Huis van de 72 Engelen

41 Beschermengel Hahahel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Hahahel regeert zodiakaal over ons bestaan van 14 tot en met 18 oktober. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is Zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Ontwikkelde kwaliteiten

 

Dienstbaarheid, vertrouwen, geloof en begrip van de goddelijke wetten.

Liefde voor onszelf, onze medemensen en onze wereld.


Beschermengel Hahahel en het Heilige Hart

 

Beschermengel Hahahel maakt ons bewust van de goedheid die in onszelf huist en leert ons om steeds met deze goedheid te handelen.

 

Engel Hahahel kan ons leren om onszelf onvoorwaardelijk ten dienste te stellen van de goddelijke principes. Hij leert ons de waarde van opoffering en schenkt ons het nodige vertrouwen, het geloof en de liefde die van deze opofferingen de mooiste geschenken maken.

 

Hij leert ons om het mooiste van onszelf aan onze medemensen te schenken, Hij is de Godheid en de goedheid in ons Hart.

 

Engel Hahahel leert ons om met dit Heilige Hart te werken.

 

Hij schenkt ons de onvoorwaardelijke Christus liefde die ons de mogelijkheid schenkt om van iedereen te houden en alles met liefde en toewijding te doen.

 

Hij help ons om te groeien en te bloeien naar datgene wat we werkelijk zijn.

 

Hij helpt ons om het liefdevolle kind in ons zelf tot volledige ontplooiing te brengen, zodat dit kind kan stralen en schijnen als een zonnetje in onszelf, wat ons steeds goedgezind en liefdevol maakt.

 

Engel Hahahel zal ons steeds met liefde en begrip verder helpen en zodoende kunnen wij ook onze medemensen steeds steunen met liefde en hen de hoop en het geloof brengen, zodat ook zij er ook bovenop kunnen komen en wederom het beste van hun leven maken.

 

Engelen representeren datgene in onszelf wat de moeite is om te volgen, datgene wat ons aanmoedigt en ons wederom in contact brengt met het onschuldige kind in onszelf wat iedereen gelukkig wil maken.

 


Hahahel eerste Engel van het Engelenkoor der Deugden

 

Engel Hahahel is de eerste Engel van het Engelenkoor der Deugden, ook wel het Engelenkoor der Machten genoemd.

 

Beschermengel Hahahel is de hoogst geplaatste Zonne-Engel, Hij brengt ons de goddelijke liefde voor al, dankzij deze liefde wordt alles mogelijk en kunnen wij het beste uit onszelf en onze medemensen naar boven halen aangezien liefde het beste vanuit ons allemaal naar boven haalt.

 

Engel Hahahel staat ons toe om wederom te rijken naar het mooiste ideaalbeeld wat in ons zelf huist en om dit beeld tot leven te roepen met liefde en geloof.

 

Engel Hahahel schenkt geloof en vertrouwen in dit schitterende beeld van onszelf. Engel Hahahel brengt ons wederom bij onze eigen waarden en idealen en toont ons dat het mogelijk is om altijd het hoogste na te streven. Om steeds onze blik te richten op het hemelse, op al onze fijnste en waardevolste wensen. Op onze positiefste dromen, op het mooiste toekomstbeeld wat in ons zelf huist.

 

Het goddelijke beeld, het beeld van de Zoon die zichzelf opofferde voor zijn medemensen. Het symbool van de Koning in onszelf die steeds geduldig wacht tot Hij uiteindelijk op kan staan en samen met Engel Hahahel op pad kan gaan en het licht te tonen aan al zijn lieve zusters en broeders.

 

Engel Hahahel schenkt ons het licht wat ons toestaat om van iedereen te houden, het begrip dat enkel liefde en vergiffenis vooruitgang en verbetering tewerkstellen en dat het de moeite waard is om naar het beste voor ons allemaal te streven en onszelf volledig te geven voor de hoogste idealen die in ons huizen, de meest schitterende en vooruitstrevende ideeën die wij in ons dragen. Beschermengel Hahahel geeft ons de macht om deze ideeën waar te maken.

 

Samen met Engel Hahahel kunnen wij een levend voorbeeld van lichtende liefde worden. Engel Hahahel is de Deugdzaamheid in onszelf die ons toestaat om een levend voorbeeld te zijn. Het is dankzij deze deugdzaamheid en dit levende voorbeeld dat wij de macht kunnen verkrijgen om andere mensen te leiden en om samen met andere mensen het geloof in een betere wereld te verspreiden en mogelijk te maken door er zelf deel van te worden en te leven en te beleven met liefde en vertrouwen in die betere wereld die reeds aanwezig kan zijn wanneer wij wederom met de ogen van het onschuldige kind in onszelf naar onszelf en het gene wat ons omringd durven kijken. Wanneer wij in durven zien dat onze wereld onze wensen herbergt en onze verlangens tot leven brengt, wanneer wij inzien dat het onze eigen manier van denken en doen is die de wereld om ons heen vorm geeft.

 

Goede raad van Aartsengel Rafael en Engel Hahahel

 

Ga verder, richt je op het hoogste, pak je moed weer bij elkaar, begin eraan blijf daar niet zitten, wij Zonne-Engelen zullen je helpen, wij zullen je motor weer op gang brengen en je zonnetje weer doen schijnen, wij zullen alle wanhoop, alle angst en alle twijfel doen verdwijnen.

