Huis van de 72 Engelen

Aartsengel Raziel en de Bron der Liefde

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Raziel en de Sefirah Chochmah.

tweede Sefirah van de Levensboom

 

De tweede Sefirah van de levensboom heet Hochmah of Chochmah, het cijfer 2 staat  in verband met Hochmah. De Sefirah Hochmah is de vooruitgang. de Sefirah Chochmah zet het werk van de Sefirah Kether voort door middel van liefde en wijsheid. De energie van Sefirah Hochmah, de krachten, de eigenschappen van  de Sefirah Hochmah worden in verband gebracht met de planeet Uranus en met de Zodiak.

 

Aartsengel Raziel is de heerser van de Sefirah Hochmah, het centrum van de schitterende liefdesenergie, het is de vurige rivier die uit de Sefirah Kether ontspringt en het werk van de Vader voortzet door middel van de goddelijke voorzienigheid.

 

Deze rivier vult ons met de nodige energie en staat ons toe om van alles en iedereen te houden, om ons te verenigen op een positieve wijze en alles wat ons nog scheidt en verdeelt op te lossen, op te ruimen, af te breken, te laten verdwijnen tot enkel datgene wat essentieel is nog overblijft: Het hemelse rijk op aarde.

 

 

De Sefirah Chochmah staat voor de liefde, voor de vergiffenis, voor de wijsheid en de vooruitgang. Het is alleen met de krachten van de Sefirah Chochmah dat we vooruit kunnen gaan, door middel van vergeven en vergeten. Het is pas wanneer we de ander en onszelf vergeven dat we de vrede terug vinden.

 

De Sefirah Chochmah is het vurige water, het licht van liefde dat ons kan bevrijden uit al ons lijden en van ons leven de droom kan maken die wij wensen.

 

De Sefirah Hochmah staat ook in verband met de toekomst. Wanneer wij de liefde van Hochmah in ons wekken, hebben we de wetten van Binah, de derde Sefirah niet meer nodig (de wetten van oorzaak en gevolg die wij verder in dit boek gaan bestuderen). Want wanneer wij onze vijanden vergeven moeten wij ze niet meer straffen en houdt het spelletje van oog om oog tand om tand op.

 

De Sefirah Chochmah is de Sefirah der Christus liefde. De hoge liefde, het vurige water, het licht dat voor iedereen schijnt en iedereen warmte geeft. Het is dat goede fijne gevoel dat iedereen gelukkig maakt.

 

Aartsengel Raziel, Koning van Hochmah en Prins der Cherubijnen (het tweede Engelenkoor) geeft ons de liefde die ons motiveert, die ons meevoert en van het leven een belevenis maakt.


Aartsengel Metatron en Aartsengel Raziel

heersen vanuit de Sephiroth Kether en Chochmah over de Zodiak.

 

De  Sephiroth Hochmah en Kether zijn 1. De Vader en de Zoon zijn 1.

 

De Sefirah Chochmah is het scheppende beginsel, het is door middel van de Sefirah Hochmah dat de krachten van de Sefirah Kether zich activeren.

 

Het is door middel van Aartsengel Raziel dat de krachten van Aartsengel Metatron beginnen circuleren, waarna Aartsengel Tsaphkiel deze krachten in de juiste banen zal lijden.

 

Samen regeren zij over Atziluth de eerste wereld van de Levensboom onder de leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Metatron.


De Vader de Zoon en de Heilige Geest zijn 1.

Aartsengel Metatron, Aartsengel Raziel en Aartsengel Tsaphkiel zijn 1.

 

De Aartsengelen zijn niets anders dan de verschillende gezichten van God die ons steeds toelachen in al hun verscheidenheid.

 

En net zoals de Aartsengelen de Verschillende gezichten van God representeren, representeren de Engelen de verschillende gezichten van de Aartsengelen.

 

Onze Beschermengelen representeren de vaardigheden van de  Engelen en de Aartsengelen in ons zelf en om ons heen, Zij zijn het Goddelijke wat in ons zelf huist en zich overal om ons heen bevindt.

