Huis van de 72 Engelen

De Aartsengelen en de mysteries van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Aartsengelen en de structuur van de Levensboom

 

De eerste Sefirah (Sfeer) van de Levensboom heet Kether en is de fundamentele kracht aan de basis van alle dingen, de tweede Sefirah (Draaikolk van energie) heet Hochmah en zorgt voor de Transmissie van deze kracht naar de Oer-Materie, deze Oer-Materie is Binah de derde Sefirah van de Levensboom en wij zouden haar kunnen bekijken als een heilige maagd, zij ontving de goede boodschap van het goddelijke door middel van Zijn Engelenkrachten die als een rivier van liefde haar maagdelijke gebieden binnen stormden en zo de tekens van de Dierenriem tot leven brachten als sterren in de grote baarmoeder des levens van waaruit Alles geboren wordt.

 

De Sefirah Binah is de baarmoeder die vorm geeft aan alle aardse manifestaties, het is de Matrona der kabbalisten, Marah, de oceaan waarin alles vorm aanneemt.

 

Aartsengel Tsaphkiel de welke ook wel Aartsengel Binael wordt genoemd is de koning van de Sefirah Binah en de heerseres over de krachten van Saturnus. Aartsengel Tsaphkiel schenkt ons door middel van de Engelen Tronen (het Engelenkoor onder Zijn leiding) de praktische intelligentie van Binah-Saturnus die ons toestaat om de Levensboom en Haar mysteries te begrijpen en deze wetenschap door te geven.

 

Alles is 1 en komt voort uit Kether, de eerste Sefirah van de Levensboom van waaruit God de Vader, Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen Hun licht met onvoorwaardelijke liefde uitstralen.

 

Zij houden van ons of we dat nu willen of niet en zo kunnen ook wij leren om te houden van onze medemensen ook al houden ze niet van ons, want enkel liefde kan ons allen weer verbinden, en het is enkel wanneer wij allen weer verbonden zijn dat wij ons bewust zullen worden van ons God zijn.

 

Wanneer wij deze liefdevolle verbinding in ons zelf kunnen maken en om ons heen verwezenlijken zullen wij 1 Zijn, dan zullen wij samen met Aartsengel Metatron kunnen dansen en genieten van alle gezichten van God, dan zullen wij onszelf leren kennen in Al Zijn glorie.

 

Aartsengel Raziel de welke ook wel Aartsengel Jophiel wordt genoemd zet het werk van Aartsengel Metatron voort vanuit de Sefirah Hochmah (de tweede Sefirah van de Levensboom).

 

Aartsengel Raziel kan ons de goddelijke eenheid laten ervaren door middel van openbaringen, door middel van dromen en inspiraties die als lichtflitsen ons innerlijke landschap verlichten en ons de verschillende gezichten van God tonen, doch al deze gezichten zijn slechts weerspiegelingen, uitstralingen van het Gezicht van het Wezen-God.

 

Dit Wezen is een eenheid en een veelheid, een heelheid, een harmonie van deeltjes die allen te samen dansen rond de Bron waaruit zij ontsproten en waarin zij zich bevinden. Wie of Wat het wezen is kan Aartsengel Raziel ons dus openbaren.

 

Aartsengel Tsaphkiel kan ons de werking van dit Wezen doen begrijpen door middel van ervaringen en studies die ons steeds een nieuw deeltje van het Al doen begrijpen en ons uiteindelijk leiden naar inzichten omtrent de harmonieuze samenwerking van dit Al in Al haar energie-vormen.

 

Aartsengel Tsaphkiel schenkt ons de nodige informatie om dit Al in Al haar energie-vormen steeds beter te begrijpen. Ik ga dan ook net zoals Aartsengel Tsaphkiel en Aartsengel Raziel proberen om jullie het nodige licht, het nodige begrip te schenken zodat jullie de werking van de hemelse hiërarchieën kunnen volgen en in harmonie kunnen samenwerken met de Engelen en de Aartsengelen.

 

Droom over de 10 Sephiroth van de Levensboom

 

Ik droomde dat de Sephiroth zowel Mannelijk als Vrouwelijk waren. Ik droomde dat zij de Moeder/Vader waren.

 

In een boek dat ik gelezen heb stond geschreven dat elke Sefirah vrouwelijk en ontvankelijk was tegenover de Sefirah er net boven. Volgens deze theorie zou dus enkel de Sefirah Kether volledig mannelijk zijn en de Sefirah Malkoet (de Aarde) vrouwelijk.

 

Nu is de Sefirah Kether de blauwdruk van het bestaan, de Bron waar alles uit voortgekomen is. De Sefirah Kether is voor mij dus de grote Moeder-Vader. Deze grote Vader-Moeder, dit Al heeft vele namen waarvan wij er een heleboel zullen leren kennen door middel van de teksten in dit boek.

 

In alle religiën en filosofieën, alsook in de verschillende kosmologieën dragen de wezens -die allen te samen het Wezen zijn- andere namen. In dit boek zullen wij ons voornamelijk richten op de christelijke drie-eenheid, maar ook mijn eigen fantasie en jullie voorstellingsvermogen zullen een grote rol spelen.

 

Het licht der kennis

 

Weet dat het licht dat ik hier doorgeef enkel een klein deeltje is van de waarheid en dat het de bedoeling is dat dit licht verder reist om plaats te maken voor meer licht, meer begrip omtrent de werking van de kosmische machine. Houd steeds goed in gedachten dat zij die denken alles te weten in feite nog niets weten en dat zij die denken nog niets te weten al veel meer weten dan ze beseffen.

