Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Beschermengel Haziel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De eerste Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen wordt Haziel genoemd,

deze liefdevolle Engel vult ons negende filosofische huis met barmhartigheid.

Deze prachtige cherubijn regeert zodiakaal over ons bestaan van 1 tot en met 5 mei.

Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden.

 

De Lieve Cherubijn Haziel brengt ons de goddelijke genade.

 

Engel Haziel verdeelt de energieën van de Sefirah Hochmah en heeft samen met Aartsengel Raziel de leiding over deze Sefirah en het Engelenkoor der Cherubijnen. Doch Hij heeft ook samen met de Aartsengel Gabriel gezorgd voor de ontwikkeling van de Sefirah Jesod in ons innerlijk. Deze Sefirah zouden wij kunnen zien als een ontvang centrum waar de goddelijke droom wordt ontwikkeld om daarna vorm aan te nemen in ons dagelijkse leven.

 

Wij verwerken alle energieën tijdens onze dromen en dankzij Engel Haziel kunnen wij ervoor zorgen dat enkel de mooiste en de meest waardevolle uitkomen. Aangezien Engel Haziel met de energieën van de Sefirah Hochmah werkt zal hij ons steeds stimuleren om samen met de Heer te dromen zodat Zijn rijk kan komen.

 

Het is de taak van Engel Haziel om de liefde naar de harten van de mensen te brengen. Hij is het grote licht van boven en het is zijn taak om dit licht naar beneden te brengen en in onze dromen te planten zodat wij er in kunnen geloven, zodat wij de ster kunnen zien schijnen die weer hoop brengt en voor alles een oplossing schenkt.

 

Wanneer wij deze ster zien schijnen en de liefde die deze ster ons steeds schenkt doorgeven kunnen wij een kanaal voor de goddelijke liefde worden en net als Engel Haziel het licht in de duisternis brengen.

 

Engel Haziel leert ons om te ontvangen en te geven, Hij leert ons om op een harmonische wijze te leven, mee te spelen met de grote symfonie der sferen, met hem kunnen wij veel leren.


De Harmonie van het liefdevol leven in het heden zo boven zo beneden.

 

Haziel schenkt ons het idee, de droom, de intuïtie, de ster, de hoop, de utopie.

Hij plant het zaad van de toekomst en moedigt ons aan om de eerste stenen van dit prachtige utopische gebeuren te plaatsen, hij schenkt ons de cement der liefde waarmee wij alle stenen kunnen verbinden en het goddelijke bouwwerk tot leven doen komen door in actie te schieten en onze dromen waar te maken, door deze liefdevolle cement te gebruiken voor het verenigen der stenen.

 

Altruïsme en filantropie zijn de sleutelwoorden waarmee wij kunnen werken en zo de krachten van Engel Haziel in ons zelf versterken, op een liefdevolle wijze samenwerken.

 

Liefhebben en geliefd zijn, drinken van de Hemelse wijn.

 

Deze hemelse wijn schenken aan onze medemensen is als het vervullen van hun diepste wensen. Want het is de wens van iedereen om geliefd te zijn en liefde te geven, gelukkig te zijn en gelukkig te leven.

 

Engel Haziel is als een straal van liefde en wijsdom, verdeel zijn licht door de hemelse liefde die Hij je steeds zal schenken waar te maken in je leven, door jezelf volledig te geven, door op een vreugdevolle wijze samen te werken ten dienste van de Ster die in ons allen schijnt en ons allen kan verenigen.

 

Vertrouw op deze Ster, geloof in deze Ster geef hem een plaatsje in je hart, laat je hart de basis zijn voor zijn hemelse bouwwerk en laat de goddelijke intentie tot leven komen door samen met hem te dromen, te geloven, te vertrouwen, samen met Hem te werken te bouwen.

 

Geef de vooruitgang een kans, sta open voor de waarachtige vraag naar een betere wereld, het waarachtige geloof in een hemels rijk op aarde. Laat Utopia tot leven komen durf te geloven, durf te dromen en onderneem de nodige stappen, laat de gratie en de goedheid van het goddelijke Hart zijn werk doen, laat Zijn bloed door je stromen en maak gebruik van de levenskracht die Hij je schenkt.

 

Ga mee met de vooruitgang, stap na stap, dag na dag, 1 voor 1 en 1 voor Allen, zonder haast maar met vastbeslotenheid, met liefde en moed zonder te stoppen of schrik te hebben om te vallen.

 

Lang leve ons allen, lang leven onze gezamenlijke dromen.

 

De verlichtende intelligentie

 

Wanneer wij de Liefdevolle essentie van Engel HAZIEL in onszelf ontwikkelen kunnen wij ten volle genieten van het leven en alle fijne dingen die het te bieden heeft. Dan vergeven wij iedereen en worden wij vergeven. Dan houden wij van iedereen en houdt iedereen van ons.

 

Dan word het leven een liefdesspel, puur genot en pure vreugde, dan vergeten wij snel alles wat ons pijn heeft gedaan, omdat we ons dan eerder richten op alles wat ons plezier geeft.

 

Engel HAZIEL schenkt ons een heldere visie die ons toestaat om steeds tolerant en vergevingsgezind te zijn. Dankzij Hem verenigen wij elkaar in liefde zowel op hemels als op aards niveau.

 

Engel HAZIEL schenkt ons de nectar der vereniging en maakt van ons leven een liefdesspel waarin wij met liefde creëren omdat Hij ons laat zien dat er niets heerlijker is dan een liefdevolle vereniging waaruit mooie werken voortvloeien die bijdragen aan de liefdesvereniging van het gehele zijn.

 

Laten wij ons dus allen verenigen, trouw zijn aan het hoogste en het mooiste wat wij in ons dragen. Laten wij allen trouwen met Engel HAZIEL en drinken uit zijn heilige graal, eten van zijn lichaam en bovenal genieten van al het fijne wat de creatie ons te bieden heeft.

 

Want alles wat laag, negatief, pijnlijk en platvloers is valt in het niet tegenover het hoge, het fijne, het heerlijke wat God, zijn Engelen en onze lieve Moeder Aarde ons te bieden hebben.

