Engelen van de Dierenriem

FacebookHuis van de 72 Engelen

Aartsengel Tzaphkiel en Naam van God

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

God heeft vele namen en ook de Engelennamen zijn elk een aspect van zijn wezen. Een van de namen die het meest werd gebruikt in de Bijbel is Jehova of Jahwe, deze Naam bestaat uit 4 Letters die elk een energie, een stadium representeren waarin de goddelijke overvloed zich ontwikkelt, waarna deze in onze aardse realiteit tot leven komt als de goddelijke voorzienigheid.

 

De eerste Letter is een J oftewel een Jod of een Joed in het Hebreeuws. Deze Letter representeert de potentie, de intentie waaruit alles voortkomt. Het is het goddelijke zaad en wordt gerepresenteerd door de Vader en het element vuur. Het zijn de vurige ideeën die zich in onszelf ontwikkelen. Deze letter staat in direct verband met de Sefirah Kether en Atziluth, de wereld der emanaties (de eerste wereld van de Levensboom).

 

De tweede letter is een H oftewel een Hé in het Hebreeuws. Deze Letter is als de Aarde waarin het zaad geplant wordt en wordt gerepresenteerd door de Moeder en het element water. Het zijn de gevoelens waarin de potentie zich wortelt. Wanneer je dus een idee hebt en de kracht om dit idee uit te voeren kun je dit idee voeden door middel van fijne en liefdevolle gevoelens. Je kunt terugdenken aan waardevolle momenten uit je verleden waar je vergelijkbare ideeën koesterde en daaruit de nodige vreugde putten, of je kunt je een nieuwe prachtige toekomst voorstellen en je laten meevoeren op de oceaan der imaginatie. Deze letter heeft alles te maken met de Sephira Hochmah en Beriah, de wereld der creaties (de tweede wereld van de Levensboom).

 

De derde Letter is een V oftewel een Vav of een Wav in het heilige alfabet, deze Letter staat in verband met het kind en het element lucht. Het is de dochter van de wilskracht en de liefde, in deze fase heeft het zaad wortel geschoten in je gevoelens en zich ontwikkeld tot een helder en bruikbaar idee. Nu kun je beginnen met de uitvoering ervan door middel van je intelligentie en het zetten van de nodige stappen op aarde. De derde letter representeert de plant en het plan en staat in direct verband met de Sefirah Binah vanwaaruit Ietzirah, de wereld der formaties gestructureerd wordt (de derde wereld van de Levensboom)

 

De vierde Letter is nogmaals een Hé, deze Hé staat in verband met de vruchten van de plant, het element aarde, de resultaten van het plan dat zich ontwikkelde als een zaadje in de buik van de moeder om na negen maanden tevoorschijn te komen in de vorm van een wonderbaarlijk geschenk. Dit wonderbaarlijk geschenk is het kind (het kind van de dochter van je verbeelding en het resultaat van je plan, je idee), het kunstwerk dat je wilde, het resultaat waar je zozeer naar verlangde en het idee waar je zo hard aan gewerkt hebt. Dit kind zal op zijn beurt weer nieuwe zaadjes planten en nieuwe vruchten dragen, en zo zal het goddelijke kunstwerk zich blijven vermenigvuldigen totdat iedereen de vruchten ervan kan oogsten en wij allen over de potentie zullen beschikken om ons eigen kunstwerk te creëren. De tweede Hé staat in verband met de Sefirah Malkuth en de vierde wereld van de Levensboom de welke Asiah genoemd wordt.

