Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Beschermengel Lauviah

Geschreven door Michy en Fengo   

 

Beschermengel Lauviah is de Eerste Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Tshapkiel ook wel Binael genoemd.

 

Lauviah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van  11 tot en met 15 juni. Alsook de Engel van de Geboortedag van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 24 januari ~ 6 april ~ 20 juni ~ 03 september ~ 15 november.

 

Beschermengel Lauviah heeft de zelfde naam als Haar voorganger van het Engelenkoor der Cherubijnen doch Haar weg op de Levensboom gaat van de Sefirah Binah naar de Sefirah Hochmah en de planetaire invloeden waar Zij mee werkt zijn van Saturnus en Uranus, hierin ligt hem het verschil.

 

 

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

 

* Je bewust worden van de goddelijke inspiratie die steeds door je stroomt

* Het ontvangen van lumineuze 'AHA!' momenten en stappen zetten om er iets mee te ondernemen

* Een geest die openstaat voor telepathische connecties

* Openstaan voor de muze die zich uit door poëtische of literaire kunstwerken

* Gevoel van gelukzaligheid dat gevolgd wordt door spirituele evolutie, weten dat je op het juiste pad bent

* Naargeestigheid en negativiteit te boven staan

* Bewustwording van het onderbewuste

* Bewustwording van de zin van het leven, begrijpen hoe alles zijn reden heeft

* De puzzelstukken des levens op de juiste plaats kunnen leggen

* Mysteries des levens die tot je komen via dromen

* Groter besef van wie je werkelijk bent

 

 

Problemen die kunnen optreden/verholpen worden onder haar invloed:

 

* Jezelf naar beneden halen, niet luisteren naar je intuïtie

* Zelftwijfel, steeds raad aan anderen willen vragen

* Je beslissingen laten afhangen van de mening van anderen

* Niet nakomen van gemaakte beloftes, luiheid

* Gebrek aan zelfvertrouwen en enthousiasme

* Angst om met nieuwe projecten te starten

* In cirkeltjes blijven draaien door de angst om stappen te ondernemen

* Materiële moeilijkheden door niet op inspiraties te reageren

* Informatie doorkrijgen vanuit de lagere astrale sferen

 

 

 

 

Lauviah is de eerste engel uit het rijk der tronen en komt naar ons via nieuwe inspiraties. Wanneer we de kunst leren om open te staan voor deze intuïtieve geschenken uit het hemelenrijk zullen we merken dat ze ons steeds leiden op ons pad. Deze inspiraties dienen niet om genegeerd te worden, ze zijn de richtingwijzers die we ontvangen uit het engelenrijk. Daar engelen ons leven kunnen gadeslaan vanuit een hoger perspectief kunnen ze ons helpen door oplossingen aan te reiken in de vorm van inspiraties. Dit kan zich uiten door het gevoel dat er een ineens een lichtje van weten begint te branden in je hoofd, de metaforische flits van inspiratie, het EUREKA! moment. Meteen ook wordt die vergezeld door een gevoel van weten, het gevoel dat deze beslissing de juiste is waardoor nieuwe poorten zich zullen openen. Uiteraard is het belangrijk op deze inspiraties te reageren, daar ze van nature vluchtig zijn en pas tot leven komen door de stappen die je onderneemt. Vertrouw dus je inspiraties, dank Lauviah en zet je stappen welgezind... Je wordt geleid!

 

 

Contact maken met je Beschermengel

 

 

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt.

 

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

 

Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen.

 

 

 

 

Channeling engel Lauviah

 

Ik ben met je, ik toon je de weg naar dat wat mooi is, lieflijk en oprecht. Ik toon je dat strijd helemaal niet bestaat, het is een illusie der geest en verder hoeft het niet te gaan. Wil je geloven in dat wat je pijn doet? Wil je vasthouden aan dat wat niet is? Of wil je gelukkig zijn, genieten van het moment? Roep me aan, ik ben er voor jou.

 

Ik toon je je krachten, ik toon je je Liefde. Ik toon je de Liefde voor waar je van houdt en hoe je in Liefde steeds verder kan gaan. Ik omring je met Liefde die alles bevat, ik geef je de schoonheid die in alles is. Ik toon je dat alles slechts perceptie is, dat je zelf steeds beslist hoe mooi alles is. Alles komt voort uit jou en hoe je naar je wereld kijkt.

 

Deze wereld is een droom, gemaakt om vol Liefde te zijn. Leg je focus hierop en zo zal het zijn. Doe wat je doet steeds in Liefde, laat weg dat venijn. Jij creëert vandaag en ook wat morgen voor je zal zijn. Kijk naar alles vol Liefde dan verdwijnt alle pijn. Dit is de grote magie die ik je leren kan, roep me aan wanneer je het moeilijk hebt, ik toon je de weg.