 

Engel HAZIEL is de verspreider van de volmaakte liefde, de pure en onvoorwaardelijke liefde die alles nieuw en levend maakt. De liefde die ons toestaat om te houden van God en zijn creatie als kinderen die nog vol verbazing kunnen genieten van elk moment waarin zij zich goed voelen. De liefde die ons toestaat om mee te vliegen in de armen van de tijdloosheid als vlinders omarmd door de Zon op weg naar het licht of genietend van de nectar der bloemen, de zoete heerlijkheid in al haar kleuren, wiens wens het is om ons allen te dragen in haar schoot.

 

Wees dus welkom en vergeet al je lijden, laat je leiden en vergeet je zorgen. Vandaag is de dag van je leven, vandaag is het een dag om je volledig te geven. Vandaag is het de dag dat je God en zijn onvoorwaardelijke liefde in jezelf kunt ontvangen. De dag dat je er achter komt dat God in alles is, dat God alles is, zowel het goede als het slechte, alsook de keuze die hij je geeft, de vrije wil om mee te gaan op de spiraal naar boven. De vrije wil om te geloven in de belofte die ons werd gedaan: Het koninkrijk komt eraan, de poorten staan reeds open voor zij die er binnen durven lopen.

 

Kies je voor Angst of kies je voor Liefde? Wil je een kind zijn of een bezorgde ouder die schrik heeft om door de poort van het koninkrijk het onbekende tegemoet te lopen?

 

Engel HAZIEL toont ons dat AL het goddelijke herbergt, hij laat ons zien dat het Licht de essentie is waaruit alles is gemaakt. Dankzij Engel HAZIEL oordelen wij niet langer over het Lagere, maar zien het als een basis van waaruit wij naar het Licht toegroeien. Hij geeft ons de mogelijkheid om alle zaadjes die nog in duisternis gehuld zijn naar boven te roepen, met zachte woorden van licht en liefde.

 

Hij moedigt ons aan om te groeien en te bloeien door ons te tonen dat zelfs de langste winter de belofte van een onsterfelijke zomer in zich draagt. Want hoe kunnen wij ooit de Zon vergeten, hoe kunnen wij ooit al het fijne wat we hebben meegemaakt aan de kant schuiven? Wanneer dat het gene is wat wij willen kun je er zeker van zijn dat HAZIEL het ons zal schenken. Wat? Datgene wat wij verkiezen. Het licht, of ons in duisternis verliezen.

 

Maar hoelang wij ook blijven zwemmen in de duistere zeeën van onze emoties, ooit zal de dag komen dat wij weer durven dromen en dat wij mee zullen stromen met de liefdevolle waterval van universele liefde.

 

Dan zal het beloofde land ons in haar armen ontvangen, dan zullen wij er achter komen hoe fijn het kan zijn om soms eens ondersteboven te gaan hangen en op zoek te gaan naar de schatten die zich in de donkere aarde bevinden. Want ook daar is goud aanwezig en edelstenen. Zo boven zo beneden en zo zijn wij allen gemaakt van de ENE.

 

Engel Haziel is als een kanaal waardoor de goddelijke wil zich kan manifesteren in de vorm van onvoorwaardelijke liefde. Engel Haziel is als een rivier van liefde waarin iedereen zich kan laven.

 

Dankzij hem en zijn goddelijke medewerkers kunnen wij de hemelse gratie ontvangen en genieten van de voorspoed die de goddelijke voorzienigheid ons steeds zal schenken wanneer wij net als Haziel enkel goede doelen nastreven.

 

Samen met Engel Haziel, dankzij de Engelen-essentie van Engel Haziel in onszelf kunnen wij een bron worden van barmhartigheid en de goddelijke genade schenken in al zijn verschillende energie-vormen

 

Beschermengel Haziel

 

De personen die geboren zijn tijdens de periodes die Beschermengel Haziel regeert zijn draag-sterren zijn van de goddelijke vergiffenis, draag-sterren van liefde en hoop die hun uiterste best doen om de nieuwe wereld tot leven te laten komen door zich dienstbaar op te stellen en met heel hun hart en ziel te werken aan een wereld van broederschap en zuster liefde.

 

Zij staan steeds klaar om hun medemensen te helpen en zetten zich volledig in voor de vooruitgang van het goddelijke plan door vrede en vergiffenis te brengen door waar oorlog heerst. Door genezing te brengen aan hen die ziek zijn. Door de waarheid te brengen daar waar leugens heersen. Door liefde, hoop en vreugde te schenken aan al degenen die nog leven met triestheid in hun hart.

 

Maar bovenal is het de taak van Beschermengel Haziel en zijn beschermelingen om alles te verenigen wat verenigd kan worden en om samen met hun broeders en zusters als een eenheid te fungeren waardoor de goddelijke wil zijn werk op aarde kan verwezenlijken en de weg naar Zijn hemelse rijk kan openbaren aan al Zijn andere deeltjes (kinderen). Tot en met het glorieuze moment dat alle deeltjes zullen delen in de liefde voor elk-ander en zij allen verbonden zullen worden met elkaar.

 

Dan zullen wij beseffen hoe groot en machtig wij werkelijk kunnen zijn wanneer wij allen de handen in elkaar slagen. Wanneer wij al onze broeders en zusters de hand reiken en wij elkander met liefde en respect behandelen zal deze goddelijke kringloop van vrede in het hart van iedereen, het hart van ons allen komen wonen en ons met de realisatie van Zijn rijk belonen.

 

Beschermengel Haziel kan ons bevrijden van al ons karma door middel van liefde en vergiffenis, laten wij dus met zijn allen net als hem liefdevol en vergevingsgezind zijn en al onze broeders en zusters bevrijden.

 

Met Beschermengel Haziel kunnen wij onze onschuld terugvinden

en handelen als ware kinderen van het Wezen.

 

Zijn wie wij zijn, zijn wat wij zijn: Goddelijke deeltjes, goddelijke deelnemers die allen te samen werken aan de realisatie van Zijn droom.

 

De droom van het zijn: een paradijselijke wereld waar ieder-1 gelukkig is.

 

Vriendschap

 

Engel Haziel kan ons leringen vol goddelijke wijsheid schenken door ons liefdevol en vriendelijk te maken waarna wij mensen van gelijkaardige aard zullen ontmoeten die ons de nodige informatie en bijstand zullen schenken en waarmee wij kunnen samenwerken aan de realisatie van de goddelijke droom.