 

Wees nederig genoeg om de waarheid die zich in deze teksten bevindt te ontrafelen en moedig genoeg om het deel van het goddelijke tapijt dat je voor je ziet aan je medemensen te tonen. Geef jouw deel van de waarheid door en sta open om de waarheid die de anderen je te bieden hebben te ontvangen.

 

Dat het licht der waarheid je bij mogen staan tijdens het lezen van deze teksten en je het nodige begrip moge schenken zodat je er ook daadwerkelijk iets mee kunt doen in dit leven.

 

 

 

 

 
 

 

Beschermengel Lauviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Lauviah is de Eerste Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Tshapkiel ook wel Binael genoemd.

 

Lauviah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 11 tot en met 15 juni. Alsook de Engel van de Geboortedag van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 24 januari ~ 6 april ~ 20 juni ~ 03 september ~ 15 november.

 

Beschermengel Lauviah heeft de zelfde naam als Haar voorganger van het Engelenkoor der Cherubijnen (ook wel Lauvuel genoemd) doch Haar weg op de Levensboom gaat van de Sefirah Binah naar de Sefirah Hochmah en de planetaire invloeden waar Zij mee werkt zijn van Saturnus en Uranus, hierin ligt hem het verschil.

 

Lauviah is de Engel die zowel ons verleden als onze toekomst kan openbaren, zij toont ons de weg naar het licht en leert ons hoe wij het mooiste in ons leven tot bloei kunnen laten komen.

 

Engel Lauviah maakt ons aandachtig en leert ons om onszelf en de wereld te aanschouwen. Zij schenkt ons heel veel tolerantie en begrip en vult ons met de onvoorwaardelijke liefde van Christus zodat wij de wetten van deze wereld te boven kunnen komen en de Heiland in ons zelf vinden.

 

Gaven van Engel Lauviah

 

Lumineuze ideeën. Liefde en wijsheid. Vrede en rust. Inspiraties, leiding, troost en goede hoop.

 

Deugden die wij kunnen ontwikkelen met Engel Lauviah

 

Tolerantie, aandachtigheid en sereniteit. Zachtheid, vriendelijkheid en kunstzinnigheid.

 

Talenten die wij met Engel Lauviah kunnen ontwikkelen

 

Alle artistieke talenten en bovenal de kunst van het schrijven.

 

Vermogens die Engel Lauviah ons schenkt

 

Een sterk intuïtief vermogen. Het vermogen tot introspectie en retrospectie alsook het vermogen om de toekomst te kunnen voorzien. Het vermogen om altijd overal een lichtpuntje te kunnen vinden en je daar op te richten. Het vermogen om een punt te zetten achter iets en het vermogen om alle goede en slechte punten in jezelf te kunnen onderscheiden. Het vermogen om een punt te maken en een richting te kiezen.

 

Beschermengel Lauviah schenkt ons de visie die ons toestaat om op een positieve wijze vooruit te kunnen gaan. Samen met haar kunnen ook wij een visie ontwikkelen die aanspoort tot positiviteit. Zodoende kunnen wij vele mensen helpen door hen weer goede hoop te schenken en iets om over te dromen.


Lauviah is de Engel der hemelse inspiraties. Zij kan ons openbaringen schenken in onze dromen maar ook overdag, tijdens rust en meditatie kan Zij tot ons spreken

 

Doorgaans houden de personen die geboren zijn onder Haar invloed van muziek, poëzie, literatuur en filosofie en zijn zij spiritueel aangelegd (wat wil zeggen dat zij het vermogen hebben om naar hun inspiraties te luisteren en hier iets mee te doen).

 

De beschermelingen van Engel Lauviah zijn de brengers van wonderbaarlijke nieuwe dingen. Het zijn de ontdekkers van een nieuwe wereld en ook zij die hier een brug naartoe kunnen slaan.

 

Engel Lauviah beschermt ons tegen psychische stoornissen en kan ons leren om teleurstellingen te voorkomen. Zij kan ons bevrijden van al de kwellingen in onze geest. Wanneer wij verdrietig zijn of een goede nachtrust nodig hebben kan het nuttig zijn om haar kracht aan te roepen.


Beschermengel Lauviah helpt ons om de oplossing in ons zelf te vinden

 

Engel Lauviah brengt licht in onze donkerste gedachten en zorgt er zodoende voor dat alles helder word waarna de oplossing zich openbaart en wij wederom als een zonnetje kunnen zijn. Zij schijnt haar licht op duistere situaties uit ons verleden en maakt ons duidelijk welke fouten wij het best niet meer kunnen herhalen. Zij schenkt ons de zegening om ons verleden in vrede onder ogen te kunnen zien. Zij schenkt ons weer hoop en vult ons met goede moed. Met haar komen wij tot het besef van wat er gebeurd is en kunnen wij hier onze les uit trekken. Zodoende zorgt zij ervoor dat het verleden ons heden en onze toekomst niet meer verduisterd. Zij staat ons toe om de lichtjes te vinden die in de duisternis van ons verleden aanwezig zijn. Elk lichtje dat zij ons toont is als een oplossing die alles in ons innerlijk zoveel helderder maakt. Engel Lauviah zorgt voor een innerlijke verlichting die ons toestaat ons gehele wezen te doorgronden.