 

Zowaar mijn naam Aartsengel Rafael is beloof ik je dat wij je wederom met het beste in jezelf in contact zullen brengen en je helpen om je potentieel op een juiste wijze te benutten.

 

Fijne keuzes zullen naar je toe komen, nieuwe kansen zullen je geschonken worden en alles zal zo zijn als het moet zijn, je diepste wensen zullen bewaarheid worden. Door middel van je lichtende liefde en aandacht zul je datgene wat je wenst tot leven roepen in jezelf en wij zullen er zijn om je te helpen dit lichtende voorbeeld in jezelf waar te maken.

 

Weet dat je het in je hebt om een gelukkig en bevredigend leven te leiden en precies datgene te ontvangen wat je nodig hebt.

 

Je hebt een gouden sleutel in je handen, de sleutel van het talent wat je hier en nu aan het gebruiken bent.

 

Verspreid je kennis en handel steeds met liefde, wees niet triest doch verwachtingsvol en koester de overtuiging dat er steeds iets beters voor je wacht. Heb geen schrik om achterom te kijken, doch blijf niet staan, ga vooruit blijf niet bij de pakken zitten maar doe ze open.

 

Schenk ons je mooiste cadeaus, laat ons zien wat je waard bent, schenk je schat en straal als de ster die je werkelijk bent, wees de zon en de zoon en geloof in hem, in de liefdevolle en ondernemende koning die in jezelf huist en steeds klaar staat om je de weg te wijzen wanneer je het hem vraagt.

 

Geloof in mij, in de lieve Engel die hier en nu met je praat en je door de sluiers van ongeloof en twijfel een andere visie komt brengen.

 

Mijn naam is Hahahel en ik zal er steeds voor je zijn wanneer je me nodig hebt, ik ben dat kleine stemmetje in jezelf wat steeds het beste voor ogen heeft en er altijd naar zal streven om dit met liefde en daadkracht te verwezenlijken.

 

Persoonlijke ervaringen met de Zonne-Engelen

 

De Zonne-Engelen spreken tot mij, Zij spreken vanuit mijn innerlijk en verkondigen de waarheid die ik in mezelf heb opgeslagen.

 

Zij representeren mijn kennis en mijn liefde, symbolisch gezien geven zij mij de twee vleugels waarmee ik het land van mijn voorstellingsvermogen zal kunnen bereiken en de geliefde van mijn dromen uiteindelijk zal kunnen omarmen voor eeuwig en altijd.

 

Ik ben mijn geliefde verloren maar samen met de Engelen Deugden zal ik haar weer terug vinden.

 

Samen met deze lieve Engelen vond ik de liefde en het geloof in mezelf weer beetje bij beetje terug. Waarna het leven weer nieuwe kansen schonk en ik er wederom van kon genieten.

 

De Engelen van het Engelenkoor der deugden toonden mij dat al mijn problemen eigenlijk wel meevielen en dat ik nog vele goede eigenschappen in mezelf had waarmee ik mijn leven weer tegoed zou kunnen inrichten.

 

Zij kwamen tot mij wanneer ik mij verloren voelde en toonden mij wederom de weg naar boven, de weg naar het goede in mezelf dat zich zo graag wil uiten en hier nu ook de mogelijkheid tot krijgt.

 

 

 

43 Beschermengel Veuliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Veuliah is de derde Engel van het Engelenkoor der Machten (ook wel de Deugden genoemd) onder leiding van Aartsengel Rafael.

Veuliah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 24 tot en met 28 oktober, bij deze personen is haar invloed van nature extra sterk, doch iedereen kan de talenten die Engel veuliah schenkt ontwikkelen en zodoende kunnen wij dan ook veel leren van Engel Veuliah en haar Beschermelingen.


De waarachtige rijkdom en het tewerkstellen der vrede

 

Beschermengel Veuliah schenkt ons de kans om voorspoed te veroorzaken op zowel innerlijk als uiterlijk vlak door ons onze innerlijke schatkist te openbaren en ons bewust te maken van de vele talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen waar we allemaal beter van worden.

Beschermengel Veuliah kan ons hart openen en onze liefde door middel van fijne gevoelens en goede eigenschappen tot leven brengen. Zij toont ons onze innerlijke rijkdom die bestaat uit deugden als: Liefde, Begrip, Barmhartigheid, vrijgevigheid, standvastigheid, vertrouwen, geloof en nog vele andere schitterende schatten die tot onze beschikking staan en waarmee wij het leven van onszelf en anderen kunnen verrijken.

 

Vrede bereiken door middel van liefdevolheid

 

Engel Veuliah maakt ons bewust dat onze liefde en onze vriendelijkheid onze grootste schatten zijn, alsook onze grootste wapens en leert ons zodanig gebruik te maken van onze goede eigenschappen dat wij onze vijanden kunnen ontwapenen door middel van de vrede in ons zelf, onze vriendelijke woorden onze glimlach en onze vredelievende visie.

Engel Veuliah schenkt ons de kracht om steeds in de vrede te zijn en deze vrede ook uit te stralen om ons heen.

Zij kan ons leren om vreugdevol en met zelfzekerheid in het leven te staan en ons helpen om steeds te handelen naar eer en geweten.

