dit kunnen verwezenlijken. De Engelen Heerschappijen kunnen ons leren om van het leven te genieten zonder gulzig te worden of op de ťťn of andere manier te overdrijven. Zij leren ons om in het juiste midden te blijven en kunnen ons de kunst van het leiding geven aanleren.

 

Beschermengel Nith-Haiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Nith-Haiah is de eerste Engel van het†Engelenkoor der Heerschappijen (ook wel de Heren genoemd) en werkt onder leiding van Aartsengel Tzadkiel. Tzadkiel en de Heerschappijen werken voornamelijk met de energieŽn van de planeet Jupiter doch Zij brengen ons ieder voor zich ook de essentie van een andere planeet. Nith-Haiah schenkt ons de krachten van Jupiter en Uranus en zorgt er zodoende voor dat wij steeds gemotiveerd zijn om onze wijsheid te verspreiden (als een licht dat hoop en vrede brengt).

Nith-Haiah regeert van 23 tot en met 27 juli (de eerste vijf graden van het dierenriemteken Leeuw) iedereen die tijdens deze periode geboren is heeft Nith-Haiah als Beschermengel.

Engel Nith-Haiah schenkt ons de hemelse wijsheid in de vorm van verlichtende ideeŽn die ons allen vooruit kunnen helpen. Zij is de visionair die ons onze mooiste toekomstvisie toont. Nith-Haiah bergt de kennis die ons toestaat om een wereld naar ons beeld te creŽren. Zij schenk ons de wijsheid om rechtvaardig op te treden en steeds juist te handelen. Nith-haiah raad ons aan om altijd een positieve uitkomst voor ogen te houden en opent zodoende de poort naar geluk en liefde voor ons.

Beschermengel Nith-Haiah kan ons leren om voorspoed en welvaart aan te trekken. Dit doet Zij door ons vrolijk en enthousiast te maken. Nith-Haiah is als een bron van goede energie die weer magie in ons leven brengt. Engel Nith-Haiah toont ons hoe magisch het leven kan zijn wanneer wij geloven in ons eigen en in onze mooiste dromen. Zij spoort ons aan om de wijsheid en de kennis die wij in ons dragen door te geven aan onze medemens. Zij bevrijd ons van onwetendheid door ons steeds weer nieuwe kennis aan te rijken en net zoals haar kunnen wij mensen bevrijden door hen de nodige wetenschap te schenken. Samen met Engel Nith-Haiah word het ons toegestaan om de waarheid beetje bij beetje te leren kennen en wanneer wij enthousiast met haar aan het werk gaan kan zij ons vele mysteries onthullen.

Initiatie in de Witte Magie

Engel nith-Haiah kan ons leren om de natuurkrachten aan te wenden ten dienste van het goede. Zij brengt ons de magie der wijzen (welke de magie van God is) die ons van alles wat duister is kan bevrijden. Zodoende beschermt Zij ons tegen zwarte magie en verlost zij ons van ongewenste betoveringen. Engel Nith-Haiah helpt ons bij het ontwikkelen van optimisme en morele kracht (goede moed). Zij zorgt voor sereniteit, rust en vrede en schenkt ons de mogelijkheid om de magie des levens te begrijpen alsook de gave om hier op in te kunnen spelen wanneer nodig. Zij leert ons toveren door ons in contact te brengen met onze innerlijke krachten en ons te leren deze aan te wenden ten dienste van de vooruitgang. Engel Nith-haiah leert ons om zelf kleur te geven aan ons bestaan. Samen met haar kunnen wij ons leven leren inkleuren naar wens en zodoende vorm geven aan ons eigen belevingswereld.

Leren werken met Engelen

Wanneer wij geÔnteresseerd zijn in witte magie en we willen leren werken met Engelen kunnen wij samen met Beschermengel Nith-Haiah de leringen van de praktische en de magische Kabbalah verder bestuderen. Zij kan ons onderwijzen in het toepassen van al de Engelenkrachten in ons dagelijkse bestaan. Wanneer we vol goede moed met haar aan de slag gaan kunnen wij de hemelse wijsheid die zij ons brengt hier en nu aanwenden en zodoende onze meest verheven gedachten neerzetten op Aarde.

