Huis van de 72 Engelen

Beschermengel Haamiah en het verlangen naar het mooie

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Haamiah leert ons om onze frequentie te verhogen door met liefde naar de wereld te kijken. Hij opent onze ogen voor al het schone en motiveert ons zodoende om hier mee bezig te zijn. Schoonheid op de wereld brengen door mooie dingen te maken is ťťn van de taken die Haamiah ons toebedeeld. Zij spoort ons aan tot het uitvoeren van alle vormen van kunst en leert ons om te beminnen. Zij toont ons hoe wij dankzij de schone kunsten onze liefde voor de wereld kunnen uiten. Beschermegel Haamiah leert ons dat wij al onze dagelijkse bezigheden met liefde uit kunnen voeren door er een kunst van te maken. Zo brengt zij ons de gave om allerlei leuke activiteiten te organiseren en om leuke bijeenkomsten te verzorgen. Simpele dingen zoals het huis schoon en gezellig maken en een lekker maaltijd bereiden behoren tot de kunst die Zij ons kan leren. Haamiah leert ons om van onze woonplaats een tempel te maken en ons lichaam te verzorgen als een heilig voorwerp. Zij brengt ons de liefdevolheid die ons toestaat om met vreugde te werken aan het verwekelijken van een verheven ideaal en leert ons dat wij door actief bezig te zijn meer kleur kunnen geven aan ons bestaan. Wanneer ons leven kaal en grauw is kunnen wij Haar aanroepen om ons op te fleuren waarna wij zelf kunnen beginnen met een beetje extra kleur aan ons leven te geven.

Huldiging brengen

Haamiah leert ons om het leven te huldigen door het schone te aanschouwen en onze dankbaarheid te betogen. Zij spoort ons aan tot zingen en bidden en vult ons hart met een groot respect voor Moeder Natuur en God de Vader. Zij toont ons het goddelijke in de zonsopgang en leert ons om van onze dagelijkse bezigheden een ritueel te maken wat bijdraagt aan onze innerlijke en uiterlijke transformatie. Goed gezind wakker worden door dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag is de eerste goede gewoonte die zij ons brengt. Samen met Haar kunnen wij de dag al zingend beginnen en wanneer wij naar buiten gaan kunnen wij de schoonheid van de wereld die wakker word tot ons nemen en zodoende onze ziel vervullen met vreugde. Engel Haamiah leert ons om het goddelijke te eren in de natuur om ons heen. Zij schenkt ons heel veel begrip en respect voor religie doch leert ons dat de ware religie zich in ons zelf bevind. Het woord religie komt voort uit het woord religare wat verbinden wil zeggen in het Latijns en wanneer wij samen met Haamiah aan het werk gaan kunnen wij deze verbinding vinden in ons zelf en in alles om ons heen. Beschermegel Haamiah toont ons dat het leven goddelijk is en zengend ons met de wetenschap dat wij het het goddelijke kunnen eren door het leven om ons heen en in ons zelf te eren, door simpelweg respectvol met ons eigen en al het gene wat ons omringd om te gaan.

Het brengen van magie in het leven door intens lief te hebben

Het liefhebben van Moeder Aarde in al haar verscheidenheid. Haar bergen en haar rivieren, haar zeeŽn en haar stranden, haar bossen en haar weiden en al de schitterende planten en dieren. Alle mooie mensen en alle schone dingen die zij gemaakt hebben behoren tot het gene wat wij dienen te huldigen indien wij ons met het goddelijke willen verbinden. Zorgen voor goede voeding en aangename leefomstandigheden zijn manieren om op een actieve wijze bij te dragen aan positieve ontwikkelingen. Beschermegel Haamiah maakt van zorgen voor onszelf, onze medemens en onze omgeving een kunst en leert ons om dit met heel veel liefde en toewijding te doen. De liefdevolheid die zij in ons leven brengt zorgt voor dankbaarheid en vreugde en wanneer wij leren om van al onze dagelijkse bezigheden iets wonderbaarlijks te maken zal zij ons leven vullen met magie en al onze mooiste voorstellingen tot leven doen komen.