 

Wanneer wij handelen met liefde en vriendelijkheid zullen wij snel in contact komen met andere liefdevolle medewerkers, zo zullen vele waardevolle relaties tot stand komen en zullen wij een groep van vrolijke vrienden worden die allen te samen de liefde van de Heer voor zijn kinderen, zijn schepping kunnen verspreiden, uitstralen en zo genezing en welvaart in de wereld brengen.

 

Engel Haziel schenkt ons het kosmische licht, de wijn van het vreugdevol samenzijn, het plezier, de liefde om met zijn allen samen te werken aan onze gezamenlijke droom.

 

Deze lichtenergie heeft vele namen en vormen aangezien alles van dit licht gemaakt is.

 

Engel Haziel kan ons deze wijn schenken in de vorm van verlichtende gedachten die ons wijs en liefdevol maken, die ons de weg wijzen naar het land der liefde waar iedereen samenwerkt ten dienste van elk-ander, ten dienste van elkaar.

 

Dit licht is het begrip dat een liefdevolle samenwerking ons de nodige macht en kracht zal schenken om het goddelijke rijk op aarde te verwezenlijken.

 

Eenheid is macht, liefde is kracht, vergiffenis en een nieuw begin de voorwaarden.

 

Begin met een schone lei en vergeet het verleden, maak jullie nuttig en wees gelukkig en vrij in het heden. Hier en nu zijn wij, hier en nu kunnen wij beginnen. Nu is de tijd.

 

Bouw aan de toekomst door hem hier en nu te maken.

 

All you need is love.

 

Verspreid de liefde door middel van liefdevolle acties.

 

Jullie zijn allen kinderen van het licht en hebben allen een taak te verrichten. Begin eraan, wees fier over datgene wat je al verwezenlijkt hebt maar blijf niet stil staan.

 

De voorspoed is met jullie maak er op een nuttige wijze gebruik van, doe wat je kunt doen eender wat, doe iets, ga mee met de stroom die reeds alom aanwezig is en jullie enkel mee wil nemen.

 

Met Engel Haziel kunnen wij de belofte van Christus waar maken en het Hemelse rijk op Aarde brengen. De Hemelse liefde zaaien. De Hemelse liefde planten in het hart van al onze medemensen. De Hemelse liefde schenken aan al onze medemensen door middel van concrete acties die deze liefde waar maken in de vorm van een overvloedig paradijs waar ieder-1 met zijn geliefden kan leven in vrede.

 

Een paradijs waar in liefde gedeeld wordt en waar een-ieder de grote liefdesverdeler is.

 

Artwork:  Monique Anne Crettol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beschermengel Aladiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

ALADIAH is de tweede Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen

onder leiding van Aartsengel Raziel.

 

Beschermengel ALADIAH regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 mei tot en met 10 mei.

Deze Engel kan ook op andere momenten opgeroepen worden,

doch tijdens deze periode is haar invloed extra sterk.

Zij is ook de beschermengel van iedereen die geboren is in deze periode.

 

Beschermengel ALADIAH schenkt ons de gave om ons liefdevolle potentieel in het hier en nu te gebruiken. Dankzij haar kunnen wij nu met liefde bouwen aan de toekomst die wij wensen. Dankzij Beschermengel ALADIAH kunnen wij alle twijfels en alle negativiteit uit onze gedachten, gevoelens en daden verdrijven, zodat wij niet langer in ons verleden gevangen blijven.

 

Dankzij Beschermengel ALADIAH kunnen wij nu onze toekomst beleven, ontvangen en geven. Delen in de goddelijke gratie die ons in alles voorziet wat wij nodig hebben. Wanneer wij de essentie die Beschermengel ALADIAH ons schenkt in onszelf ontwikkelen. Zullen wij net als Haar, ons gelukkig zijn delen met iedereen om ons heen en zo de nodige steun en vergiffenis schenken zodat iedereen bewust wordt dat alles ons is toegestaan in de puurheid van het nu moment dat niet gebonden is aan het verleden noch aan de toekomst.

 

Beschermengel ALADIAH schenkt ons de goddelijke gratie om steeds weer opnieuw te beginnen vol goede moed, om in onszelf te geloven en steeds een stapje vooruit te doen naar boven. Dankzij Beschermengel ALADIAH wandelen wij met vreugde door het leven en kunnen wij ons in liefde geven. Wij zijn blij want we doen ons best en ALADIAH is er om ons te helpen als wij eens struikelen onderweg. Het is niet erg dat wij soms struikelen, vallen is menselijk en steeds weer opstaan is wandelen met de Engelen.

 

Samen met de eerste 9 Engelen zijn wij begonnen aan onze projecten en hebben wij getracht om gelukkig te zijn en iets te doen ten dienste van het Universum. Nu schenkt Beschermengel ALADIAH ons de Goddelijke vergiffenis zodat wij alles wat eventueel mis is gelopen kunnen vergeten en we blij verder kunnen wandelen als kinderen aan de hand van de Vader. Door middel van Beschermengel ALADIAH toont God zich van zijn beste kant en schenkt ons geluk, vertrouwen, een goede gezondheid, een harmonieus familieleven, de kracht om anderen te helpen en vanuit het hart te geven.

 

Beschermengel ALADIAH penetreert de hemelse liefde in onze intelligentie, wat zorgt voor veel mededogen en begrip. Zij schenkt ons de hemelse overvloed vanuit de Bron der onvoorwaardelijke liefde. En net zoals Beschermengel ALADIAH kunnen wij het beste uit onszelf schenken aan onze broeders en zusters.

 

Dankzij Beschermengel ALADIAH kunnen wij ons van al ons karma bevrijden omdat ALADIAH liefde en vergiffenis schenkt en deze 2 ingrediënten ons weer helder en gemotiveerd maken. Bovendien leert Zij ons om te genieten van het delen in liefde. Haar krachten verrijken ons bestaan, met Beschermengel ALADIAH kunnen wij alles aan.

 

Beschermengel ALADIAH leert ons om te vergeven en te vergeten, wanneer wij haar essentie in onszelf ontwikkelen kunnen wij zelfs de ergste criminelen vergeven en hen bovendien ook nog eens de gratie schenken om vanuit een solide basis opnieuw te beginnen.

 

Met Beschermengel ALADIAH aan onze zijde zouden wij alle gevangenen kunnen bevrijden en hen een huisje, wat geld en de nodige liefde geven om wederom als een mens te kunnen leven. De Liefde die ALADIAH ons schenkt is zo groot dat wij niet meer slecht kunnen zijn. Want zelfs al zijn wij slecht en handelen wij verkeerd, toch zal Zij ons vergeven en ons verder helpen in het leven.