Harmonie vinden

Beschermengel Nith-Haiah schenkt ons kennis omtrent de wetten van het universum en helpt ons om in overeenstemming hiermee te handelen. Zij leert ons om onze spirituele krachten op een harmonische wijze samen te bundelen met de krachten van de natuur. Zij brengt ons de magie van de seizoenen en leert ons om alles op zijn tijd te laten geschieden. Zij maakt ons aandachtig voor het ritme van de wereld en kan ons de geheimen van de tijd ontsluieren wanneer we het haar vragen. Zij staat ons toe om harmonie te vinden met datgene wat is en om vooruit te gaan op een natuurlijk ritme wat bijdraagt aan het algemeen goed.

Vooruitgang door het brengen van wijsheid en kennis

Beschermengel Nith-Haiah schenkt ons ambitie en helpt ons vooruit. Nith-Haiah leert ons om onze macht niet uit handen te geven en zelf heer en meester te blijven over ons leven maar schenkt ons ook een diep respect voor het mee-ster-schap wat anderen reeds bereikt hebben. Nith-Haiah brengt ons in contact met de autoriteit in ons zelf (de Lieve Heer) en leert ons een een zekere bescheidenheid in ere te houden wanneer wij geconfronteerd worden met wezens die meer kennis en wijsheid hebben dan ons. Beschermengel Nith-Haiah staat ons toe om contact te leggen met de Engelen en de Verlichte Meesters waarna wij zelf verdere stappen naar verlicht leiderschap kunnen ondernemen. Beschermegel Nith-Haiah helpt om de meester in ons zelf te vinden en brengt ons zodoende in contact met de bron van al het goede. Zij staat ons toe om te putten uit deze bron wanneer het leven ons hier om vraagt en spoort ons aan om de liefde en de wijsheid vanuit deze bron te laten stromen naar al het gene wat ons omringt. Zodoende kunnen wij het licht wat in ons zelf huist (de theoretische kennis en ervaringswijsheid die wij hebben opgedaan) door geven aan onze medemens.

Mensen die geboren zijn onder de sterren van Engel Nith-Haiah zijn uitstekende leiders. Ze hebben het in zich om de wijsheid en de kennis die de Engelen ons schenken om te zetten in begrijpbare concepten en kunnen zodoende aanzetten tot het waarmaken van onze meest verheven idealen. Samen met hen wordt het ons toegestaan om de eerste stenen van het hemelse Jeruzalem te plaatsen en ons leven op een paradijselijke wijze in te richten.

 

Beschermengel Haaiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Haaiah is de tweede Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen. Beschermengel Haaiah werkt met de krachten van Jupiter en Saturnus en brengt ons zodoende voorspoed en welvaart. Zij schenkt ons de praktische intelligente die ons toestaat de dingen goed aan te pakken. Mensen die geboren zijn onder Haar sterren zijn vaak geraffineerd. Zij kunnen zeer diplomatisch optreden. Wanneer wij nood aan goede raad hebben zijn zij de aangewezen personen om ons tot te wenden. Ook kunnen zij ons uitstekend bijstaan als advocaat en ons verdedigen en steunen wanneer wij daar nood aan hebben. Ze zijn edel en ridderlijk van aard en staan steeds klaar om hun medemens te helpen alsook om zich in te spannen voor Moeder Aarde en de Lieve Heer. Het zijn zij die de waarheid in onze wereld aan het licht kunnen brengen en ook zij die zich daar steeds voor in zullen zetten. Haaiah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 28 juli tot en met 1 augustus.