 

Naar elkaar leren luisteren

 

Beschermengel Veuliah kan ons leren luisteren naar de wijsheid in ons zelf en naar de wijsheid in ieder ander, zodoende kunnen wij elkander steeds aanvullen en verrijken, zodoende kunnen wij het leven van iedereen waardevoller maken.

Zij beschermd ons tegen de hoogmoed die ons kan doen denken dat wij als enige de ultieme wijsheid in pact hebben, de hoogmoed die ons ervan overtuigd dat onze kennis en onze liefde de enige waarheid zijn en ervoor zorgt dat wij niet meer openstaan voor de boodschappen van anderen, voor de vele mooie geschenken die zij ons te geven hebben.

Beschermengel Veuliah maakt ons ervan bewust dat iedereen zijn weg heeft afgelegd en dat wij allemaal van elkander kunnen leren indien onze wegen elkaar kruisen. Zij herinnert ons eraan dat wij allen broeders en zusters zijn en dat wij elk een verhaal te vertellen hebben, dat wij allemaal evenveel waard zijn en dat wij enorm veel kunnen leren van elkander indien wij de visie van eenieder leren verwelkomen en wij bereid zijn tot het delen van ervaringen die ons allen vooruit helpen.

Dan woorden wij ons bewust van onze bestemming en beginnen wij hier en nu met er te zijn. Dan leren wij van elkander en kunnen we elkander leiding geven indien dit nodig is.

Engel Veuliah schenkt ons de kracht om te luisteren zonder oordeel alvorens met met liefde en onderscheidingsvermogen onze conclusie te trekken.

Zodoende kunnen wij veel te weten komen over onszelf en de anderen en kunnen wij steeds op een gepaste wijze reageren.

 

 

Affirmaties en Gebed

 

Dankjewel Engel Veuliah dat jij ons doet inzien waartoe wij in staat zijn en ons helpt met het uitvoeren hiervan.

Bedankt Engel Veuliah om onze acties te steunen zodat wij vrede, liefde en voorspoed kunnen verwezenlijken in ons zelf en om ons heen.

Dankjewel Engel Veuliah dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu een onlosmakelijk deel van ons leven uit maken.

Bedankt Lieve Beschermengel Veuliah dat jij ons toestaat om de vrede in ons zelf te vinden zodat wij deze kunnen verwezenlijken om ons heen.

Dankjewel Engel Veuliah voor de grootse rijkdom die de vrede is die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen verwezenlijken.

 

Een gebed maken

 

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen zoals hier boven te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed.

Het affirmeren van de krachten van Engel Veuliah in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld.

Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken en er vol vertrouwen aan beginnen.

Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

 

Het maken van affirmaties

 

Als eerste kiezen we een deugd die Engel veuliah ons kan schenken waarna wij  ons laten inspireren en zodoende prachtige affirmaties bedenken die tot wonderbaarlijke gebeden kunnen leiden.

Zo koos ik bijvoorbeeld zelfvertrouwen en kwam dit affirmatieve gebedje tot stand:

Bedankt Engel Veuliah voor het zelfvertrouwen dat jij mij steeds schenkt, de kracht die mij toe staat om door de hevigste stormen te gaan zonder mijn kalmte te verliezen.


Gebreken die wij met Beschermengel Veuliah kunnen transformeren tot gaven

 

Gierigheid, armoede, innerlijke conflicten en angsten. Zorgen, stress en tirannie. Overmoed en of teveel of te weinig zelfvertrouwen. Hebberigheid en jaloezie.

 

 

Kwaliteiten die wij met Beschermengel Veuliah kunnen ontwikkelen

 

Generositeit, enthousiasme, zorgzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, sympathie en empathie, begrip, zelfkennis, mensenkennis, zelfvertrouwen, eigenwaarde en alle leiderschapskwaliteiten.

Sleutelwoorden: Zelfbewustzijn, goeverneren, aanmoedigen, motiveren, streven, visie, droom, verbetering, vooruitgang, rijkdom, voorspoed, vertrouwen en steun. Ondersteunen.

Levensopdrachten: Innerlijke vrede bereiken en deze verwezenlijken. Zorgen voor voorspoed en welvaart door het volgen van onze hoogste inspiraties.

Onze inspiraties waarmaken en andere mensen inspireren. Het brengen van vrede en vreugde in de wereld.

 

Golf van Voorspoed

 

Beschermengel Veuliah schenkt ons een overvloed aan inspiraties die ons aanmoedigen en toestaan om ons leven paradijselijk in te richten. Engel Veuliah zorgt voor geestelijke overvloed en positiviteit die materiële rijkdom veroorzaakt. Zij maakt ons bewust van onszelf en onze mogelijkheden en schenkt ons inspiraties en ideeën die voorspoed en welvaart veroorzaken. Zij schenkt ons het nodige enthousiasme om vooruit te gaan met liefde en leert ons op een genereuze wijze door het leven te gaan. Zij is het licht der liefde in onszelf wat zich onvoorwaardelijk geeft, het goede wat ons steeds weer aanmoedigt om vooruit te gaan. Zij is de moed, de kracht en de steun die ons toestaat om anderen te inspireren en onze eigen inspiraties waar te maken.