Boodschap van Engel Haamiah

Enkel vanuit liefde kan een goed werk verricht worden. Liefde maakt werken fijn. niet enkel de liefde voor het werk maar ook de liefde voor degenen waarmee je het uitvoert. Waar liefde is is harmonie en waar harmonie is is vrede. Dingen doen uit liefde voor een ander en uit liefde voor jezelf is de beste manier om je dankbaarheid te tonen en wanneer je dankbaar bent zul je tevredenheid vinden.

In vrede samen leven

Engel Haamiah leert ons om te werken voor onze geliefden en om goed te zorgen voor onszelf en onze medemens. Zij spoort ons aan door de liefde in ons te wekken en het verlangen om plezier te doen in ons zelf aan te wakkeren. Samen met Haamiah kunnen wij het leven plezierig en fijn maken en onze geliefden verwennen met allerlei leuke verassingen. Haamiah brengt ons de kunst van het versieren en leert ons om alles mooi aan te kleden. Zij presenteert ons het leven op een dienblad een toont ons hoe fijn het kan zijn om te genieten van al haar heerlijke spijzen. Beschermegel Haamiah zorgt voor harmonieuze relaties en kan ons leren om als geliefden samen te leven in vrede. Zij schenkt ons een goed gevoel voor schoonheid en leert ons om steeds de juiste voorbereidingen te treffen. Zij leert ons om te geven en wanneer wij het haar vragen zal zij steeds zorgen voor het juiste geschenk. Samen met haar kunnen wij het juiste evenwicht in ons zelf vinden en zodoende ook leren om te ontvangen. Zij brengt onze mannelijke en onze vrouwelijke kanten in harmonie met elkaar daar zij werkt met de krachten van de planeten Mars en Venus.

Romantiek en sensualiteit

Dankzij Engel Haamiah kunnen wij ons een romantische instelling eigen maken en zodoende zorgen voor veel magie in ons liefdesleven. het brengen van een goede sfeer door middel van kaarsjes of een nacht onder de sterrenhemel kan wonderen doen en samen met Haamiah word het ons dan ook toegestaan om steeds weer lief te hebben op een andere manier en zodoende te zorgen voor de nodige verscheidenheid. Zij brengt erotiek en sensualiteit in ons leven en wakkert ons schoonheidsideaal aan. Zij toont ons hoe mooi de toekomst kan zijn wanneer wij vorm geven aan onze verlangens en wij het beminnen van onze geliefde tot een levenskunst maken. Beschermegel Haamiah brengt ons de gratie om te beminnen als koningen en koningen. Zij schenkt ons de tijd om de schone kunsten te leren en hiermee het goddelijke te eren. Zij leert ons dat het liefhebben van onze partner het mooiste geschenk is wat wij aan God kunnen bieden (daar het goddelijke in ons allen aanwezig is en het verlangen om lief te hebben in ons zelf representeert). Het is de liefde zelf die goddelijk is en wanneer wij ons verbinden in liefde kunnen wij het goddelijke door ons laten stromen en zorgen voor nieuw leven wanneer de tijd daar rijp voor is.

Het in acht houden van bepaalde beleefdheidsnormen

Engel Haamiah schenkt ons een zekere eerbied en zorgt zodoende voor respect. Zij leert ons de ware levenskunst door ons de juiste manier van gedragen te tonen. Haar woorden zijn zacht en zij blijft steeds beleefd. Ze is een toonbeeld van elegantie en zal zich nooit verlagen tot grofheid of brutaliteit. Engelen zijn geraffineerd en altijd liefdevol, aan Hen kunnen wij dan ook een goed voorbeeld nemen.