Ware gerechtigheid

De Engelen van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgen ervoor dat gerechtigheid geschied. Engel Haaiah is de brenger van deze gerechtigheid en wanneer wij ons tot haar wenden en vragen om haar oordeel zal zij ons een rechtvaardig antwoord schenken. Zij doet ons inzien dat ware gerechtigheid niet bestaat uit het straffen van de misdadiger maar uit het bevrijden van de onschuldigen. Ware gerechtigheid straft niet, zij brengt enkel de waarheid aan het licht en spoort ons aan tot de nodige veranderingen. Ware gerechtigheid bevrijd en brengt het goede. Ware gerechtigheid is zorg dragen voor iedereen en alles eerlijk verdelen. Als de ware gerechtigheid zou heersen dan zou iedereen op Aarde in vrede leven. De ware gerechtigheid brengt ons enkel het goede en door het goede te brengen verdrijft zij het kwade. Ware gerechtigheid bevrijd ons van al onze boeien en staat ons toe om ieder zijn eigen weg te gaan alsook om allen te samen in vrede te leven.

Beschermegel Haaiah kan ons leren om op een vredevolle wijze voor ons zelf op te komen. Dankzij Haar kunnen wij de gave der diplomatie ontwikkelen. Zij leert ons om rustig te luisteren naar onze eigen innerlijke raad vooraleer wij ons uit drukken. Zij kan ons leren om op de juiste wijze te handelen en spreken wanneer wij ons in het nauw voelen gedreven en kan ons zodoende bevrijden uit benarde situaties. Samen met haar kunnen wij welsprekend worden en veel goeds veroorzaken door middel van onze woorden. De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer wij met Engel Haaiah aan het werk gaan kan deze kracht zich aarden door middel van ons. Zij kan ons de nodige woorden brengen en wij kunnen ze opschrijven of uitspreken. Zodoende zorgt Haaiah voor uitstekende mediums.

Het voorzien van veranderingen

Beschermegel Haaiah kan ons de kunst van het toekomst voorspellen leren en allerlei andere mediamieke gaven schenken wanneer wij besluiten met haar aan de slag te gaan. Engel Haaiah staat ons toe om goed te oordelen en geeft ons een uitstekend onderscheidingsvermogen doch behoed ons er ook voor om steeds al met een oordeel klaar te staan. Zij spoort ons aan om onbevooroordeeld te handelen (Dit kan soms moeilijk zijn, zeker als je denkt dat je de toekomst reeds kunt voorzien. Weet daarom dat datgene wat je voorziet getransformeerd kan worden naar wens en dat de toekomst niet vast staat maar eerder in een soort van constante verandering is. Vandaar dat het steeds wijs is om goede raad te geven en aan te zetten tot het juiste wanneer wij de toekomst voorspelen, want het is aan hen die de problemen aan zien komen om ervoor te zorgen dat ze niet ontstaan. Zodoende kunnen wij van onze mediamieke gaven gebruik maken en anderen steeds de juiste raad aanreiken).

De goede raad in ons zelf

Engel Haaiah is de goede raad-geef-ster in ons zelf en zij brengt licht (kennis en liefde) overal waar zij aanwezig is. Beschermengel Haaiah brengt de waarheid in ons zelf aan het licht door onze innerlijke wereld te openbaren. Wanneer wij het haar vragen kan Engel Haaiah de juiste woorden in onze mond leggen. Zij representeert de stem in ons zelf die steeds voor alles een oplossing vind. Engel Haaiah kan ons leren om ons terug te trekken wanneer nodig en zal ons steeds aansporen om de nodige rust te nemen zodat wij in vrede door het leven kunnen gaan en gemotiveerd verder kunnen werken aan de verspreiding van het licht dat zij ons schenkt. Haaiah haalt het beste uit onszelf naar boven en spoort ons aan om dit te delen met onze medemens. Zij representeert het licht in ons wat voor iedereen het beste wenst. Zij is de ideale vriendin voor iedereen die steun vanuit het Engelenrijk nodig heeft en staat klaar om degenen die haar hulp nodig hebben verder op weg te helpen. Beschermengel Haaiah representeert de bron van goede raad in ons zelf en wanneer wij leren luisteren naar haar zal zij het contact met de Heer in ons zelf versterken. Dankzij deze innerlijke connectie word het ons toegestaan om net als Engel Haaiah een goede raad-geef-ster te zijn en het licht van de Heer te verdelen in de vorm van wetenschappelijke kennis en onvoorwaardelijke liefde.