 

Beschermengel Veuliah spoort ons aan tot grootse acties, alles wat wij ondernemen onder haar invloed zal fijne resultaten geven. Samen met Engel Veuliah kunnen wij de moeilijkste opdrachten volbrengen en vele belangrijke diensten leveren. Zij staat ons toe om alle beproevingen des levens met glorie te doorstaan en zal ons steeds aansporen om nog verder te gaan, om nog beter te doen.

 

Alles wij ondernemen zal veel opbrengen

 

Beschermengel Veuliah inspireert een voortdurend streven naar verbetering en vooruitgang wat zorgt voor rijkdom en voorspoed.

 

Ons goed uitgevoerde werk en de schitterende resultaten zullen zorgen voor vertrouwen en steun vanuit onze omgeving alsook vanuit onszelf, waarna wij een bepaalde machtspositie bereiken met de corresponderende verantwoordelijkheden en kunnen beginnen met het leiding geven aan onszelf en anderen, indien wij dit wensen.

 

Leiding geven

 

Engel Veuliah doet ons inzien dat een ware leid-ster ten dienste staat van hen aan wie ze leiding geeft. Dat een ware leid-ster als een Zon is die haar liefde en haar kennis als een licht deelt met iedereen, zodat alles kan groeien en bloeien en iedereen de ware leid-ster in zichzelf kan vinden.

 

Mee-ster-schap bereiken

 

Beschermengel Veuliah kan ons helpen om het mee-ster-schap in ons zelf te vinden zodat wij als een waarachtige ster, onze eigen gedachten en gevoelens in de vorm van onze liefdevolste wensen kunnen realiseren.

 

Beschermengel Veuliah leert ons om onszelf te beheersen en helpt ons om onze gevoelens op een vredige en liefdevolle manier te uiten. Om onze gedachten de juiste richting in te sturen en onze daden in overeenstemming te laten zijn met deze gedachten en gevoelens.

 

Zij is het gene wat leiding geeft in ons zelf zodat wij een verstandelijke, een gevoelsmatige en een lichamelijke beheersing kunnen ontwikkelen en als ware meesters in vrede door het leven gaan.

 

Beschermengel Veuliah schenkt ons de kracht om steeds trouw te blijven aan onszelf en onze hoogste idealen. Zij schenkt ons een gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen en geloof wat ons toestaat om onze wensen waar te maken.

 

Zij brengt ons de overtuiging dat we het waard zijn om onze mooiste dromen verwezelijkt te zien en zal ons dan ook steeds aansporen tot het waarmaken van onze mooiste dromen.

 

Engel Veuliah kan ons helpen om onze eigen individualiteit te ontwikkelen en ons leren om onszelf op een originele wijze uit te drukken. Zij kan ons leren om steeds het goede voorbeeld te demonstreren, om anderen aan te moedigen en te motiveren.

 

Engel Veuliah schenkt ons de gave der empathie die ons toestaat om anderen te begrijpen en om een luisterend oor aan hen te bieden wanneer zij daar nood aan hebben, alsook de gave om de juiste raad te kunnen geven op het juiste moment.

 

Engel Veuliah staat ons toe om richting te geven aan ons zelf en anderen, we kunnen haar zien als een waakzame autoriteit met steeds het beste voor ogen.

 

En net als Haar kunnen wij met steeds het beste voor ogen leiding geven en op een positieve wijze naar een goede samenwerking streven.

 

We kunnen steeds naar het beste toewerken en alles wat goed en mooi is versterken, vergroten.

 

Samen met Engel Veuliah licht de enorme kracht der expansie in onze hand en in ons hart en is het ons toegestaan om onze eigen waarden uit te stralen met vertrouwen, enthousiasme en generositeit.

 

Engel Veuliah staat ons toe onze idealen waar te maken en onze ideeën te verspreiden als een licht wat vrede brengt. Als eerste staat Engel Veuliah ons toe om de vrede in ons zelf te vinden waarna zij ons aanspoort om deze vrede te verwezenlijken rondom ons.

 

Innerlijke en uiterlijke vrede

 

Engel Veuliah moedigt ons aan om innerlijke conflicten op te lossen.

 

Beschermengel Veuliah staat ons toe om de oorzaak van het conflict in ons zelf te vinden en en op te lossen.

 

Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om onze innerlijke wereld te analyseren en ons bewust te worden van het gene wat ons motiveert en inspireert. Beschermengel Veuliah kan ons bewust maken van onze gedachten en onze manier van denken. Van onze diepste gevoelens en de manier waarop we er mee om gaan.

 

Engel Veuliah zet ons aan tot zelfanalyse en bewustzijnsverruiming en staat ons toe om de innerlijke processen die voorafgaan aan uiterlijke manifestaties te begrijpen. Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om onszelf en anderen te begrijpen. Zij schenkt ons de liefde om interesse te tonen in onszelf en anderen. De gave om aandacht te schenken aan onszelf en anderen. Engel Veuliah staat ons toe om onze innerlijke en uiterlijke vijanden te ontwapenen door middel van empathie en sympathie.

 

Een Leid-Ster met Vise

 

Engel veuliah schenkt ons de gave om onze eigen talenten in te zien en te ontwikkelen alsook de gave om de kwaliteiten van anderen te kunnen herkennen en hen te helpen met het ontwikkelen hiervan.