 

Beschermengel Lauviah onthuld ons het mysterie van onze ziel

 

Lauviah kan ons bewust maken van wat er in ons omgaat. Zij leert ons om te luisteren naar onze eigen innerlijke stem. Wanneer wij deze stem negeren kan het zijn dat wij fouten maken (Engel Lauviah leert ons om te luisteren naar dat kleine stemmetje wat ons steeds waarschuwt wanneer de dingen fout lopen).

 

Beschermengel Lauviah brengt alles wat wij negeren maar diep van binnen wel weten aan het licht. Zij opent de poort naar alle kennis die in ons begraven ligt. Zij staat ons toe om onszelf te aanschouwen en als geheel te zien. Zij schijnt haar licht op zowel onze gaven als onze gebreken en brengt zowel het duister als het licht tot leven. Dankzij dit innerlijke proces worden wij geïnspireerd door ons zelf en kunnen wij veel ontdekken.

 

Engel Lauviah kan ons leren om onszelf en onze wereld op kritische wijze te bekijken. Zodoende kunnen wij te weten komen waar wij in de fout zijn gegaan en hoe wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. Wanneer wij niet willen zien wat wij fout doen kunnen wij er ook niets aan doen en het is daarom dat Engel Lauviah ons aanspoort om onszelf en ons verleden te contempleren.

 

Beschermengel Lauviah kan ons leren mediteren en observeren

 

Engel Lauviah leert ons onze gedachten te analyseren en onze intuïties en te ontcijferen.

 

Lauviah schenkt ons de gave om op een gepaste manier met onze gevoelens om te kunnen gaan en beschermt ons tegen ongepast emotioneel gedrag. Zij leert ons om in de wirwar van onze emoties de draad van Ariadne weer te vinden en kan ons helpen wanneer wij de kluts kwijt zijn. Zij doet dit door duidelijkheid te verschaffen omtrent onze gevoelens en onze emoties te temperen. Wanneer wij weten vanwaar een gevoel of een emotie komt kunnen wij de oorzaak aanpakken en er beter op letten zodat wij ons niet meer laten meevoeren door duistere emoties zoals woede of angst.

 

Beschermengel Lauviah kan ons bevrijden uit de hevigste stormen door ons weer naar ons middelpunt te leiden. Zij brengt ons de innerlijke rust die ons toestaat om aandachtig te zijn voor alles wat zich in ons zelf en om ons heen afspeelt. Wanneer onze instelling en onze omstandigheden niet wenselijk zijn is Lauviah de ideale Engel om mee te werken aangezien zij er voor zorgt dat wij vrede vinden met het verleden en ons van uit de hevigste stormen naar het eiland van onze dromen kan leiden.

 

Beschermengel Lauviah schijnt haar licht op ons verleden met de bedoeling een goede toekomst op te richten

 

Engel Lauviah motiveert ons om op een positieve wijze vooruit te gaan door ons ons mooiste toekomst perspectief te geven. Zij laat ons zien dat wij allen als een waterlelie kunnen zijn en vanuit ons duistere verleden de verlichtende toekomst tegemoet treden.

 

Lauviah is de Engel die ons een goede geestelijke gezondheid kan schenken. Dit doet zij door middel van introspectie

 

Wanneer wij niet kunnen slapen of gekweld worden door gedachten vanuit het verleden kunnen wij Engel Lauviah om hulp vragen. Zij kan dan weer rust brengen in onze geest en zodoende zorgen voor beterschap. Zij kan ons ook leren om onszelf rustig te aanschouwen totdat de storm in onze gedachten weer bedaart en onze emoties weer tot rust komen. Dankzij dit gehele proces kunnen wij veel leren over ons zelf en zodoende vele geheimen te weten komen.

 

De grootste geheimen bevinden zich in onszelf, wachtende om ontgonnen te worden

 

Alle ervaringen en alle kennis die wij hebben opgedaan begint zich in ons zelf. Deze kennis en deze ervaringswijsheid vormen de schat die Lauviah ons te bieden heeft.

 

Lauviah kan ons leren om de schatten in ons zelf te vinden door op een positieve wijze naar het verleden te kijken en er even bij stil te staan hoeveel schitterende dingen dat wij al hebben meegemaakt. Lauviah schenkt ons de dankbaarheid voor wat het verleden ons reeds gebracht heeft en wat de toekomst ons nog zal schenken. Samen met haar kunnen wij alle wijsheid die zich in ons zelf bevind aan het licht brengen en zodoende zorgen voor een schitterende toekomst door deze wijsheid toe te passen.

 

Lauviah leert ons om te leven met de wijsheid en de liefde van Christus. Zij leert ons om een voorbeeld te zijn voor al (wanneer wij het haar vragen) en zal ons steeds aansporen om het beste vanuit onszelf te geven zonder hierdoor uitgeput te raken. Zij leert ons om rustig aan te wandelen naar het door ons gestelde doel zonder ons druk te maken of ons op enigerwijze te laten gaan.

 

De inspiraties die Engel Lauviah schenkt zorgen voor goede voornemens die wanneer waargemaakt de gewenste resultaten zullen leveren

 

Dankzij Engel Lauviah kunnen wij te weten komen welke manier van leven zal bijdragen aan onze mooiste toekomst.