 

ALADIAH geeft ons het goede voorbeeld en het is mijn wens dat wij allen de liefdevolle intelligentie van Beschermengel ALADIAH in onszelf ontwikkelen en tot het begrip komen dat men meer aan criminelen kan leren door te vergeven en het gene wat ze niet verwachten te geven: door zo goed te zijn dat het slechte geen kans meer heeft om te bestaan.

 

Want waarom zou je nog stelen en moorden als de wereld steeds al je gebeden verhoorde? Waarom zou je nog liegen en bedriegen als iedereen je accepteerde zoals je bent en je de kans gaf om te werken met liefde en talent.

 

Wanneer wij in de waarheid zijn en de liefdevolle wijsheid van ALADIAH toelaten in ons wezen zullen wij niets of niemand meer vrezen.

 

Artwork: Monique Anne Crettol

 

Gebed

 

Lang leve de vrijheid, het resultaat van de waarheid, de wijsheid en de onvoorwaardelijke liefde waarmee Beschermengel ALADIAH ons vervult. Lang leve de ster in onszelf die zich beetje bij beetje onthult.

 

Lang leve alle lichtjes die schijnen en die beetje bij beetje al de duisternis doen verdwijnen. Lang leve alle deugden die wij bezitten en de liefde om deze te delen met alles en iedereen.

 

Dankjewel Beschermengel ALADIAH voor de gratie die jij ons steeds schenkt, dankjewel dat wij in jouw liefde mogen delen en de wereld, onszelf en onze medemensen helen.

 

Dankjewel ALADIAH voor het goede voorbeeld dat jij ons steeds toont. Dankjewel voor de echte rijkdom waarmee jij ons steeds beloont. Bedankt dat wij elke dag met jouw goddelijke gratie mogen werken en de liefde vanuit de bron versterken.

 

Bedankt dat jij ons weer 1 maakt ook al zijn we met velen, dankjewel dat met jou essentie in ons zelf het lot van iedereen ons wat kan schelen. Bedankt dat wij dankzij jou elkander begrijpen en vergeven, en allemaal te samen in vrede verder leven ♥

 

 

 

 

 

 

Aartsengel Michael en de Aartsengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Dankzij Aartsengel Michael kunnen wij de goddelijke gedachten uitdrukken in de materiële wereld en zo de boodschap van God op Aarde brengen. Prins Michael is de hemelse entiteit waardoor God zijn gedachten op Aarde uitdrukt.

 

Dankzij Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen kunnen wij de goddelijke boodschappen ontvangen en doorgeven aan onze medemensen. Hij leert ons om het Hemelse op Aarde te brengen. Dankzij Michael en zijn Engelen kunnen wij de projecten van ons hogere Zelf realiseren op Aarde.

 

De Aartsengelen schenken ons de nodige helderheid van geest zodat wij deze projecten op een intelligente wijze kunnen bestuderen en tot ons laten doordringen, zodat wij ons verstand ten diensten kunnen stellen van deze goddelijke projecten en dit verstand kunnen gebruiken om ze waar te maken.

 

De Aartsengelen staan ons toe om na te denken over de verschillende wijzen, de mogelijkheden die wij hebben om de wereld van onze dromen te creëren, na te denken over de goddelijke droom, de goddelijke wil en deze op een verstandige wijze te  realiseren. Dankzij Michael en zijn Engelenkoor: de Aartsengelen kunnen wij het goddelijke plan begrijpen, inzien en er mee aan werken.

 

Wanneer wij open staan voor de boodschappen van de Aartsengelen zullen wij hand in hand met hen onze missie op Aarde kunnen verwezenlijken en de zin van ons bestaan in-zien en uit-voeren.

 

Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari. De dag dat Hun energie het sterkst aanwezig is is woensdag.

 

 


 

Lees meer...
 

Beschermengel Nemamiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Nemamiah regeert zodiakaal over ons bestaan

van 10 tot en met 15 graden steenbok of te wel de periode van 1 tot en met 5 januari

 

Engelen-essentie: Inzicht, begrip en onderscheidingsvermogen.

 

Sleutelwoorden: Vindingrijkheid, logica, orde, moed en opofferingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, generositeit, eerlijkheid en eer.

 

Voorwoord

 

Je zult merken dat je wanneer je de leringen van je Beschermengel bestudeert je steeds weer de zelfde dingen tegen zult komen en zo steeds meer begrip omtrent je levenstaak en de verwezenlijking ervan zult verwerven.

 

Dat Engel Nemamiah je bij moge staan tijdens het bestuderen van deze teksten en je de nodige inspiratie en motivatie mogen schenken om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.

 

Het leven is als een boek en jij bent de schrijver, jij bent verantwoordelijk voor het avontuur waarin je je bevindt en het zal van je eigen innerlijke staat afhangen op welke wijze dit schitterende avontuur verder zal verlopen. Dat de goddelijke voorspoed je steeds moge begeleiden en je het nodige begrip en de nodige kennis moge schenken om van je leven een prachtig avontuur te maken.

 

Een korte algemene beschrijving van mensen met Nemamiah als beschermengel:

 

Mensen met Nemamiah als beschermengel hebben een goed onderscheidingsvermogen.

 

Zij zijn trouw aan hun hogere zelf en belopen de weg der liefde. Zij weten instinctief aan welke deur zij moeten gaan kloppen en welke mensen zij moeten ontmoeten om hun levensdoel te kunnen verwezenlijken. Het zijn strijders van licht en liefde die iedereen helpen op hun weg en natuurlijk zelf ook steeds geholpen worden.

 

Dankzij hun opmerkelijke onderscheidingsvermogen en hun onvoorwaardelijke liefde vinden zij altijd voor alles en iedereen nuttige oplossingen. Zij zijn zeer vindingrijk, moedig en eerlijk, zij hebben een groot eergevoel en proberen dan ook altijd juist te handelen zelf als ze zichzelf hiervoor moeten opofferen.