 

God uit zich door middel van Zijn Aartsengelen, De Aartsengelen uiten zich door middel van de Engelen en de Engelen uiten zich door middel van onze Beschermengelen.

 

Wij uiten de Krachten van onze Beschermengelen door middel van onze gepersonaliseerde talenten en zo brengen wij het goddelijke op Aard vanuit de oneindige bron aan liefdevolle creativiteit die zich bevindt in Atziluth de eerste wereld van de Levensboom.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen

regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni

 

 

 


 

 

Beschermengel Haziel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De eerste Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen wordt Haziel genoemd,

deze liefdevolle Engel vult ons negende filosofische huis met barmhartigheid.

Deze prachtige cherubijn regeert zodiakaal over ons bestaan van 1 tot en met 5 mei.

Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden.

 

De Lieve Cherubijn Haziel brengt ons de goddelijke genade.

 

Engel Haziel verdeelt de energieën van de Sefirah Hochmah en heeft samen met Aartsengel Raziel de leiding over deze Sefirah en het Engelenkoor der Cherubijnen. Doch Hij heeft ook samen met de Aartsengel Gabriel gezorgd voor de ontwikkeling van de Sefirah Jesod in ons innerlijk. Deze Sefirah zouden wij kunnen zien als een ontvang centrum waar de goddelijke droom wordt ontwikkeld om daarna vorm aan te nemen in ons dagelijkse leven.

 

Wij verwerken alle energieën tijdens onze dromen en dankzij Engel Haziel kunnen wij ervoor zorgen dat enkel de mooiste en de meest waardevolle uitkomen. Aangezien Engel Haziel met de energieën van de Sefirah Hochmah werkt zal hij ons steeds stimuleren om samen met de Heer te dromen zodat Zijn rijk kan komen.

 

Het is de taak van Engel Haziel om de liefde naar de harten van de mensen te brengen. Hij is het grote licht van boven en het is zijn taak om dit licht naar beneden te brengen en in onze dromen te planten zodat wij er in kunnen geloven, zodat wij de ster kunnen zien schijnen die weer hoop brengt en voor alles een oplossing schenkt.

 

Wanneer wij deze ster zien schijnen en de liefde die deze ster ons steeds schenkt doorgeven kunnen wij een kanaal voor de goddelijke liefde worden en net als Engel Haziel het licht in de duisternis brengen.

 

Engel Haziel leert ons om te ontvangen en te geven, Hij leert ons om op een harmonische wijze te leven, mee te spelen met de grote symfonie der sferen, met hem kunnen wij veel leren.


De Harmonie van het liefdevol leven in het heden zo boven zo beneden.

 

Haziel schenkt ons het idee, de droom, de intuïtie, de ster, de hoop, de utopie.

Hij plant het zaad van de toekomst en moedigt ons aan om de eerste stenen van dit prachtige utopische gebeuren te plaatsen, hij schenkt ons de cement der liefde waarmee wij alle stenen kunnen verbinden en het goddelijke bouwwerk tot leven doen komen door in actie te schieten en onze dromen waar te maken, door deze liefdevolle cement te gebruiken voor het verenigen der stenen.

 

Altruïsme en filantropie zijn de sleutelwoorden waarmee wij kunnen werken en zo de krachten van Engel Haziel in ons zelf versterken, op een liefdevolle wijze samenwerken.

 

Liefhebben en geliefd zijn, drinken van de Hemelse wijn.

 

Deze hemelse wijn schenken aan onze medemensen is als het vervullen van hun diepste wensen. Want het is de wens van iedereen om geliefd te zijn en liefde te geven, gelukkig te zijn en gelukkig te leven.

 

Engel Haziel is als een straal van liefde en wijsdom, verdeel zijn licht door de hemelse liefde die Hij je steeds zal schenken waar te maken in je leven, door jezelf volledig te geven, door op een vreugdevolle wijze samen te werken ten dienste van de Ster die in ons allen schijnt en ons allen kan verenigen.