 

Zij leert ons de kunst des levens en motiveert ons om te bouwen aan datgene wat verwezenlijkbaar is. Samen met Lauviah kunnen wij onze wijsheid als een fundament laten dienen waarop de rest van ons leven gebouwd word.

 

Wanneer wij vreugde scheppen in het bouwwerk van ons leven en wij elke steen met liefde plaatsen kunnen wij gelukkig zijn en heel veel realiseren (indien wij dit wensen).

 

 

Boodschap van Engel Lauviah

 

je zult geïnspireerd, geleid en geholpen worden en vrede vinden met je omstandigheden. Daarna zal ik je helpen met het plaatsen van de hoeksteen van je fundament. Deze hoeksteen is de Liefde en de richtlijn die ik je schenk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Caliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

CALIEL is de beschermengel van alle personen geboren in de periode van 16 tot 21 juni alsook van de personen geboren op de volgende 5 dagen: 7/4, 21/6, 4/9, 16/11 en 26/1. Natuurlijk kunnen wij allen zijn deugden ontwikkelen en het vuurwerk der waarheid verspreiden.

 

Ontwikkelde kwaliteiten:

 

Eerlijkheid, integriteit, gerechtigheid, begrip, vergevingsgezindheid,

 

onderscheidingsvermogen en beoordelingsvermogen, daadkracht en organisatietalent.

 

Geannuleerde fouten:

 

Leugens, bedrog, onrechtvaardigheid, onbegrip, overdreven strengheid, veroordeling zonder redenen, racisme, wanorde en twijfel.

 

Beschermengel CALIEL is de Engel der goddelijke gerechtigheid, hij brengt het licht van de waarheid dat alle onschuldigen bevrijdt en alle vijanden op de vlucht doet slaan. Niets is sterker dan de waarheid en wanneer deze waarheid gesteund door concrete bewijzen op het toneel van je leven verschijnt straalt zij haar licht op je leven en kun je niet anders dan toegeven en verder gaan in waarheid. De waarheid is je beste bondgenoot en de voornaamste eigenschap die je Beschermengel je geschonken heeft is dan ook eerlijkheid. Dankzij deze deugd kun je steeds juist handelen en een goed en waardevol werk verrichten op deze Aarde. CALIEL staat je steeds bij tijdens je werk en leidt je door middel van je levensomstandigheden, de situaties en de mensen om je heen naar een steeds betere positie om je taak te verrichten. Om het licht van de waarheid daar te brengen waar het nodig is.

 

Beschermengel CALIEL heeft je de nodige intelligentie, het begrip en de reden geschonken zodat je deze waarheid steeds zult kunnen verwoorden en bewijzen. Van jongs af aan ben je gesteund, geleid en soms zelf geduwd, verplicht te gaan naar de positie waarin je je nu bevindt. CALIEL wil je tonen wat juist is, hij representeert vooral de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet kan vele situaties verhelderen en je de reden achter bepaalde dingen doen ontdekken. Doch weet dat de echte Goddelijke gerechtigheid liefde en vergiffenis is. Deze krachten zijn nog sterker dan de wet van oorzaak en gevolg en kunnen je dan ook bevrijden van de minder leuke dingen op je levensweg.

 

De wet van oog om oog, tand om tand behoort tot ons verleden en al draait veel nog steeds rond deze wet, toch hebben wij de mogelijkheid om hier en nu te vergeven, liefdevol verder te leven en zo mee te bouwen aan een schitterende toekomst, aan een wereld waar Liefde de nectar is die ons allen de vrede en de gelukzaligheid schenkt die wij zozeer verlangen.

 

Je kunt CALIEL steeds oproepen door zijn naam in drie keer uit te spreken en wel als volgt: CA~CALI~CALIEL, dit is tegelijkertijd een mantra, een ademhalingsoefening die de krachten van je beschermengel in je doet ontwaken.

 

Dat de WAARHEID, de VRIJHEID en de GERECHTIGHEID van Beschermengel CALIEL steeds met je moge zijn en van je leven een kunstwerk mogen maken waar je steeds van kunt genieten.

 

 

De liefdevolle strengheid

 

Beschermengel Caliel spoort ons aan om streng te zijn met onszelf, om onszelf in het oog te houden en het goede voorbeeld te geven. Zijn strengheid is liefdevol en juist en wanneer wij haar gebruiken hoeven wij dus ook helemaal niet boos te worden. Zijn strengheid straft niet en brengt geen lijden. Zijn strengheid bestaat eerder uit een zekere discipline die ons toestaat het roer van ons leven in de hand te houden. Deze discipline houdt in dat wij er steeds op toe moeten zien dat wij meester blijven over onszelf en onze omstandigheden. Dit kunnen wij doen door bewust te zijn van onszelf (van wat er in ons omgaat en wat er zich om ons heen afspeelt). Caliel maakt ons aandachtig voor hetgeen wat onze manier van gedragen veroorzaakt en toont ons zo dat wij enkel het goede kunnen veroorzaken door hier aan vast te houden (door trouw te blijven aan het goede in onszelf en dit uit te voeren).