 

Wanneer alles moeilijk gaat is het omdat je me even vergat, omdat je even niet wist dat ik steeds bij je ben. Ik toon je de weg, maar geef je de vrije keus. Je kan alles doen zoals jij wil, maar Liefde is de fijnste weg. Ook jouw leven kan steeds vol Liefde zijn, loop niet weg doch bemin je pad. Liefde toont steeds de volgende stap, zo kan je niet fout gaan, alles komt steeds terecht.

 

Wees dankbaar voor je leven, en al dat je ziet, dit verhoogt je perceptie en kleurt alles weer. Zo zie je dat 't leven een bewegend schilderij is, jij maakt het al zelf dus kies nu met zorg. Wie wil een bestaan vol haat, nijd en strijd wanneer al slechts perceptie is en het zo mooi kan zijn. Leg je zorgen in mijn handen, ik verlicht ze samen met jou.

 

Hang niet vast aan wat geweest is maar blijf het hoogste van je hart steeds trouw. Wij engelen zijn hier om je dit weer te leren, om te tonen dat het in Liefde kan en je zo weer kan spelen. Zie het als een fijn spel, want dat is wat het is. Ik reik je de stukjes van de puzzel zodat jij hem vervolmaakt. In Liefde ben ik met je, je bent nooit alleen. De essentie is Liefde, het is je enige les.

 

Leef en leer in Liefde, het transformeert je bestaan. Er is slechts het hier en het nu en dat kan altijd mooi zijn. Het moment is steeds hetzelfde, enkel frequentie verschilt. En frequentie, lieve kind is hoe jij alles kleurt. De kleuren van Liefde zijn mooi, speels en zacht. De kleuren van pijn zijn grijs, grauw en zwaar. Jij kleurt zelf door wat je voelt en wat je denkt.

 

Laat dit van de hoogste, de mooiste frequentie zijn. Je kan niet vluchten van pijn want je vlucht van jezelf. Je kan enkel veranderen naar waar je van houdt. Die verandering is in jou, ze ontstaat nergens anders. Je creëert alles zelf, door hoe je 't bekijkt. Wees in Liefde voor al en goed zal het gaan, want hier ligt je kracht in 't geheel van het bestaan.

 

Ik ben met je steeds, in de hogere sfeer. Ik moedig je aan, herinner je weer dat alles steeds mooi is als jij het zo wil. Die discipline is de jouwe, hij kleurt alles fijn. Ik ben met je in Liefde, in het ene moment, het moment dat al bevat wat mooi is en goed. Van hieruit steun ik je, help en verlicht je lieve hart. Ik ben met je in vreugde, ik ben je engel Lauviah.

 

Steen die kan helpen om met mij te werken: Azuriet

Kleur: Transparant blauw

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Liefde toont me de weg

* Ik ben in Liefde met al om me heen

* Ik creëer mijn eigen bestaan

* Alles vloeit voort uit mezelf, daarom heb ik lief

 

 