 

Engel Veuliah zal steeds hetgene wat positief is aanmoedigen en complimenten schenken wanneer dingen goed worden uitgevoerd. Doch zij is er ook steeds om ons bij te sturen wanneer de dingen fout lopen, om ons te corrigeren wanneer we de dingen fout doen.

 

Beschermengel Veuliah kan ons leren om realistisch naar onszelf en ons leven te kijken. Zij motiveert ons om steeds onze grenzen te verlegen en inspireert steeds vele nieuwe toekomstmogelijkheden.

 

Beschermengel Veuliah kan ons ook leren om grenzen te stellen en om dingen een halt toe te roepen wanneer dit nodig is, om nee te zeggen wanneer iets onze diepste waarden kwets, of onze meest verheven idealen naar beneden haalt.

 

Beschermengel Veuliah staat ons toe om steeds trouw te blijven aan onze meest verheven idealen en schenkt ons de moed en het doorzettingsvermogen wat ons toestaat deze sublieme richtlijnen steeds te blijven volgen.

 

Engel Veuliah schenkt ons de kracht om steeds trouw te blijven aan ons zelf en onze eigenwaarde en onze visie vast te houden en te verspreiden als een licht wat hoop en vrede brengt.

 

Samen met Engel Veuliah kunnen wij de ster in onszelf vinden en onze visie op een stralende wijze verspreiden.

 

Samen met Engel Veuliah kunnen wij het beste van onszelf aan anderen geven en het beste in de de ander naar boven halen.

 

Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om lief te hebben en geliefd te zijn.

 

Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om gelukkig te zijn.

 

Samen met Engel Veuiah kunnen wij vele anderen gelukkig maken en onze kennis en onze liefde delen met wijsheid en onderscheidingsvermogen, met steeds het beste voor ogen.

 

Engel Veuliah leert ons om van onszelf te houden doch staat ons ook toe om kritisch naar onszelf te kijken met liefde en begrip, waardoor wij dit ook kunnen leren en zodoende veel kennis verweven die wij op een vriendelijke liefdevolle wijze kunnen schenken aan onze medemens.

 

Onze zelfkennis en onze mensenkennis alsook onze empathie en onze sympathie zullen ons steeds redden wanneer het leven ons in onmogelijke situaties lijkt te plaatsen want samen met Engel Veuliah wordt datgene wat onmogelijke is mogelijk, samen met Engel Veuliah is het mogelijk om waarachtige heldendaden te verrichten en een lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid te worden.

 

Doch Engel Veuliah behoed ons ook voor hoogmoed en egoïsme en beschermd ons tegen een excessieve drang naar genot, luxe en weelde.

 

Zij kan ons leren om te kijken met de ogen der liefde en niet vanaf onze hoge troon. Zij schenkt ons de gave der generositeit en zal ons steeds aanmoedigen om onze innerlijke en uiterlijke rijkdom te investeren in de vooruitgang die welvaart en voorspoed teweeg brengt, in het leven van eenieder die er in geloofd. (Van iedereen die in zichzelf geloofd en weet dat het in zijn of haar mogelijkheden licht om dromen te verwezenlijken)

 

Engel Veuliah bevrijd ons van jaloezie en de drang om dingen te bezitten.

Zij schenkt ons de gave om alles naar zijn juiste waarde in te schatten en het nut der dingen in te zien.

 

Zij helpt ons om ons te onthechten en staat ons toe om vele slechte gewoontes achter te laten.

 

Engel Veuliah zal steeds het beste promoten en het goede aanmoedigen zodat wij met geloof en vertrouwen de overwinning kunnen behalen en onze innerlijke rijkdom op aarde kunnen neerzetten doormiddel van het leven van onze dromen.

 

Engel Veuliah moedigt ons steeds aan om te doen wat we kunnen doen met de mogelijkheden die wij hebben en kan ons beschermen tegen stress en zorgen door ons bewust te maken van ons eigen potentieel, de kracht die in ons huist en die steeds voor alles een oplossing kan vinden indien dit nodig is. De kracht die ons toestaat om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment.

 

De kracht die ons toestaat om datgene wat we in ons hebben waar te maken en hierdoor een toon-aangevend voorbeeld te worden voor anderen.

 

Engel Veuliah kan ons helpen om onszelf en ons leven te dirigeren als het mooiste muziekstuk, een muziekstuk waar iedereen met plezier aan wil meedoen, een festival van dromen die uitkomen en iedereen gelukkig maken.

 

 

 

 

 

48 Beschermengel Mihael en de Krachten van de Zon en de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Mihael is de fysieke Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 18/11 tot 21/11. Hij is ook de emotionele en gevoelsmatige begeleider van iedereen die geboren is op één van de volgende 5 dagen: 8/5, 22/7, 5/10, 16/12, en 24/2. Engel Mihael is ook de mentale en geestelijke Beschermengel van alle personen die ongeveer van 15:40 tot 16:00 na Zonsopgang geboren zijn. (deze uren zijn approximatief en wanneer je te weten wil komen op welk moment van de dag Mihael regeert is het het beste dit zelf te berekenen)

 