 

De rots in de branding

 

Beschermengel Caliel schenkt ons zijn liefdevolle strengheid zodat wij voor onszelf op kunnen staan, voor onze waarheid uit kunnen komen en hier steeds trouw aan blijven. De loyaliteit die hij ons schenkt begint in ons zelf en het trouw blijven aan onze eigen principes en idealen. Dankzij Caliel kunnen wij vastbesloten onze positie innemen. Hij schenkt ons de kracht van een rots in de branding en staat ons toe om hier steeds aan vast te houden. Engel Caliel kan ons ook leren om ons huis te bouwen op de rots en zorgt zodoende voor stabiliteit en vrede. Dankzij de krachten van aartsengel Tsapkiel en zijn naaste medewerker engel Caliel is het mogelijk om al de dromen van de engelen Cherubijnen vorm te geven en zodoende onze gedachten te kerven in de rots en onze woorden waar te maken.

 

Caliel is de meester van de grote uitvoering en het begin hiervan houd in dat wij een veilige thuishaven voor ons zelf creëren van waaruit wij onze ondernemingen vorm kunnen geven. Van daaruit kunnen wij op reis gaan en onszelf en de wereld verkennen. Zodoende kan Caliel zorgen voor veel afwisseling en avontuur in ons leven. Alle reizen die wij ondernemen met Caliel en de engelen Tronen zullen ons dichter brengen bij onszelf waarna wij tot de conclusie zullen komen dat de veilige thuishaven zich in ons hart bevind en dat wij overal ter wereld thuis kunnen zijn wanneer wij het contact met de Heer behouden. Caliel brengt ons tot het besef dat al het bezit diefstal is en dat alle voorzingen in deze wereld ons enkel in bruikleen geschonken zijn. Hij leert ons om dankbaar te zijn voor hetgeen wat we hebben en spoort ons aan om ons lankmoedig te gedragen. Samen met Caliel kunnen wij het licht van de waarheid in de wereld brengen door onze medemensen ervan te overtuigen dat iedereen recht heeft op een veilige thuishaven en een aangename werkplek. De wereld is er voor iedereen en haar voorzieningen zijn dan ook voor ons allen bestemt. Simpele waarheden zoals gratis water en een stukje land voor ons allen komen dan ook aan bod wanneer wij het programma van Caliel verder bestuderen. Wij kunnen de welwillendheid van Caliel verkrijgen wanneer wij ons inzetten voor de daklozen, de zwervers en de wezen. Wanneer wij besluiten om met engel Caliel aan het werk te gaan is het goed mogelijk dat wij terecht komen bij de minder bedeelden. Dit geschied niet om ons te straffen maar om ons te leren goed om te gaan met de overvloed die de aarde ons schenkt en alles eerlijk te verdelen. Caliel toont een zekere sympathie voor de lichte criminelen (de inbrekers en de dieven) en herinnert ons eraan dat het koninkrijk van God zijn intrede zal doen als een dief in de nacht. Wij zouden Caliel kunnen zien als een strenge doch liefdevolle rechter met heel veel begrip voor de criminelen. Beschermengel Caliel doet ons inzien dat wij deze misdadigers zelf tot leven roepen door onze egoïstische manier van gedragen. Wanneer wij de liefdevolle kracht van engel Caliel in ons zelf aanroepen en wij samen met aartsengel Tzapkiel aan het werk gaan is het dus ook mogelijk dat wij in een crimineel circuit terecht komen. Dit geschied niet om ons te straffen doch om ons te leren waartoe de mens in staat is wanneer hij een gemis heeft. Caliel schenkt ons ons dagelijkse brood maar leert ons ook dat iedereen recht heeft op dit brood en dat wij enkel door samen te werken en alles eerlijk te verdelen een wereld kunnen creëren waarin er geen dieven en inbrekers meer zijn. Beschermengel Caliel brengt ons ook bij de politie agent in ons zelf en behoed ons zo voor veel stommiteiten.

 

Het ontstaan van de held of de heldin

 

Samen met Caliel kunnen wij de held in ons zelf ontwikkelen. Deze held staat boven de aardse wetten en hoeft enkel verantwoording af te legen aan de meester in zichzelf. Deze held vecht voor de gerechtigheid zonder andere mensen pijn te doen. Deze held-in is er voor iedereen en streeft enkel naar het goede. Zij heeft geen schrik om haar zelf te zijn en de regels te overtreden daar zij enkel verantwoording hoeft af te leggen aan haar eigen geweten. Zij voelt sympathie voor de rebellen en de oproerkraaiers doch toont ons ook dat de beste manier om veranderingen te brengen inhoud om steeds positief te blijven en het goede te doen groeien. Zodoende raad zij ons aan om de rebel in ons op een positieve wijze aan het werk te zetten door hem of haar iets positief te geven wat bijdraagt aan de veranderingen waar hij of zij naar streeft. Samen met Caliel kunnen wij zorgen voor een plekje op de wereld voor iedereen. Wij zouden kunnen stellen dat engel Caliel zorgt voor sociale integratie en zodoende de paria van de wereld weer naar huis brengt. Doch deze sociale integratie hoeft niet altijd te leiden naar het systeem waarin wij op dit moment leven. Beschermengel Caliel bied ons alternatieve levenswijzen en wanneer wij met hem aan de slag gaan kan het goed zijn dat wij uiteindelijk terecht komen in één of andere leefgemeenschap (zodoende kwam ik terecht in een leefgemeenschap voor mensen met een beperking en werk ik daar nu als klusjesman en opvoeder) Het doorzien van de synchroniciteiten die zich voordoen op ons levenspad is een gave die Caliel ons schenkt en wanneer het ons lukt om de zin van ons bestaan te ontsluieren samen met beschermengel Caliel zal hij ons tonen dat iedere ervaring beruste op een innerlijke drang naar ontwikkeling en zodoende bij heeft gedragen aan het grotere goed. Ook bergt Caliel ons tot het besef dat er vele dingen zijn die ons ontgaan en spoort ons zodoende aan om steeds nederig en bescheiden te blijven. Zodoende wordt de rebel in ons geen waanzinnige maar een politieke gevangene die wij los kunnen laten wanneer de tijd er rijp voor is. Caliel wenst de vrijheid van alle gevangen en spoort ons aan om hen nieuwe kansen te schenken. Hij bevrijd ons van de angst voor deze gevangenen en toont ons dat zij ons allen nog veel kunnen leren wanneer wij hen de kans schenken om hun visie te delen. Waarna wij hen kunnen begrijpen en zodoende een zekere empathie ontwikkelen welke zal zorgen voor vergiffenis en gratie. Zodoende kunnen wij onszelf gratie verlenen en onze gevangene vrijlaten zodat hij kan leven in het licht van de Zon en ons zijn boodschap brengen.