Gebed

~~~~

Met jou

Lauviah

word ik me

bewust

van mezelf

 

van mijn

machten,

mijn krachten,

mijn Hogere Zelf

 

in Liefde

creëer ik

mijn perfecte

bestaan

 

in hoop,

vol verwachting

krijg ik

alles gedaan

 

Harmonie

breng je mij

want dat is

waar het

om gaat

 

Ik breng

liefde

in het moment

zodat het

eeuwig

kan bestaan

 

Dank

voor jouw steun

lieve Lauviah

ik weet dat

jij er steeds

voor me bent

 

 

 

Hoe met deze channelings werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

 

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Caliel

Geschreven door Michy en Fengo   

 

CALIEL is de beschermengel van alle personen geboren in de periode van 16 tot 21 juni alsook van de personen geboren op de volgende 5 dagen: 7/4, 21/6, 4/9, 16/11 en 26/1. Natuurlijk kunnen wij allen zijn deugden ontwikkelen en het vuurwerk der waarheid verspreiden.

 

Ontwikkelde kwaliteiten:

 

Eerlijkheid, integriteit, gerechtigheid, begrip, vergevingsgezindheid,

 

onderscheidingsvermogen en beoordelingsvermogen, daadkracht en organisatietalent.

 

Geannuleerde fouten:

 

Leugens, bedrog, onrechtvaardigheid, onbegrip, overdreven strengheid, veroordeling zonder redenen, racisme, wanorde en twijfel.

 

Beschermengel CALIEL is de Engel der goddelijke gerechtigheid, hij brengt het licht van de waarheid dat alle onschuldigen bevrijdt en alle vijanden op de vlucht doet slaan. Niets is sterker dan de waarheid en wanneer deze waarheid gesteund door concrete bewijzen op het toneel van je leven verschijnt straalt zij haar licht op je leven en kun je niet anders dan toegeven en verder gaan in waarheid. De waarheid is je beste bondgenoot en de voornaamste eigenschap die je Beschermengel je geschonken heeft is dan ook eerlijkheid. Dankzij deze deugd kun je steeds juist handelen en een goed en waardevol werk verrichten op deze Aarde. CALIEL staat je steeds bij tijdens je werk en leidt je door middel van je levensomstandigheden, de situaties en de mensen om je heen naar een steeds betere positie om je taak te verrichten. Om het licht van de waarheid daar te brengen waar het nodig is.

 

Beschermengel CALIEL heeft je de nodige intelligentie, het begrip en de reden geschonken zodat je deze waarheid steeds zult kunnen verwoorden en bewijzen. Van jongs af aan ben je gesteund, geleid en soms zelf geduwd, verplicht te gaan naar de positie waarin je je nu bevindt. CALIEL wil je tonen wat juist is, hij representeert vooral de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet kan vele situaties verhelderen en je de reden achter bepaalde dingen doen ontdekken. Doch weet dat de echte Goddelijke gerechtigheid liefde en vergiffenis is. Deze krachten zijn nog sterker dan de wet van oorzaak en gevolg en kunnen je dan ook bevrijden van de minder leuke dingen op je levensweg.

 

De wet van oog om oog, tand om tand behoort tot ons verleden en al draait veel nog steeds rond deze wet, toch hebben wij de mogelijkheid om hier en nu te vergeven, liefdevol verder te leven en zo mee te bouwen aan een schitterende toekomst, aan een wereld waar Liefde de nectar is die ons allen de vrede en de gelukzaligheid schenkt die wij zozeer verlangen.

 

Je kunt CALIEL steeds oproepen door zijn naam in drie keer uit te spreken en wel als volgt: CA~CALI~CALIEL, dit is tegelijkertijd een mantra, een ademhalingsoefening die de krachten van je beschermengel in je doet ontwaken.

 

Dat de WAARHEID, de VRIJHEID en de GERECHTIGHEID van Beschermengel CALIEL steeds met je moge zijn en van je leven een kunstwerk mogen maken waar je steeds van kunt genieten.

 

 

 

 

Channeling: Caliel de waarheid in jezelf

 

In Liefde ben ik bij je, ik ken je elke zorg. Ik houd van je, bescherm je, doch ik houd je ook goed in het oog. Ik ken je elke daad, je wensen en verlangens. Geen enkele stap die je neemt is onzichtbaar voor me, ik presenteer je de gevolgen. Laat je intenties dus vol Liefde zijn, vol Liefde en met het oog op het goede. Laat je verwachtingen op het meest wonderlijke gericht zijn, zodat ik je hiermee kan belonen.

 

Jouw denken creëert de oorzaak, ik presenteer je het gevolg. Wanneer we samen in harmonie zijn wordt onze communicatie als een mooi feest. Ik ben steeds met je begaan, want jij bent mijn beschermeling. Doch wanneer jouw gedachten, jouw acties of daden lager zijn kan ik niet anders dan ze op hetzelfde niveau naar je terug brengen. Ik ben je grote Goddelijke spiegel, creëer het beeld dat jij verwacht te zien.

 