 

Ter verduidelijking

 

Yod-het zaad, Hé-de Aarde waarin het wortelt, Vav-de plant en Hé-de vrucht waarin zich weer nieuwe zaden bevinden vandaar dat deze tweede Hé vanzelf weer in een Yod verandert. de welke wij ook kunnen beschouwen als: Yod-de Vader, Hé-de Moeder Vav-de Dochter en Hé de werken van de Dochter in deze wereld. Nu kan deze Dochter ook een Zoon zijn en zijn er nog allerlei ander symbolische interpretaties mogelijk zoals:

 

Yod 'de intentie', Hé 'de liefde die deze intentie tot leven brengt' als een Vav 'een idee, een plan dat zijn vruchten schenkt wanneer wij dit plan uitvoeren door juiste stappen te zetten op Aarde' de vrucht hiervan welke gerepresenteerd wordt door de tweede Hé, die natuurlijk alles te maken heeft met de Sephira Malkuth en de vierde wereld Asiah. We leven in Asiah op Aarde en de Naam van God heeft dan ook alles te maken met de 4 seizoenen en de natuurwetten.

 

Het essentiële is de moeite om verder te bestuderen en mee te werken en dat gaan wij ook doen samen met de verschillende Engelenkrachten die dit 4 stappen plan zullen verduidelijken door de 4 stappen op een aardser niveau aan ons te presenteren zodat wij er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.

 

Maar wat willen wij doen (gerepresenteerd door Yod)?

Waar houden wij van: (gerepresenteerd door Hé)?

 

Hoe gaan wij dit verwezenlijken, wat is het plan,

het idee dat wij gaan verwezenlijken (gerepresenteerd door Vav)?

 

en hoe zal de verwezenlijking van dit plan er uitzien,

welke vruchten zal het idee ons schenken (gerepresenteerd door de tweede Hé)?

 

 

 

De Aartsengelen en de mysteries van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Aartsengelen en de structuur van de Levensboom

 

De eerste Sefirah (Sfeer) van de Levensboom heet Kether en is de fundamentele kracht aan de basis van alle dingen, de tweede Sefirah (Draaikolk van energie) heet Hochmah en zorgt voor de Transmissie van deze kracht naar de Oer-Materie, deze Oer-Materie is Binah de derde Sefirah van de Levensboom en wij zouden haar kunnen bekijken als een heilige maagd, zij ontving de goede boodschap van het goddelijke door middel van Zijn Engelenkrachten die als een rivier van liefde haar maagdelijke gebieden binnen stormden en zo de tekens van de Dierenriem tot leven brachten als sterren in de grote baarmoeder des levens van waaruit Alles geboren wordt.

 

De Sefirah Binah is de baarmoeder die vorm geeft aan alle aardse manifestaties, het is de Matrona der kabbalisten, Marah, de oceaan waarin alles vorm aanneemt.

 

Aartsengel Tsaphkiel de welke ook wel Aartsengel Binael wordt genoemd is de koning van de Sefirah Binah en de heerseres over de krachten van Saturnus. Aartsengel Tsaphkiel schenkt ons door middel van de Engelen Tronen (het Engelenkoor onder Zijn leiding) de praktische intelligentie van Binah-Saturnus die ons toestaat om de Levensboom en Haar mysteries te begrijpen en deze wetenschap door te geven.

 

Alles is 1 en komt voort uit Kether, de eerste Sefirah van de Levensboom van waaruit God de Vader, Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen Hun licht met onvoorwaardelijke liefde uitstralen.

 

Zij houden van ons of we dat nu willen of niet en zo kunnen ook wij leren om te houden van onze medemensen ook al houden ze niet van ons, want enkel liefde kan ons allen weer verbinden, en het is enkel wanneer wij allen weer verbonden zijn dat wij ons bewust zullen worden van ons God zijn.

 

Wanneer wij deze liefdevolle verbinding in ons zelf kunnen maken en om ons heen verwezenlijken zullen wij 1 Zijn, dan zullen wij samen met Aartsengel Metatron kunnen dansen en genieten van alle gezichten van God, dan zullen wij onszelf leren kennen in Al Zijn glorie.

 

Aartsengel Raziel de welke ook wel Aartsengel Jophiel wordt genoemd zet het werk van Aartsengel Metatron voort vanuit de Sefirah Hochmah (de tweede Sefirah van de Levensboom).