 

Boodschap van engel Caliel

 

Wees vrij maar maak van jezelf geen martelaar.

Neem je vrijheid nooit ten koste van een ander.

Rebelleer op een positieve en constructieve manier.

Ontwikkel de politie agent in jezelf.

Uit jezelf maar hou je ook in wanneer nodig.

Vertel wat je kunt vertellen en zorg voor de rest dat je niet teveel opvalt.

Wees jezelf maar blijf op een bepaalde manier ook incognito.

 

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Leuviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

LEUVIAH representeert een staat van goddelijke gratie, het is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 22 tot en met 26 Juni alook van de personen geboren op de volgende dagen: 8/4, 22/6, 5/9, 17/11 en 27/1

 

Je kunt haar energie in jezelf wekken door haar naam in 3 keer uit te spreken :

 

LEU-LEUVI-LEUVIAH.

 

De voornaamste kwaliteiten die je dankzij haar kunt ontwikkelen zijn:

 

Bescheidenheid, nederigheid, zedelijkheid, gematigdheid, een goed geheugen, een openstaande uitgebreide verspreidende intelligentie, optimisme, vriendelijkheid, gezelligheid, humor, vreugde, geduld, een goed communicatie vermogen en een hoge moraal gebaseerd op geloof, liefde en juistheid.

 

De tegenovergestelde kwaliteiten die je dankzij haar kunt annuleren zijn:

 

Ongeloof, twijfel, zorgen, wanhoop, triestheid, verveling, pessimisme en geheugenverlies.

 

Mensen met Leuviah als beschermengel houden van grapjes, ze hebben een bescheiden manier van spreken en een openstaande intelligentie waarmee ze grote werken kunnen verrichten. Ze zijn evenwichtig en voorzichtig en weten precies wat ze kunnen realiseren en wat niet. Ze verdragen vijandelijkheid met veel geduld en overwinnen zo alle moeilijkheden. Ze hebben een genereuze mentaliteit en staan altijd klaar om mensen in nood te helpen. Ze zijn charmant en uitermate gevoelig al hebben ze wel de nodige moraal om hun gevoelens in goede banen te leiden.

 

De energie van Leuviah is zacht en rustgevend, het is een goddelijke staat van gratie. De personen die deze energie in zich dragen zijn kalm, gereserveerd eerlijk en bescheiden. Ze hebben respect voor de wetten en weten wat goed voor hen is. Deze energie zorgt voor een excellent geheugen en mocht dit geheugen verloren zijn dan zullen zij zich alles weer terug herinneren op een gegeven moment in hun leven.

 

Dit uitzonderlijke geheugen zorgt voor het slagen van examens en het winnen van spelletjes. Bovendien kunnen ze van dit geheugen op een intelligente manier gebruik maken. Dit zorgt ervoor dat zij de wet van oorzaak en gevolg begrijpen. Dit begrip geeft hen de kracht om alle moeilijkheden te overwinnen. Zij zien in dat het gene wat ze in het verleden hebben gedaan hen in de situatie heeft gebracht waarin zij zich nu bevinden. Zij kijken zichzelf en hun verleden recht in de ogen en weten wat ze fout hebben gedaan. Hierdoor kunnen zij de consequenties van hun daden accepteren en in vrede verder leren.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de mogelijkheid om je leven van een afstandje te bekijken, alsof je naar een film kijkt, de film van je leven. Dit zorgt ervoor dat je je leven en je problemen niet te serieus neemt en met jezelf, je medemensen, je fouten en je problemen kunt lachen en op een humoristische manier voor alles een oplossing kunt vinden en deze uitvoeren.

 

Het excellente geheugen dat LEUVIAH je schenkt kan je bovendien helpen om de kracht die in jezelf huist te herontdekken. Wanneer je op je leven terug kijkt zie je dat je altijd voor alles een oplossing hebt gevonden. Dit gegeven zorgt voor een groot vertrouwen en een juiste estimatie (inschatting) van jezelf. LEUVIAH geeft je het geloof, het vertrouwen en de intelligentie om alle tegenstand, alle problemen, alle anderen mensen die je het leven moeilijk maken en alle kanten in jezelf die je geluk in de weg staan te begrijpen en te overwinnen.