 

Vertrouw op deze Ster, geloof in deze Ster geef hem een plaatsje in je hart, laat je hart de basis zijn voor zijn hemelse bouwwerk en laat de goddelijke intentie tot leven komen door samen met hem te dromen, te geloven, te vertrouwen, samen met Hem te werken te bouwen.

 

Geef de vooruitgang een kans, sta open voor de waarachtige vraag naar een betere wereld, het waarachtige geloof in een hemels rijk op aarde. Laat Utopia tot leven komen durf te geloven, durf te dromen en onderneem de nodige stappen, laat de gratie en de goedheid van het goddelijke Hart zijn werk doen, laat Zijn bloed door je stromen en maak gebruik van de levenskracht die Hij je schenkt.

 

Ga mee met de vooruitgang, stap na stap, dag na dag, 1 voor 1 en 1 voor Allen, zonder haast maar met vastbeslotenheid, met liefde en moed zonder te stoppen of schrik te hebben om te vallen.

 

Lang leve ons allen, lang leven onze gezamenlijke dromen.

 

De verlichtende intelligentie

 

Wanneer wij de Liefdevolle essentie van Engel HAZIEL in onszelf ontwikkelen kunnen wij ten volle genieten van het leven en alle fijne dingen die het te bieden heeft. Dan vergeven wij iedereen en worden wij vergeven. Dan houden wij van iedereen en houdt iedereen van ons.

 

Dan word het leven een liefdesspel, puur genot en pure vreugde, dan vergeten wij snel alles wat ons pijn heeft gedaan, omdat we ons dan eerder richten op alles wat ons plezier geeft.

 

Engel HAZIEL schenkt ons een heldere visie die ons toestaat om steeds tolerant en vergevingsgezind te zijn. Dankzij Hem verenigen wij elkaar in liefde zowel op hemels als op aards niveau.

 

Engel HAZIEL schenkt ons de nectar der vereniging en maakt van ons leven een liefdesspel waarin wij met liefde creëren omdat Hij ons laat zien dat er niets heerlijker is dan een liefdevolle vereniging waaruit mooie werken voortvloeien die bijdragen aan de liefdesvereniging van het gehele zijn.

 

Laten wij ons dus allen verenigen, trouw zijn aan het hoogste en het mooiste wat wij in ons dragen. Laten wij allen trouwen met Engel HAZIEL en drinken uit zijn heilige graal, eten van zijn lichaam en bovenal genieten van al het fijne wat de creatie ons te bieden heeft.

 

Want alles wat laag, negatief, pijnlijk en platvloers is valt in het niet tegenover het hoge, het fijne, het heerlijke wat God, zijn Engelen en onze lieve Moeder Aarde ons te bieden hebben.

 

Engel HAZIEL is de verspreider van de volmaakte liefde, de pure en onvoorwaardelijke liefde die alles nieuw en levend maakt. De liefde die ons toestaat om te houden van God en zijn creatie als kinderen die nog vol verbazing kunnen genieten van elk moment waarin zij zich goed voelen. De liefde die ons toestaat om mee te vliegen in de armen van de tijdloosheid als vlinders omarmd door de Zon op weg naar het licht of genietend van de nectar der bloemen, de zoete heerlijkheid in al haar kleuren, wiens wens het is om ons allen te dragen in haar schoot.

 

Wees dus welkom en vergeet al je lijden, laat je leiden en vergeet je zorgen. Vandaag is de dag van je leven, vandaag is het een dag om je volledig te geven. Vandaag is het de dag dat je God en zijn onvoorwaardelijke liefde in jezelf kunt ontvangen. De dag dat je er achter komt dat God in alles is, dat God alles is, zowel het goede als het slechte, alsook de keuze die hij je geeft, de vrije wil om mee te gaan op de spiraal naar boven. De vrije wil om te geloven in de belofte die ons werd gedaan: Het koninkrijk komt eraan, de poorten staan reeds open voor zij die er binnen durven lopen.