Ik ben er voor je... Weet dit goed! Ik ben degene die dit alles voor je doet. Vertrouw dus in mij... Vertrouw in ons samen... Ik toon je je leven zoals jij het maakt. Ik ben de pure gerechtigheid, de wet van oorzaak en gevolg. Niets kan me ooit ontgaan, ik breng je wat je nodig hebt. Roep me aan wanneer je bij wil leren, roep me aan wanneer je inzichten wil omtrent jezelf. Vraag me en ik zal je begeleiden, ik kan je tonen hoe je het mooie creëert.

 

Ik hou van je, wil steeds het beste... Ik wil je hart zien stralen met de onschuld van een kind. Ik wil je stappen zien zetten in volle zekerheid, dan maak ik ze waar. Ik ben je grote helper, ik geef je wat je vraagt. Wat je vraagt is niet in woorden... Het zijn je onuitgesproken gedachten. Ik leef in de kelder van je onderbewuste, maak met jou de transformatie naar je hemelse bewustzijn. Ik breng je steeds hoger door bewust zijn van jezelf.

 

Zie mijn gevolgen nooit als een straf, enkel een reflectie van wat je denkt. Vele gedachten liggen diep verborgen. Ook hen breng ik tot leven. Ik koos deze taak om je het grootste bewustzijn te kunnen geven, met mij leer je wat voor jou wel of niet kan. Weet dat alles steeds uit jezelf stamt... De buitenwereld is het resultaat. Jij bent de heerser van je leven, met mij bereik je meesterschap.

 

Weet dat ik alles doe uit Liefde, ik heb uiteindelijk slechts één doel: Je bewust maken van de Goddelijke wetten, want die zijn standvastig tot in de oneindigheid. Daarom ook bestaat het leven, om deze wetten te begrijpen en jezelf te overstijgen. Het is niet makkelijk, dat weet ik goed, maar daarom ben ik bij je. Roep me aan wanneer je me bij je wil, ik zal er zijn met raad en daad. Ik werk door je inzichten en situaties te schenken, je zal mijn stempel steeds herkennen.

 

Ik ben met je in Liefde, ik laat je nooit alleen. Ik hou van je, ben met je. Ik ben je engel Caliel.

 

Steen die je communicatie met mij kan bevorderen: Azuriet

 

Kleur: Groen~Bruin

 

Affirmaties:

 

* Ik ben me bewust van mijn gedachten en mijn daden

 

* Dankzij Caliel beheers ik kennis over de wetten van oorzaak en gevolg

 

* Ik neem in Liefde verantwoordelijkheid voor wat zich in mijn leven afspeelt

 

* Ik richt me steeds op het hoogste, meest Liefdevolle in mezelf en anderen

 

* Ik blijf steeds in mijn waarheid

 

 

Gebed:

 

Dank je

 

Caliel,

 

dat jij me

 

de wetten

 

van het bestaan

 

op duidelijke

 

wijze

 

laat verstaan.

 

Dank je

 

voor jouw trouw

 

en dedicatie,

 

dankzij jou

 

ken ik

 

het verschil

 

tussen

 

goed en fout.

 

Dank je

 

Caliel,

 

daar je

 

voor mij de

 

Goddelijke spiegel

 

bent.

 

Ik weet dat

 

wat jij me toont

 

steeds waarheid is,

 

het Goddelijke gevolg

 

waarvan ik

 

de oorzaak ben.

 

Hiervoor

 

dank ik je,

 

lieve Caliel.

 

 

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Leuviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

LEUVIAH representeert een staat van goddelijke gratie, het is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 22 tot en met 26 Juni alook van de personen geboren op de volgende dagen: 8/4, 22/6, 5/9, 17/11 en 27/1

 

Je kunt haar energie in jezelf wekken door haar naam in 3 keer uit te spreken :

 

LEU-LEUVI-LEUVIAH.

 

De voornaamste kwaliteiten die je dankzij haar kunt ontwikkelen zijn:

 

Bescheidenheid, nederigheid, zedelijkheid, gematigdheid, een goed geheugen, een openstaande uitgebreide verspreidende intelligentie, optimisme, vriendelijkheid, gezelligheid, humor, vreugde, geduld, een goed communicatie vermogen en een hoge moraal gebaseerd op geloof, liefde en juistheid.

 

De tegenovergestelde kwaliteiten die je dankzij haar kunt annuleren zijn:

 

Ongeloof, twijfel, zorgen, wanhoop, triestheid, verveling, pessimisme en geheugenverlies.

 

Mensen met Leuviah als beschermengel houden van grapjes, ze hebben een bescheiden manier van spreken en een openstaande intelligentie waarmee ze grote werken kunnen verrichten. Ze zijn evenwichtig en voorzichtig en weten precies wat ze kunnen realiseren en wat niet. Ze verdragen vijandelijkheid met veel geduld en overwinnen zo alle moeilijkheden. Ze hebben een genereuze mentaliteit en staan altijd klaar om mensen in nood te helpen. Ze zijn charmant en uitermate gevoelig al hebben ze wel de nodige moraal om hun gevoelens in goede banen te leiden.

 

De energie van Leuviah is zacht en rustgevend, het is een goddelijke staat van gratie. De personen die deze energie in zich dragen zijn kalm, gereserveerd eerlijk en bescheiden. Ze hebben respect voor de wetten en weten wat goed voor hen is. Deze energie zorgt voor een excellent geheugen en mocht dit geheugen verloren zijn dan zullen zij zich alles weer terug herinneren op een gegeven moment in hun leven.

 