De gaven van Engel Mihael

Met Engel Mihael kunnen wij rekenen op datgene wat wij aanvoelen. Hij staat ons toe om slechte gewoontes en manieren van gedragen die wij van onze voorouders hebben meegekregen of zelf ontwikkeld hebben achter te laten. Engel Mihael helpt ons om onszelf niet te veel te laten bepalen door onze omgeving en schenkt ons de kracht om zelf voor de omgeving en de omstandigheden te zorgen die wij nodig hebben om onszelf optimaal te kunnen ontwikkelen en zodoende onze ambities waar te maken. Wat deze ambities zijn en waartoe zij bijdragen is een vraag die de moeite is om te overdenken, wat onze werkelijke ambities zijn en hoe wij deze beetje bij beetje verwezenlijken is een vraagstuk waar wij lang en breed over kunnen mediteren en zodoende veel leren. Wanneer wij te ambitieus zijn en denken dat wij een God of een Godin zijn kan beschermengel Mihael ons weer naar beneden halen en ons op de harde realiteit wijzen. Wanneer wij alle ambitie hebben laten varen en wij het roer van ons leven in de handen van anderen laten kan Mihael ons helpen om wederom op eigen benen te staan.

 

Bewust worden van onszelf en onze omgeving zonder ons te verliezen in hoogmoed of ons minderwaardig te voelen

Engel Mihael kan ons bewust maken van ons potentieel alsook van de omstandigheden, de mogelijkheden die wij hebben en schenkt ons zodoende vele kansen om onszelf verder te ontwikkelen. Beschermengel Mihael kan ons bevrijden van een minder-waardigheidscomplex indien dit aanwezig is alsook van de hoogheidswaanzin die ons kan doen denken dat wij apart en beter dan alle anderen zijn. Beschermengel Mihael leert ons om naar onszelf te kijken en kan ons bewust maken van wie wij werkelijk zijn en wat er ons te doen staat. Wanneer wij onzeker zijn zal hij ons weer moed schenken door ons bewust te maken van onze eigen capaciteiten. Wanneer wij twijfelen zal hij ons weer hoop schenken door onze bewust te maken van de vele mogelijkheden die er zijn. Beschermengel Mihael is dat lichtje in onszelf, dat vlammetje wat soms wel eens klein is maar nooit volledig gedoofd. Wij kunnen hem aanroepen wanneer wij een zwak en beïnvloedbaar ego hebben en wanneer wij het hem vragen zal hij dit vlammetje in onszelf aanwakkeren en zodoende ons ego weer kracht schenken. Ook behoed hij ons voor het opblazen van ons ego en beschermd ons zodoende tegen de hoogmoed die zelf de besten ten val kan brengen. Mihael werkt gestaag naar een zekere zelfbewustheid met het oog op vernieuwing en innovatie wat wil zeggen dat Mihael ons kan helpen om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Hij staat ons toe om alle duisternis achter ons te laten en een nieuw licht te ontvangen wat wij kunnen huisvesten in ons hart.

 

Beschermengel Mihael staat ons toe om zelf richting te geven aan ons leven

Beschermengel Mihael staat ons toe om datgene wat wij willen te realiseren door ons te omringen met datgene wat wij nodig hebben. Wanneer wij ons bijvoorbeeld gevangen voelen in een huisje in de stad kan hij ons aansporen tot verhuizen naar het platteland of inspireren om op reis te gaan. Alles is mogelijk met Engel Mihael aangezien hij ons dankzij de krachten van de Zon bewust maakt van onszelf en onze mogelijkheden waarna wij zelf richting kunnen geven aan ons leven. Engel Mihael leert ons om te zorgen voor constante vernieuwing en bevrijd ons zodoende van een saai en monotoon leven. De Zon staat in verband met deze vernieuwing en de Maan met het kader waarin deze vernieuwing plaatsvind. Engel Mihael schenkt zijn Beschermelingen voorgevoelens en inspiraties door middel van de Maan. Deze inspirerende gevoelens kunnen inzichten verschaffen die ons toestaan om de juiste keuzes te maken.

 

 

De genezende krachten van Mihael

Beschermegel Mihael is een grote en sterke geneeskrachtige Engel die ons toestaat om problemen uit onze kindertijd los te laten. Mihael kan ons als ouders ook helpen om onze kinderen los te laten en ons leren om vertrouwen te hebben in hen en hen zodoende de kans schenken om zichzelf op hun eigen manier verder te ontplooien. Engel Mihael schenkt vele inzichten aangaande opvoeding en hoe dat wij bepaalde problemen mee krijgen van onze voorouders en kan ons helpen bij het overkomen van trauma's. Beschermengel Mihael kan ons leren om onszelf opnieuw op te voeden en wanneer het ons lukt om de opvoeding die wij niet van onze ouders hebben meegekregen zelf uit te voeren zullen wij op onze beurt een betere opvoeding aan onze kinderen kunnen geven. Beschermengel Mihael verteld ons dat het niet goed is om iets op te dringen en brengt ons tot het besef dat wij onze kinderen vrij moeten laten wanneer zij eenmaal op eigen benen staan. Hij vertelt ons dat het niet goed is om kinderen aan banden te leggen en schenkt ons de wijze raad om te leren hen positief te stimuleren. Engel Mihael kan ons leren om onze wijsheid door te geven zonder onszelf en onze mening op te dringen. Hij staat ons toe om naar de wijze raad van de ouderen te luisteren zonder ons verplicht te voelen om net als hen te doen. Beschermengel Mihael kan ons leren om het pad te tonen aan onze medemensen doch waarschuwt ons dat het niet goed is om de weg voor anderen te willen bepalen. De genezende krachten van Mihael kunnen helpen bij het oplossen van relationele problemen en dankzij het helen van onze relaties kunnen wij een harmonie ontwikkelen welke bijdraagt aan een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.