 

Kies je voor Angst of kies je voor Liefde? Wil je een kind zijn of een bezorgde ouder die schrik heeft om door de poort van het koninkrijk het onbekende tegemoet te lopen?

 

Engel HAZIEL toont ons dat AL het goddelijke herbergt, hij laat ons zien dat het Licht de essentie is waaruit alles is gemaakt. Dankzij Engel HAZIEL oordelen wij niet langer over het Lagere, maar zien het als een basis van waaruit wij naar het Licht toegroeien. Hij geeft ons de mogelijkheid om alle zaadjes die nog in duisternis gehuld zijn naar boven te roepen, met zachte woorden van licht en liefde.

 

Hij moedigt ons aan om te groeien en te bloeien door ons te tonen dat zelfs de langste winter de belofte van een onsterfelijke zomer in zich draagt. Want hoe kunnen wij ooit de Zon vergeten, hoe kunnen wij ooit al het fijne wat we hebben meegemaakt aan de kant schuiven? Wanneer dat het gene is wat wij willen kun je er zeker van zijn dat HAZIEL het ons zal schenken. Wat? Datgene wat wij verkiezen. Het licht, of ons in duisternis verliezen.

 

Maar hoelang wij ook blijven zwemmen in de duistere zeeën van onze emoties, ooit zal de dag komen dat wij weer durven dromen en dat wij mee zullen stromen met de liefdevolle waterval van universele liefde.

 

Dan zal het beloofde land ons in haar armen ontvangen, dan zullen wij er achter komen hoe fijn het kan zijn om soms eens ondersteboven te gaan hangen en op zoek te gaan naar de schatten die zich in de donkere aarde bevinden. Want ook daar is goud aanwezig en edelstenen. Zo boven zo beneden en zo zijn wij allen gemaakt van de ENE.

 

Engel Haziel is als een kanaal waardoor de goddelijke wil zich kan manifesteren in de vorm van onvoorwaardelijke liefde. Engel Haziel is als een rivier van liefde waarin iedereen zich kan laven.

 

Dankzij hem en zijn goddelijke medewerkers kunnen wij de hemelse gratie ontvangen en genieten van de voorspoed die de goddelijke voorzienigheid ons steeds zal schenken wanneer wij net als Haziel enkel goede doelen nastreven.

 

Samen met Engel Haziel, dankzij de Engelen-essentie van Engel Haziel in onszelf kunnen wij een bron worden van barmhartigheid en de goddelijke genade schenken in al zijn verschillende energie-vormen

 

Beschermengel Haziel

 

De personen die geboren zijn tijdens de periodes die Beschermengel Haziel regeert zijn draag-sterren zijn van de goddelijke vergiffenis, draag-sterren van liefde en hoop die hun uiterste best doen om de nieuwe wereld tot leven te laten komen door zich dienstbaar op te stellen en met heel hun hart en ziel te werken aan een wereld van broederschap en zuster liefde.

 

Zij staan steeds klaar om hun medemensen te helpen en zetten zich volledig in voor de vooruitgang van het goddelijke plan door vrede en vergiffenis te brengen door waar oorlog heerst. Door genezing te brengen aan hen die ziek zijn. Door de waarheid te brengen daar waar leugens heersen. Door liefde, hoop en vreugde te schenken aan al degenen die nog leven met triestheid in hun hart.

 

Maar bovenal is het de taak van Beschermengel Haziel en zijn beschermelingen om alles te verenigen wat verenigd kan worden en om samen met hun broeders en zusters als een eenheid te fungeren waardoor de goddelijke wil zijn werk op aarde kan verwezenlijken en de weg naar Zijn hemelse rijk kan openbaren aan al Zijn andere deeltjes (kinderen). Tot en met het glorieuze moment dat alle deeltjes zullen delen in de liefde voor elk-ander en zij allen verbonden zullen worden met elkaar.