Politieke wetenschap

Beschermengel Haaiah kan ons leren om goed te spreken en op te komen voor de minder bedeelden. Wanneer wij wensen bij te dragen aan een betere wereld kan zij ons aansporen om in de politiek te gaan of op een andere manier onze ideeŽn de wereld in te brengen en te zorgen voor een samenwerking die het verwezenlijken van deze ideeŽn mogelijk maakt. De beschermelingen van Haaiah zijn de uitgesproken personen om een regering te vormen aangezien zij eerder als onbevooroordeelde waarnemers en raadgevers fungeren dan als heersers. Zij kunnen ons de juiste middenweg tonen en leren om de uitersten te verenigen door ons onbevooroordeeld op te stellen. Zij leren ons om de wereld waar te nemen en onze conclusie te trekken doch maken ons er ook bewust van dat iedereen de wereld waarneemt op zijn eigen manier en dat de de manier waarop we de dingen waarnemen dus ook voor een stuk van ons zelf afhangt. Engel Haiah leert ons om ons te verplaatsen in de belevingswereld van de ander en zorgt zodoende voor begrip en vrede. Zijn beschermelingen zijn uitstekende leiders en kunnen veel beteken op politiek en sociaal gebied. Doch vaak fungeren zij eerder als de raadgevers en blijven zij een beetje op de achtergrond. Sommigen van hen zijn toch bekend geworden en tot ons gekomen in sprookjes en legendes. Zo hebben we bijvoorbeeld Merlijn de tovenaar die zowel goede raad gaf als actie ondernam. Beschermengel Haaiah staat ons toe om onze partner en de andere mensen om ons heen zodanig te inspireren dat er grootse dingen worden ondernomen die vele verbeteringen brengen. Dit zorgt ervoor dat alles in ons leven voorspoed kent en zodoende wordt het ons toegestaan onze mooiste dromen waar te maken.

Opkomen voor onszelf

Beschermengel Haaiah leert ons om eerlijk te zijn met ons zelf en op te komen voor ons eigen. Zij staat ons toe om het heft in handen te nemen en te streven naar een betere leefwereld. Zij maakt de leider in ons wakker die voor ons allen het beste wil. Door het aanvaarden van zijn leiding en het uitvoeren van zijn goede raad wordt het ons toegestaan om dit te verwezenlijken. Engel Haaiah bied ons een hemels perspectief en staat ons toe om hier gestaag naar toe te werken.

 

Beschermengel Yeratel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Yeratel werkt met de krachten van†Aartsengel†Hesediel (ook wel Tzadkiel genoemd). Tzadkiel en Yeratel werken nauw te samen aan het brengen†van overvloed en vrede op Aarde. Zij investeren hun welwillendheid enkel in goede doelen doch zijn zeer genereus en ruimdenkend van aard. De personen die geboren zijn onder Hun invloed kunnen ons aantonen wat er werkelijk toe doet en dragen een uitermate goed gevoel voor gerechtigheid in zich. Hun levenstaak is vaak iets dat voor veel opheldering zorgt. Yeratel is de Beschermegel van iedereen die geboren is in de periode van 2 tot en met 6 augustus alsook van de personen geboren op ťťn van de volgende dagen: 3 februari, 16 april, 30 juni, 13 september en 25 november.

Voorwoord

Diep van binnen kent iedereen het doel van het leven, een Engelen Lezing zorgt voor de innerlijke connectie die ons toestaat om dit doel te weten te komen. De Engelen leren ons om naar ons eigen te luisteren en verbinden ons met de innerlijke stem die voor alles een oplossing heeft. De Engelen herinneren ons aan het potentieel waarover wij beschikken en staan ons toe om dit waar te maken. Vaak brengen Zij door middel van een Lezing bevestiging aan zij die daar nood toe hebben en steeds sporen Zij ons aan tot het beste.