 

Wat wij kunnen leren van Engel Mihael

Mihael zorgt voor evenwicht en kan ons helpen met het hervinden van onze innerlijke balans. Beschermengel Mihael kan ons leren om een harmonieus leven te leiden. Dit wil zeggen zorgen voor harmonie in ons zelf zodat wij een harmonische instelling kunnen bekomen en zodoende harmonie met onze omgeving bereiken. Beschermengel Mihael kan ons helpen om onevenwichtigheden die zich kunnen uiten door middel van ziektes te boven te komen door weer voor evenwicht en harmonie in onszelf en onze relaties te zorgen waarna wij kunnen genieten van een goede gezondheid van lichaam ziel en geest. Engel Mihael werkt onder Leiding van Aartsengel Rafael en kan ons dus leren om een gezond leven te leiden. Rafael en het Engelenkoor der Deugden worden ook wel gezien als het Engelenkoor der geneeskunde en zodoende schenkt Beschermengel Mihael ons dan ook helende krachten. Door voor harmonie te zorgen in onze relatie en in onze familie kunnen wij zorgen voor een betere geestelijke gezondheid waarna ook fysieke verschijnselen van ziekten langzaamaan weg kunnen gaan. Beschermengel Mihael kan de staat van onze gezondheid verbeteren en ons immuunsysteem versterken en van Hem kunnen we leren hoe we dit ook voor anderen kunnen doen. Beschermegel Mihael is één van de grootste geneesheren van de zodiak aangezien hij zorgt voor gezonde relaties waaruit gezonde kinderen en ondernemingen ontstaan die ons allen vooruit helpen. Beschermengel Mihael kan ons leren om onze creatieve wil uit te oefenen, om er richting aan te geven en dingen te realiseren. Hij spoort ons aan tot activiteit en leert ons om te leven in het nu moment. Met hem kunnen wij leren van het nu moment, onze conclusies trekken in het nu moment en zodoende het nu moment zien en hier gelijk op een juiste manier mee omgaan. Hij leert ons om hier en nu actie te ondernemen wanneer dit nodig is. Doch Mihael kan ons ook veel leren over het verleden en ons naar de toekomst brengen die wij wensen als wij leren om om te gaan met zijn creatieve krachten. Hij leert ons om deugdzaam te zijn, juist te handelen en als een Zon alles wat wij wensen tot leven te doen komen. De Zon en de Maan representeren onze toekomst en ons verleden en helpen ons om juist te handelen in het heden. De Maan staat voor onze herkomst en ons verleden doch ook voor hetgene wat wij ons voorstellen en is zodoende ook toekomst gericht. De Maan schijnt haar licht op onze toekomst dankzij de kracht van onze verbeelding. Wij zouden kunnen stellen dat aan elke menselijke onderneming een voorstelling voorafgaat. Het is deze voorstelling die de eerste stap vormt naar een werkelijk gebeuren. Onze Verbeelding kan allerlei gevoelens en ideeën in ons wakker maken en wanneer wij deze voeden met onze liefde, mogelijk maken dankzij onze intelligentie en wij ze wilskrachtig leren verwezenlijken zullen ze op een dag uitgroeien tot waarachtige projecten welke dan ook hun verwerkelijking zullen kennen.

 

Onze Roeping vinden

Engel Mihael representeert de aandrijvende kracht der liefde welke zorgt voor de voortplanting van alles wat goed is. De grootste taak die Hij ons schenkt is om bewust te worden van wat er ons te doen staat hier op Aarde. Hij kan ons helpen om onze roeping vinden en ons hier met liefde aan te weiden. En net zoals Beschermengel Mihael ons helpt bij het vinden van onze roeping kunnen wij anderen helpen bij het vinden en ontwikkelen van hun roeping door ze bewust te maken van hun potentieel en ze de juiste richting in te sturen waarna ze vanuit hun eigen die weg kunnen gaan indien ze dit wensen. Beschermengel Mihael schenkt de kracht om ons met liefde aan een taak te wijden alsook de gave om anderen bewust te maken van hun taak. Mihael kan ons leren om alle taken goed te verdelen vanuit liefde voor elkaar en vertelt ons dat het niet goed is om anderen iets te verplichten. Een goede samenwerking is nodig en deze kan geschieden zonder verplichtingen doch uit respect voor elkaar.

 

Boodschap van Engel  Mihael

Je Vader en je Moeder bevinden zich in jezelf, niet enkel in je genen doch ook in je gevoelens en in je gedachten. In alle weerspiegelingen van hun vrouwelijke en mannelijke kanten welke deel uitmaken van jouw zijn. Je Vader en je Moeder representeren de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en dat is dan ook de reden dat je ouders de basis vormen van je eigen zijn.

 

Vragen die de moeite zijn om over na te denken en te mediteren

Welke slechte gewoonten heb je van je ouders meegekregen en is het nodig hier aan vast te houden?

Hoe kunnen wij als ouders bijdragen aan de positieve ontwikkeling van onze kinderen?

 

 

 

 

Aartsengel Camuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Naam van Aartsengel Camuel betekent Hij die God ziet.