 

Aartsengel Raziel kan ons de goddelijke eenheid laten ervaren door middel van openbaringen, door middel van dromen en inspiraties die als lichtflitsen ons innerlijke landschap verlichten en ons de verschillende gezichten van God tonen, doch al deze gezichten zijn slechts weerspiegelingen, uitstralingen van het Gezicht van het Wezen-God.

 

Dit Wezen is een eenheid en een veelheid, een heelheid, een harmonie van deeltjes die allen te samen dansen rond de Bron waaruit zij ontsproten en waarin zij zich bevinden. Wie of Wat het wezen is kan Aartsengel Raziel ons dus openbaren.

 

Aartsengel Tsaphkiel kan ons de werking van dit Wezen doen begrijpen door middel van ervaringen en studies die ons steeds een nieuw deeltje van het Al doen begrijpen en ons uiteindelijk leiden naar inzichten omtrent de harmonieuze samenwerking van dit Al in Al haar energie-vormen.

 

Aartsengel Tsaphkiel schenkt ons de nodige informatie om dit Al in Al haar energie-vormen steeds beter te begrijpen. Ik ga dan ook net zoals Aartsengel Tsaphkiel en Aartsengel Raziel proberen om jullie het nodige licht, het nodige begrip te schenken zodat jullie de werking van de hemelse hiërarchieën kunnen volgen en in harmonie kunnen samenwerken met de Engelen en de Aartsengelen.

 

Droom over de 10 Sephiroth van de Levensboom

 

Ik droomde dat de Sephiroth zowel Mannelijk als Vrouwelijk waren. Ik droomde dat zij de Moeder/Vader waren.

 

In een boek dat ik gelezen heb stond geschreven dat elke Sefirah vrouwelijk en ontvankelijk was tegenover de Sefirah er net boven. Volgens deze theorie zou dus enkel de Sefirah Kether volledig mannelijk zijn en de Sefirah Malkoet (de Aarde) vrouwelijk.

 

Nu is de Sefirah Kether de blauwdruk van het bestaan, de Bron waar alles uit voortgekomen is. De Sefirah Kether is voor mij dus de grote Moeder-Vader. Deze grote Vader-Moeder, dit Al heeft vele namen waarvan wij er een heleboel zullen leren kennen door middel van de teksten in dit boek.

 

In alle religiën en filosofieën, alsook in de verschillende kosmologieën dragen de wezens -die allen te samen het Wezen zijn- andere namen. In dit boek zullen wij ons voornamelijk richten op de christelijke drie-eenheid, maar ook mijn eigen fantasie en jullie voorstellingsvermogen zullen een grote rol spelen.

 

Het licht der kennis

 

Weet dat het licht dat ik hier doorgeef enkel een klein deeltje is van de waarheid en dat het de bedoeling is dat dit licht verder reist om plaats te maken voor meer licht, meer begrip omtrent de werking van de kosmische machine. Houd steeds goed in gedachten dat zij die denken alles te weten in feite nog niets weten en dat zij die denken nog niets te weten al veel meer weten dan ze beseffen.

 

Wees nederig genoeg om de waarheid die zich in deze teksten bevindt te ontrafelen en moedig genoeg om het deel van het goddelijke tapijt dat je voor je ziet aan je medemensen te tonen. Geef jouw deel van de waarheid door en sta open om de waarheid die de anderen je te bieden hebben te ontvangen.

 

Dat het licht der waarheid je bij mogen staan tijdens het lezen van deze teksten en je het nodige begrip moge schenken zodat je er ook daadwerkelijk iets mee kunt doen in dit leven.

 

 

 

 

 
 

 

Beschermengel Lauviah

Geschreven door Michy en Fengo   

 

Beschermengel Lauviah is de Eerste Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Tshapkiel ook wel Binael genoemd.

 

Lauviah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van  11 tot en met 15 juni. Alsook de Engel van de Geboortedag van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 24 januari ~ 6 april ~ 20 juni ~ 03 september ~ 15 november.