Bij deze wil ik de Engelen danken voor al de waardevolle inspiraties die door middel van het maken van deze lezing zijn ontstaan en deze studie beginnen met een gebed wat op het laatste tot leven kwam.

Dankjewel voor de verlichtende gedachten

Dankjewel Yeratel voor het charisma en de overtuigingskracht die jij mij brengt, dankjewel voor de vooruitgang en het succes dat jij steeds schenkt. Bedankt voor al het goede wat jij in mezelf en in mijn leefwereld tot leven brengt. Bedankt voor de onvoorwaardelijke liefde die in mijn hart woont en de verlichtende intelligentie die mijn gedachten kroont. Bedankt dat ik heer en meester mag zijn over mijn leven en dat ik steeds de energie heb om het beste van mijzelf te geven.

Geschenken van Engel Yeratel

Vrijheid en gerechtigheid

Inzichten die tot zelfkennis leiden

Bewustzijn van je eigen kracht

De kans om jezelf te zijn

Goede raad van Engel Yeratel

Tot je levenstaak behoort het brengen van liefde en voorspoed op Aarde. Het ontwikkelen van de wel-doen-ster in jezelf, de filantroop, de wereldverbeteraar. Luister naar de woorden en de gevoelens die opkomen vanuit je geest en je hart tijdens het bestuderen van onze boodschappen en sta open voor het wonderbaarlijke leven wat je te wachten staat wanneer je het aandurft om te geloven in jezelf en je vol vertrouwen leert om de nodige stappen te zetten naar het voor jouw gestelde doel. Laat je mindset (je overtuigingen) steeds positief zijn doch vergeet niet om ook op tijd en stond weer te herladen en je te herbronnen door te genieten van je welverdiende rust.

Vrijheid verwerven door voor jezelf op te komen

Beschermegel Yeratel spoort je aan om op te komen voor wie je bent en staat je zodoende toe om meer vrijheid te verwerven. Door middel van je leven leert hij je om in je eigen kracht te staan en authentiek†te blijven. Hij heeft van jou een echte voor-vecht-ster van het goede gemaakt en je de kracht geschonken om je te bevrijden van alles wat schadelijk voor je is en je groei belemmert. Hij is steeds met je en beschermt je in elke omstandigheid door je attent te maken wanneer dingen mis lopen en je controle te schenken over je eigen. Yeratel leert je om je eigen meester te zijn en zal je zodoende steeds behoeden voor gevaren. Wanneer je toch gevaar in je leven tegenkomt dan doet Yeratel je inzien hoe dit zijn bron vond in jezelf. Hij leert je dat je aantrekt wat je tot leven wekt en geeft je bij deze het heft in handen. Wanneer je samen met hem je leven op orde brengt†en alles naar behoren organiseert†kan de toekomst je enkel toe lachen en zul je overspoeld worden door de vele zegeningen†die je te wachten staan met Yeratel als persoonlijk Genie.

Affirmatie

Ik ben zelfzeker en vol goede energie.

De vrijheid om jezelf te mogen zijn en te leven op jouw manier

Wees trots op jezelf en stel vertrouwen in je eigen want je bent ťťn van de uitverkorenen van God met Yeratel als Beschermegel. Erken de wijsheid in jezelf door het contact met Yeratel aan te knopen en het licht wat in je innerlijk brand als een vuur te laten zijn waarmee je de mensheid kunt verlichten. Je draagt een vlam in je die bestaat uit kennis en liefde en wanneer je begint met het verdelen van je schatten door je licht te delen met iedereen om je heen zul je erachter komen hoe rijkelijk je bent bedeeld.

Boodschap van Engel Yeratel

Ik help je bij het verspreiden van het licht dat beschaving brengt en zorg zodoende voor harmonie en vrede, voor rust en voor beloningen.