 

Het goede geheugen en de grote intelligentie die LEUVIAH je schenkt kunnen jezelf en de anderen overtuigen dat alles je lukt en je de waarheid in alles kunt ontdekken. LEUVIAH zorgt er dus voor dat de waarheid zich openbaart, dat alle schaduwen wegvallen en je met Licht en Liefde naar jezelf kunt kijken. Op deze manier kun je jezelf en je leven op een intelligente vergevingsgezinde manier bekijken. Dit enorme analysatie vermogen zorgt ervoor dat je alle situaties op een zuivere manier kunt beoordelen. Je plaats en je reden hierin zien en zo nodig je positie kunt veranderen.

 

Engel LEUVIAH helpt je om alle krachten die in jezelf zijn op een juiste en evenwichtige wijze te benutten in je dagelijkse leven.

 

Engel LEUVIAH zorgt ervoor dat je de reden begrijpt van alle obstakels die zich op je weg bevinden. Zij laat je zien dat je deze obstakels zelf gecreëerd hebt zodat je een hogere waarheid omtrent jezelf en je leven kunt ontdekken. Zij opent je de weg naar je oergeheugen. Zij brengt je naar de diepe waarheid die zich in jezelf bevind zodat je jezelf leert kennen. Je goede en je slechte eigenschappen onder ogen ziet en stopt met steeds dezelfde fouten te maken. LEUVIAH schenkt je de Goddelijke Gratie wanneer je je fouten onder ogen ziet, want wanneer je beseft wat je fout hebt gedaan hoef je de gevolgen hiervan niet meer te ondergaan.

 

Beschermengel LEUVIAH is de Engel die de zondaars helpt, LEUVIAH helpt je om je zonden in te zien en er iets aan te doen, te veranderen. LEUVIAH confronteert je met je eigen blokkades en geeft je het nodige begrip en de nodige intelligentie om er iets aan te doen. Wanneer je dit eervolle werk met LEUVIAH tot een goed einde brengt zal de goddelijke vergiffenis je bevrijden van al je karma. Dan zal je niet langer de consequenties moeten dragen van de pijnlijke dingen die je in dit of in vorige levens hebt gedaan en zal je de goddelijke gratie ontvangen en in voorspoed verder kunnen leven.

 

Beschermengel LEUVIAH werkt aan de realisatie van de goddelijke wetten op Aarde. Haar energie kan streng zijn maar meestal heeft haar vriendelijkheid de overhand. Aan de ene kant brengt LEUVIAH je de goddelijke gratie, de vreugde en de vrijheid. Dankzij haar kun je van je leven een lolletje maken en jezelf en iedereen om je heen vermaken. Maar aan de andere kant zorgt zij ook voor beperkingen en bepaalde regels die in je leven overheersen.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de focus om je op 1 doel te richten en dit te realiseren zonder je af te laten leiden door de dingen om je heen. Zij geeft je de kracht om jezelf te beheersen en in de hand te houden, vooral je gevoelens die zeer sterk zijn en hun nut hebben. Zij geeft je een enorm zelfvertrouwen. Mocht dit er niet zijn dan kan je haar altijd aanroepen en om hulp vragen, door middel van een dankbaar gebedje bijvoorbeeld. Deze engel brengt de gebeden naar God de Vader en zorgt voor snelle hulp. Dankzij haar energie en jouw vertrouwen kun je vliegensvlug al je wensen realiseren. LEUVIAH geeft je een groot vertrouwen en vreugde in alle levensomstandigheden. Zij brengt genezing door het harmoniseren van ideeën, gevoelens en daden. Wij kunnen haar bidden om ons geheugen terug te krijgen, onze vragen te beantwoorden en onze wensen te realiseren.

 

De negatieve kanten zorgen voor ongeloof. De persoon denkt dat hij geen geluk heeft, wanhoop slaat toe bij het minste obstakel. De persoon sluit zich af van de wereld en kan zelf zelfmoord neigingen krijgen. Wanneer je je geheugen verloren bent of enkel aan onnuttige dingen uit het verleden denkt wilt dit zeggen dat je de krachten van je beschermengel op een foute wijze gebruikt. Wanneer de positieve eigenschappen die LEUVIAH je schenkt omslaan in negatieve kan het zijn dat je het leven niet meer ziet zitten, je zorgen maakt, triest bent en geen vertrouwen meer hebt in de mensen om je heen. Het kan zelf zo ver gaan dat je steeds de anderen beschuldigt van het gene dat je zelf hebt veroorzaakt. Dit kan leiden tot veel kritiek en slechtpraterij, wat alles natuurlijk enkel nog moeilijker maakt. Op deze manier word alles veel te ingewikkeld en kan het soms wel lijken of je hoofd ontploft. Alles word koud en kil, de Liefde verdwijnt en langzaam maar zeker verandert de vruchtbare intelligentie die je van je beschermengel hebt gekregen in een alles vernietigende intelligentie ten dienste van de duistere krachten.

 

Het kan zijn dat sommige omstandigheden in je leven toch moeilijk te verklaren zijn. Mocht dit zo zijn dan heeft dit waarschijnlijk te maken met vorige levens. Of je nu in vorige levens gelooft of niet maakt eigenlijk niet uit, het enige wat LEUVIAH van je vraagt en waarin LEUVIAH je steunt is om van het HIER en NU het beste te maken. Vergeet het verleden wanneer het zijn nut heeft gehad en leef in het hier en nu. Want enkel het hier en nu is echt, enkel het hier en nu kan je vreugdevol en gelukkig maken. Het gene wat je nu doet creëert je toekomst, daarom dat enkel het hier en nu echt van belang is. Wanneer je hier en nu juist handelt kan er enkel een schitterende toekomst op je wachten.