De kwaliteiten die je met Nemamiah als Beschermengel kunt ontwikkelen:

 

Engel Nemamiah heeft je een vindingrijke geest geschonken en je de gave gegeven om logisch en gecoördineerd te kunnen denken en handelen. Wanneer je haar krachten in jezelf ontwikkelt zal zij je steeds de nodige moed geven om je op te offeren voor je medemensen wanneer dit nodig is en om plichtbewust, genereus en discreet te zijn. Eerlijkheid en eer zijn de voornaamste eigenschappen die je met haar kunt ontwikkelen.

 

Met Nemamiah als Beschermengel kun je alle werken of ze nu spiritueel, intellectueel, sentimenteel of materieel zijn tot een goed einde brengen. Leef met vertrouwen en weet dat je met deze Beschermengel altijd weer op de goede weg terecht komt.

 

Werk met vertrouwen in de kracht van Engel Nemamiah die in jezelf huist en weet dat je met deze engelenkracht alle werken op een bevredigende manier kunt verwezenlijken.

 

Engel Nemamiah kan je de goede weg tonen en zal je steeds met haar goddelijke liefde belonen voor alle stappen die je zet op deze weg. En net als Nemamiah kun jij de weg openbaren aan je medemensen en hen zo in contact brengen met de goddelijke voorzienigheid.

 

Engel Nemamiah brengt je de goddelijke voorzienigheid omdat zij je in contact brengt met het licht in jezelf en in je medemensen, het mooie en het fijne dat zich in alles en iedereen bevindt kan je dankzij de kracht van Nemamiah in jezelf aan de oppervlakte laten komen en zo zul je jezelf en alles en iedereen om je heen steeds kunnen belonen.

 

Met Engel Nemamiah kun je leren om door de uiterlijke schijn heen te kijken en het goede dat in iedereen huist onderscheiden. Nemamiah is een strijd-ster van licht en wanneer je haar krachten tot de jouwe maakt door ze te gebruiken ten dienste van je medemensen kan ook jij een strijder van licht en liefde worden en zul je de nodige hulp kunnen bieden aan iedereen die je op je pad kruist.

 

Weet dat Engel Nemamiah je steeds door middel van je levensomstandigheden, toevallige ontmoetingen en het stemmetje dat vanuit je hart praat zal begeleiden.

 

Engel Nemamiah is een goddelijke representant van de onvoorwaardelijke liefde, een draag-ster van hoop en gerechtigheid. Laat haar licht in je groeien en je de weg wijzen, volg je hart doch gebruik ook je intelligentie en zet je stappen op een doordachte wijze.


 

De voorspoedige intelligentie

 

Engel Nemamiah zorgt voor vooruitgang door je te bevrijden van alle gedachten en gevoelens die je nog gevangen houden in het oude. Met Nemamiah als Beschermengel kun je de dagelijkse routine achter je laten en op een actieve wijze vooruitgaan naar datgene wat nieuw en opwindend is en zo van het leven een avontuur maken waar je steeds van kunt genieten.

 

Het licht van Engel Nemamiah zorgt ervoor dat je op een heldere en liefdevolle wijze kunt denken en handelen ten dienste van het goede, ten dienste van de waarheid.

 

Wanneer je de juiste stappen onderneemt en gebruik maakt van de enorme luciditeit die Nemamiah je geschonken heeft door waardevolle acties te ondernemen en je op te offeren voor het grotere goed zul je er achter komen hoe groots je ziel werkelijk is.

 

Handel steeds op een doordachte wijze en gebruik je verstand om datgene wat zich reeds in de geest bevindt op een intelligente wijze te realiseren op Aarde.

 

Met Engel Nemamiah kun je de moed in jezelf ontwikkelen om je verantwoordelijkheden te nemen en zo steeds een stapje vooruit gaan naar je doel. Nemamiah zal je steeds het nodige begrip schenken zodat je alles op zijn juiste tijd en plaats kunt verwezenlijken.

 

Met Engel Nemamiah kun je hier en nu je grootsheid tonen door op een nobele wijze je directe omgeving steeds bij te staan, hen het licht te tonen, hen weer hoop te schenken door hen ervan te overtuigen dat een schitterende toekomst voor iedereen mogelijk is.

 

Het paradijs en je levenstaak

 

Met Nemamiah als innerlijke kracht is het je taak om ervoor te zorgen dat een wereld van vrede en liefde, van goedheid en rijkdom, van overvloed en vreugde mogelijk wordt. Jullie werken samen aan de vooruitgang van het goddelijke plan op aarde en het is jullie missie om de juiste mensen te samen te brengen en samen te bouwen en op een vreedzame manier te vechten voor het paradijs op aarde door nieuwe en verlichtende ideeën in de omloop te brengen en zo meer begrip en tolerantie te creëren.

 

 

Het directe begrip

 

Engel Nemamiah zal je steeds helpen om de kosmische weten te begrijpen en je bijstaan door je ingevingen te schenken die je de werking van deze weten op aarde kunnen ontsluieren. Nemamiah kan je laten zien hoe alles in elkaar zit. Wanneer je de nodige rust neemt en in stilte alles overdenkt en observeert zul je tot vele nieuwe inzichten komen waarmee je jezelf en je wereld van dienst kunt zijn.

 

Deze innerlijke contemplatie of uiterlijke beschouwing hoeft niet lang te duren want één moment van echte stilte is voldoende om de goddelijke gedachten tot je te laten komen en de hemelse intelligentie binnen te laten stromen.

 

Wanneer je dus de nodige rust in jezelf ontwikkelt en een plaatsje maakt voor de inspiraties van je Beschermengel zul je steeds de nodige raad van boven ontvangen en er iets mee kunnen doen, ernaar handelen, er in vertrouwen, er in geloven en op een overtuigende wijze deze goddelijke ingevingen naar buiten brengen en schenken aan eenieder die er voor openstaat.

 

Engel Nemamiah kan je leren om te functioneren volgens de goddelijke principes, volgens de wetten van de hogere altruïstische natuur die zich in ons allen wil ontplooien.

 

Leer dus om te luisteren naar de stem van het hoogste in jezelf en laat de boodschap van je Beschermengel naar buiten komen. Laat alle stemmen die zich zorgen maken of niet content zijn uitrazen, laat ze hun woordje doen en wanneer de storm geluwd is en alle angsten en vooroordelen verdwenen zijn en je de nodige stilte en rust bereikt hebt, luister dan naar de stem van de Koning in jezelf en wordt net als Christus 1 met je hemelse Vader.

 

Breng het goddelijke op Aarde door hand in hand met Hem te werken aan de vervolmaking van de creatie.