 

Aartsengel Camuel vertegenwoordigd de Goddelijke rechtvaardigheid

en staat ons toe om alles wat krom is weer recht te maken.

 

 

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 3 september tot en met 13 oktober

 

Aartsengel Camuel staat in verband met onze basis chakra, Zijn kleur is rood en de dag waarop wij het best met Hem kunnen werken is dinsdag. Prins Camuel werkt met de energieën van de Planeet Mars en is de leider van het Engelenkoor der Krachten.

 

Wat wij met Aartsengel Camuel kunnen bereiken


Aartsengel Camuel is de Koning van de Sefirah Gevurah en schenkt ons vanuit deze energiespiraal kracht, macht, energie, passie, moed en doorzettingsvermogen. Hij staat ons toe om dankzij deze actieve werkkrachten het verleden achter te laten en zodoende alles wat oud is en enkel nog pijn doet te boven te komen.

 

Hij staat ons bij met het doorbreken en overkomen van slechte gewoontes en leert ons om nee te zeggen indien nodig. Aartsengel Camuel is de Engel der positieve veranderingen die ons begeleid op het pad naar de gewenste toekomst.

 

Wij kunnen de krachten van Aartsengel Camuel in ons weken door ijzer tot ons te nemen. Camuel staat dan ook in verband met dit Metaal en kan ons ijzersterk maken wanneer wij ons op de juiste wijze voeden en wij op een verantwoordelijke manier met zijn actieve werkkracht om leren gaan zonder ons te verliezen in boosheid en agressiviteit.

 

Prins Camuel schenkt ons de moed en de motivatie om actief aan het werk te gaan en zodoende stap voor stap onze mooiste dromen in de rots te kerven (te realiseren).

 

Het verleden achter laten en aan een mooie toekomst bouwen


Aartsengel Camuel brengt ons tot het besef dat we het verleden niet kunnen veranderen maar dat we door hier en nu juist te handelen bij kunnen dragen aan een goede toekomst.

 

Prins Camuel staat ons toe om in onze eigen kracht te staan en onze grenzen steeds een beetje meer te verleggen (steeds iets meer van ons zelf te geven en zodoende onszelf te versterken en dankzij deze kracht anderen bij te staan).

 

Wat wij van Aartsengel Camuel kunnen leren


Aartsengel Camuel leert ons om onszelf en anderen grenzen te stellen en staat ons toe om een zekere strengheid te handhaven wanneer deze gerechtvaardigd is. Hij behoed ons voor boosheid en kan ons leren om steeds een bepaalde mate van zelfcontrole te behouden.

 

De Gaven en Geschenken van Aartsengel Camuel


Aartsengel Camuel schenkt ons de kracht, de moed en het inzicht wat ons toestaat om onze verantwoordelijkheden te accepteren en onze levensopdracht uit te voeren (Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen kunnen ons helpen om onze missie te weten te komen).

 

Prins Camuel schenkt ons de nodige energie door ons zelfvertrouwen op te peppen. Hij vult ons met de Goddelijke vuurkracht (de levensenergie) en maakt zodoende de goede werkkracht in ons wakker.

 

Wanneer wij met Aartsengel Camuel aan het werk gaan word het ons toegestaan om alles wat stil ligt (of staat) in ons leven weer in gang te zetten (dankzij Hem kunnen wij ons bevrijden van de luiheid die ons weerhoud van onze volledige zelfrealisatie).

 

Prins Camuel staat ons bij tijdens het realiseren van onze waarachtige levensmissie (onze vocatie) en zal ons steeds helpen door ons te vullen met het nodige zelfvertrouwen het welke ons toestaat onze passies uit te voeren en waar te maken.

 

Dankzij het vertrouwen en de passie die Aartsengel Camuel ons schenkt wordt het ons mogelijk gemaakt om datgene waarvan wij in ons diepste innerlijk dromen naar boven te laten komen. Zodoende komen wij er achter welke activiteiten ons werkelijk gelukkig maken en kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan.

 

Stenen waarvan de elixirs de krachten van Prins Camuel in ons wekken

 

Alle Edelstenen die een grote hoeveelheid ijzer bevatten alsook alle rode stenen. Het dragen van rode Edelstenen zoals Robijn, Granaat en Carneool kan ons ook helpen doch dit is niet wetenschappelijk bewezen (de werking van stenenelixirs die de gewenste mineralen bevatten is daarentegen een wetenschappelijk feit wat niet te ontkennen valt).

 

Korte samenvatting

 

Aartsengel Camuel Prins van de Planeet Mars en Koning van de Sefirah Gevurah helpt ons met het doorbreken van blokkades, staat ons toe om obstakels te overwinnen, help ons met het overkomen van oude pijnen en kan ons leren omgaan met boosheid en agressiviteit dankzij het behouden van zelfcontrole en het stellen van grenzen voor onszelf zowel als voor anderen.

 

Besluit


Prins Camuel is een Aartsengel die zelfzekerheid, zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen schenkt. Dankzij Hem kunnen wij vol goede moed aan het werk gaan en een zekere edelmoedigheid ontwikkelen die ervoor zorgt dat onze activiteiten bijdragen aan betere levensomstandigheden voor iedereen.

 

Affirmatie


Dankjewel Aartsengel Camuel voor het werk, de sport en het spel

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 11