Het zorgen voor een vreugdevol samenzijn

Beschermegel Haamiah bevrijd ons van de gewelddadigheid in ons zelf en in ons leven door ons te leren om steeds rustig te blijven. Indien wij ons niet meer goed voelen op ons werk of in onze relatie kan zij ons helpen om de knoop door te haken en oftewel weer een harmonische relatie aan te gaan of om de relatie definitief te beŽindigen. Zij kan ons begeleiden naar nieuwe horizonten en zorgt zodoende voor vele kansen op zowel relationeel als professionnel gebied. Wanneer wij het Haar vragen kan zij zorgen voor een job die wij graag doen en voor een partner die wij met hart en ziel kunnen beminnen. Haamiah kan zorgen voor een schitterend liefdesverhaal in ons leven en wanneer wij relationnelle problemen ondervinden kunnen wij ons tot haar wenden.

Samenvatting en vervolg

Engel Haamiah vervult ons van liefde voor Moeder Aarde en voor de Lieve Heer. Zodoende brengt zij ons in verbinding met onze ware kracht en staat zij ons toe om van ons lichaam en de wereld een tempel te maken. Zij leert ons om het goddelijke te eren in de zonneschijn en in de mensen om ons heen, in heel deze mooie wereld ons gegeven. Zij leid ons naar de schat in ons zelf en haal deze naar boven door ons een hoger doel te schenken om voor te werken. Dit hogere doel is de prachtige wereld die Venus ons voorschotelt. Venus toont ons de toekomst en verleid ons met de mooiste beelden. zodoende spoort zij ons aan om vol goede moed op pad te gaan. Zij leert ons om te genieten van onze weg door al het mooie wat wij tegen komen in dankbaarheid te aanschouwen. Deze dankbaarheid zorgt voor een gevoel van gelukkig zijn en wanneer wij gelukkig zijn wij tevreden. Deze tevredenheid zorgt voor aanvaarding en vrede en leert ons om te genieten van datgene wat ons wordt geschonken. Het leven is vol van aangename verassingen en wanneer wij leren om open te staan voor de krachten van Engel Haamiah en wij van een liefdevolle benadering onze levenskunst maken en zodoende steeds zorgen voor aangename relaties zullen wij te samen heel veel mooie dingen verwerkelijken en hiervan intens genieten. De vreugde die Engel Haamiah in ons leven brengt is als een vuur wat ons aanspoort om te dansen en te zingen. Een vuur wat licht brengt in onze donkere nacht en ons aantoont dat wij altijd iets kunnen doen om te zorgen voor meer licht in onze duisternis. Samen met Haamiah kunnen wij het donker en het licht verenigen in ons zelf door van het leven een dans te maken en te genieten van het harmonische samenzijn. Door gezellig samen te zijn en elkander te leren kennen in het licht van dit vuur. Engel Haamiah representeer dit vuur der tevredenheid en brengt ons de gave om voor evenwicht en vrede te zorgen. De liefdevolle harmonie die wij samen met haar tot uiting kunnen brengen vindt zijn oorsprong in ons zelf en wanneer wij haar toestaan om naar buiten te komen zal zijn ons met de mooiste liederen belonen. Beschermegel Haamiah toont ons dat het leven als een symphonie is waarvan wij allen deel uit maken en leert ons om te luisteren naar de muziek in ons hart zodat wij mee kunnen spelen met het grote loflied de creatie en onze dankbaarheid aan het goddelijke betogen door het verheffen van onze ingesteldheid.

Rijmpje

Wij halen het beste uit onszelf naar boven zodat wij iets hebben om in te geloven.

Wij toveren het beste uit onszelf te voorschijn zodat wij iets hebben om fier over te zijn.