 

 

De uitvinder

 

Nemamiah stimuleert alles wat nieuw en wereldverbetertend is. Met haar krachten kun je vele nieuwe en waardevolle ontdekkingen doen en hetgene waar de meeste mensen enkel over durven dromen op Aarde brengen.

 

Nemamiah heeft je een enorme vindingrijkheid geschonken die je toestaat om de mooiste visioenen en toekomstbeelden mogelijk te maken door middel van nuttige uitvindingen die onze levenscondities verbeteren.

 

Bestudeer de oude profetieën en werk aan nieuwe perspectieven die deze profetieën begrijpbaar en geloofwaardig maken. Doe wat je kunt doen en weet dat je steeds de nodige steun zult ontvangen om datgene wat eens voorspeld is toegankelijk te maken voor iedereen en zo de eerste stappen te zetten naar de verwerkelijking van onze mooiste dromen.

 

Werk in stilte en in het geheim aan wereld verbeterende projecten maar vergeet nooit dat het je taak is om een basis te leggen, een plan te maken waarop jij en je geliefden kunnen steunen en vanwaaruit jullie kunnen bouwen aan een betere wereld.

 

Het is jou missie om de nodige lichtpunten te schenken, en de basis materialen aan te bieden waarmee de creatie van het Hemelse rijk op Aarde mogelijk wordt.

 

Gebruik dus je intelligentie voor praktische doeleinden en schenk je nieuwe ideeën aan je medemensen. Breng je gedachten naar buiten zodat iedereen er wat aan heeft.

 

houd je bezig met het ontwikkelen van nieuwe praktische filosofieën en deel je ontdekkingen wanneer de tijd er rijp voor is.

 

Wanneer je dankzij de inspiraties van je beschermengel en je eigen goed uitgevoerde werk tot nieuwe ontdekkingen komt of nieuwe nuttige dingen uitvindt is het de bedoeling dat deze uitvindingen aan de wereld worden geschonken.

 

De goddelijke intelligentie schenkt zichzelf onvoorwaardelijk aan haar creatie en het is in overeenstemming met deze hemelse manier van gedragen dat Nemamiah jou nieuwe verlichtende, wereld verbeterende ideeën schenkt zodat jij deze sublieme inzichten aan de wereld kunt geven en zo je steentje bijdragen aan de komst van het gouden tijdperk op Aarde.

 

Het is jou levensopdracht om het licht van Nemamiah door te geven aan je medemensen in de vorm van liefdevolle projecten en ideeën die iedereen verrijken en van deze wereld het paradijs kunnen maken wat het werkelijk is.

 

Vooruitgang en verandering

 

Met Nemamiah als innerlijke leraar kun je zorgen voor vooruitgang en verandering. Wanneer je openstaat voor haar goede raad en je intuïties volgt zal zij je in contact brengen met de juiste mensen en zorgen voor voorspoedige situaties en de nodige middelen om te beginnen met het organiseren van de nieuwe wereld. Vandaar dat je dankzij de essentie van Nemamiah in jezelf je organisatie talent kunt ontwikkelen en een helder en duidelijk plan kunt bedenken waar jij en je geliefden aan kunnen werken.

 

Word een strategisch genie met Nemamiah

door jezelf de juiste vragen te stellen en de juiste antwoorden te verkrijgen.

 

 

Vragen:

 

Hoe kunnen wij een maatschappij creëren waarin iedereen zich thuis voelt, een samenleving waarin alle levensvormen in harmonie te samen kunnen leven en steeds alles krijgen wat zij nodig hebben om gelukkig te zijn?

 

Wat kunnen wij veranderen aan onszelf en aan de wereld en hoe gaan wij dit doen?

 

Welke strategie kan ons voorgoed bevrijden van al het lijden en ons steeds de nodige vreugde en motivatie schenken om vol hoop en vertrouwen vooruit te gaan naar de nieuwe wereld?

 

Is deze nieuwe wereld reeds aanwezig en hangt het enkel van onze eigen manier van kijken en ervaren af of wij in dit paradijs kunnen vertoeven of door een hel moeten gaan?

 

Bevrijding

 

Engel Nemamiah kan je bevrijden van al je angsten en je weer hoop en geloof schenken in een mooie toekomst voor iedereen. Met haar kun je het oude achter je laten en met het nieuwe beginnen. Met haar kun je het licht dat komen zal aankondigen door er reeds een flash van te tonen. Door mooie en positieve beelden aan de mensheid te schenken. Door prachtige en hoopvolle ideeën tot leven te toveren en in de omloop te brengen.

 

Met Engel Nemamiah kun je de Ster die voor ons allen schijnt aan je medemensen tonen, hun pad verlichten en het leven zo heel wat aangenamer maken.

 

Werken met Engel Nemamiah

 

Zoek naar logische redenen om jezelf en je medemensen te overtuigen dat het paradijs op Aarde mogelijk is.

 

Overtuig jezelf en je medemensen dat het mogelijk is om allen te samen te leven in vrede.

 

Bouw mee aan een prachtige toekomst door het organiseren van samenkomsten waar je je ideeën omtrent deze toekomst kunt schenken aan je broeders en zusters.

 

Overtuig jezelf en je medemensen dat een algemene vereniging die gebaseerd is op liefde en vrede de oplossing is.

 

Help jezelf en de wereld door je te focussen op eenheid. Laat de eenheid regeren in dit Uni-versum en Hij: God, de Eenheid zal de poorten van zijn rijk voor je opendoen.

 

Samenwerking, organisatie, het brengen van eenheid, het werken aan een vredige samenleving. Het samenbrengen van de uitersten door hen te doen inzien dat iedereen gelukkig kan zijn in een wereld waar de eenheid heerst en waar de uitersten in vrede en liefde kunnen leven en elkander aanvullen zodat het geheel zich in harmonie kan ontplooien tot een veelheid van kleine deeltjes die allen gelukkig zijn en te samen een grootse eenheid vormen.

 

Het vormen van groepen die vechten, werken voor een betere wereld en zo een leger van lichtstrijders op poten zetten. Een vredige manier van protesteren promoten. Een liefdevolle revolutie op gaan brengen door de wereld het begrip te schenken dat het bereiken van innerlijke vrede het beste wapen is tegen oorlog en lijden.