 

Dan zullen wij beseffen hoe groot en machtig wij werkelijk kunnen zijn wanneer wij allen de handen in elkaar slagen. Wanneer wij al onze broeders en zusters de hand reiken en wij elkander met liefde en respect behandelen zal deze goddelijke kringloop van vrede in het hart van iedereen, het hart van ons allen komen wonen en ons met de realisatie van Zijn rijk belonen.

 

Beschermengel Haziel kan ons bevrijden van al ons karma door middel van liefde en vergiffenis, laten wij dus met zijn allen net als hem liefdevol en vergevingsgezind zijn en al onze broeders en zusters bevrijden.

 

Met Beschermengel Haziel kunnen wij onze onschuld terugvinden

en handelen als ware kinderen van het Wezen.

 

Zijn wie wij zijn, zijn wat wij zijn: Goddelijke deeltjes, goddelijke deelnemers die allen te samen werken aan de realisatie van Zijn droom.

 

De droom van het zijn: een paradijselijke wereld waar ieder-1 gelukkig is.

 

Vriendschap

 

Engel Haziel kan ons leringen vol goddelijke wijsheid schenken door ons liefdevol en vriendelijk te maken waarna wij mensen van gelijkaardige aard zullen ontmoeten die ons de nodige informatie en bijstand zullen schenken en waarmee wij kunnen samenwerken aan de realisatie van de goddelijke droom.

 

Wanneer wij handelen met liefde en vriendelijkheid zullen wij snel in contact komen met andere liefdevolle medewerkers, zo zullen vele waardevolle relaties tot stand komen en zullen wij een groep van vrolijke vrienden worden die allen te samen de liefde van de Heer voor zijn kinderen, zijn schepping kunnen verspreiden, uitstralen en zo genezing en welvaart in de wereld brengen.

 

Engel Haziel schenkt ons het kosmische licht, de wijn van het vreugdevol samenzijn, het plezier, de liefde om met zijn allen samen te werken aan onze gezamenlijke droom.

 

Deze lichtenergie heeft vele namen en vormen aangezien alles van dit licht gemaakt is.

 

Engel Haziel kan ons deze wijn schenken in de vorm van verlichtende gedachten die ons wijs en liefdevol maken, die ons de weg wijzen naar het land der liefde waar iedereen samenwerkt ten dienste van elk-ander, ten dienste van elkaar.

 

Dit licht is het begrip dat een liefdevolle samenwerking ons de nodige macht en kracht zal schenken om het goddelijke rijk op aarde te verwezenlijken.

 

Eenheid is macht, liefde is kracht, vergiffenis en een nieuw begin de voorwaarden.

 

Begin met een schone lei en vergeet het verleden, maak jullie nuttig en wees gelukkig en vrij in het heden. Hier en nu zijn wij, hier en nu kunnen wij beginnen. Nu is de tijd.

 

Bouw aan de toekomst door hem hier en nu te maken.

 

All you need is love.

 

Verspreid de liefde door middel van liefdevolle acties.

 

Jullie zijn allen kinderen van het licht en hebben allen een taak te verrichten. Begin eraan, wees fier over datgene wat je al verwezenlijkt hebt maar blijf niet stil staan.

 

De voorspoed is met jullie maak er op een nuttige wijze gebruik van, doe wat je kunt doen eender wat, doe iets, ga mee met de stroom die reeds alom aanwezig is en jullie enkel mee wil nemen.

 

Met Engel Haziel kunnen wij de belofte van Christus waar maken en het Hemelse rijk op Aarde brengen. De Hemelse liefde zaaien. De Hemelse liefde planten in het hart van al onze medemensen. De Hemelse liefde schenken aan al onze medemensen door middel van concrete acties die deze liefde waar maken in de vorm van een overvloedig paradijs waar ieder-1 met zijn geliefden kan leven in vrede.

 

Een paradijs waar in liefde gedeeld wordt en waar een-ieder de grote liefdesverdeler is.