 

Beschermengel LEUVIAH kan je helpen om steeds goed gezind te zijn en van je leven een paradijs te maken waarvan je steeds kunt genieten. Zij zorgt ervoor dat je alles in dit paradijs op een juiste manier laat verlopen. Zij brengt je evenwicht en zonneschijn, met haar is het leven altijd fijn. Zelf als het regent en er wolken aan de hemel zijn. Want LEUVIAH schenkt je de intelligentie die je doet begrijpen dat de regen evengoed nodig is als de zon. De regen zorgt voor het nodige water zodat de planten kunnen groeien en je hun heerlijke vruchten kunnen schenken. Geniet van de geschenken des levens en weet dat zelfs de moeilijkste omstandigheden graties van God zijn die je steeds zullen verrijken. Deze wetenschap die LEUVIAH je schenkt geeft je een zicht op al je mogelijkheden en dankzij deze overvloed aan mogelijkheden is het je toegestaan om van je leven een paradijs te maken, of beter gezegd : je te herinneren dat je leven een paradijs IS.

 

Beschermengel LEUVIAH kan je zelfs je vorige levens weer doen herinneren en je de weg tonen naar het kosmische geheugen. Zij kan de poort naar de AKASHA (de kosmische bibliotheek) voor je openen en je de grootste geheimen over wie en wat je bent onthullen.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de kracht om je emoties onder controle te houden met je gedachten, je intelligentie, je verstand. Zij geeft je een groot geduld en een goed communicatie vermogen. Zij zorgt voor een groot begrip van de zin des levens, van jezelf en van alles en iedereen om je heen. De vriendelijkheid en het communicatie vermogen dat LEUVIAH je schenkt kun je op een zachte en gevoelige, soms verleidende manier gebruiken. Al deze eigenschappen maken van jou een sociaal iemand met een bijna telepathisch invoelingsvermogen. Je kan je in de plaats van anderen stellen en hen begrijpen en staat altijd klaar om hulp te bieden. Je hebt een simpele begrijpende manier van spreken en zijn ondanks je enorme intelligentie. Al deze kwaliteiten zorgen ervoor dat alle beroepen waar je mensen op een vriendelijke manier te woord moet staan je uitstekend zullen passen. Alsook alle activiteiten waarvoor je een goed geheugen nodig hebt.

 

De Engelenessentie die LEUVIAH schenkt wordt de vruchtbare intelligentie genoemd. Deze vruchtbare intelligentie brengt je tot een groot en helder begrip en schenkt je vele lichtende ideeën die allen als zaden zijn die je in jezelf plant. Deze zaden zullen groeien en bloeien tot en met het glorieuze moment dat je de vruchten ervan op aarde zult kunnen oogsten. Deze vruchten zullen verschijnen in de vorm van overvloedige en vreugdevolle situaties in je leven wanneer je je ideeën omzet in daden. Doe wat je denkt en je zult verbaasd zijn van het geluk dat LEUVIAH je schenkt. Dit is de Goddelijke gratie en de erfenis die op je wacht wanneer je het beste in jezelf en in je leven realiseert.

 

Beschermengel LEUVIAH schenkt je overvloed en vooruitgang. Zij is de voorspoed die je steeds begeleidt. Als je idealen hoog zijn zul je met je Beschermengel zijn. Samen zullen jullie werken aan een nieuwe wereld. Samen zullen jullie door de tijd reizen en het paradijs wederom op Aarde realiseren.

 

Engel LEUVIAH heeft je een grote gevoeligheid geschonken zodat je ontvankelijk kunt zijn en de schoonheid van de wereld die komen zal kunt voorzien en herinneren. Diep van binnen begrijp je deze woorden en het is dan ook je taak om al de waarheden die hier geschreven staan aan je medemensen uit te leggen als je zo ver bent. Dan zul je een nieuwe wetenschap en een nieuwe spiritualiteit in jezelf en om je heen ontdekken en er achter komen dat heden, verleden en toekomst 1 zijn en enkel het nu moment echt telt. Je zult evenwicht vinden in je ambities en alles wat je beslist gaat goede resultaten brengen.

 

 

AFFIRMATIES en GEBEDEN :

 

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat me toe om een fijn en nuttig werk te verrichten.

 

Ik ben gelukkig en hou van het leven

 

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat mij toe om mijn gedachten om te zetten in daden en mijn hoge idealen te realiseren op Aarde.

 

Dankzij LEUVIAH ben ik er mij bewust van dat mijn leven een geschenk is en ik niets heb om over te klagen.

 

Dank je LEUVIAH dat ik dankzij de vruchtbare intelligentie die ik van jou heb gekregen alles wat ik geleerd heb om me heen kan verspreiden en zo mee werken aan een betere wereld.

 

 

LEU


LEUVI


LEUVIAH

 

Bedankt LEUVIAH dat ik dankzij jou de draagwijdte van mijn zonden begrijp en in vrede mijn eigen fouten onder ogen kan zien en de gevolgen ervan kan dragen zonder mij slecht te voelen. Bedankt dat jij steeds weer een glimlach op mijn gezicht tovert en me de kracht geeft om van mijn leven een paradijs te maken.

 

Amen, Amen, Amen.

 

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 11