 

Beschermengel Rehael en het hoogste in ons zelf

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel REHAEL bevrijdt onze innerlijke gedachten. Alles wat we in vorige levens en in dit leven geleerd hebben vindt zijn weg weer naar de oppervlakte. Mensen die geboren zijn onder invloed van Beschermengel REHAEL zijn vrijgevochten en zeggen wat ze te zeggen hebben. Hun heersende planeet Mars geeft hen de kracht om voor het goede te vechten en alles wat slecht is uit hun leven en het leven van de mensen om hen heen te verwijderen. Het zijn echte redders en beschermers. Vaak redden zij ons met wijze doch ook strenge woorden. Zij doen dit op een franke doch respectvolle manier. Dankzij de invloed die Mercurius hen schenkt is communicatie ťťn van hun sterkste kanten en kunnen zij ook daar hun beroep van maken. Het naar buiten brengen van hun ideeŽn zal hen veel goeds doen.

De Engelen essentie die Beschermengel REHAEL ons schenkt is de liefde die vrede in onze familie brengt. Wij zijn allen een grote familie en REHAEL kan dus voor wereld vrede zorgen. Doch wij moeten eerst bij onszelf beginnen en ons zo gedragen dat niemand uit onze directe omgeving nog heeft te klagen.

Het zorgen voor harmonie

Dankzij de kracht die Engel REHAEL je schenkt kunnen jij en je familie een goed voorbeeld zijn voor alle families om jullie heen. Ga daar steeds mee door want wij zijn allen 1.

Engel REHAEL zorgt ervoor dat er harmonie is in de familie, hij versterkt de liefde en zorgt voor een lang en gelukkig leven. Het is de strenge vader en de zorgzame moeder, maar hij/zij is ook het kind. Hij zorgt voor een harmonie in onszelf en kijkt erop toe dat al onze verschillende kanten goed met elkaar overweg komen en dat zij allen in liefde de oude wijze man volgen die in ons woont. Ook zorgt hij dat kinderen en ouderen op een juiste manier met elkaar communiceren zodat wij allen iets bij kunnen leren.

Beschermengel REHAEL geeft je de macht om het slechte te veranderen in het goede. Hij is de representant van de goddelijke wetten en het goddelijke weten. Wanneer men weet dat iets niet goed is voor het lichaam bv. zal men datgene logischerwijs niet tot zich nemen. Toch zijn wij vrij om het wel te doen als wij dit willen. Er is dus geen wet die ons verbiedt om onszelf te vergiftigen, toch zal men als men zichzelf vergiftigt daarvan de consequenties moeten dragen. Engel REHAEL zorgt voor genezing en voor een lang leven want wanneer men de wet van actie-reactie, oorzaak en gevolg begrijpt kan men in de toekomst kijken en ervoor zorgen dat ons een schitterende toekomst wacht.

Goede Raad

Word een kind van het Licht want het Licht schenkt je het begrip van deze wetten en van dit weten. Weet dat God je vrijlaat maar dat er nu eenmaal bepaalde wetten zijn die ervoor zorgen dat alles goed functioneert. Wanneer men tegen deze universele wetten ingaat en wij de stem van De Vader in ons innerlijk negeren kunnen wij enkel door middel van het zogezegde slechte leren. Het is op deze manier dat Engel Rehael het slechte tot het goede transformeert.

De Vader weet dat het geen zin heeft om tegen doven te praten en zal zijn mond dan ook niet openen voordat wij bereid zijn zijn zege, zijn goede raad te accepteren. Wij houden onszelf constant voor de gek en willen niet luisteren naar de waarheid die wij eigenlijk maar al te goed kennen, maar steeds weer ontkennen.

De Vader heeft geen nood aan bevestiging omdat hij dankzij ervaring weet dat hij het juiste doet. Soms is hij streng maar zelfs deze strengheid is een uiting van zijn liefde voor alle kinderen. De Vader heeft geen nood aan bevestiging omdat hij in de waarheid is. Hij zal steeds aandachtig luisteren naar het gene wat zijn kinderen hem vragen, hij zal antwoorden geven en zij die stil kunnen zijn en respect hebben voor God zullen hem horen. De Vader bevindt zich in ons allen. Soms is hij triest wanneer zijn kinderen rebelleren, toch twijfelt hij nooit omdat hij weet dat ze op een dag allemaal naar hem weder zullen keren.