 

Het slechte bestrijden met het goede. Het slechte uit de wereld verdrijven door het uit jezelf te verdrijven en het te vervangen door het goede.

 

Het goede in jezelf laten heersen, het positieve promoten en aanmoedigen.

 

Jezelf en je medemensen bevrijden van negatieve gedachten, gevoelens en manieren van gedragen die ons gevangen houden in het oude.

 

Jezelf bevrijden van alle slechte gewoontes die je ervan weerhouden om jezelf verder te ontwikkelen. Vooruit gaan door de nodige veranderingen in jezelf te bewerkstelligen.

 

Nieuwe en positieve filosofieën en levenswijzen de lucht in sturen, bekend maken op allerlei wijzen en zo meewerken aan het onderwijzen van de mensheid.

 

Alle oude leringen op een heldere en moderne wijze aan het licht brengen zodat iedereen er wat aan heeft en er iets mee kan doen.

 

 

De wetenschap der Engelen brengen

 

Het licht der Engelen schenken aan de wereld: de wetenschap der Engelen begrijpbaar en duidelijk verwoorden zodat de grote wijsheden die zich bevinden in de esoterische leringen die zij ons te bieden hebben toegankelijk worden voor iedereen en dat wij deze leringen tot ons kunnen nemen ze begrijpen en ernaar handelen.

 

Het aankondigen van een nieuwe levenswijze, een nieuwe filosofie, een nieuwe religie.

 

Het brengen van nieuwe uitvindingen: nieuwe geneeswijzen of een nieuw vervoersmiddel bijvoorbeeld. Nieuwe en betere dingen waarmee de mensheid aan de slag kan.

 

Het schenken van de eerste lichtpuntjes van waaruit het vuurwerk der waarheid kan ontspruiten en het paradijs in al haar schoonheid onthullen.

 

Zo boven zo beneden

 

Het talent dat Engel Nemamiah je geschonken heeft houdt in dat je de kennis van boven naar beneden kunt brengen, dat je de wijsheid van God en de Engelen kunt schenken aan de mensheid.

 

Dankzij Engel Nemamiah kun je de goddelijke leringen die zich bevinden in alle verschillende religies en filosofieën begrijpen en doorgeven aan je medemensen.

 

Realiseer het woord van God en de Engelen in jezelf en verspreid zijn liefde en zijn kennis over de wereld.

 

Met Beschermengel Nemamiah kun je dat wat eens enkel voor de oren van een geheime genootschap, een elite bestemd was aan de gehele wereld brengen.

 

Het licht van de Allerhoogste staat tot je beschikking, de wetenschap van de wijzen op Aarde en in de Hemel is een algemeen goed dat je kunt ontvangen en geven, een wetenschap die je kan bestuderen en doorgeven, de kennis die ons toe zal staan om allen te samen gelukkig te leven.

 

Wetenschap is een recht dat iedereen heeft en jij kunt dit mensenrecht vervullen door alle verschillende wetenschappen toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Jij kunt de brug vormen tussen de professoren van de universiteiten en de leerlingen.

 

Jij kunt datgene wat de wetenschappers en de leiders van de wereld weten in eenvoudige woorden verkondigen aan de gewone mens.

 

Het onzichtbare zichtbaar maken

 

Engel Nemamiah staat je toe om datgene wat nog niet bestaat in onze realiteit, datgene wat nog onzichtbaar is aan het licht te brengen en zo een voorloper te worden, een verlichte ziel die de mensheid vooruit helpt. Een Ster die voor iedereen schijnt en de hoop van nieuw begin aankondigt.

 

Dankzij de kracht van Engel Nemamiah in jezelf kun je je meest verheven gedachten concretiseren en het mooiste vanuit jezelf naar buiten brengen.

 

Goede raad van Engel Nemamiah

 

Zorg ervoor dat je boodschap voor iedereen toegankelijk is.

 

Zorg ervoor dat je plannen, je ideeën een kans van slagen hebben.

 

Werk mee aan het goddelijke plan door de goddelijke principes op aarde te laten functioneren, door de hemelse archetypes tot leven te brengen.

 

Zorg ervoor dat het goddelijke plan op aarde functioneert door te handelen in overeenstemming met je hemelse profiel. Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten.

 

Zorg ervoor dat dat de dingen in je leven functioneren zoals je ze uitgedacht hebt, zoals je ze voorgesteld hebt. Roep je mooiste voorstellingen tot leven, creëer je wereld naar het meest schitterende beeld ,wat in jezelf woont.

 

Laat de goddelijke voorstelling beginnen en kondig een droom aan waar iedereen in wil geloven. Dat de goddelijke wil je steeds mogen begeleiden.

 

Weet dat alles mogelijk is wanneer een algemene samenwerking alle plannen verenigt en het grote doel gezamenlijk wordt nagestreefd en uitgevoerd.

 

Het grote doel

 

Droomt niet iedereen van een paradijs op Aarde?

 

Wil niet iedereen gelukkig zijn?

 

Jij kunt je steentje bijdragen en Iedereen helpen (God helpen) door de vrede mogelijk te maken, door de mensheid een plan, een kader, een levensmodel te schenken waarin iedereen zich kan ontplooien, waarin iedereen gelukkig kan zijn, een plan, een model dat iedereen ziet zitten en waar iedereen in liefde aan wil meewerken.

 

Werk aan de wereld die zich reeds in je dromen bevindt door de mensheid nieuwe mogelijkheden en ideeën te schenken.

 

Maak een wereld van broederschap en zusterliefde mogelijk door er mee aan te bouwen, door er in te geloven en te zorgen voor realistische perspectieven die de mensheid toestaan om een glimp van de goddelijke droom te ontvangen.

 

Breng hetgene wat voor de meeste mensen enkel een droom is op een realistische en begrijpelijke manier zodat wij allen te samen deze prachtige droom uit kunnen voeren, zodat we er op een praktische wijze aan kunnen werken en onze meest verheven wensen waarheid worden.

 

Engel Nemamiah zal je steeds de nodige inzichten brengen en het licht in jezelf versterken zodat je je levenstaak begrijpt en uit kunt voeren. Zij zal je steeds vullen met de nodige krachten zodat je actie kunt ondernemen en de juiste stappen kunt zetten met moed, liefde en onderscheidingsvermogen.

 

Met Beschermengel Nemamiah kan je hemelse profiel je aardse realiteit worden, luister naar haar woorden en laat haar licht je een innerlijke duidelijkheid schenken.