 

Beschermengel Lauviah heeft de zelfde naam als Haar voorganger van het Engelenkoor der Cherubijnen doch Haar weg op de Levensboom gaat van de Sefirah Binah naar de Sefirah Hochmah en de planetaire invloeden waar Zij mee werkt zijn van Saturnus en Uranus, hierin ligt hem het verschil.

 

 

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

 

* Je bewust worden van de goddelijke inspiratie die steeds door je stroomt

* Het ontvangen van lumineuze 'AHA!' momenten en stappen zetten om er iets mee te ondernemen

* Een geest die openstaat voor telepathische connecties

* Openstaan voor de muze die zich uit door poëtische of literaire kunstwerken

* Gevoel van gelukzaligheid dat gevolgd wordt door spirituele evolutie, weten dat je op het juiste pad bent

* Naargeestigheid en negativiteit te boven staan

* Bewustwording van het onderbewuste

* Bewustwording van de zin van het leven, begrijpen hoe alles zijn reden heeft

* De puzzelstukken des levens op de juiste plaats kunnen leggen

* Mysteries des levens die tot je komen via dromen

* Groter besef van wie je werkelijk bent

 

 

Problemen die kunnen optreden/verholpen worden onder haar invloed:

 

* Jezelf naar beneden halen, niet luisteren naar je intuïtie

* Zelftwijfel, steeds raad aan anderen willen vragen

* Je beslissingen laten afhangen van de mening van anderen

* Niet nakomen van gemaakte beloftes, luiheid

* Gebrek aan zelfvertrouwen en enthousiasme

* Angst om met nieuwe projecten te starten

* In cirkeltjes blijven draaien door de angst om stappen te ondernemen

* Materiële moeilijkheden door niet op inspiraties te reageren

* Informatie doorkrijgen vanuit de lagere astrale sferen

 

 

 

 

Lauviah is de eerste engel uit het rijk der tronen en komt naar ons via nieuwe inspiraties. Wanneer we de kunst leren om open te staan voor deze intuïtieve geschenken uit het hemelenrijk zullen we merken dat ze ons steeds leiden op ons pad. Deze inspiraties dienen niet om genegeerd te worden, ze zijn de richtingwijzers die we ontvangen uit het engelenrijk. Daar engelen ons leven kunnen gadeslaan vanuit een hoger perspectief kunnen ze ons helpen door oplossingen aan te reiken in de vorm van inspiraties. Dit kan zich uiten door het gevoel dat er een ineens een lichtje van weten begint te branden in je hoofd, de metaforische flits van inspiratie, het EUREKA! moment. Meteen ook wordt die vergezeld door een gevoel van weten, het gevoel dat deze beslissing de juiste is waardoor nieuwe poorten zich zullen openen. Uiteraard is het belangrijk op deze inspiraties te reageren, daar ze van nature vluchtig zijn en pas tot leven komen door de stappen die je onderneemt. Vertrouw dus je inspiraties, dank Lauviah en zet je stappen welgezind... Je wordt geleid!

 

 

Contact maken met je Beschermengel

 

 

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt.

 

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

 

Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen.

 

 

 

 

Channeling engel Lauviah

 

Ik ben met je, ik toon je de weg naar dat wat mooi is, lieflijk en oprecht. Ik toon je dat strijd helemaal niet bestaat, het is een illusie der geest en verder hoeft het niet te gaan. Wil je geloven in dat wat je pijn doet? Wil je vasthouden aan dat wat niet is? Of wil je gelukkig zijn, genieten van het moment? Roep me aan, ik ben er voor jou.

 

Ik toon je je krachten, ik toon je je Liefde. Ik toon je de Liefde voor waar je van houdt en hoe je in Liefde steeds verder kan gaan. Ik omring je met Liefde die alles bevat, ik geef je de schoonheid die in alles is. Ik toon je dat alles slechts perceptie is, dat je zelf steeds beslist hoe mooi alles is. Alles komt voort uit jou en hoe je naar je wereld kijkt.