Gebed

Beschermengel REHAEL, verlicht en versterk mijn gedachten want het is mijn wens om te weten en te handelen! Leid mij Heer REHAEL naar jou hemelse paradijs van vreugde, geluk en vrede, van waarheid, vrijheid en gerechtigheid zodat ik steeds in jou eenheid kan zijn en dit Licht, dit begrip van de Goddelijke wet kan overbrengen aan mijn broeders en zusters, mijn ouders en mijn kinderen.

Affirmatie

Dankjewel Engel REHAEL dat jij Liefde en Harmonie in onze grote famille brengt, dankjewel dat jij ons allen vrede schenkt.

Ontwikkelde kwaliteiten

Gehoorzaamheid aan je ouders, je meerderen en vooral aan jezelf: JE HOGERE ZELF. Eerlijkheid en liefde voor je familie

Geannuleerde fouten

Kindermishandeling, geen liefde en geen respect voor je familie, voor de wereld, voor God en de hogere krachten.

Trouw

Met Reahel als Beschermengel blijf je steeds trouw aan de hoge moraal die zich in jezelf bevindt. Je handelt volgens je principes en je idealen. Mocht je mentale problemen ondervinden, angsten, zorgen of je gedeprimeerd voelen dan zal je dit alles overstijgen. Zeg wat je denkt en breng orde en gerechtigheid in het leven van jezelf en de mensen om je heen dan zal Engel Reahel steeds met je zijn.

De invloed van REHAEL in je leven

Op het gebied van liefde zorgt Rehael voor overvloed (misschien zelf wel teveel van het goede). Wanneer we van meerdere personen tegelijk houden kan zich een situatie voordoen die moeilijk in de hand te houden valt. De verbintenis met 1 persoon die gelijkwaardige gevoelens en gedachten heeft zal positieve resultaten met zich meebrengen.

Je bent op weg naar een groot succes. Je Beschermengel zal voor zeer voordelige situaties zorgen als beloning voor al het werk dat reeds verricht is in zowel vorige levens als in dit leven. Zeer binnenkort zal je veel macht en autoriteit verkrijgen. Pas op, laat je niet opeten door je fans (lol).

Je wordt verlicht door het heldere, eeuwige Licht wanneer je mensen geneest of je bezighoudt met het verzorgen van kinderen en adolescenten. De kracht van De Vader zal dus vooral aanwezig zijn wanneer je je bezig houdt met opvoeding, verzorging en genezing van de mensen om je heen.

De specialiteit van Engel REHAEL is het genezen van mentale problemen en het brengen van de goddelijke vergiffenis.

Beschermengel REHAEL kan ons in contact brengen met God de Vader zodat wij zijn boodschap kunnen verspreiden.

Engel REHAEL spreekt

Ik ben de engel van het goddelijke Licht.

Ik ben de vrijheid die tot niets verplicht.

ik ben de keuze die je gegeven wordt steeds als je iets bij wilt leren.

Ik ben de weg en de wegen, het is door mij dat je al je kennis hebt verkregen.

Ik ben het raadsel en de oplossing dus lees zonder vrees

en weet dat je dit alles zult begrijpen als je jezelf de tijd gunt

om het goddelijke zaad te laten rijpen.

Ik ben de Boom en dankzij mij wordt de realiteit een droom en andersom.

Ik ben de cirkel en het punt, dus lees, schrijf, doe wat je kunt.

De mogelijkheden zijn oneindig en jij bent de kiezer.

Ik geef je het onderscheidingsvermogen om het juiste te kiezen.

Ik geef je de kracht om je niet in de lagere passies te verliezen.

Houd voet bij stuk want ik ben de weg naar het geluk.