Dit uitzonderlijke geheugen zorgt voor het slagen van examens en het winnen van spelletjes. Bovendien kunnen ze van dit geheugen op een intelligente manier gebruik maken. Dit zorgt ervoor dat zij de wet van oorzaak en gevolg begrijpen. Dit begrip geeft hen de kracht om alle moeilijkheden te overwinnen. Zij zien in dat het gene wat ze in het verleden hebben gedaan hen in de situatie heeft gebracht waarin zij zich nu bevinden. Zij kijken zichzelf en hun verleden recht in de ogen en weten wat ze fout hebben gedaan. Hierdoor kunnen zij de consequenties van hun daden accepteren en in vrede verder leren.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de mogelijkheid om je leven van een afstandje te bekijken, alsof je naar een film kijkt, de film van je leven. Dit zorgt ervoor dat je je leven en je problemen niet te serieus neemt en met jezelf, je medemensen, je fouten en je problemen kunt lachen en op een humoristische manier voor alles een oplossing kunt vinden en deze uitvoeren.

 

Het excellente geheugen dat LEUVIAH je schenkt kan je bovendien helpen om de kracht die in jezelf huist te herontdekken. Wanneer je op je leven terug kijkt zie je dat je altijd voor alles een oplossing hebt gevonden. Dit gegeven zorgt voor een groot vertrouwen en een juiste estimatie (inschatting) van jezelf. LEUVIAH geeft je het geloof, het vertrouwen en de intelligentie om alle tegenstand, alle problemen, alle anderen mensen die je het leven moeilijk maken en alle kanten in jezelf die je geluk in de weg staan te begrijpen en te overwinnen.

 

Het goede geheugen en de grote intelligentie die LEUVIAH je schenkt kunnen jezelf en de anderen overtuigen dat alles je lukt en je de waarheid in alles kunt ontdekken. LEUVIAH zorgt er dus voor dat de waarheid zich openbaart, dat alle schaduwen wegvallen en je met Licht en Liefde naar jezelf kunt kijken. Op deze manier kun je jezelf en je leven op een intelligente vergevingsgezinde manier bekijken. Dit enorme analysatie vermogen zorgt ervoor dat je alle situaties op een zuivere manier kunt beoordelen. Je plaats en je reden hierin zien en zo nodig je positie kunt veranderen.

 

Engel LEUVIAH helpt je om alle krachten die in jezelf zijn op een juiste en evenwichtige wijze te benutten in je dagelijkse leven.

 

Engel LEUVIAH zorgt ervoor dat je de reden begrijpt van alle obstakels die zich op je weg bevinden. Zij laat je zien dat je deze obstakels zelf gecreëerd hebt zodat je een hogere waarheid omtrent jezelf en je leven kunt ontdekken. Zij opent je de weg naar je oergeheugen. Zij brengt je naar de diepe waarheid die zich in jezelf bevind zodat je jezelf leert kennen. Je goede en je slechte eigenschappen onder ogen ziet en stopt met steeds dezelfde fouten te maken. LEUVIAH schenkt je de Goddelijke Gratie wanneer je je fouten onder ogen ziet, want wanneer je beseft wat je fout hebt gedaan hoef je de gevolgen hiervan niet meer te ondergaan.

 

Beschermengel LEUVIAH is de Engel die de zondaars helpt, LEUVIAH helpt je om je zonden in te zien en er iets aan te doen, te veranderen. LEUVIAH confronteert je met je eigen blokkades en geeft je het nodige begrip en de nodige intelligentie om er iets aan te doen. Wanneer je dit eervolle werk met LEUVIAH tot een goed einde brengt zal de goddelijke vergiffenis je bevrijden van al je karma. Dan zal je niet langer de consequenties moeten dragen van de pijnlijke dingen die je in dit of in vorige levens hebt gedaan en zal je de goddelijke gratie ontvangen en in voorspoed verder kunnen leven.

 

Beschermengel LEUVIAH werkt aan de realisatie van de goddelijke wetten op Aarde. Haar energie kan streng zijn maar meestal heeft haar vriendelijkheid de overhand. Aan de ene kant brengt LEUVIAH je de goddelijke gratie, de vreugde en de vrijheid. Dankzij haar kun je van je leven een lolletje maken en jezelf en iedereen om je heen vermaken. Maar aan de andere kant zorgt zij ook voor beperkingen en bepaalde regels die in je leven overheersen.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de focus om je op 1 doel te richten en dit te realiseren zonder je af te laten leiden door de dingen om je heen. Zij geeft je de kracht om jezelf te beheersen en in de hand te houden, vooral je gevoelens die zeer sterk zijn en hun nut hebben. Zij geeft je een enorm zelfvertrouwen. Mocht dit er niet zijn dan kan je haar altijd aanroepen en om hulp vragen, door middel van een dankbaar gebedje bijvoorbeeld. Deze engel brengt de gebeden naar God de Vader en zorgt voor snelle hulp. Dankzij haar energie en jouw vertrouwen kun je vliegensvlug al je wensen realiseren. LEUVIAH geeft je een groot vertrouwen en vreugde in alle levensomstandigheden. Zij brengt genezing door het harmoniseren van ideeën, gevoelens en daden. Wij kunnen haar bidden om ons geheugen terug te krijgen, onze vragen te beantwoorden en onze wensen te realiseren.

 