 

Deze wereld is een droom, gemaakt om vol Liefde te zijn. Leg je focus hierop en zo zal het zijn. Doe wat je doet steeds in Liefde, laat weg dat venijn. Jij creëert vandaag en ook wat morgen voor je zal zijn. Kijk naar alles vol Liefde dan verdwijnt alle pijn. Dit is de grote magie die ik je leren kan, roep me aan wanneer je het moeilijk hebt, ik toon je de weg.

 

Wanneer alles moeilijk gaat is het omdat je me even vergat, omdat je even niet wist dat ik steeds bij je ben. Ik toon je de weg, maar geef je de vrije keus. Je kan alles doen zoals jij wil, maar Liefde is de fijnste weg. Ook jouw leven kan steeds vol Liefde zijn, loop niet weg doch bemin je pad. Liefde toont steeds de volgende stap, zo kan je niet fout gaan, alles komt steeds terecht.

 

Wees dankbaar voor je leven, en al dat je ziet, dit verhoogt je perceptie en kleurt alles weer. Zo zie je dat 't leven een bewegend schilderij is, jij maakt het al zelf dus kies nu met zorg. Wie wil een bestaan vol haat, nijd en strijd wanneer al slechts perceptie is en het zo mooi kan zijn. Leg je zorgen in mijn handen, ik verlicht ze samen met jou.

 

Hang niet vast aan wat geweest is maar blijf het hoogste van je hart steeds trouw. Wij engelen zijn hier om je dit weer te leren, om te tonen dat het in Liefde kan en je zo weer kan spelen. Zie het als een fijn spel, want dat is wat het is. Ik reik je de stukjes van de puzzel zodat jij hem vervolmaakt. In Liefde ben ik met je, je bent nooit alleen. De essentie is Liefde, het is je enige les.

 

Leef en leer in Liefde, het transformeert je bestaan. Er is slechts het hier en het nu en dat kan altijd mooi zijn. Het moment is steeds hetzelfde, enkel frequentie verschilt. En frequentie, lieve kind is hoe jij alles kleurt. De kleuren van Liefde zijn mooi, speels en zacht. De kleuren van pijn zijn grijs, grauw en zwaar. Jij kleurt zelf door wat je voelt en wat je denkt.

 

Laat dit van de hoogste, de mooiste frequentie zijn. Je kan niet vluchten van pijn want je vlucht van jezelf. Je kan enkel veranderen naar waar je van houdt. Die verandering is in jou, ze ontstaat nergens anders. Je creëert alles zelf, door hoe je 't bekijkt. Wees in Liefde voor al en goed zal het gaan, want hier ligt je kracht in 't geheel van het bestaan.

 

Ik ben met je steeds, in de hogere sfeer. Ik moedig je aan, herinner je weer dat alles steeds mooi is als jij het zo wil. Die discipline is de jouwe, hij kleurt alles fijn. Ik ben met je in Liefde, in het ene moment, het moment dat al bevat wat mooi is en goed. Van hieruit steun ik je, help en verlicht je lieve hart. Ik ben met je in vreugde, ik ben je engel Lauviah.

 

Steen die kan helpen om met mij te werken: Azuriet

Kleur: Transparant blauw

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Liefde toont me de weg

* Ik ben in Liefde met al om me heen

* Ik creëer mijn eigen bestaan

* Alles vloeit voort uit mezelf, daarom heb ik lief

 

 