Help je broeders en zusters als een vader, geef hen goede raad maar word nooit kwaad.

Wees kalm en geduldig maar laat je nooit doen.

Hou je fatsoen, geef het goede voorbeeld maar dring je niet op.

Iedereen heeft zijn tijd om te rijpen en de woorden die hier staan te begrijpen.

Geef hen het zaad zodat zij zelf hun plantjes kunnen planten en verzorgen,

dan zal de verdiende oogst hun beloning zijn.

Leer hen vissen zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Het heeft geen zin om vissen te geven aan hongerige kinderen en soms is het dus beter te zwijgen.

Geef hen de symbolen dan zullen ze de betekenis ervan zelf verkrijgen en je fier hun inzichten komen verkondigen waarna je hen kunt feliciteren, dat zal hen motiveren en daarna zullen zij vol van interesse komen met andere vragen.

Ik ben je wijze Beschermengel REHAEL en ik schenk je het welbehagen.

 

Beschermengel Yeiazel, het vinden van vrede en geruststelling

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermegel Yeiazel is de beloning die op je wacht wanneer je de 39 voorgaande engelenkrachten ontwikkeld hebt. Yeiazel is als een Vallei, een vallei van troost. Engel Yeiazel brengt de vreugde en geeft je de mogelijkheid om van alles in het leven te genieten. Hij brengt je steun en vreugde omdat hij je laat zien dat je op het juiste pad bent.

De vreugde die†Beschermegel Yeiazel je brengt is de vreugde om te kunnen genieten van al het werk dat verricht is. Yeiazel brengt enthousiasme omdat je enthousiast wordt wanneer je weet dat je op de goede weg bent en dat de toekomst je toelacht. Hij laat je zien dat alles een reden had. Na een lang pad vol werk en beproevingen kun je nu eindelijk rusten. Yeiazel is als een oase waar je rustig kunt zitten en genieten van de vruchten van je werk. Wanneer het werk verricht is, is men blij en opgelucht. Yeiazel brengt je deze opluchting omdat je met hem ziet dat je het juiste hebt gedaan.

Beschermegel Yeiazel zorgt voor een goede communicatie. We praten vol vreugde over onze ontdekkingen. Hetgene wat we zien, voelen en denken. Hetgene wat we horen en ruiken. Alles schenkt ons vreugde omdat we de samenhang der dingen beginnen te begrijpen. Wij komen erachter dat alles een weerspiegeling is van ons innerlijk gebeuren. Wij komen erachter dat de oplossing voor alles in onszelf ligt. Bovendien zorgt Engel Yeiazel ervoor dat wij in rust en vrede kunnen communiceren met dit Zelf in de oase van ons innerlijk bewustzijn.

Of wij nu dansen, praten of zingen, met†Beschermegel Yeiazel hoeven wij niets meer te bedwingen. Wij hebben alles al geleerd en kunnen nu in vrijheid met elkander praten. Zonder leugens of iets weg te laten. Engel Yeiazel zorgt voor de glimlach - communicatie die het leven van iedereen verrijkt.

Deze engel maakt van je leven een Gebed want het beste gebed is vreugde.

Content zijn met jezelf, wat je hebt gedaan, waar je nu staat en waar je nog naartoe zal gaan. Alles kan vreugde brengen. Elk werk dat verricht wordt brengt de vreugde van het resultaat. Elke overwinning brengt Fierheid en Trots. Je hebt controle over jezelf en je leven. En de mogelijkheid om voor alles een vreugdevolle oplossing te bieden. Het is de LIEFDE die deze vreugdevolle oplossing realiseert.

Beschermegel Yeiazel & ik

Engel Yeiazel helpt mij met schrijven, praten en lezen. Boeken uitgeven, workshops geven en nog vele andere communicatieve vaardigheden. Dit alles doe ik in vreugde omdat ik er zin in heb, omdat ik de zin zie en de woorden begrijp. Dank je,†Beschermegel Yeiazel.