De negatieve kanten zorgen voor ongeloof. De persoon denkt dat hij geen geluk heeft, wanhoop slaat toe bij het minste obstakel. De persoon sluit zich af van de wereld en kan zelf zelfmoord neigingen krijgen. Wanneer je je geheugen verloren bent of enkel aan onnuttige dingen uit het verleden denkt wilt dit zeggen dat je de krachten van je beschermengel op een foute wijze gebruikt. Wanneer de positieve eigenschappen die LEUVIAH je schenkt omslaan in negatieve kan het zijn dat je het leven niet meer ziet zitten, je zorgen maakt, triest bent en geen vertrouwen meer hebt in de mensen om je heen. Het kan zelf zo ver gaan dat je steeds de anderen beschuldigt van het gene dat je zelf hebt veroorzaakt. Dit kan leiden tot veel kritiek en slechtpraterij, wat alles natuurlijk enkel nog moeilijker maakt. Op deze manier word alles veel te ingewikkeld en kan het soms wel lijken of je hoofd ontploft. Alles word koud en kil, de Liefde verdwijnt en langzaam maar zeker verandert de vruchtbare intelligentie die je van je beschermengel hebt gekregen in een alles vernietigende intelligentie ten dienste van de duistere krachten.

 

Het kan zijn dat sommige omstandigheden in je leven toch moeilijk te verklaren zijn. Mocht dit zo zijn dan heeft dit waarschijnlijk te maken met vorige levens. Of je nu in vorige levens gelooft of niet maakt eigenlijk niet uit, het enige wat LEUVIAH van je vraagt en waarin LEUVIAH je steunt is om van het HIER en NU het beste te maken. Vergeet het verleden wanneer het zijn nut heeft gehad en leef in het hier en nu. Want enkel het hier en nu is echt, enkel het hier en nu kan je vreugdevol en gelukkig maken. Het gene wat je nu doet creëert je toekomst, daarom dat enkel het hier en nu echt van belang is. Wanneer je hier en nu juist handelt kan er enkel een schitterende toekomst op je wachten.

 

Beschermengel LEUVIAH kan je helpen om steeds goed gezind te zijn en van je leven een paradijs te maken waarvan je steeds kunt genieten. Zij zorgt ervoor dat je alles in dit paradijs op een juiste manier laat verlopen. Zij brengt je evenwicht en zonneschijn, met haar is het leven altijd fijn. Zelf als het regent en er wolken aan de hemel zijn. Want LEUVIAH schenkt je de intelligentie die je doet begrijpen dat de regen evengoed nodig is als de zon. De regen zorgt voor het nodige water zodat de planten kunnen groeien en je hun heerlijke vruchten kunnen schenken. Geniet van de geschenken des levens en weet dat zelfs de moeilijkste omstandigheden graties van God zijn die je steeds zullen verrijken. Deze wetenschap die LEUVIAH je schenkt geeft je een zicht op al je mogelijkheden en dankzij deze overvloed aan mogelijkheden is het je toegestaan om van je leven een paradijs te maken, of beter gezegd : je te herinneren dat je leven een paradijs IS.

 

Beschermengel LEUVIAH kan je zelfs je vorige levens weer doen herinneren en je de weg tonen naar het kosmische geheugen.

 

Zij kan de poort naar de AKASHA (de kosmische bibliotheek) voor je openen en je de grootste geheimen over wie en wat je bent onthullen.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de kracht om je emoties onder controle te houden met je gedachten, je intelligentie, je verstand. Zij geeft je een groot geduld en een goed communicatie vermogen. Zij zorgt voor een groot begrip van de zin des levens, van jezelf en van alles en iedereen om je heen. De vriendelijkheid en het communicatie vermogen dat LEUVIAH je schenkt kun je op een zachte en gevoelige, soms verleidende manier gebruiken. Al deze eigenschappen maken van jou een sociaal iemand met een bijna telepathisch invoelingsvermogen. Je kan je in de plaats van anderen stellen en hen begrijpen en staat altijd klaar om hulp te bieden. Je hebt een simpele begrijpende manier van spreken en zijn ondanks je enorme intelligentie. Al deze kwaliteiten zorgen ervoor dat alle beroepen waar je mensen op een vriendelijke manier te woord moet staan je uitstekend zullen passen. Alsook alle activiteiten waarvoor je een goed geheugen nodig hebt.

 

De Engelenessentie die LEUVIAH schenkt wordt de vruchtbare intelligentie genoemd. Deze vruchtbare intelligentie brengt je tot een groot en helder begrip en schenkt je vele lichtende ideeën die allen als zaden zijn die je in jezelf plant.

 