Gebed

~~~~

Met jou

Lauviah

word ik me

bewust

van mezelf

 

van mijn

machten,

mijn krachten,

mijn Hogere Zelf

 

in Liefde

creëer ik

mijn perfecte

bestaan

 

in hoop,

vol verwachting

krijg ik

alles gedaan

 

Harmonie

breng je mij

want dat is

waar het

om gaat

 

Ik breng

liefde

in het moment

zodat het

eeuwig

kan bestaan

 

Dank

voor jouw steun

lieve Lauviah

ik weet dat

jij er steeds

voor me bent

 

 

 

Hoe met deze channelings werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

 

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Caliel

Geschreven door Michy en Fengo   

 

CALIEL is de beschermengel van alle personen geboren in de periode van 16 tot 21 juni alsook van de personen geboren op de volgende 5 dagen: 7/4, 21/6, 4/9, 16/11 en 26/1. Natuurlijk kunnen wij allen zijn deugden ontwikkelen en het vuurwerk der waarheid verspreiden.

 

Ontwikkelde kwaliteiten:

 

Eerlijkheid, integriteit, gerechtigheid, begrip, vergevingsgezindheid,

 

onderscheidingsvermogen en beoordelingsvermogen, daadkracht en organisatietalent.

 

Geannuleerde fouten:

 

Leugens, bedrog, onrechtvaardigheid, onbegrip, overdreven strengheid, veroordeling zonder redenen, racisme, wanorde en twijfel.

 

Beschermengel CALIEL is de Engel der goddelijke gerechtigheid, hij brengt het licht van de waarheid dat alle onschuldigen bevrijdt en alle vijanden op de vlucht doet slaan. Niets is sterker dan de waarheid en wanneer deze waarheid gesteund door concrete bewijzen op het toneel van je leven verschijnt straalt zij haar licht op je leven en kun je niet anders dan toegeven en verder gaan in waarheid. De waarheid is je beste bondgenoot en de voornaamste eigenschap die je Beschermengel je geschonken heeft is dan ook eerlijkheid. Dankzij deze deugd kun je steeds juist handelen en een goed en waardevol werk verrichten op deze Aarde. CALIEL staat je steeds bij tijdens je werk en leidt je door middel van je levensomstandigheden, de situaties en de mensen om je heen naar een steeds betere positie om je taak te verrichten. Om het licht van de waarheid daar te brengen waar het nodig is.

 

Beschermengel CALIEL heeft je de nodige intelligentie, het begrip en de reden geschonken zodat je deze waarheid steeds zult kunnen verwoorden en bewijzen. Van jongs af aan ben je gesteund, geleid en soms zelf geduwd, verplicht te gaan naar de positie waarin je je nu bevindt. CALIEL wil je tonen wat juist is, hij representeert vooral de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet kan vele situaties verhelderen en je de reden achter bepaalde dingen doen ontdekken. Doch weet dat de echte Goddelijke gerechtigheid liefde en vergiffenis is. Deze krachten zijn nog sterker dan de wet van oorzaak en gevolg en kunnen je dan ook bevrijden van de minder leuke dingen op je levensweg.

 

De wet van oog om oog, tand om tand behoort tot ons verleden en al draait veel nog steeds rond deze wet, toch hebben wij de mogelijkheid om hier en nu te vergeven, liefdevol verder te leven en zo mee te bouwen aan een schitterende toekomst, aan een wereld waar Liefde de nectar is die ons allen de vrede en de gelukzaligheid schenkt die wij zozeer verlangen.

 

Je kunt CALIEL steeds oproepen door zijn naam in drie keer uit te spreken en wel als volgt: CA~CALI~CALIEL, dit is tegelijkertijd een mantra, een ademhalingsoefening die de krachten van je beschermengel in je doet ontwaken.

 

Dat de WAARHEID, de VRIJHEID en de GERECHTIGHEID van Beschermengel CALIEL steeds met je moge zijn en van je leven een kunstwerk mogen maken waar je steeds van kunt genieten.

 

 

 

 

Channeling: Caliel de waarheid in jezelf

 