Beschermegel Yeiazel brengt mij de verfijning.

Ik verbeter mezelf in vreugde en kijk elke dag in de spiegel met een glimlach. Mijn lichaam, mijn leven en mijn theater zijn allen weerspiegelingen van mijn innerlijk gebeuren. Alles heeft zin en de film van het zijn is fijn.

Engel Yeiazel geeft mij de capaciteit om goed te kunnen communiceren. Ik schrijf beter dan ooit tevoren. Ik praat duidelijk en begrijpelijk, mijn woorden stellen iedereen gerust. Zij brengen vrede, troost en comfort. Zij brengen het begrip dat alles duidelijk en helder maakt.

Ik zie de zin en heb er zin in.

Het leven is fijn omdat ik altijd bij†Beschermegel Yeiazel kan zijn.

Dankzij de kracht van Engel Yeiazel in mij ben ik vrij, gelukkig en vol hoop.

Ik heb mijn gevoelens onder controle. Al mijn innerlijke wateren zijn op de juiste plaats. (De wateren representeren de gevoelens en†Beschermegel Yeiazel zorgt er dus voor dat elk gevoel zijn juiste plaats krijgt en je het hoe en waarom van je gevoelens begrijpt.)

Ik ben als zaad begonnen en groeide uit tot een een stralende bloem,†een Ster van licht die Iedereen vreugde brengt. Ik heb van mijn fouten geleerd en met de verkregen wijsheid een vreugdevolle toekomst gecreŽerd. Ik ben sterk, moedig en ga ervoor want mijn weg is goed en juist, waarheid de bestemming. Yeiazel is mijn oase van overvloed Ik voel me goed, de reis was fijn. Maar ik ben ook blij weer thuis te zijn.

Al mijn dromen komen nu uit. Na een lange weg van leren en werken begint de liefde haar vruchten te schenken. Ik ben blij want al mijn verwachtingen komen uit. Ik voel mij in rust en vrede omdat ik zie, voel en realiseer dat mijn werk niet voor niets was.

Ik ben vrij omdat ik mijn eigen meester ben.

Ik creŽer mijn eigen lessen en studeer met plezier op deze Aarde. Ik zie het nut van mijn studies. Ik ben zeer gemotiveerd en vlieg als een pijl naar mijn lotsbestemming. Ik ben vrij omdat ik niet gebonden ben aan het verleden en de toekomst voor mij als een oase is. Een vreugdevolle vallei van Vrijheid.

Ik ben de schrijver van mijn eigen levensverhaal.

Ik ben een kunstenaar en het leven is een kunstwerk waar ik altijd van kan genieten.

Ik geniet van mijn avontuur omdat ik weet dat het een gelukkig einde heeft.

Het leven brengt mij vreugde. Ik geniet volop van de vruchten van mijn werk. Mijn leven en mijn levensopdracht worden 1 in vreugdevol genieten. Ik hou ervan te creŽren en steeds bij te leren. Ik voel mij blij en word altijd door vreugde omringd. Ik ben fier en krachtig omdat ik altijd het juiste doe. Het leven wordt fijner en fijner dankzij het VREUGDEVOLLE WERK van Beschermengel Yeiazel.

De geruststelling, de steun, het vertrouwen en de troost zorgen ervoor dat ik mij nooit zorgen maak en dat ik volop van het leven kan genieten. Ik ben in RUST en VREDE omdat ik weet dat ik op het juiste pad ben. Ik ben enthousiast, communicatief, vreugdevol, welgemeend en eerlijk. Ik hou ervan om anderen te steunen. Ik steun alles met liefde.

Ik ben de oase waar de reizigers kunnen rusten. Ik bied de nodige hulp en breng de nodige raad overal waar ik kom omdat deze oase zich ook in mezelf bevindt.