Deze zaden zullen groeien en bloeien tot en met het glorieuze moment dat je de vruchten ervan op aarde zult kunnen oogsten. Deze vruchten zullen verschijnen in de vorm van overvloedige en vreugdevolle situaties in je leven wanneer je je ideeën omzet in daden. Doe wat je denkt en je zult verbaasd zijn van het geluk dat LEUVIAH je schenkt. Dit is de Goddelijke gratie en de erfenis die op je wacht wanneer je het beste in jezelf en in je leven realiseert.

 

Beschermengel LEUVIAH schenkt je overvloed en vooruitgang. Zij is de voorspoed die je steeds begeleidt. Als je idealen hoog zijn zul je met je Beschermengel zijn. Samen zullen jullie werken aan een nieuwe wereld. Samen zullen jullie door de tijd reizen en het paradijs wederom op Aarde realiseren.

 

Engel LEUVIAH heeft je een grote gevoeligheid geschonken zodat je ontvankelijk kunt zijn en de schoonheid van de wereld die komen zal kunt voorzien en herinneren. Diep van binnen begrijp je deze woorden en het is dan ook je taak om al de waarheden die hier geschreven staan aan je medemensen uit te leggen als je zo ver bent. Dan zul je een nieuwe wetenschap en een nieuwe spiritualiteit in jezelf en om je heen ontdekken en er achter komen dat heden, verleden en toekomst 1 zijn en enkel het nu moment echt telt. Je zult evenwicht vinden in je ambities en alles wat je beslist gaat goede resultaten brengen.

 

 

AFIRMATIES en GEBEDEN :

 

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat me toe om een fijn en nuttig werk te verrichten.

 

Ik ben gelukkig en hou van het leven

 

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat mij toe om mijn gedachten om te zetten in daden en mijn hoge idealen te realiseren op Aarde.

 

Dankzij LEUVIAH ben ik er mij bewust van dat mijn leven een geschenk is en ik niets heb om over te klagen.

 

Dank je LEUVIAH dat ik dankzij de vruchtbare intelligentie die ik van jou heb gekregen alles wat ik geleerd heb om me heen kan verspreiden en zo mee werken aan een betere wereld.

 

 

LEU


LEUVI


LEUVIAH

 

Bedankt LEUVIAH dat ik dankzij jou de draagwijdte van mijn zonden begrijp en in vrede mijn eigen fouten onder ogen kan zien en de gevolgen ervan kan dragen zonder mij slecht te voelen. Bedankt dat jij steeds weer een glimlach op mijn gezicht tovert en me de kracht geeft om van mijn leven een paradijs te maken.

 

Amen, Amen, Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Pahaliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel PAHALIAH is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 27 juni tot 1 jullie alsook van de personen geboren op de volgende 5 dagen: 9/4, 23/6, 6/9, 18/11 en 28/1. Je kan haar oproepen door haar naam in 3 keer uit te spreken: PAHA-PAHALI-PAHALIAH

 

Positieve eigenschappen:

 

bevrijding van je zonden, het wakker worden van de levensenergie, de kundalini en het juiste gebruik ervan. Interesse in spiritualiteit, moraal, religie. Kennis van goed en slecht, puurheid, het herstellen van gemaakte fouten, liefdevolle strengheid, moed en doorzettingsvermogen.

 

Negatieve eigenschappen:

 

fout gebruik van de levensenergie, machtsmisbruik, gewelddadigheid, boosheid, geroddel, fanatisme en overdreven strengheid, ontmoediging, angsten, atheïsme, jezelf laten gaan, je vrijheid nemen ten koste van iedereen, zoektocht naar aardse geneugten en materiële bezittingen.

 

PAHALIAH werkt met de energieën van Saturnus (de strenge, structurerende intelligentie) en Mars (de actieve werkkracht) en is dus een Engel die je heldere inzichten verschaft en de kracht geeft om er iets mee te doen.

 

Je bent een Lichtstrijd-Ster en zult steeds opkomen voor de goddelijke weten. Volg je waarheid en je hoge idealen en je zult nooit verdwalen.

 

Beschermengel PAHALIAH schenk je enorm veel inzicht en kracht, daarom dat je ook zoveel van jezelf en anderen verwacht.

 

Je hebt een groots werk te verrichten en soms kan het leven daarom een strijd lijken. Voer deze strijd met liefde als eerste in jezelf, verbeter jezelf steeds en geef het goede voorbeeld dan zal de rest vanzelf volgen.

 

Weet dat deze strijd jou en iedereen om je heen zal verrijken en dat je de overwinning kunt behalen. Richt je op het goede in iedereen om je heen, oordeel niet te snel en geef je medemensen de tijd om ook aan zichzelf te werken. Verwoord de waarheid met zachte en vriendelijke woorden, met warmte en Liefde en iedereen zal naar je luisteren en je begrijpen.

 

Beschermengel PAHALIAH kan je doen inzien dat het geen zin heeft je medemensen op hun fouten te wijzen. PAHALIAH geeft je de kracht om jezelf te bewijzen, waarna zij vanzelf hun fouten in beginnen zien en je zelf om raad zullen komen vragen.

 