Het ontwikkelen van je licht (je kennis en je wijsheid) en het brengen van de boodschap van je Beschermegel op Aarde

Yeratel brengt het licht in je tot ontwikkeling door je te bevrijden van datgene wat je groei in de weg staat. Dit kunnen slechte gewoontes zijn of illusies die je weerhouden van het volgen van je hart. Door je te bevrijden van je angsten en je zorgen bevrijd je je tegelijkertijd van je uiterlijke problemen aangezien je deze dan minder vaak tegen zal komen dankzij je positieve mindset. Onthoud†dat elk probleem zijn oorsprong vind in jezelf en dat jij de sleutel van je transformatie in handen hebt. Maak gebruik van deze sleutel door de juiste draai aan je leven te geven en heb er vertrouwen in dat alles steeds in orde zal komen wanneer je dankzij je uitmuntende organisatie talent een waar spektakel†maakt van elk moment.

Beschermengel Yeratel nodigt je uit om zijn licht (inzichten en wijsheden) te brengen†aan de mensheid door het verspreiden van goede geschriften. Dit kun je doen door zelf te schrijven en je eigen geschriften te verspreiden of door de wijsheid die ons geschonken is door te geven. Het uitgeven en verspreiden van grootse schrijfwerken die een positieve invloed op de beschaving hebben behoort tot je mogelijkheden. Ook is het je toegestaan om de wijsheid die je in jezelf draagt te verkondigen voor een groot publiek. Wees je bewust van het effect dat je hebt op mensen wanneer je hen iets verteld of aanmoedigt om vol goede moed verder te gaan. Verspreid de juiste visie en maak dingen duidelijk die anderen niet duidelijk durven te maken. Kom op voor je naaste en zet je in voor het goede. Weet dat je een goed zicht hebt op de dingen en de gave om alles steeds in vrede te laten verlopen.

Yeratel bevrijd je uit moeilijke omstandigheden en bied je bescherming

Beschermegel Yeratel waakt over je door je steeds weer bewust te maken van je eigen en je te inspireren om je potentieel te benutten tijdens elke waardevolle gelegenheid. Yeratel brengt alles wat je hoopt tot leven en maakt zodoende van elk positief idee een ware zegening. Door het brengen van verlichtende ideeŽn aan de wereld en het schenken van de ware liefde met hart en ziel word je een ware wel-doen-ster en kun je bovendien ook nog eens een groot publiek bereiken, alles is mogelijk met Yeratel als Beschermegel.

Yeratel is de Meester van de Hoorn des Overvloed

Yeratel is de spirituele gids die ons toestaat de wijsheid in ons zelf te vinden. Hij brengt ons naar de bron van al onze mogelijkheden en bezorgt ons een goed zicht op onszelf en ons leven, alsook een welwillende blik en de gratie om onszelf op een passionele wijze uit te drukken zonder hierdoor mensen voor het hoofd te stoten. Hij brengt ons charisma en aantrekkingskracht en onder zijn invloed worden onze wildste dromen in kaart gebracht (en uitgevoerd).

Je mooiste toekomstdroom

Wees je eigen profeet en volg het plan van je mooiste toekomst door jezelf hier en nu waar te maken en simpelweg jezelf te zijn. Maak van het leven weer een spel en ontdek hoe bevrijdend het kan werken om soms simpelweg even op vakantie te gaan en te genieten van alles wat op je pad komt. Weet dat je je welgesteldheid aan jezelf te danken hebt en dat ik er enkel ben om je aan te moedigen zo verder te gaan.

Het duistere overwinnen door je te richten op het licht

Word je bewust van het licht en van de duisternis die in jezelf heersen en van het effect dat dit heeft op de mensen om je heen. Breng verlichting door alle gaven die je hebt opgedaan in je leven met liefde te benutten en je innerlijke wijsheid door middel van woord en daad te schenken aan je medemens. Word een bron van welbehagen door je steeds voorbeeldig te gedragen en het allermooiste in jezelf en in je omgeving tot leven te brengen.