Ik ben een sterren zaaier, ik ben een planter van liefde. Ik heb het zaad der liefde geplant in het land der Innerlijke wijsheid. Mijn liefde is als een bloem van vreugde en ik straal voor alles en iedereen. Mijn stralende liefde brengt steun, vrede en geruststelling. Ik ben de rust.

Mijn lichaam, mijn huis en mijn leven zijn als een tempel die steeds mooier wordt. Ik werk met plezier aan mijn tempel en breng zonodig verfijningen aan. Mijn leven is een eeuwige verfijning en ik heb de ultieme schoonheid bereikt. Ik straal als een ster en geniet van het licht als een bloem.

ALLES IS FIJN EN IK WIL ZIJN.

De Aarde is voor mij als een moeder zij is de goddelijke voorzienigheid, die steeds al mijn wensen vervult. Ik ben de ster en zij is de fee. Ik plantte mijn ster in haar aarde en uit het zaad der Liefde werden al mijn wensen geboren. Zij brengen mij vreugde. Zij zijn als bloemen in alle kleuren en geuren, vogeltjes die zingen en nog veel meer moois waarmee mijn wensen mij omringen.

DANKJEWEL ENGEL YEIAZEL.

 

Aartsengel Haniel en de kracht van liefde en schoonheid

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Haniel is de meester van de schoonheid en de glorie in de hemel en op aarde, de verdeler van de liefde en het avontuur dat het leven toch o zo aantrekkelijk kan maken.

Aartsengel Haniel en zijn Engelen verdelen de energieŽn van de planeet Venus in ons universum. Zij zorgen voor de liefdevolle afwerking, voor de schoonheid en de verleidelijkheid des levens. Venus is de Muze van iedere kunstenaar en Aartsengel Haniel schenkt ons de mogelijkheid om alle deugden van Venus in ons zelf te ontwikkelen en zo van ons leven een waarachtig kunstwerk te maken.

Aartsengel Haniel maakt het verlangen in ons wakker om alles te bezitten, om op avontuur te gaan, van het leven te genieten en vele fijne nieuwe ervaringen op te doen.†Het is dankzij dit verlangen en haar magische werking dat wij ongelooflijk veel kennis op doen.†Aartsengel Haniel en zijn Engelen staan ons toe om onze innerlijke en uiterlijke wereld mooi en aantrekkelijk te maken.

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen

regeren de periode van 23 november tot en met 31 december.

De dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is vrijdag.

Goede raad van Aartsengel Haniel

Laat je innerlijke licht in je uiterlijke wereld schijnen (door middel van kaarsjes en mooie bloemen bijvoorbeeld). Kleed jezelf en je leven aan naargelang je wensen en weet dat je de energie der Engelen naar gelieven kunt gebruiken voor het innerlijke of het uiterlijke, eenheid is het ideaal. Laat je innerlijke schoonheid dus naar buiten vloeien, kleed je mooi en verwezenlijk mooie dingen zodat jij en je geliefden kunnen genieten van het leven, de zin er van in zien en jullie steeds gemotiveerder verder zullen gaan met experimenteren op deze Aarde.

Aartsengel Haniel en de Planeet Venus

Aartsengel Haniel kan ons vele materiŽle beloningen brengen aangezien Hij met de krachten van Venus werkt. Hij kan ons bewust maken van de schoonheid, de vreugde en het genot wat deze wereld herbergt en ons meenemen naar de heerlijkste plekken op deze aarde.

Romantische avonturen gevuld met onze stoutste dromen kunnen dankzij Aartsengel Haniel allemaal uitkomen. Maar wat willen wij, waar dromen we van? Welke heerlijke omstandigheden kunnen ons goed doen voelen? Wat maakt ons leven en het leven van onze medemensen de moeite waard? Ziehier enkele vragen die we aan Aartsengel Haniel kunnen stellen.

Een positieve affirmatie doet wonderen

Dankjewel Prins Haniel dat jij ons leven vult met mededogen en vreugdevolle evenementen

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 12