Beschermengel PAHALIAH geeft je controle over je emoties, je ego, je lagere ik, dankzij PAHALIAH maak je je niet dik. Zij geeft je de capaciteit om de dingen naar hun juiste waarden in te schatten en de raad die je word gegeven mee te nemen in je leven (te integreren in je leven). PAHALIAH kan je de kalmte, de rust en de vrede geven die ervoor zorgt dat je je niet persoonlijk voelt aangesproken en zorgt ervoor dat je innerlijke water (je gevoel) niet begint te koken. Zij geeft je de Liefde die alles zacht en fijn kan maken, zodat je je niet in overdreven strengheid, kritiek en nutteloos geroddel kwijt hoeft te raken.

 

Werk aan jezelf in plek van de anderen te zeggen wat ze moeten doen, waar ze fout zitten en waar ze nog aan moeten werken. Respecteer hun mening en levenswijze en zij zullen het zelfde voor jou doen. Iedereen krijgt wat hij verdient en soms kunnen harde woorden terecht zijn en het resultaat van slechte acties, doch weet dat het de wet van oorzaak en gevolg kan worden overstegen door middel van de Liefdevolle vergiffenis die je wanneer je ze toepast bevrijd van al je karma. Iemand moet beginnen met het goede voorbeeld te geven, volg dus Christus, wees in de onvoorwaardelijke Liefde en word één met je Beschermengel. Geef het goede voorbeeld en je zult je nooit meer moeten verdedigen met woorden. Wees eerlijk en correct en bevrijd je zo van alle spijt en elk verwijt.

 

Beschermengel PAHALIAH is de boodschapper van de goddelijke moraal, zij toont je wat je kunt doen en wat niet, zij toont je wat je kunt zeggen en wat niet. Zij laat je zien waarom de wereld is zoals hij is en niet anders. PAHALIAH brengt je de regels waaraan je je moet houden om in goede gezondheid, voorspoed en liefde te zijn. Aan ons de keus om ons eraan te houden of niet. Zij brengt je de handleiding waarin geschreven staat hoe het universum in elkaar zit, hoe het universum functioneert. Zij brengt je de gebruiksaanwijzing van de goddelijke machine. Deze machine werkt op een natuurlijke manier. Maak je deze natuurlijke manier van leven eigen en je zult haar vruchten kunnen oogsten in de vorm van materiële en spirituele vooruitgaan.

 

Beschermengel PHALIAH helpt je om je gewoontes te veranderen, te transformeren van slechte naar goede gewoontes, van onnuttige, naar nuttige gewoontes. PAHALIAH kan je vullen met het geloof, de liefde en het vertrouwen waarop je kunt bouwen. Met haar als beschermengel is alles mogelijk en kun je al je projecten tot een goed einde brengen. Richt je focus op het gestelde objectief, overweeg het voor en tegen en handel dan met de determinatie die PAHALIAH je geschonken heeft.

 

Stel jezelf geen te hoge eisen maar voldoe aan de eisen die je jezelf stelt, je hebt alle krachten van PAHALIAH in je en met deze krachten kun je alles doen wat je wil.

 

Het beheersen van je hevige emoties is je grootste taak hier op aarde. In deze strijd staat je Beschermengel je steeds bij. Strijd tegen je slechte gewoontes en verander ze, transformeer ze met liefde, intelligentie en wilskracht. Strijd tegen je negatieve gedachten, verwissel ze voor positieve. Bevrijd je van angsten en schuldgevoelens die niet nodig zijn als je je fouten inziet, er iets aan doet jezelf vergeeft en in vrede verder leeft.

 

Open het boek van je verleden en bekijk voor een laatste keer de foutjes die je gemaakt hebt, word je bewust van alle negatieve ervaringen die je opgesloten hielden in een gevangenis van spijt en die je weerhielden om spiritueel vooruit te gaan. Zie de fouten, verbeter ze en sluit dan dit boek zodat je opnieuw kunt beginnen met een nieuw hoofdstuk, een nieuwe bladzijde, een nieuw levensverhaal dat echt het jouwe is. Een positief en opbouwend verhaal over het goede werk dat je aan het verrichten bent. Over de vooruitgang die je geboekt hebt. Welkom in de nieuwe wereld, de vakantie bestemming die op je wacht wanneer je met je goede en eerlijke zelfinzicht rustig verder werkt en met moed en doorzettingsvermogen de nodige veranderingen ondergaat. Weet dat je nu je toekomst creëert. Wees zonder vrees want wanneer je je goed gedraagt kan je niets slecht overkomen en zal niemand slecht van je spreken.

 

 

 

Enkele affirmaties:

 

PAHALIAH brengt de liefdeskracht in mij tot leven zodat ik mij onvoorwaardelijk kan geven.

 

Ik beheers mezelf en handel steeds met de kracht der liefdevolle vrede die in mij is.

 

Ik werk aan mezelf en aan mijn leven zodat ik de anderen het goede voorbeeld kan geven.

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 9