In Liefde ben ik bij je, ik ken je elke zorg. Ik houd van je, bescherm je, doch ik houd je ook goed in het oog. Ik ken je elke daad, je wensen en verlangens. Geen enkele stap die je neemt is onzichtbaar voor me, ik presenteer je de gevolgen. Laat je intenties dus vol Liefde zijn, vol Liefde en met het oog op het goede. Laat je verwachtingen op het meest wonderlijke gericht zijn, zodat ik je hiermee kan belonen.

 

Jouw denken creëert de oorzaak, ik presenteer je het gevolg. Wanneer we samen in harmonie zijn wordt onze communicatie als een mooi feest. Ik ben steeds met je begaan, want jij bent mijn beschermeling. Doch wanneer jouw gedachten, jouw acties of daden lager zijn kan ik niet anders dan ze op hetzelfde niveau naar je terug brengen. Ik ben je grote Goddelijke spiegel, creëer het beeld dat jij verwacht te zien.

 

Ik ben er voor je... Weet dit goed! Ik ben degene die dit alles voor je doet. Vertrouw dus in mij... Vertrouw in ons samen... Ik toon je je leven zoals jij het maakt. Ik ben de pure gerechtigheid, de wet van oorzaak en gevolg. Niets kan me ooit ontgaan, ik breng je wat je nodig hebt. Roep me aan wanneer je bij wil leren, roep me aan wanneer je inzichten wil omtrent jezelf. Vraag me en ik zal je begeleiden, ik kan je tonen hoe je het mooie creëert.

 

Ik hou van je, wil steeds het beste... Ik wil je hart zien stralen met de onschuld van een kind. Ik wil je stappen zien zetten in volle zekerheid, dan maak ik ze waar. Ik ben je grote helper, ik geef je wat je vraagt. Wat je vraagt is niet in woorden... Het zijn je onuitgesproken gedachten. Ik leef in de kelder van je onderbewuste, maak met jou de transformatie naar je hemelse bewustzijn. Ik breng je steeds hoger door bewust zijn van jezelf.

 

Zie mijn gevolgen nooit als een straf, enkel een reflectie van wat je denkt. Vele gedachten liggen diep verborgen. Ook hen breng ik tot leven. Ik koos deze taak om je het grootste bewustzijn te kunnen geven, met mij leer je wat voor jou wel of niet kan. Weet dat alles steeds uit jezelf stamt... De buitenwereld is het resultaat. Jij bent de heerser van je leven, met mij bereik je meesterschap.

 

Weet dat ik alles doe uit Liefde, ik heb uiteindelijk slechts één doel: Je bewust maken van de Goddelijke wetten, want die zijn standvastig tot in de oneindigheid. Daarom ook bestaat het leven, om deze wetten te begrijpen en jezelf te overstijgen. Het is niet makkelijk, dat weet ik goed, maar daarom ben ik bij je. Roep me aan wanneer je me bij je wil, ik zal er zijn met raad en daad. Ik werk door je inzichten en situaties te schenken, je zal mijn stempel steeds herkennen.

 

Ik ben met je in Liefde, ik laat je nooit alleen. Ik hou van je, ben met je. Ik ben je engel Caliel.

 

Steen die je communicatie met mij kan bevorderen: Azuriet

 

Kleur: Groen~Bruin

 

Affirmaties:

 

* Ik ben me bewust van mijn gedachten en mijn daden

 

* Dankzij Caliel beheers ik kennis over de wetten van oorzaak en gevolg

 

* Ik neem in Liefde verantwoordelijkheid voor wat zich in mijn leven afspeelt

 

* Ik richt me steeds op het hoogste, meest Liefdevolle in mezelf en anderen

 

* Ik blijf steeds in mijn waarheid

 

 

Gebed:

 

Dank je

 

Caliel,

 

dat jij me

 

de wetten

 

van het bestaan

 

op duidelijke

 

wijze

 

laat verstaan.

 

Dank je

 

voor jouw trouw

 

en dedicatie,

 

dankzij jou

 

ken ik

 

het verschil

 

tussen

 

goed en fout.

 

Dank je

 

Caliel,

 

daar je

 

voor mij de

 

Goddelijke spiegel

 

bent.

 

Ik weet dat

 

wat jij me toont

 

steeds waarheid is,

 

het Goddelijke gevolg

 

waarvan ik

 

de oorzaak ben.

 

Hiervoor

 

dank ik je,

 

lieve Caliel.

 

 

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 9