Het effect van je uitstraling naar de wereld

Engel Yeratel nodigt je uit om te werken aan je eigen charisma en staat je bij tijdens het aantrekken van geluk en liefde in je leven.

Het brengen van kennis en het schenken van vrijheid

Beschermegel Yeratel spoort je aan om je kennis te verdelen als een licht wat vrijheid brengt. De kennis die hij je aanbied word ook wel de kennis die bevrijd genoemd omdat zij ons toestaat een leven naar onze eigen maatstaven op te bouwen. Dankzij de bevrijdende kennis die Yeratel ons schenkt kunnen wij leren om zelf na te denken over de dingen en niet zomaar alles te accepteren. Yeratel leert ons om voor ons eigen op te komen en zo nodig grenzen te stellen. Yeratel maakt ons er bewust van dat wij steeds alles zelf in de hand hebben en spoort ons aan om de wet van oorzaak en gevolg te bestuderen. Yeratel maakt ons bewust van de wet der aantrekkingskracht en toont ons hoe wij datgene wat naar ons toekomt ten goede aan kunnen wenden.

Wordt je bewust van je kracht

Als je beseft hoe sterk je impact op de wereld is zul je er achter komen dat je de sleutel voor al je problemen in jezelf draagt en dat er voor elk probleem een oplossing is net zoals er voor elk sleutelgat een sleutel bestaat.

Wees tolerant en probeer bescheiden te blijven. Onderwijs het goede. Breng je licht aan de wereld door vol overtuiging te spreken en een visie te brengen die vooruit helpt. Bespoedig de groei van het goede en weet dat hoop doet leven.

Het ontwikkelen van de juiste mindset (de juiste overtuigingen)

Yeratel brengt ons tot het besef dat de wijze waarop wij over ons zelf denken in grote mate onze gedragingen bepaalt en spoort ons aan om steeds opportunistisch te zijn en het goede in de mens en op de wereld te zien. Hij toont ons een waaier aan mogelijkheden en zal ons steeds weer nieuwe kansen schenken om het leven wat wij wensen te verwezenlijken.

De voorspoedige helderziendheid

Engel Yeratel brengt rijkdom en voorspoed en wanneer wij met Hem leren communiceren kan hij ons de wijze onthullen waarop wij deze rijkdom kunnen verwezenlijken. Ook kan hij ons leren om goed om te gaan met datgene wat wij reeds bezitten. Hij brengt ons een helderziendheid die ons toestaat om onze energie te investeren in iets wat vrucht draagt. Hij schenkt ons de gave om de dingen op voorhand te zien aankomen en geeft ons zodoende de kans om ons voor te bereiden op de grote golf van voorspoed. Hij schenkt ons een zee aan mogelijkheden en wanneer wij de juiste voorbereidingen treffen kunnen wij er zeker van zijn dat hij ons rijkelijk zal belonen.

Goed omgaan met de verkregen rijkdom

Beschermegel Yeratel leert ons om goed te handelen met het geld en de middelen die tot onze beschikking staan en toont ons dat dit geld een instrument kan zijn wat voor verbetering zorgt. Yeratel zorgt voor een genereuze en grensverleggende mentaliteit. Mensen die geboren zijn onder Zijn invloed beseffen niet altijd hoe rijk ze zijn. Maar de mensen waarmee ze in zee gaan komen hier al gouw achter wanneer ze overspoeld worden door een overvloed aan goede gedachten en ze een gevoel van waarachtige vrede en liefde ervaren tijdens het samenzijn. De Beschermelingen van Engel Yeratel brengen het vuur in onze medemens tot leven. Het zijn hen die ons kunnen inspireren om vurig en standvastig in het leven te staan. Zij leren ons om op te komen voor onze eigen belangen en sporen ons aan om ons te bevrijden van alles dat niet langer bij ons past. De beschermelingen van Yeratel dromen van een betere wereld en zullen dan ook altijd met hart en ziel opkomen voor ons algemeen welzijn.