 

De helderheid van de geest kan je de structuren des levens doen begrijpen en wanneer je begrijpt hoe alles in elkaar zit zul je de juiste acties kunnen ondernemen en zal het realiseren van de goddelijke droom mogelijk worden.

 

Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

 

Begin bij jezelf want je kunt de wereld enkel veranderen door jezelf te veranderen.

 

Word een levend voorbeeld, gedraag je zoals je zou willen dat iedereen zich gedraagt.

 

Ben zoals je werkelijk wil zijn, maak het mooiste plan van jezelf waardoor je je toekomstige zelf tot leven te roept, door het hoogste, het waardevolste in jezelf te realiseren en zo een levend voorbeeld te worden voor je medemensen.

 

Zoek de waarheid in jezelf, luister naar de Engel die in jezelf woont, denk na en mediteer over de waarheden die Zij je reed ontsluierd heeft en wanneer het licht der waarheid helder genoeg is begin dan met het naar buiten brengen van deze innerlijke rijkdom.

 

Laat het vuurwerk der waarheid in jezelf zijn werk doen en begin dan met dit vuur te verspreiden, laat je kaarsje schijnen en schenk je licht aan de mensheid door zoveel mogelijk andere kaarsjes aan te stekken.

 

 

De geschenken die je hebt meegekregen in dit leven en de talenten waarmee je iets kunt doen en zo mee werken aan de vooruitgang van het goddelijke plan:

 

Aanpassingsvermogen en een vruchtbare samenwerking vanwaaruit een voorspoedige en overvloedige toekomst ontspruit als een rivier van liefde.

Een bron die iedereen gelukkig maakt.

 

Zeer goede intuïties en voorgevoelens die je toestaan om steeds de juiste mensen te ontmoeten en samen te brengen.

 

De gave om door de uiterlijke schijn heen te kijken en zo de ware identiteit van alles en iedereen in te zien.

 

De gave om op een realistische wijze je hoogste idealen te verwezenlijken door stap voor stap te doen wat je kunt doen zonder je energie te verspillen aan datgene wat voor het moment nog niet mogelijk is, maar enkel een utopie waarnaartoe je kunt werken.

 

Datgene waar je op moet letten, datgene waar je aan kunt werken:

 

De slechte eigenschappen die je met Engel Nemamiah kunt transformeren tot de corresponderende kwaliteiten wanneer je haar goede raad opvolgt en van de vele talenten die ze je geschonken heeft gebruik maakt.

 

Let erop dat je steeds alles goed organiseert en coördineert.

 

Probeer steeds nuttige oplossingen te vinden waarmee iedereen tevreden is.

 

Handhaaf steeds een heldere geest, blijf trouw aan Jezelf en aan de Engel die in je huist en bevrijd je zo van alle verwarring.

 

Richt je op het hemelse zonder je dagelijkse leven en de verantwoordelijkheden die dit leven met zich meebrengen uit het oog te verliezen.

 

Zorg voor een juiste verbinding tussen boven en beneden, tussen datgene wat je denkt en datgene wat je doet. Tussen je mooiste idealen en de verwezenlijking ervan op Aarde.

 

Zorg voor begrip en een goede samenwerking op alle gebieden.

 

Let er steeds op om je op een heldere en begrijpelijke wijze uit te drukken zonder je te verliezen in excentriciteit.

 

Korte samenvatting van het werk dat je met Nemamiah als beschermengel kunt verrichten:

 

De weg vrij maken voor het nieuwe.

 

De eerste voorbereidingen treffen die een betere wereld mogelijk maken.

 

De nodige sleutels schenken die de poort naar dit paradijs kunnen openen.

 

De tegenstrijdigheden verzoenen door open te staan voor alle mogelijkheden en iedereen een kans te geven zonder de aardse resultaten die je hemelse idealen met zich mee brengen uit het oog te verliezen.

 

De wet van oorzaak en gevolg observeren in je leven en het nodige onderscheidingsvermogen ontwikkelen om steeds de juiste keuzes te maken en de nodige stappen te zetten.

 

Je eigen ideeën volgen en je eigen leven creëren in samenwerking met God en alle wezens in de hogere en lagere sferen.

 

Eenheid, vrede en vooruitgang brengen.

 

Je plaats en je taak in de maatschappij te weten komen.

 

Begrip verwerven en begrip schenken aan je medemensen.

 

Liefhebben en geliefd zijn.

 

Rijkdom verwerven en rijkdom verspreiden.

 

Jezelf transformeren en zo de wereld transformeren.

 

Positieve veranderingen en vooruitgang brengen op alle gebieden.

 

Elk-ander liefhebben en elkander proberen te begrijpen.

 

 

Affirmaties en gebeden.

 

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een aantal affirmaties en gebeden volgen die de krachten van Engel Nemamiah in jezelf zullen doen ontwaken:

 

Ik ben een Ster die de gouden morgenstond aankondigt.

 

Liefde en schoonheid zijn mijn objectief.

 

Dankjewel Engel Nemamiah voor de waardevolle informatie die jij mij steeds schenkt.

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik een levend voorbeeld mag zijn van licht en liefde en dat ik zo mee kan werken aan een schitterende toekomst voor ieder-1

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik verandering kan brengen door middel van de vernieuwende positieve ideeën die jij mij steeds schenkt.

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik op een actieve wijze mee mag werken aan de komst van het gouden tijdperk.

 

Gebeden:

 

Heer geef mij vreugde en vertrouwen, standvastigheid en trouw. Wilskracht en onderscheidingsvermogen zodat ik kan handelen en slagen ten dienste van het goddelijke in Alles en Iedereen.

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik mee mag bouwen aan een nieuwe maatschappij en zo mee werken aan een betere toekomst. Bedankt voor het begrip dat jij mij schenkt Nemamiah, want nu weet ik dat de toekomst in mezelf begint en dat de enige manier om deze schitterende toekomst te verwezenlijken in het hier en nu begint door aan mezelf en mijn wereld te werken en het prachtige kunstwerk wat ik werkelijk ben waar te maken.

 

Dankjewel voor de verlichtende ideeën die steeds weer in me opkomen en me toestaan om mijn leven te verbeteren. Bedankt voor deze waarheid en de realisatie ervan waaraan ik in liefde meewerk.

 

 


 


 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 9