 

Artwork:  Monique Anne Crettol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beschermengel Aladiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

ALADIAH is de tweede Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen

onder leiding van Aartsengel Raziel.

 

Beschermengel ALADIAH regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 mei tot en met 10 mei.

Deze Engel kan ook op andere momenten opgeroepen worden,

doch tijdens deze periode is haar invloed extra sterk.

Zij is ook de beschermengel van iedereen die geboren is in deze periode.

 

Beschermengel ALADIAH schenkt ons de gave om ons liefdevolle potentieel in het hier en nu te gebruiken. Dankzij haar kunnen wij nu met liefde bouwen aan de toekomst die wij wensen. Dankzij Beschermengel ALADIAH kunnen wij alle twijfels en alle negativiteit uit onze gedachten, gevoelens en daden verdrijven, zodat wij niet langer in ons verleden gevangen blijven.

 

Dankzij Beschermengel ALADIAH kunnen wij nu onze toekomst beleven, ontvangen en geven. Delen in de goddelijke gratie die ons in alles voorziet wat wij nodig hebben. Wanneer wij de essentie die Beschermengel ALADIAH ons schenkt in onszelf ontwikkelen. Zullen wij net als Haar, ons gelukkig zijn delen met iedereen om ons heen en zo de nodige steun en vergiffenis schenken zodat iedereen bewust wordt dat alles ons is toegestaan in de puurheid van het nu moment dat niet gebonden is aan het verleden noch aan de toekomst.

 

Beschermengel ALADIAH schenkt ons de goddelijke gratie om steeds weer opnieuw te beginnen vol goede moed, om in onszelf te geloven en steeds een stapje vooruit te doen naar boven. Dankzij Beschermengel ALADIAH wandelen wij met vreugde door het leven en kunnen wij ons in liefde geven. Wij zijn blij want we doen ons best en ALADIAH is er om ons te helpen als wij eens struikelen onderweg. Het is niet erg dat wij soms struikelen, vallen is menselijk en steeds weer opstaan is wandelen met de Engelen.

 

Samen met de eerste 9 Engelen zijn wij begonnen aan onze projecten en hebben wij getracht om gelukkig te zijn en iets te doen ten dienste van het Universum. Nu schenkt Beschermengel ALADIAH ons de Goddelijke vergiffenis zodat wij alles wat eventueel mis is gelopen kunnen vergeten en we blij verder kunnen wandelen als kinderen aan de hand van de Vader. Door middel van Beschermengel ALADIAH toont God zich van zijn beste kant en schenkt ons geluk, vertrouwen, een goede gezondheid, een harmonieus familieleven, de kracht om anderen te helpen en vanuit het hart te geven.

 

Beschermengel ALADIAH penetreert de hemelse liefde in onze intelligentie, wat zorgt voor veel mededogen en begrip. Zij schenkt ons de hemelse overvloed vanuit de Bron der onvoorwaardelijke liefde. En net zoals Beschermengel ALADIAH kunnen wij het beste uit onszelf schenken aan onze broeders en zusters.

 

Dankzij Beschermengel ALADIAH kunnen wij ons van al ons karma bevrijden omdat ALADIAH liefde en vergiffenis schenkt en deze 2 ingrediënten ons weer helder en gemotiveerd maken. Bovendien leert Zij ons om te genieten van het delen in liefde. Haar krachten verrijken ons bestaan, met Beschermengel ALADIAH kunnen wij alles aan.

 

Beschermengel ALADIAH leert ons om te vergeven en te vergeten, wanneer wij haar essentie in onszelf ontwikkelen kunnen wij zelfs de ergste criminelen vergeven en hen bovendien ook nog eens de gratie schenken om vanuit een solide basis opnieuw te beginnen.

 

Met Beschermengel ALADIAH aan onze zijde zouden wij alle gevangenen kunnen bevrijden en hen een huisje, wat geld en de nodige liefde geven om wederom als een mens te kunnen leven. De Liefde die ALADIAH ons schenkt is zo groot dat wij niet meer slecht kunnen zijn. Want zelfs al zijn wij slecht en handelen wij verkeerd, toch zal Zij ons vergeven en ons verder helpen in het leven.