Het investeren van het verkregen kapitaal

Je kunt je innerlijke rijkdom uiten door anderen te steunen vanuit je hart met woord en daad. Door hoop te brengen, geld te schenken of hulp te bieden op wat voor manier dan ook, zolang je maar wat doet voor jezelf en je medemens, dat is alles wat werkelijk telt. Zorg ervoor dat je actief bezig bent met het verspreiden van het licht dankzij het uitvoeren van je gedachten en het waarmaken van je fijnste gevoel. De manier waarop je je investeert kan verschillen van goede raad geven tot en met persoonlijke begeleiding. Weet dat je datgene wat je investeert in een ander steeds terug zult krijgen. Kleine zaakjes helpen opstarten, zelf een goede zaak oprichten, je blik verruimen en alles zo organiseren dat het overeenkomt met het leven van je dromen. Het is allemaal mogelijk met Yeratel als Beschermengel.

Het brengen van rust en harmonie

Engel Yeratel helpt ons om verzoening te brengen en staat ons zodoende toe om conflicten op te lossen en diplomatische relaties aan te gaan. Alles wat wij onder zijn invloed ondernemen zal voorspoed kennen en uitgroeien tot iets prachtigs.

Op doordachte wijze handelen

Vergeet hoe verschrikkelijk de wereld is en richt je op het mooie dan zal voor je het weet alles wat lelijk is uit je leven verdwijnen. Verbindt je niet met datgene wat je niet aanstaat en ga resoluut voor datgene wat je een goed gevoel geeft. Laat je niet afleiden door het lijden en het onrecht maar vecht voor een betere wereld door te investeren in goede doelen en je te richten op positieve projecten die beterschap in zich dragen. Investeer in datgene wat je hart harder doet slaan maar zie er ook op toe dat je een heldere geest bewaard en steeds op doordachte wijze handelt.

Affirmatief Gebed

Ik zet mij in ten dienste van het licht en investeer mijn rijkdom in het goede. Zodoende breng ik welvaart en schenk ik de vooruitgang een kans. Hierdoor word ik mij bewust van de overvloed die mij omringt en heb ik geleerd om mijn rijkdom op de juiste wijze aan te wenden. Zodoende zet ik mij in voor het goede. Door het delen van mijn kennis en het verspreiden van mijn liefde wordt ik een bron van welbehagen voor eenieder die ik ontmoet, hiervoor dank ik je vanuit het diepst van mijn Ziel lieve Beschermegel Yeratel.

De mogelijkheden die je hebt met Yeratel als Beschermegel

Een vruchtbare samenwerking creŽren die datgene wat gewenst is tot bloei brengt. Alles waar je van houd doen groeien. Mensen gelukkig maken, dromen verwezenlijken.

Yeratel is de Engel van het Fortuin en elke dag schenkt hij je weer een nieuwe kans om je innerlijke rijkdom te manifesteren op aarde. Je bent een draag-ster van licht, een breng-ster van voorspoed. Je bent de grote wel-doen-ster en welvaart is je eigen.

Zorg steeds voor een goede ingesteldheid want zo trek je geluk aan

Je hebt het in je om te zorgen voor vele levensverbeteringen. Je hebt de macht om dingen in gang te zetten en grote veranderingen teweeg te brengen. Je kunt een goed voorbeeld nemen aan je Beschermengel die zorgt voor vrede, en harmonie brengt waar Hij ook gaat. Hij brengt bescherming en streeft naar perfectie. Hij is enthousiast en opgewekt en spoort aan tot het goede. Hij investeert in alles wat goed is en zorgt zodoende voor expansie. Samen met Hem kun je beginnen aan de organisatie van een nieuw tijdperk in je leven, een tijdperk waarin alle kansen je worden gegeven en het je word toegestaan om je hartenwensen te vervullen.

Met licht en liefde doorgekregen en geschreven door Fengo Yeratel

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 12