 

ALADIAH geeft ons het goede voorbeeld en het is mijn wens dat wij allen de liefdevolle intelligentie van Beschermengel ALADIAH in onszelf ontwikkelen en tot het begrip komen dat men meer aan criminelen kan leren door te vergeven en het gene wat ze niet verwachten te geven: door zo goed te zijn dat het slechte geen kans meer heeft om te bestaan.

 

Want waarom zou je nog stelen en moorden als de wereld steeds al je gebeden verhoorde? Waarom zou je nog liegen en bedriegen als iedereen je accepteerde zoals je bent en je de kans gaf om te werken met liefde en talent.

 

Wanneer wij in de waarheid zijn en de liefdevolle wijsheid van ALADIAH toelaten in ons wezen zullen wij niets of niemand meer vrezen.

 

Artwork: Monique Anne Crettol

 

Gebed

 

Lang leve de vrijheid, het resultaat van de waarheid, de wijsheid en de onvoorwaardelijke liefde waarmee Beschermengel ALADIAH ons vervult. Lang leve de ster in onszelf die zich beetje bij beetje onthult.

 

Lang leve alle lichtjes die schijnen en die beetje bij beetje al de duisternis doen verdwijnen. Lang leve alle deugden die wij bezitten en de liefde om deze te delen met alles en iedereen.

 

Dankjewel Beschermengel ALADIAH voor de gratie die jij ons steeds schenkt, dankjewel dat wij in jouw liefde mogen delen en de wereld, onszelf en onze medemensen helen.

 

Dankjewel ALADIAH voor het goede voorbeeld dat jij ons steeds toont. Dankjewel voor de echte rijkdom waarmee jij ons steeds beloont. Bedankt dat wij elke dag met jouw goddelijke gratie mogen werken en de liefde vanuit de bron versterken.

 

Bedankt dat jij ons weer 1 maakt ook al zijn we met velen, dankjewel dat met jou essentie in ons zelf het lot van iedereen ons wat kan schelen. Bedankt dat wij dankzij jou elkander begrijpen en vergeven, en allemaal te samen in vrede verder leven ♥

 

 

 

 

 

 

Aartsengel Michael en de Aartsengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Dankzij Aartsengel Michael kunnen wij de goddelijke gedachten uitdrukken in de materiële wereld en zo de boodschap van God op Aarde brengen. Prins Michael is de hemelse entiteit waardoor God zijn gedachten op Aarde uitdrukt.

 

Dankzij Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen kunnen wij de goddelijke boodschappen ontvangen en doorgeven aan onze medemensen. Hij leert ons om het Hemelse op Aarde te brengen. Dankzij Michael en zijn Engelen kunnen wij de projecten van ons hogere Zelf realiseren op Aarde.

 

De Aartsengelen schenken ons de nodige helderheid van geest zodat wij deze projecten op een intelligente wijze kunnen bestuderen en tot ons laten doordringen, zodat wij ons verstand ten diensten kunnen stellen van deze goddelijke projecten en dit verstand kunnen gebruiken om ze waar te maken.

 

De Aartsengelen staan ons toe om na te denken over de verschillende wijzen, de mogelijkheden die wij hebben om de wereld van onze dromen te creëren, na te denken over de goddelijke droom, de goddelijke wil en deze op een verstandige wijze te  realiseren. Dankzij Michael en zijn Engelenkoor: de Aartsengelen kunnen wij het goddelijke plan begrijpen, inzien en er mee aan werken.

 

Wanneer wij open staan voor de boodschappen van de Aartsengelen zullen wij hand in hand met hen onze missie op Aarde kunnen verwezenlijken en de zin van ons bestaan in-zien en uit-voeren.

 

Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari. De dag dat Hun energie het sterkst aanwezig is is woensdag.

 

 


 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 10